Lezen groep 8: bekijk de tips en download de oefenteksten

Je kind zit in groep 8. De overstap naar het voortgezet onderwijs duurt niet lang meer. Vaak is al duidelijk waar je kind na de basisschool naartoe gaat en zijn er niet al te veel doelen meer te behalen.

De meeste kinderen hebben het eindniveau voor technisch lezen behaald. Soms hebben kinderen dat al eerder behaald, omdat ze het technisch lezen al vlot onder de knie hadden.

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 8 (Gratis)

Je kind kan in groep 8 echter ook een achterstand hebben in het technisch lezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Als je kind een lichte achterstand heeft, is er vaak niets aan de hand. Het ene kind leest nu eenmaal makkelijker en vlotter dan het andere kind.

Heeft je kind een grotere achterstand, dan is het goed om samen met de leerkracht te achterhalen wat de oorzaak hiervan kan zijn.

Wellicht komt er dyslexie in de familie voor en heeft jouw kind hier ook last van. Aan de hand van de toetsgegevens kan samen met de leerkracht gekeken worden of er eventueel sprake is van signalen van dyslexie bij je kind.

Als het goed is, heeft de school eventuele dyslexie al eerder gesignaleerd en niet pas aan het eind van de basisschoolperiode.

Met een dyslexieverklaring kunnen er bij de start op het voortgezet onderwijs al direct compensatiemiddelen in worden gezet. Dat is fijn voor je kind.

Wat kun je als ouder verwachten op gebied van technisch lezen in groep 8? In dit artikel leg ik uit wat school nog aanbiedt en hoe je als ouder kan bijdragen aan de technisch leesontwikkeling van je kind.

Technisch lezen groep 8

Al bij de start van de basisschool is je kind bezig met het ontwikkelen van het leren lezen. Lezen is immers een belangrijke vaardigheid in de leerontwikkeling. Met een goede technisch leesvaardigheid komt je kind ook op de overige vakgebieden een stuk verder. Denk maar eens aan de complexe verhaalsommen bij rekenen.

Als je kind moeite heeft met technisch lezen, dan wordt het lezen van een complexe verhaalsom ook ingewikkeld. Laat staan dat je dan ook nog moet begrijpen welke som daarbij hoort. Ook is de technische leesvaardigheid een belangrijke basis voor begrijpend lezen. Hoe beter je kind technisch kan lezen, hoe beter het begrijpend lezen in groep 8 wordt ondersteund.

Kinderen die moeite hebben met technisch lezen zijn vaak veel minder met de inhoud van een tekst bezig. Het ontrafelen van de tekst kost ze veel meer tijd en energie en dat gaat weer ten koste van het tekstbegrip. Je begrijpt dus wel dat de basis van het leren lezen erg belangrijk is.

In groep 8 is de aandacht van het technisch lezen naar het studerend en begrijpend lezen verschoven. Je kind leert hierbij informatie uit de tekst te halen die belangrijk is. Het kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en de belangrijkste hoofdlijnen uit de tekst halen. Ook leert je kind hoe het samenvattingen moet maken van teksten en hoe het de vragen bij de teksten kan beantwoorden.

Technisch lezen is de basis voor deze vaardigheden. In de bovenbouw is er vooral nog aandacht voor het leestempo, aangezien de meeste kinderen de techniek goed beheersen. Het vlot kunnen lezen is nog een belangrijk aandachtspunt. Je kind zal namelijk steeds meer handelingen moeten uitvoeren tijdens het lezen. Het uiteindelijke doel is namelijk begrijpen wat je leest! En daarvoor moet je technisch leesniveau goed zijn.

Race-lezen groep 8

Het verhogen van het leestempo kan heel goed worden getraind. Op school wordt er vaak volop aandacht besteed aan het oefenen hiervan. Elke dag een paar minuten kan al een heel positief effect hebben op het leestempo van je kind.

Race-lezen is een oefening waarbij je kind leert zo snel mogelijk te lezen. Op school wordt dit vaak in tweetallen geoefend. Het ene kind leest van een leesblad een aantal rijtjes zo goed en zo snel mogelijk hardop voor, terwijl het andere kind de tijd bijhoudt met hulp van een zandloper of een stopwatch.

Het kind dat leest krijgt precies 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk de woordjes te lezen. Op het moment van starten, draait het maatje van het lezende kind de zandloper om en begint hij zo snel mogelijk te lezen. Zodra de zandloper leeg is, roept het maatje: “Stop!” Vervolgens zet je kind een streepje bij het woord waar hij was gebleven.

Nu is het andere kind aan de beurt en leest hij ook zo snel mogelijk de woorden op zijn blad, tot de zandloper leeg is. Vervolgens is je kind weer aan de beurt. Hij leest hetzelfde blad nog eens. Na 1 minuut roept het maatje weer: “Stop!” en opnieuw wordt er een streepje gezet bij het woord waar hij was gebleven. Meestal is het kind verder gekomen dan de eerste keer, en dat is een fijne succeservaring. Je kind is namelijk woorden aan het herkennen en leest daardoor steeds sneller. Dit wordt 3x herhaald en daarna is het race-lezen klaar.

Je kunt deze oefening ook heel goed thuis oefenen. Veel scholen geven racebladen mee naar huis, maar je kunt ze ook op internet vinden. Kijk wel goed dat je het juiste niveau kiest.

Samen met je kind kun je het race-lezen oefenen. Het kost je namelijk niet veel tijd, hooguit 5 minuten, en toch het is een effectieve oefening om het nauwkeurig en vlot lezen onder de knie te krijgen.

Estafette-lezen groep 8

Estafette-lezen is een methode voor groep 4 t/m groep 8. Nadat je kind in de onderbouw de basis van het technisch lezen heeft geleerd, wordt vanaf de middenbouw de nadruk gelegd op:

  • leesbegrip
  • leesbeleving
  • leesbevordering

In de bovenbouw verschuift het zwaartepunt naar begrijpend lezen en studerend lezen, zodat je kind zo zelfstandig mogelijk de overgang naar het voortgezet onderwijs kan maken. De methode zorgt voor veel opdrachten waarbij je kind samen met een maatje mag werken. Duo-lezen, samen opdrachten maken en praten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele klas.

In groep 7 en 8 wordt er 3 keer per week vanuit de methode lesgegeven. De leerkracht verzorgt een basisles, daarna komt er een vervolgles en een les waarin studerend lezen centraal staat.

In de basisles gaan de leerlingen aan de hand van een doel voor leesbegrip samen met de leerkracht of in duo’s aan de slag met een boeiende tekst. Aan het eind van de les is er gezamenlijk een gesprek of discussie over de inhoud.

Als je kind niet zo’n sterke lezer is, zal hij deze les vooral samen met de leerkracht in een klein groepje volgen. Is je kind een gemiddelde tot sterke lezer, dan zal hij deze les vooral met andere kinderen zelfstandig uitvoeren.

Met hetzelfde doel als in de basisles, gaan de kinderen in de vervolgles met een andere tekst aan de slag. Ook zwakke lezers gaan zelfstandig aan de slag in tweetallen. De kinderen gaan bij alle lessen ‘lezen met de pen’ in leeswerkboeken. De bedoeling is dat ze in de teksten gaan onderstrepen, omcirkelen en aantekeningen maken.

In de derde les staat het inhoudelijk doorgronden van de tekst centraal. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld informatie uit grafieken en tabellen koppelen aan informatie uit één van de eerdere lessen.

AVI uit in groep 8

Voor het bepalen van het leesniveau wordt op veel scholen de AVI-toets afgenomen. Dit is een toets waarbij het vooral gaat om het lezen van een tekst waarbij de tijd wordt opgenomen. Hoelang doet je kind over de tekst en hoeveel fouten maakt je kind tijdens het lezen?

Het AVI-niveau wordt aangeduid met een M (midden) of met een E (eind) en het groepsniveau. Als je kind in groep 8 zit en hij heeft M7 behaald, dan betekent dit dat je kind het niveau van midden groep 7 heeft behaald.

Niet elke kind zal zich gemiddeld ontwikkelen. Zo zal het ene kind een lichte achterstand laten zien, terwijl het andere kind een voorsprong laat zien. Soms heeft een kind in groep 5 het einddoel van de basisschool al behaald. Hij beheerst dan alle technische leesvaardigheden die nodig zijn. Dat betekent dat zowel het tempo als de nauwkeurigheid wordt beheerst.

De meeste kinderen zullen halverwege groep 8 het eindniveau (AVI Plus) op AVI hebben behaald. Dat betekent dat M8 wordt beheerst. Er bestaat namelijk geen E8, zoals er ook geen Cito E8 toetsen meer zijn. Voor die tijd wordt immers al een centrale doorstroomtoets afgenomen. Heeft je kind een hoger niveau dan AVI Plus, dan wordt gesproken van AVI Uit.

Als je als ouder niet precies weet wat het leesniveau van je kind is, kun je de leerkracht vragen naar het AVI-niveau. De AVI-toets wordt niet door alle scholen afgenomen, maar de leerkracht kan wel vertellen hoe het leesniveau van je kind is. Zo kun je bepalen wat er eventueel nodig is aan extra begeleiding thuis.

Probeer aan te sluiten bij het AVI-niveau als je boeken uitzoekt voor je kind. Of stimuleer je kind om zelf boeken uit te zoeken die passen bij zijn niveau. In de jeugdbibliotheek worden alle leesboeken gekenmerkt met het AVI-niveau. Dat maakt het zoeken makkelijker. Je kunt het AVI-niveau vaak ook voor in het boek vinden.

Tijdens de afname van de AVI-toets observeert de leerkracht ook wat voor type lezer je kind is. Het kan zijn dat je kind veel woorden anders leest dan dat dat ze op papier staan. Hij verdraait woorden of laat stukjes weg, bijvoorbeeld: ‘slagroomtaart’ wordt ‘roomtaart’ of ‘slagboomtaart’.

Kinderen die dit veelvuldig doen worden radende lezers genoemd. Voor hen is het belangrijk dat ze leren nauwkeuriger te lezen. Vaak ligt het tempo bij deze lezers ook erg hoog.

Een ander type lezer is de spellende lezer. Deze kinderen hebben vaak nog moeite met het herkennen van woorden. Zij spellen dan de letters voordat ze het woord uitspreken.

Is jouw kind een spellende lezer, dan is het belangrijk om veel leeskilometers te maken. Hierdoor wordt de woordherkenning geoefend. Je kind gaat steeds vlotter woorden herkennen en hoeft ze niet meer te spellen.

Met de AVI-toets kan de leerkracht dus precies observeren en meten wat voor type lezer je kind is.

Boek lezen groep 8

Niet elk kind zal uit zichzelf een boek pakken en lezen. Zorg er als ouder voor dat je je kind laat opgroeien in een omgeving waarin het heel gewoon is om te lezen. Als je zelf veel leest, zal je kind dit vaak overnemen. Als je merkt dat je kind niet graag leest, kun je kijken of je een afspraak kunt maken om toch een paar keer per week een aantal minuten te lezen.

Je kunt boeken lenen bij de bibliotheek, maar je kunt ze uiteraard ook kopen. En boekenkast vol mooie boeken staat altijd gezellig en uitnodigend. Hier een aantal tips van leuke boeken voor kinderen in groep 8. Deze boeken kun je eenvoudig bestellen bij Bol.com.

Boy 7
Een spannend boek waarbij een jongen bijkomt op een snikhete, kale grasvlakte. Hij weet niet hoe hij daar terechtgekomen is en waar hij vandaan komt. Hij weet zelfs niet meer hoe hij heet. Tot zijn opluchting vindt hij een rugzak met daarin een mobiele telefoon. Hij wil het alarmnummer intoetsen, maar ziet dan dat hij een voicemailbericht heeft ontvangen. Tot zijn verbijstering hoort hij: wat er ook gebeurt, bel in geen geval de politie. En één ding weet hij zeker: dat is zijn eigen stem!

Dagboek van een muts
De serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is heel populair, vooral bij meisjes. Wereldwijd zijn er al 13 miljoen exemplaren verkocht. Het zijn vooral grappige en spannende verhalen.

Gozert
Een heerlijk spannend boek over vriendschap en avonturen. Ties heeft een vriend: Gozert. Gozert is de tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af.

Het meisje dat kon vliegen
Vliegen, het lijkt een gave, maar het is een levensgroot gevaar. Pipers ouders houden haar kracht streng geheim, maar ze blijft stiekem oefenen: ze móét vliegen, ze kan niet anders. In het diepste geheim wordt ze uitgenodigd voor een school voor kinderen met buitengewone gaven. Al snel ontdekt ze echter dat de directrice een duister plan heeft: de school is niet bedoeld om kinderen met speciale gaven te helpen, maar om hen die gaven voor altijd te ontnemen… Piper wil koste wat het kost ontsnappen voordat ze haar bijzondere talent voorgoed kwijtraakt.

Online boek lezen groep 8

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om boeken online te lezen; de zogenaamde e-boeken. Hiervoor heb je een telefoon, computer of een e-reader nodig. De boeken kun je via een (betaalde) site downloaden, bijvoorbeeld Bookspot. Ook biedt de jeugdbibliotheek de mogelijkheid om online boeken te lezen. Met de online bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken.

E-books zijn vooral handig als je op vakantie gaat en je je koffer niet vol zware boeken wilt volstoppen.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *