arrow_drop_up arrow_drop_down

Cito Toetsen

Oefenen voor de cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Moet je dat als ouder doen of niet? Het heeft geen zin om een 'trucje' te gaan oefenen. Daar heeft je kind niks aan. Het gaat om het echt beheersen van de lesstof. Dit neemt niet weg dat je je kind wel kunt voorbereiden op de vraagstelling van de Cito en dat je kunt voorkomen dat je kind fouten maakt die hij of zij maakt vanwege de vraagstelling in de Cito-toets. Ook kan het voorkomen dat je kind bepaalde onderdelen van de lesstof 'heeft gemist' en niet goed beheerst. Dit kan komen door bijvoorbeeld slecht onderwijs of doordat je kind gewoon wat meer oefening nodig heeft om een bepaalde soort som onder de knie te krijgen. In dit artikel (met video) geven we een overzicht van alle cito-toetsen in de groepen 3 t/m 7 zodat je als ouder weet welke cito-toetsen worden afgenomen. Vervolgens geven we tips voor de voorbereiding op de cito toetsen.
 

Welke cito-toetsen krijgt je kind?

We hebben per groep een overzicht voor je gemaakt van de cito-toetsen die op de meeste basisscholen worden afgenomen. De term 'cito-toets' wordt vaak alleen in verband gebracht met de zogenaamde cito eindtoets in groep 8. We hebben het hier over de cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem van cito die tweemaal per jaar worden afgenomen in alle groepen van de basisschool. De meeste basisscholen in Nederland werken met het leerlingvolgsysteem van Cito. Via de links hieronder kun je doorklikken naar een overzicht van alle cito-toetsen per groep.
  • Cito toetsen groep 3
  • Cito toetsen groep 4
  • Cito toetsen groep 5
  • Cito toetsen groep 6
  • Cito toetsen groep 7
Er is ook een artikel geplaatst met uitleg over de cito toetsscores.

Hoe kun je voorbereiden op de cito-toetsen?

Moet je je kind voorbereiden op de cito-toetsen? Hier zijn de meningen over verdeeld. Ik denk dat het geen zin heeft om je kind voor een bepaalde toets een trucje te leren. Bij de volgende cito-toets en bij de methodegebonden toetsen komt je kind vervolgens in de problemen. Het is echter wel zinvol om echt goed te oefenen. Bij bijvoorbeeld rekenen kun je de rekenvaardigheid goed oefenen en daarnaast aandacht besteden aan redactiesommen. Dit zijn sommen in de vorm van een verhaaltje die veel voorkomen in de cito-toetsen. Tip: Oefen met een goede opbouw van sommen (van makkelijker naar moeilijker) en oefen ook specifiek de sommen waar je kind moeite mee heeft. Als je kind de kale sommen goed kan maken, ga je verder met redactiesommen van dezelfde soort som.

Scores van de cito toetsen

De uitslagen van de cito toetsen kun je op het rapport van je kind zien. Cito zet de score op de toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als je kind voor bijvoorbeeld rekenen een A scoort, dan behoort het tot de 25% hoogst scorende kinderen in Nederland. Nu is het zo, dat 1 fout het verschil kan maken tussen bijvoorbeeld een C of een D. Het is altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Is er sprake van bijvoorbeeld een hoge D (bijna een C) of een lage D? Verder is het belangrijk om te vragen bij welke onderdelen je kind de meeste fouten heeft gemaakt. Dat biedt vervolgens de mogelijkheid om heel gericht te gaan oefenen op een bepaald onderdeel.

Scores van de cito toetsen: uitleg van de letters

A -  25% - hoogst scorende leerlingen B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E  - 10% - laagst scorende leerlingen Heel vaak worden de letters A t/m E als uitslag op de cito-toetsen op het rapport vermeld.Het komt steeds vaker voor dat er Romeinse cijfers worden gebruikt om de uitslag aan te geven. Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%. I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde Deze indeling sluit aan bij de indeling van de cito entreetoets. Ook komen de volgende aanduidingen voor: AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV. Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers. scores van de cito toetsen Meer weten over de cito toetsen uit het leerlingvolgsysteem en over hoe het zit met de vaardigheidscore? Lees dan het artikel over het leerlingvolgsysteem. Voor een overzicht van de verschillende cito-toetsen per groep: Voor uitgebreide informatie over de cito toetsen: www.cito.nl