Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Groep 6

Groep 6

In groep 6 wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in groep 5. Bij rekenen is er een nieuw onderdeel: breuken.

Er wordt er dit jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de executieve functies plannen en organiseren. Je kind leert een weektaak zo inplannen dat het aan het einde van de week af is. En leert om te gaan met het thuis leren van huiswerk waarover zij in de klas een toets krijgen.

Omdat het technisch lezen nu zo ingeslepen moet zijn dat zij kunnen begrijpend lezen, wordt er ook een start gemaakt met het maken van een werkstuk, het houden van een boekenbeurt en spreekbeurt.groep6 huiswerk

Het werkstuk wordt meestal in de klas gemaakt en hierbij ligt de nadruk op het kunnen samenvatten van tekst. Aan de boekenbeurt en spreekbeurt wordt thuis gewerkt. Jij als ouder krijgt nu de taak om dit goed te begeleiden. Zeker ook als het om het leren van huiswerk gaat. Uw kind moet leren leren en heeft jou als ouder nodig dit in goede banen te leiden.

In groep 6 wordt het lesaanbod aanzienlijk uitgebreid en krijgen ook de zogenaamde zaakvakken een prominentere rol. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en Engels staan dit jaar wekelijks op het rooster.

  • Bij aardrijkskunde staat Nederland centraal. Hier is al een start mee gemaakt in groep 5. Nu wordt er op detailniveau naar Nederland gekeken. Denk hierbij aan verschillende landschappen en grondsoorten en Nederland als waterland. Hierbij hoort ook de topografie van Nederland. Alle provincies, hoofdsteden en belangrijke rivieren en wateren komen aan de orde.

groep 6 aardrijkskunde

  • Geschiedenis wordt in thema’s gegeven. Voorbeelden van thema’s die in groep 6 behandeld worden zijn: van jagers tot boeren, nieuwe volken, steden en kruistochten.
  • Wat voedselketens zijn, hoe van graan brood gemaakt wordt en dat geluid ontstaat door trillingen, wordt uitgelegd bij biologie. Hier wordt ook een stukje techniek geïntegreerd. Ze leren hierbij wat (stevige) constructies zijn en hoe het weer wordt gemeten en voorspeld.
  • Bij verkeer wordt er dit jaar veel aandacht gegeven aan het toepassen van de aangeleerde verkeersregels en de bijbehorende borden, zodat je kind veilig kan deelnemen aan het verkeer.

groep 6 verkeer

  • Veel van jullie kinderen kunnen al een aardig woordje Engels. Scholen kunnen ervoor kiezen om hierop in te haken en vanaf groep 5 ook Engels aan te bieden. De nadruk ligt in groep 6 op het luisteren en spreken en de opbouw van woordenschat zodat zij zich verstaanbaar kunnen maken in deze taal.

Het gaat er in groep 6 vooral om dat je kind zicht leert te oriënteren op zichzelf en de wereld. Alle zaakvakken dragen hieraan bij en wordt in groep 7 en 8 steeds een stukje uitgebreid.

Bekijk ook onze tips over begrijpend lezen in groep 6. Bij de cito toetsen groep 6 nemen de toetsen over begrijpend lezen een belangrijke plaats in. Bekijk ook de volgende artikelen over groep 6:

Lezen groep 6

Bekijk de top 5 leuke leesboeken voor de leesniveaus AVI-M6 en AVI-E6. Zo kun je voor je kind leuke leesboeken kopen of lenen op het juiste leesniveau. Bekijk onderstaand pdf-bestand voor meer informatie over het leesniveau:

Download PDF Lezen in groep 6

Top 5 leesboeken AVI-M6

Top 5 leesboeken AVI-E6

Comment Section

9 reacties op “Groep 6


Door Chantal op 9 mei 2017

Moeten ze in groep 6 ook al een staartdeling kunnen maken? Of komt dat later pas?Door Barbara op 20 april 2017

Ik zou graag de nieuwsbrief ontvangen!Door Wendy op 30 september 2016

heb je ook oefenbladen over woordenschat


Door Maaike de Boer op 30 september 2016

Hi Wendy, we hebben nog geen oefenbladen over woordenschat. In deze video is een oefening voor begrijpend lezen opgenomen waarmee je ook woordenschat kunt oefenen: begrijpend lezen en woordenschat


Door A.Meurs op 17 februari 2016

Kun je wat boeken aanbevelen op Avi E 6, die geschikt zijn voor een meisje van 6 jaar? M’n dochter is een vroege leerling en heeft een klas overgeslagen en loopt ook nog eens ver voor qua leesniveau .. Vind t moeilijk om een boek te vinden wat wel bij haar leeftijd en belevingswereld past met het juiste Avi niveau .. Onderwerpen zoals verliefdheid ed is ze nog totaal niet mee bezig.. En ze heeft ook echt nog de humor van een meisje uit groep 3, niet van groep 6..
Alvast bedankt!
Een moeder.


Door Maaike de Boer op 17 februari 2016

Beste,
Paul van Loon heeft een aantal boeken geschreven op AVI E-6 niveau. Kijk bijvoorbeeld eens naar ‘Foeksia en de mislukte toverspreuk’. Ook leuk op AVI E-6 niveau is ‘Meester Moppermans’ van Berdie Bartels. Veel leesplezier!


Door mieke op 7 april 2015

Goede tips voor staartdelingen!

Plaats een reactie


*