Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. In dit jaar krijgt je kind het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Welke vorm van onderwijs past het beste bij jouw kind: praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO?

De cito eindtoets wordt in groep 8 afgenomen. Dit gebeurt pas vrij laat in het schooljaar (medio april), waardoor het schooladvies van de leerkracht belangrijk is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs. Wat precies de de onderbouwing van het schooladvies is, verschilt per school en per regio. In Friesland bijvoorbeeld, werkt men met de zogenaamde Friese Plaatsingswijzer, waarbij de gegevens uit het leerlingsvolgsysteem vanaf groep 6 centraal staan.

Op sommige scholen wordt het zogenaamde drempelonderzoek afgenomen als extra toets.

Lezen in groep 8

In groep 8 kunnen de meeste kinderen goed en vlot lezen. Ze lezen dan op AVI-plus niveau. In onderstaande video hebben we een top 5 van leuke leesboeken op AVI-plus niveau samengesteld.

 

 

Met rekenen wordt er veel uit groep 7 herhaald. Met kommagetallen en breuken komen er ook nieuwe bewerkingen aan de orde.
Bewerkingen met kommagetallen die belangrijk zijn in groep 8 zijn onder meer:

 

 

Comment Section

8 reacties op “Groep 8


Door Monica op 15 september 2016

Goeiemorgen mijn kind heeft huiswerk meegekregen toen uij ziek was op school. Over breuken
3/6 de van 210. Hoe kan ik het mijn kind vertellen e uitleggem hoe hij die sommen het beste kan maken.Door scientist op 9 maart 2017

U doet 210 : 6 = 35 x 3 = 105. Dus 3/6 van 210= 105.


Door luna op 3 april 2017

wat je doet is 210:6=35
dan doe je 35×3=105


Door Jo op 20 januari 2017

Vraag onderdeken cito rekenen. Hoofdrekenen scoort hij 1 en 2de toets 4 andere jaren was dit 2. Schrok ervan kan hij wel Naar de havo? Begrijpend lezen en spelling staat op 1. Is 1 toets die laag scoort mee beslissent?


Door Maaike de Boer op 20 januari 2017

Hi Jo,
Je kunt het beste op school navragen waaruit het schooladvies is opgebouwd. Naast toetsen spelen er ook andere zaken mee zoals werkhouding en de rapporten. Bovendien worden er op sommige scholen ook nog andere toetsen afgenomen die kunnen meetellen (bijvoorbeeld de Nio toets). Een schooladvies wordt niet op basis van de uitslag op 1 toets uit het leerlingvolgsysteem gegeven. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van een kind. In het algemeen worden de toetsen begrijpend lezen en rekenen als de belangrijkste toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem gezien.


Door Salina op 26 augustus 2017

Hai ik ben sinds 22 augustus 2017 in groep 8 en ik zou wat willen vragen. wanneer zijn de citotoetsen in periode 2017/2018.


Plaats een reactie


*