arrow_drop_up arrow_drop_down

Groep 3

“Juf, gaan we al buiten spelen?” Het is wennen in groep 3. Al dat stilzitten en luisteren. Maar tegelijkertijd vinden de meeste kinderen het heel leuk. Ze horen nu bij de grote kinderen. groep 3 De kinderen gaan met de overgang van groep 2 naar groep 3, van spelend leren naar veel zitten en rustig werken. Hierbij moeten ze ook gerichte opdrachten uitvoeren. Met lezen en rekenen maken de kinderen grote sprongen in groep 3.

Lezen in groep 3

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met lezen. De volgende zaken komen hierbij aan bod:
 • Werken van links naar rechts
 • Analyse van een woord in grafemen (verdelen van een woord in letters) r-oo-s
 • Koppelen van het juiste foneem (klank) aan het grafeem (letter) /r/oo/s/
 • Onthouden van de afzonderlijke klanken in de juiste volgorde
 • Verbinden van de fonemen tot een woord (auditieve synthese) /roos/
Kinderen ontdekken in groep 3 het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Pen bestaat uit de letters p-e-n. Van pen kun je heel makkelijk -en- maken. En met de -r- van roos krijg je het woordje -ren-. Dit is voor kinderen een belangrijke ontdekking.   lezen groep 3   De eerste letters en woorden die de kinderen meestal leren in groep 3 zijn:
 • ik (i)
 • maan (m)
 • roos (r)vis (v)
 • sok (s)
 • aan (aa)
 • pen (p)
 • en (e)
Aan de hand van de woorden leren de kinderen de letters. Als je als ouder thuis met je kind wil oefenen is het belangrijk om de letters uit te spreken met hun klank, en niet met de alfabetnaam (-mmmm-, en niet -em-). Op school werken de kinderen met een leesmethode. Een voorbeeld van een veel gebruikte leesmethode is de methode Veilig leren lezen. Er wordt meestal niet gewerkt met een aparte methode spelling. Dit komt bij de leesmethode al voldoende aan bod. Gelijk met het lezen, leren de kinderen ook de schrijfletters. Als je thuis gaat oefenen met je kind is het belangrijk dat je dit op een positieve manier doet. Maak van het samen lezen een gezellig moment van en geef veel complimenten! Laat je kind hardop voorlezen. Wil je het juiste leesboek voor je kind uitzoeken? Bekijk onze tips voor leuke leesboeken op AVI-start niveau, dat is het niveau dat veel kinderen aan het begin van groep 3 hebben.

Top 5 leesboeken AVI-start

 
  Voor kinderen die al wat verder  zijn met lezen hebben we ook tips voor leesboeken op AVI-M3 en AVI-E3.

Top 5 leesboeken AVI-M3

 
 

Top 5 leesboeken AVI-E3

 
  Meer weten over het leesniveau? Bekijk dan ons artikel over leesniveaus en download de informatie over lezen in groep 3: Download PDF Lezen in groep 3

Meer groep 3?

Veelgestelde vragen over groep 3

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3? De onderwijsinspectie zegt hierover:
Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.
Mag ik mijn kind in groep 3 nog veel thuishouden? En mogen we bijvoorbeeld dan ook eerder op vakantie? Uw kind is vanaf 5 jaar oud leerplichtig. Vanaf groep 3 moeten scholen een 5-daagse schoolweek verzorgen. Er is sprake van luxe-verzuim als een leerling zonder toestemming afwezig is. Bijvoorbeeld als het met de ouders buiten de schoolvakanties op vakantie is. Ouders kunnen een fikse boete krijgen voor luxeverzuim. Specifieke vragen over luxeverzuim kun je stellen op de facebookpagina van het Ministerie van Onderwijs (https://www.facebook.com/MinisterieOCW/timeline) Heb je ook een vraag? Plaats deze in een reactie hieronder.
Gratis Oefenbladen Groep 3
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang oefenbladen rekenen voor groep 3.
Je gegevens zijn 100% veilig