Lezen in groep 6 lastig voor je kind?

In groep 6 hebben de meeste kinderen het technisch lezen aardig onder de knie. De basis is in de afgelopen jaren gelegd en als je kind een goede lezer is, dan kost het nog maar weinig moeite om de woorden te ontrafelen. Er zijn ook kinderen die het lezen nog best lastig vinden. Is jouw kind geen liefhebber van lezen en kost het hem relatief veel moeite, dan is het best lastig om het lezen te stimuleren. Het ene kind houdt nu eenmaal meer van lezen dan het andere kind. Hoe je je kind toch als ouder kunt helpen, leg ik in dit artikel uit.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Technisch lezen groep 6

In de afgelopen jaren is er volop aandacht besteed aan het leren lezen. En dan met name het correct en vlot lezen van woorden en zinnen. Hoe beter je kind zich ontwikkelt op het technisch goed kunnen lezen, hoe makkelijker het gaat. Tenslotte is lezen de basis van veel andere vakken. Zeker in groep 6 biedt de leerkracht steeds meer leerstof aan waarbij je kind de leesvaardigheid moet toepassen. Denk maar aan begrijpend lezen, maar ook de verhaalsommen bij rekenen, wereldoriëntatie, studievaardigheden enz.

Als je kind een gemiddelde lezer is, dan zal het aan het eind van groep 6 een stevige basis hebben ontwikkeld. Het heeft tegen die tijd de minimale doelen op technisch lezen van de basisschool wel bereikt. Met dit niveau kan je kind zichzelf goed redden. Natuurlijk kan je kind zijn technische leesontwikkeling, ook na het behalen van dit niveau, nog verder ontwikkelen.

Het aanbod op technisch lezen gaat tot aan het eind van groep 8. Afhankelijk van het niveau waarop je kind functioneert, biedt de leerkracht nog steeds instructie en oefening aan. Het doel is dat je kind vlot en correct leest, ook wanneer de moeilijkheidsgraad toeneemt.

Op school wordt de technische leesvaardigheid van je kind gemeten met toetsen. Zo is er een toets die het woordniveau meet en een toets die het zinsniveau meet. Beide toetsen worden vaak met Cito afgenomen. De Cito DMT is een Drie Minuten Toets waarbij je kind 3 kaarten krijgt aangeboden die hij elk in 1 minuut moet lezen. Hierbij wordt de tijd opgenomen om zo te kunnen bepalen hoe vlot je kind leest. Fout gelezen woorden worden van het totaal afgetrokken en zo komt er een leesniveau uit waarop je kind functioneert.

Op zinsniveau wordt vaak de Cito AVI-toets afgenomen. Hierbij gaat het om het lezen van een verhaaltje waarbij zowel de tijd wordt opgenomen als het aantal fouten wordt gerekend. Het AVI-niveau zegt iets over de beheersing op tekstniveau. Als je wilt weten welk AVI-niveau je kind heeft, dan kun je de leerkracht vragen of deze toets is afgenomen. Zo kun je boeken uit de bibliotheek halen of kopen in de boekhandel die aansluiten bij het niveau van je kind. Kies altijd boeken die net iets boven het functioneringsniveau liggen. Heeft je kind bijvoorbeeld functioneringsniveau eind groep 5 (E5), dan kies je boeken op het niveau van groep 6 (M6).

Blijft je kind langdurig hangen op een bepaald niveau van technisch lezen? Dan biedt RALFI-lezen wellicht een uitkomst!

Snel leren lezen groep 6

Waarom is het zo belangrijk dat je kind leert om snel te lezen?
Als je kind vlot en goed kan lezen, zal het in staat zijn om de tekst goed te begrijpen en de juiste informatie eruit te halen. Er zijn ook kinderen die veel moeite hebben met het technisch lezen. Ze besteden dus relatief veel tijd aan het ontcijferen van de letters. Wat staat er daar nu precies? Letter voor letter lezen, opnieuw het woord lezen en een fout gelezen woord dat niet goed wordt opgeslagen. Je begrijpt vast dat kinderen die dus veel bezig zijn met de techniek van het lezen, minder tijd en energie besteden aan de inhoud van de tekst.

Hoe kun je nu je kind helpen om sneller te lezen als je merkt dat het lezen veel tijd en energie kost? Hier volgen 5 tips:


1. Kies boeken die niet te moeilijk zijn. Hierdoor ervaart je kind dat het vlot lezen al best goed gaat. Deze succeservaring zorgt ervoor dat je kind gemotiveerder raakt om te lezen.


2. Besteed elke dag 20 minuten aan lezen. Zorg ervoor dat je aansluit bij de motivatie van je kind. Vindt hij het fijn om voorgelezen te worden, kies dan ook een moment om dat als ouder te doen. Of misschien vindt je kind het fijn om elk een stukje te lezen of om jou als ouder voor te lezen. Hoe dan ook, die 20 minuten per dag zorgen ervoor dat de leesontwikkeling op gang blijft.


3. Ga koorlezen met je kind. Dat betekent dat jij als ouder voorleest terwijl je kind hardop meeleest. Zorg voor een rustig, maar vlot tempo en ‘trek’ je kind als het ware mee in het tempo.


4. Kies ook eens een luisterboek. Hierbij kan je kind heerlijk luisteren terwijl het op zijn gemak meeleest.


5. Oefen met woordrijtjes en doe dit in verschillende werkvormen. Denk aan race-lezen of dobbelsteenlezen.

Snel leren lezen groep 6

Tempo lezen groep 6

Op school wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan tempo lezen. Een van de manieren om kinderen sneller te leren lezen is het race lezen. Kinderen oefenen hierbij het herkennen van woordbeelden. Met hulp van een zandloper leest je kind 1 minuut lang een rijtje met woordjes. Als de zandloper leeg is, wordt er een streepje onder het woord gezet waar je kind is gebleven. Vervolgens wordt het lezen van dezelfde woordrijen nog eens herhaald. Meestal wordt er na de tweede en derde keer steeds meer woorden gelezen. Je kind doet een wedstrijdje met zichzelf en doet iedere keer weer een succeservaring op. Dit stimuleert om door te gaan.

Door woorden vaak en veel te herhalen, wordt de woordherkenning gestimuleerd. Woorden met een bepaalde moeilijkheid, zoals het lezen van -isch woorden worden daardoor herkenbaar. Denk maar eens aan een rijtje met woorden zoals; fantastisch, logisch, komisch, elastisch, hilarisch. Al deze woorden hebben dezelfde eindklank. Door deze woorden vaak achter elkaar te lezen, wordt het woordbeeld herkenbaar. En hoe herkenbaarder het woordbeeld, hoe sneller je kind leest.

Estafette lezen groep 6

Op scholen wordt vaak een leesmethode gebruikt om het leren lezen te ontwikkelen. In groep 3 is dat vaak de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Vanaf groep 4 wordt vaak de methode ‘Leesestafette’ ingezet, deze sluit aan bij ‘Veilig Leren Lezen’. Hoe werkt deze methode precies en kun je als ouder thuis ook aansluiten bij deze methode?

De methode ‘Leesestafette’ biedt lesstof op maat. Dat betekent dat je kind de juiste lesstof aangeboden krijgt die past bij het niveau waarop je kind leest. De methode biedt daarbij 3 verschillende instructieniveaus, waardoor de leerkracht ook de instructie kan aanbieden die past bij jouw kind. Deze niveaus worden zoveel mogelijk geclusterd in de klas, omdat een leerkracht natuurlijk niet elk kind individueel kan bedienen. Sommige scholen werken daarom ook wel groepsdoorbrekend. Dat betekent dat je kind leest met kinderen uit andere groepen. Soms een lagere groep, soms een hogere groep, afhankelijk van het leesniveau van je kind.

In principe gaat de methode uit van de gemiddelde lezer in groep 6 en biedt daarbij de leerlijnen die horen bij technisch lezen. Dit zijn de leesmoeilijkheden die worden aangeboden in groep 6:

 • Woorden eindigend op -ele, -iken
 • Woorden met een lastige klinkerreeks
 • Woorden met -eu~, -iu- (uitspraak /eeju/, /ieju/)
 • Woorden met een trema
 • Woorden met -q- (uitspraak /k/, /kw/)
 • Leenwoorden met -ai- (uitspraak /ee/, /aj/, /e/)
 • Leenwoorden met -ou- (uitspraak /oe/)
 • Leenwoorden -oi-, -ance en -ière
 • Leenwoorden met -a- (uitspraak /e/, /ee/), -oa- (uitspraak /oo/), -ee- (uitspraak /ie/), -ea-(uitspraak /ie/)
 • Leenwoorden met -sh- (uitspraak /sj/), -j- (uitspraak /dzj/, /zj/)

Kinderen waarbij de technisch leesvaardigheid wat moeizamer op gang komt, krijgen de leerlijn aangeboden die nog voor de leerlijnen van groep 6 worden aangeboden, of ze krijgen extra instructie op de leerlijnen in groep 6.

Hoe kun je nu als ouder aansluiten bij wat je kind op school krijgt aangeboden?
De methode Leesestafette biedt ouders de mogelijkheid om thuis ook te oefenen met hun kind. Zeker sinds de corona uitbraak hebben ouders behoefte aan materialen, om thuis met hun kind aan de slag te gaan. Belangrijk is dat dit spelenderwijs gaat, zodat het kind ervaart dat het fijn is om thuis te oefenen. Ook leerkrachten zijn op de hoogte van de thuisproducten die horen bij de methode Leesestafette. Vraag dan ook gerust de leerkracht om tips, zodat je het juiste niveau aanbiedt. Denk eens aan de spelletjes van Dolfje Weerwolfje en de Gorgels. Dit zijn uitstekende spellen die perfect aansluiten bij de technisch leesontwikkeling van kinderen. En ze zijn erg leuk om te spelen!

Nauwkeurig lezen groep 6

Behalve snel lezen is nauwkeurig lezen ook belangrijk. Het heeft namelijk geen zin om heel snel door een tekst te gaan en veel fouten te maken in de tekst. Hierdoor kan de betekenis van de tekst veranderen en begrijpt je kind niet goed wat er staat.

Sommige kinderen verdraaien woorden in de tekst of maken er een ander woord van.

Bijvoorbeeld:
De elektrische fiets van Jop heeft zwarte banden met grijze snelbinders. Hierdoor valt de fiets op.

Als je kind niet zo nauwkeurig leest dan kan hij er bijvoorbeeld het volgende van maken:
De elektrische fiets van Joop heeft zware banden met gele snelbinders. Hierdoor valt de fiets om.

Je ziet dat de inhoud van de tekst door het veranderen van de woorden verandert. Je denkt de tekst goed te begrijpen, maar je verdraait eigenlijk het verhaal.

Het niet nauwkeurig lezen van een tekst heeft dus consequenties: je kind begrijpt de tekst niet goed. We noemen dit ook wel de radende lezer. Hoe kun je je kind helpen om nauwkeuriger te lezen? Je leest hier 3 waardevolle tips:

 • Zorg ervoor dat je kind zijn volledige aandacht richt op het lezen. Afleidende factoren zoals een televisie, andere kinderen die rondlopen, enz. kunnen ervoor zorgen dat je kind zijn aandacht niet goed kan richten op het lezen. Een rustige omgeving is dus belangrijk
 • Laat je kind hardop lezen, zodat je mee kan lezen en direct kan reageren op een fout gelezen woord. Zeg dan: “Stop, kijk goed.”
 • Bedenk samen met het kind een leesdoel. “Waar wil je vandaag extra op letten?” Bijvoorbeeld op het goed uitspreken van moeilijke woorden, de toon van het lezen, of de interpunctie. Na afloop kun je het kind belonen voor zijn inzet en het behaalde resultaat.

Boek lezen groep 6

Als je kind het fijn vindt om boeken te lezen, dan is het een feestje om naar de bibliotheek te gaan of een boek cadeau te geven op de verjaardag. Maar als je kind moeite heeft met lezen en niet snel uit zichzelf een boek pakt, kan het voor flink wat weerstand zorgen als je toch graag wilt dat je kind leest.

Zorg ervoor dat je kind gemotiveerd blijft om te lezen, ook al is dat soms lastig. Laat je kind vooral zelf boeken uitzoeken die hem aanspreken. Dit hoeven niet alleen boeken te zijn met verhalen. Het mogen ook informatieve boeken zijn die over een onderwerp gaan dat jouw kind aanspreekt. Denk aan boeken over dieren of de natuur. Ook luisterboeken kunnen een oplossing zijn voor kinderen die niet graag zelf lezen. Terwijl je kind luistert naar het boek kan hij meelezen en ontwikkelt het zo toch het woordbeeld.

De belangrijkste tip die ik nog kan geven is dat je als ouder zelf het voorbeeld kan geven. Als jij veel leest, zal je kind dit automatisch ook doen. Er is dan al een leescultuur binnen je gezin waardoor het voor kinderen vanzelfsprekend is dat er wordt gelezen. Als je een leesmomentje met je kind hebt afgesproken, pak dan zelf ook even 20 minuten leestijd. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap: je kind leest en jij hebt een momentje voor jezelf.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *