arrow_drop_up arrow_drop_down

Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. In dit jaar krijgt je kind het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Welke vorm van onderwijs past het beste bij jouw kind: praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO? De cito eindtoets wordt in groep 8 afgenomen. Dit gebeurt pas vrij laat in het schooljaar (medio april), waardoor het schooladvies van de leerkracht belangrijk is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs. Wat precies de de onderbouwing van het schooladvies is, verschilt per school en per regio. In Friesland bijvoorbeeld, werkt men met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer, waarbij de gegevens uit het leerlingsvolgsysteem vanaf groep 6 centraal staan. Op sommige scholen wordt het zogenaamde drempelonderzoek afgenomen als extra toets.

Lezen in groep 8

In groep 8 kunnen de meeste kinderen goed en vlot lezen. Ze lezen dan op AVI-plus niveau. In onderstaande video hebben we een top 5 van leuke leesboeken op AVI-plus niveau samengesteld.  
  Met rekenen wordt er veel uit groep 7 herhaald. Met kommagetallen en breuken komen er ook nieuwe bewerkingen aan de orde. Bewerkingen met kommagetallen die belangrijk zijn in groep 8 zijn onder meer:
  • Kommagetallen vermenigvuldigen
  • Kommagetallen delen