Wat is een DLE-score?

De DLE-score is een maandelijkse norm die aangeeft hoever een leerling moet zijn met de lesstof. DLE staat voor Didactisch Leeftijd Equivalent. Deze standaard gebruiken basisschooldocenten als een eenduidig normeringssysteem tussen groep 3 en 8.

Hoe werkt de DLE-score?

Vanaf groep 3 begint een leerling met het opbouwen van zijn didactische leeftijd (DL) en zijn score hierbinnen, dus het DLE. Iedere maand komt er 1 DL bij en zo bouwt een leerling 10 DL in een schooljaar op. Het DLE vertelt in hoeverre een kind hierop voor- of achterloopt.

In groep 3 zijn er dus 10 maanden: 10 DL. Stel dat een kind aan het eind van een schooljaar 2 maanden achterloopt op de lesstof, dan is zijn DL 10, en zijn DLE 8. Hij loopt dus 2 maanden achter. In groep 4 begint een scholier met 10 punten. Die bouwt hij uit naar 20.

Zo behaalt een leerling vanaf groep 3 cumulatief 60 maanden/DL in totaal. En een jaar zitten blijven levert 10 DLE-punten extra op. Daartegenover: een jaar overslaan vermindert het aantal DL.

Waar wordt de DLE-score voor gebruikt?

De DLE-score geeft een docent overzicht hoever een leerling is in zijn ontwikkeling. Dat doet hij als volgt:

DL = DLE pijl De leerling is op schema.

DLE is lager dan DL pijl De leerling loopt achter op de lesstof.

DLE is hoger dan DL pijl De leerling loopt voor op de lesstof.

Dit equivalent drukt men uit in procenten. Zo’n rekensom ziet er als volgt uit:

DLE is 45, DL = 40

De formule is dan: 45 / 40 * 100 = 112.5%, dus voorsprong, want het gemiddelde is 100%.

Of in geval van achterstand:

DLE is 21, DL = 24

21 / 24 * 100 = 87.5%, dus achterstand, want het gemiddelde is 100%.

Kritiek

Er is kritiek op de DLE-score. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat je moeilijk kan zeggen dat iemand een voorsprong heeft van een half jaar. In theorie kan je dat vaststellen, maar in de praktijk is die lesstof nog niet getoetst.

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *