arrow_drop_up arrow_drop_down

Groep 4

Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, wordt met grote sprongen uitgebreid. Het lezen zal aan het eind van groep 4 vlot gaan. In groep 4 worden met schrijven alle hoofdletters aangeboden. Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels geleerd. Ook in groep 4 worden er cito-toetsen afgenomen. Op sommige scholen, zoals bij het Montessorionderwijs, wordt groep 4 gecombineerd met groep 3. Kinderen horen dus afwisselend bij de oudsten en de jongsten van de groep.

Lezen in groep 4

groep4 In groep 4 vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen. Het is belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Ook af en toe samen lezen werkt bevorderend en zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt. Laat je kind dus zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken. We hebben leuke leestips op AVI-M4 en AVI-E4 niveau. AVI-M4 staat voor het leesniveau van de gemiddelde leerling 'midden' groep 4. AVI-E4 geeft het gemiddelde leesniveau aan het einde van groep 4 weer. Dit hoeft dus niet te betekenen dat jouw kind ook dat leesniveau heeft. Als het AVI-M4 niveau nog te hoog gegrepen is, kun je kijken op de pagina van groep 3. Is je kind al verder dan AVI-E4, kijk dan op de pagina van groep 5.

 Top 5 leesboeken AVI-M4

 
 

Top 5 leesboeken AVI-E4

 
  Meer weten over AVI-leesniveaus? Een pdf met alle informatie is hieronder te downloaden. Download PDF Lezen in groep 4

7 Tips voor een spreekbeurt in groep 4

In groep 4 moeten de kinderen vaak voor het eerst een spreekbeurt houden. Dat is natuurlijk heel erg spannend! Wij hebben 7 tips voor je kind om een goede spreekbeurt te houden. 1. Kies een onderwerp waarover je al veel weet. Denk bijvoorbeeld aan de sport die je doet, of heb het over je konijn. Dat maakt een spreekbeurt ook veel leuker. 2. Heb je geen idee waarover je spreekbeurt moet gaan? Kijk dan voor inspiratie op de volgende website: het vinden van een onderwerp of ga naar de bibliotheek 3. Begin niet de dag van tevoren, maar ruim op tijd. Het is handig om in ieder geval twee weken voordat je de spreekbeurt moet houden, te beginnen. 4. Maak een spiekbriefje. Het kan misschien zo zijn dat je de hele spreekbeurt graag uit je hoofd wil doen, maar het is handig om een spiekbriefje achter de hand te hebben. 5. Maak een powerpoint-presentatie bij je spreekbeurt met plaatjes, of neem spullen of plaatjes mee die je kan laten zien. 6. Zorg voor een goede indeling van je spreekbeurt. Vertel eerst wat je gaat vertellen (de inleiding), vervolgens doe je je verhaal (het middenstuk), waarbij je steeds elk onderdeel apart behandelt. Je sluit je spreekbeurt ook goed af. 7. Oefen de spreekbeurt veel voor je ouders en broertjes of zusjes. Als je het al vaak gedaan hebt, wordt het steeds minder eng.

TV-programma's

Houdt je kind van TV kijken? Het is belangrijk dat kinderen uit groep 4 naar goede tv-programma’s kijken. Programma’s die bijvoorbeeld goed zijn voor de woordenschat-ontwikkeling. Huisje, boompje beestje, Klokhuis en het Zapp-Weekjournaal zijn hier voorbeelden van. Meer groep 4?