Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen oefenen kun je op een aantal manieren doen. Bij  begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een goede manier om begrijpend lezen te oefenen is door ‘gewoon’ veel te lezen.

Download ook onze gratis Oefenbladen Begrijpen Lezen Groep 7/8

Je kunt begrijpend lezen oefenen door met je kind met kortere teksten aan de gang te gaan. Hieronder zal ik uitleggen hoe je dit aan kunt pakken.

Begrijpend lezen oefenen, hoe doe je dat?

Je kind gaat naar school en vanaf groep 3 leert het echt lezen. Vrijwel alle kinderen kunnen lezen aan het eind van de basisschool. De één wat sneller dan de ander, maar het streven is dat alle kinderen in staat zijn om allerlei soorten teksten te lezen. Het gaat hierbij dan om het technisch lezen, dat wil zeggen dat je kind in staat is om de woorden te ‘ontsleutelen’.

Maar begrijpend lezen is minstens zo belangrijk!

Of je kind nu snel of langzaam leest, als het niet begrijpt wát het leest, leert het niets van de tekst en/of begrijpt het niets van het verhaal en dan gaat de lol er sowieso snel af.

werkbladen begrijpend lezen

Begrijpend lezen groep 3, wat moet je kind kunnen?

In groep 3 gaat eigenlijk alle aandacht naar het technisch lezen. Je kind ontsleutelt woord na woord, zoals je zelf een rebus zou oplossen. Het kan daardoor nog weinig aandacht besteden aan de samenhang tussen de woorden en dus de betekenis van de zin. Begrijpend lezen is dus nog niet echt aan de orde, maar om de aandacht ook op de betekenis van de zin te focussen, moeten er bijvoorbeeld lijntjes getrokken worden tussen die zinnen en het bijbehorende plaatje. Thuis kun je, naast veel lezen, ook veel blijven voorlezen en vragen stellen over het verhaal of de plaatjes erbij.

Lees hieronder ook de tips onder het kopje Hardop denkend lezen. Tips voor het vergroten van de woordenschat vind je ook hieronder.

Begrijpend lezen groep 4, 5 en 6

begrijpend lezenJe kind moet eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit kunnen verschillende soorten teksten zijn: verhalende en informatieve teksten, teksten die een mening weergeven of de lezer ergens van willen overtuigen, maar bijvoorbeeld ook gebruiksaanwijzingen. Hierbij moet je kind in staat zijn om te bepalen waar de tekst over gaat (onder andere door gebruik te maken van illustraties, titel, tussenkopjes enzovoort, en zijn eigen kennis over dit onderwerp kunnen activeren. Er wordt veel aandacht besteed aan het leggen van verbanden.

Dit gebeurt o.a. door te oefenen met verwijswoorden en signaalwoorden. Verwijswoorden zijn woorden die verwijzen naar iets dat in de zinnen daarvoor is genoemd. Bijvoorbeeld:

Ik kocht een rode broek. Dit bleek een vergissing.

Het woordje ‘dit’ is een verwijswoord en verwijst naar het kopen (en niet naar de broek). Signaalwoorden zijn woorden die gebruikt worden om aan te geven dat het gaat om een:

 • oorzaak met een gevolgrelatie
  Hij reed tegen de lantaarnpaal, doordat hij aan het appen was.
 • doel en middel
  Door middel van het navigatiesysteem, vonden we de weg.
 • probleem met een oplossing
  Het probleem van de files lossen we op met extra asfalt.

In mijn praktijk heb ik gemerkt dat met name kinderen van allochtone afkomst vaak moeite hebben met de verwijswoorden en de signaalwoorden.

Je kind moet in staat zijn om conclusies te trekken uit de tekst en voorspellingen te doen over het verdere verloop (zie ook Hardop denkend lezen). Ze moeten leren om het probleem van moeilijke zinnen op te lossen en om de betekenis van een onbekend woord af te leiden uit de tekst. En ze moeten leren om de structuur van een verhaal te herkennen, bijvoorbeeld weten dat meestal in het begin van het verhaal de hoofdpersoon wordt geïntroduceerd, in het midden van het verhaal de gebeurtenissen beschreven worden en het laatste stuk vaak afrondend is.

Begrijpend lezen groep 6, 7 en 8: wat leert je kind verder nog?

De teksten en de gebruikte woorden worden steeds moeilijker. Er komen steeds meer uitdrukkingen voor in de teksten. Er wordt van je kind verwacht dat het steeds meer de samenhang gaat zien tussen de zinnen en de alinea’s, verbanden kan leggen en kritisch kan nadenken over de teksten. Er wordt ook verwacht dat hij steeds meer ‘tussen de regels door’ kan lezen.

Je kind moet in staat zijn om zelf informatie op te zoeken over onderwerpen en deze informatie te ordenen en met elkaar te vergelijken.

In deze fase is het ook belangrijk dat je kind leert om kritisch naar zichzelf te kijken als lezer: heb ik wel met voldoende aandacht gelezen, snap ik alles wat ik gelezen heb, en zo niet, hoe komt dat en hoe los ik het op, enzovoort.

Klik hier om oefenbladen begrijpend lezen groep 7/8 te downloaden.

oefentekst begrijpend lezen

Wat kun je als ouder doen?

Begrijpend lezenAls je kind geen goede resultaten haalt voor begrijpend lezen kan dit een aantal oorzaken hebben.

Een van de oorzaken is dat er nog teveel aandacht gaat naar het lezen zelf.

In groep 3 ligt, zoals gezegd, de focus op het vlot leren lezen.

Met vlot lezen wordt bedoeld dat de (meeste) woorden gelijk herkend worden, zonder dat ze letter voor letter gespeld hoeven te worden. Goede lezers herkennen bekende woorden in één oogopslag. Als het lezen makkelijk gaat, kan alle aandacht gaan naar het begrijpen van de tekst. Door veel ‘leeskilometers’ te maken, gaat je kind steeds meer woorden gelijk herkennen en kan het steeds meer begrijpen. Het SLO (expertisecentrum Leerontwikkeling) zegt er het volgende over:

“Voor de leesontwikkeling is het dus van belang dat kinderen ten eerste vlot leren lezen en ten tweede dat ze aan het lezen plezier (blijven) beleven.”

In groep 4 zijn de meeste kinderen in staat om teksten op hun niveau vlot te lezen en meer aandacht te schenken aan het begrijpen van de inhoud. Bij kinderen waar dat niet zo is, blijft het begrijpend lezen meestal achter.

Als je kind wel vlot leest, kan een onvoldoende woordenschat een oorzaak zijn. Wat kun je daar zelf aan doen?

10 manieren om de woordenschat te vergroten

Door veel (voor) te lezen, wordt de woordenschat groter. Een goede woordenschat is een tweede voorwaarde voor begrijpend lezen. Hoe kun je de woordenschat van je kind vergroten?

 • Leg veel uit en benoem wat je tegenkomt. Gebruik daarbij ook de moeilijke varianten van woorden: fauteuil i.p.v. stoel, afbeelding i.p.v. plaatje.
 • Schakel sowieso niet te veel terug in taalniveau als je tegen je kind praat. Het moet nog wel begrijpen wat je zegt, maar een beetje moeite mag het er wel voor doen.
 • Lees veel verschillende teksten (voor): verhalen, teksten over onderwerpen die je kind interesseren, maar ook het recept van de taart die jullie samen bakken, de folder over de vakantiebestemming, enzovoort. En denk ook aan knutselboeken! Zo komt je kind in aanraking met minder alledaagse woorden.
 • Kijk samen naar programma’s zoals het Jeugdjournaal, Het Klokhuis en herhaal nieuwe woorden die daarin voorkomen.
 • Lees sowieso veel voor! Zelf lezen is belangrijk voor de technische leesontwikkeling, maar nieuwe woorden zal je kind niet gauw leren uit boekjes voor beginnende lezers.
 • Lees een tekst met nieuwe woorden meerdere keren voor. Vooral jonge kinderen zijn dol op herhaling en nieuwe woorden blijven beter hangen als ze vaker herhaald worden.
 • Ook oudere kinderen, die zelf al veel kunnen lezen, zijn gebaat bij voorlezen. Ten eerste is samen op de bank met een boek gezellig, maar bovendien kunnen jullie samen wat moeilijkere boeken lezen, met een wat ingewikkelder verhaal en weer nieuwe woorden.
 • Kies ook voor wat oudere boeken. Moderne schrijvers zullen niet zo gauw woorden als voortreffelijk, kwelgeest, enzovoort gebruiken, maar dat zijn toch woorden die je kind moet kennen.
 • Maak er een spelletje van om nieuwe woorden te ontdekken. Je kind wordt een woorddetective. Stimuleer oudere kinderen om onbekende woorden zelf op te zoeken. Bijvoorbeeld in het gratis online woordenboek van Muiswerk.
 • In de onderbouw is de boekenserie “Mijn eerste (tweede, derde) Van Dale” een absolute aanrader! Het eerste boek is voor kinderen vanaf 2 jaar. Bij ieder woord (het zijn er 1000!) hoort een tekening waarover je met je kind kunt praten. In het tweede boek (vanaf 4 jaar) worden in een verhaaltje woorden (weer 1000) uitgelegd die moeilijk uit te leggen zijn, zoals verliefd, deftig, je aanstellen. In het derde boek staan (vaak grappige) verhaaltjes waarin meerdere betekenissen van één woord gebruikt worden. Bovendien is dit een echt samenleesboek: de zinnen die je kind zelf kan lezen, staan in een andere kleur.

Begrijpend lezen oefenen met de 4 grote v’s

Stel, je kind kan vlot lezen, de woordenschat is op peil, maar het begrijpend lezen blijft toch achter. Hoe komt dat?

Om dat te begrijpen, moet je je eerst bewust worden van alle achtergrondprocessen die tijdens het lezen bij jou meedraaien. Probeer je maar eens bewust te worden van jouw ‘hulpbronnen’ als je deze zin (zorgvuldig) leest:

“Aan de zuidelijke rand van de stad, daar waar de eerste akkers beginnen en de huizen steeds armoediger worden, ligt, verborgen in het bos, het hutje van De Beeldhouwer”.

Begrijpend Lezen

Waarschijnlijk hebben de volgende achtergrondprogramma’s bij jou meegedraaid:

 • Visualiseren (voor je zien) van een grote stad, en waar dan het zuiden is (kennis). Visualiseren van akkers eromheen en de armoedige hutjes.
 • Voorkennis gebruiken. Waarschijnlijk heb je je onbewust gerealiseerd dat dit verhaal niet in deze tijd of in dit land speelt (hutjes komen in Nederland niet voor en huizen worden niet armoediger naarmate ze verder van de stad liggen).
 • Vragen stellen. Na het eerste deel van de zin, nieuwsgierigheid: wat is er dan op die plek, waar gaat deze zin heen?
 • Voorspellen. Uit het feit dat De Beeldhouwer met hoofdletters staat, heb je afgeleid dat dat kennelijk niet alleen maar zijn beroep is, maar waarschijnlijk zijn bijnaam. Er wordt veel aandacht besteed aan deze man en de plaats van zijn hutje. Kennelijk is hij een belangrijke figuur in het verhaal. Door de beschrijving verwacht je dat het verhaal over een wat zonderlinge man zal gaan.

De dikgedrukte v-woorden zijn de belangrijkste hulpbronnen (leesstrategieën) bij het begrijpen van een tekst: voorkennis gebruiken, visualiseren, vragen stellen, voorspellen.

Als je kind uitvalt op begrijpend lezen, maakt het mogelijk te weinig gebruik van deze hulpbronnen. Vergelijk het met lezen terwijl je er met je hoofd niet bij bent. Dan realiseer je je aan het eind van de bladzijde dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je net gelezen hebt.

Op school wordt met iedere strategie afzonderlijk geoefend, maar dat hoef je thuis niet te doen. Wat dan wel?

Begrijpend lezen oefenen met ‘hardop denkend lezen’

Weer: veel samen lezen, maar verwoord daarbij ook jouw gedachten tijdens het lezen. Bij bovenstaande zin pauzeer je bijvoorbeeld even na de tweede komma en zegt: “Hm, ik zie het voor me, zo’n stad met boerderijen eromheen, en daaromheen dan weer bos. Het lijkt wel op ….(visualiseren, voorkennis). Maar armoedige hutjes zie je bij ons niet. Ik verwacht (voorspellen) dat het verhaal zich niet in Nederland afspeelt, of misschien in een andere tijd.” Aan het eind van de zin kun je dan nog vragen: “Waarom zou die naam met een hoofdletter staan? Zou het een bijnaam zijn? Zou hij zichzelf ook zo noemen? Het lijkt me typisch een naam die andere mensen hebben bedacht omdat ze zijn echte naam niet weten. Ik verwacht dat het een beetje eenzame, aparte figuur is (voorspellen). Wat zou er met deze man aan de hand zijn (vragen)?”

Het lijkt misschien een beetje geforceerd om zo voor te lezen, en in het begin is het ook heel lastig om je bewust te worden van die achtergrondprocessen, maar je zult merken dat het steeds makkelijker gaat, en dat je kind op deze manier meer betrokken raakt bij het verhaal.

Begrijpend lezenVeel kinderen beseffen niet dat een schrijver het meeste niet vertelt. Hij of zij wil juist dat je het verhaal voor je ziet, dat je je eigen ervaringen en gevoel ermee verbindt. Het meeste staat tussen de regels.

Door het voorspellen en vragen stellen, wordt je kind nieuwsgierig naar het vervolg, en visualiseren vergroot de betrokkenheid en het begrip. Uiteraard is het de bedoeling dat je kind de 4 v-s zelf steeds meer gaat toepassen. Stimuleer het om geleidelijk aan steeds meer zelf hardop mee te denken. Uiteindelijk zal je kind deze techniek automatisch gaan toepassen en daarmee een gemotiveerde en betrokken lezer worden.

En dan zijn er nog de uitdrukkingen.

In teksten, met name verhaalteksten, worden vaak uitdrukkingen gebruikt die de lezer totaal op het verkeerde been kunnen zetten als je de uitdrukking niet begrijpt. Als je bij een uitdrukking zoals ‘iets met een korreltje zout nemen’, denkt aan iemand die een lekker gekookt eitje eet, begrijp je weinig van het vervolg van de tekst. Wat kun je er zelf aan doen?

Maak er een wedstrijdje van. Zoek in het woordenboek bijvoorbeeld onder ‘hart’ naar de vijf meest gebruikte uitdrukkingen met hart. Bespreek de betekenis met je kind en geef voorbeelden. De rest van de week gaan jullie op zoek naar situaties/personen waarbij deze uitdrukking van toepassing is. Wie de uitdrukking op het goede moment gebruikt, krijgt een punt. De week daarop kies je weer andere uitdrukkingen, bijvoorbeeld met huis, hoofd of boom.

Cito begrijpend lezen: een stappenplan

Bij toetsen voor begrijpend lezen krijgt je kind een tekst te lezen. Vervolgens moeten de vragen en bijbehorende antwoorden goed gelezen worden en moet je kind de tekst weer opnieuw lezen om antwoord te vinden op de vragen. Vaak zijn er 2 antwoorden goed, maar moet gekozen worden voor het beste (meestal het meest complete) antwoord.

Voor veel kinderen is dit een enorme opgave omdat ze er het geduld niet voor hebben of, bij toetsen, last hebben van tijdsdruk.

begrijpend lezenZe gaan de tekst dan oppervlakkig lezen, lezen de vraag niet goed of proberen het antwoord uit hun geheugen te halen. Sommigen kiezen gewoon het antwoord dat hun het meest logisch lijkt. Met name beelddenkers maken er vaak hun eigen verhaal van.

Het toetsresultaat zegt dan niet zoveel over hun begrip van de tekst, maar meer over hun taakaanpak. Je ziet die taakaanpak dan ook bij andere vakken terug. Het zijn de kinderen die geen spellingsregels of werkwoordschema toepassen, bij ontleden geen gebruikmaken van de hulpvragen en bij verhaalsommen uitvallen omdat ze de opgave niet goed lezen, maar gelijk aan het rekenen slaan.

Kinderen kunnen hun aandacht beter bij de tekst houden met een vraag in hun achterhoofd (doelgericht lezen). Van dat gegeven kun je gebruikmaken. De vragen bij een toets staan meestal in de volgorde van de tekst. Het stappenplannetje voor deze kinderen wordt dan:

 • Kijk waar de tekst over gaat. Kijk naar afbeeldingen en lees de titel en tussenkopjes. Bedenk wat voor soort tekst het is.
 • Lees alle vragen: zo kom je erachter wat belangrijk is in de tekst en weet je al een beetje wat je kunt verwachten. Dat helpt om de aandacht erbij te houden.
 • Lees de hele tekst snel door met die vragen in je achterhoofd.
 • Lees de eerste vraag en herhaal hem in je eigen woorden, zodat je goed weet waar je naar zoekt.
 • Lees de tekst totdat je een antwoord op de vraag gevonden hebt (vanaf het begin, dus niet alleen de zin waar de vraag over gaat). Zoek het antwoord dat het beste past.
 • Lees de volgende vraag, enzovoort.

De laatste vragen zijn vaak vragen die over de hele tekst gaan, bijvoorbeeld wat de schrijver met de tekst duidelijk wil maken, wat de mening is, hoe het verder zal gaan, enzovoort. Op dat moment is het goed om de hele tekst nog eens te lezen, met deze vraag in het achterhoofd.

Bovenstaand stappenplannetje is ook geschikt voor kinderen met een concentratieprobleem, de zwakke en dyslectische lezers en kinderen met een slecht werkend kortetermijngeheugen. De laatste twee groepen hebben vaak moeite om verbanden te leggen omdat ze aan het eind van de alinea kwijt zijn wat er in het begin stond. Lezen met een vraag in het achterhoofd helpt ze om de aandacht erbij te houden en de informatie in hun hoofd te ordenen tijdens het lezen.

Op het internet staat genoeg oefenmateriaal om deze aanpak mee te oefenen.

Zoals je ziet kunnen er veel oorzaken zijn. Door veel met je kind te praten over de gelezen teksten en je kind te observeren bij het maken van vragen over een tekst (er zijn er genoeg te vinden op het internet), kun je erachter komen waar bij jouw kind het grootste probleem zit.

Hieronder is een oefening opgenomen voor kinderen die bovenstaande beheersen.

Mirjam Schumacher

Begrijpend lezen oefenen (bekijk de video)

Begrijpend lezen oefenen: tips

De tips die in dit artikel staan voor begrijpend lezen oefenen, zijn bedoeld voor kinderen in groep 7 en 8. Het is ook voor sommige kinderen in groep 6 leuk en nuttig om te doen.

Je begint met het zoeken van een korte tekst of een artikel. Ik vind hiervoor de kinderkranten Kidsweek, of voor 12 jaar en ouder 7 Days (www.sevendays.nl) zeer geschikt.

begrijpend lezen        begrijpend lezen

Deze kranten zijn bij veel boekwinkels los verkrijgbaar. Je kind kan de krant lezen en zelf een artikel uitzoeken waarmee hij of zij aan de slag wil gaan. Het gaat dan in ieder geval over een actueel onderwerp dat jouw kind interessant vindt en dat maakt het leuker. Als je kind boeken lezen niet zo leuk vindt, is een kinderkrant misschien een leuk alternatief. Wellicht spreken de korte, actuele artikelen wel aan!

Je kind heeft nu een artikel uitgekozen. Je vraagt je kind het artikel rustig door te lezen. Vervolgens worden de volgende opdrachten door jouw kind gemaakt:

 1. Schrijf de kernwoorden op. Kernwoorden zijn de belangrijkste woorden uit een verhaal. Je kunt ze gebruiken om een verhaal kort na te vertellen.
 2. Maak een samenvatting van het artikel en gebruik hierbij de kernwoorden. Maak wel goede zinnen.
 3. Stel de volgende vragen: wie, wat, waar, waarom, waardoor. En schrijf de antwoorden hierop op.

Neem de antwoorden samen met je kind door. Hier kun je de oefening beëindigen, of ook het verbeteren van de woordenschat erbij betrekken. Begrijpend lezen hangt namelijk nauw samen met woordenschat. Als je heel veel woorden uit een tekst niet begrijpt, is het niet mogelijk om de betekenis van de tekst te doorgronden.

Ook meteen woordenschat oefenen?

 • Schrijf de moeilijke woorden uit het artikel op en zoek ze op in het woordenboek.
 • Schrijf het synoniem van het woord op.
 • Schrijf de tegenstelling van het woord op.

Download gratis oefenbladen voor begrijpend lezen!

werkbladen begrijpend lezen

  Comment Section

  60 reacties op “Begrijpend lezen oefenen


  Door Janneke op 10 november 2019

  Ik heb een vraag. Mijn dochter heeft alle spelling al gehad voor de basisschool en zit in groep 7 . Hoe kan ik haar op dat gebied nog wat leren?


  Door Carola de Koning op 11 november 2019

  Beste Janneke,
  Zijn er dingen waar je dochter moeite mee heeft? Dan zou je die nog eens met haar door kunnen nemen.
  En snapt ze alles van werkwoordspelling goed? Veel kinderen vinden dit lastig en kunnen wat extra oefening goed gebruiken.
  Je kunt ook aan de leerkracht vragen of hij/zij verdiepings- en/of verrijkingsmateriaal heeft. Iedere methode heeft vaak extra oefenbladen voor de kinderen die alle behandelde stof beheersen.

  Succes!

  Hartelijke groet,
  Carola


  Door Raúl op 10 september 2019

  Volgens mij is het niet meer van deze tijd om te publiceren ‘kinderen van allochtone afkomst’. Dat moet zijn: ‘kinderen van buitenlandse afkomst’. Het is in het verleden discriminerend geweest om bijvoorbeeld iemand van Aruba of Marokko een allochtoon (want afkomstig uit een land waar veel immigranten vandaan komen) te noemen en bijvoorbeeld iemand uit Mexico, Groenland of Thailand niet.


  Door Bar op 20 januari 2018

  Hartelijk dank voor deze informatie. Deze site is mij niet eerder opgevallen. Met deze informatie kan ik mijn zoon verder helpen. Hij zit in groep 8 en heeft moeite met begrijpend lezen. De andere vakken doet hij goed.


  Door Beert J. de Nooij op 13 december 2017

  Ben blij met het artikel over begrijpend lezen. We gaan er direct mee aan de slag.
  Superbedankt


  Door Resi op 12 december 2017

  Super handig zo’n opfrisser voor mij als ouder wat begrijpend lezen betreft. Op deze manier weet je tenminste hoe je je kind op een effectieve manier kunt helpen. Vaak is het immers zo dat je wel supergraag wilt helpen ,maar dat je niet (meer) weet waar je moet beginnen omdat bepaalde zaken voor jou als ouder een vanzelfsprekendheid zijn geworden en dat je het daarom niet kan uitleggen aan je kind. Nogmaals : super goede tips die ook voor het kind begrijpelijk zijn , bedankt daarvoor!


  Door nia op 28 november 2017

  welke woorden boek zijn goed voor 9 jarig ?


  Door Carola de Koning op 29 november 2017

  Hallo Nia, je kunt het beste even aan de leerkracht van je zoon of dochter vragen welk AVI niveau en welk CLIB niveau hij/zij heeft. Dan kun je een boek uitzoeken wat goed past bij het leesniveau van je kind. Hier lees je alles over het AVI en CLIB niveau: https://wijzeroverdebasisschool.nl/leesniveau/
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola de Koning


  Door Ester Janssen op 9 februari 2017

  Ik vind het super handig zo’n website over de basisschool en begrijpend lezen!
  Super bedankt!!!


  Door Evelien op 6 februari 2017

  Dochter kan goed lezen maar volgens juf niet begrijpend lezen. Thuis leest ze eigenlijk elke dag paar bladzijdes. Als ik na lezen vraag waar het overging kan ze goed vertellen wie de hoofdpersoon was, waar het verhaal afspeelde en wat er gebeurde in de juiste volgorde.
  Maar op school werken ze met plaatjes. Bij tekst koppelen bij plaatje en daar gaat het regelmatig fout.
  De plaatje ziet ze anders dan gemiddeld kind.
  Hoe kan ik dat oefenen?


  Door Maaike de Boer op 7 februari 2017

  Hi Evelien, we hebben daar helaas geen oefenbladen voor. Misschien kun je op school navragen of ze van de methode voor begrijpend lezen waar ze mee werken extra oefenmateriaal hebben.


  Door Emma op 27 januari 2017

  Maaike, weer hartelijk bedankt.
  Ik ga ze zeker gebruiken!
  Dank je wel.
  groetjes, Emma


  Door Elvia op 27 januari 2017

  De stappen die aangeven hoe je te werk moet gaan, zijn heel duidelijk en voor het kind makkelijk te volgen. Zo leert een kind gericht te werken.


  Door Jules op 26 januari 2017

  Ik vind deze tip ook weer zeer handig. Ik geef zelf les in een groep zeven en alles werkt echt. Ga zeker zo door!!!


  Door DJ op 26 januari 2017

  Bedankt voor de handige tips.


  Door roos op 26 januari 2017

  Ik vind het heel goed


  Door Paul de Jong op 18 december 2016

  Van een bijlesklantje kreeg ik de Kidsweek met opdrachtenboekje via zijn school. Ik ben er met hem mee aan de slag gegaan. Vond het zeer prettig. Ik heb nu zelf een proefabonnement genomen en ben er met een andere bijlesklant mee aan de slag gegaan. Bevalt ook goed.


  Door Victoria Principal op 15 november 2016

  Super tips. Dank je!!!!
  Victoria Principal


  Door Hanneke op 13 september 2016

  We gaan hard oefenen. Bedankt voor de tips.


  Door Yvonne op 13 september 2016

  Het is nuttig (m.n. voor ouders) om deze stappen bij begrijpend lezen mee te geven. Prima dat ook de link naar woordenschat wordt gelegd.


  Door Course Flemming op 13 september 2016

  Op zich heel leerzaam, maar onze kinderen werken op school al op deze wijze m.b.v. de site ‘Nieuwsbegrip’


  Door hennie op 4 september 2016

  Heel leerzaam
  ook goed voor oma als geheugen training


  Door Rianne van Zanten op 3 juni 2016

  Ik ga het zeker uit proberen. Heeft iemand ervaring met kinderen die PDD- NOS en/ of ADHD hebben. Mijn zoon zit in groep 6, leest technisch goed, maar begrijpend lezen is een ramp! Voor hem is dit heel moeilijk, omdat hij tekst heel letterlijk neemt, niet tussen de regels door kan lezen en stukken tekst niet met elkaar kan verbinden. Woordenschat is ook niet goed ontwikkeld. Iemand tips hoe ik hem kan helpen? Hij leest niet graag.
  Groet, Rianne


  Door Thys op 7 juli 2017

  Misschien oefenen met informatieve teksten. Hierthoef je niet zo veel meningen te lezen en tussen de regels… Er is een nieuw versie van de Quest uit.. Quest junior.. Echt een mega leuk blad..De kids van mijn klas hebben van tot z doorgesmuld.


  Door Annelies Veerhuis op 17 mei 2016

  Ik geef ouders in mijn RT praktijk & Summerschool, de tip jullie site te bekijken als een soort “na-zorg.” Compliment voor jullie verzorgde site, met frisse uitstraling.
  Hartelijke groet’ Annelies Veerhuis Mijdrecht


  Door Victoria Meesters op 20 april 2016

  Bedankt voor de geweldige tips, we ofenen elke dag!


  Door mama H op 8 april 2016

  Mijn zoon leest sinds kort vrijwillig boeken en dat is natuurlijk fantastisch! Maar het helpt hem niet om beter scores te behalen met leestoetsen op school. Vooral het technisch/estafette lezen (zoveel woorden voorlezen binnen een bepaalde tijd) vind hij vreselijk. Ik vraag me ook af wat de waarde er van is? Ik hoorde laatst dat middelbare scholen er juist erg op letten of leerlingen hier wel of niet goed in zijn. Waarom? Wat halen ze uit die info?


  Door Maaike de Boer op 8 april 2016

  Middelbare scholen vinden de scores op de toetsen begrijpend lezen en rekenen vaak het meest belangrijk. De (technische) leesvaardigheid wordt aan het begin van de brugklas vaak getoetst in het kader van het Protocol Dyslexie. De leessnelheid is op de middelbare school van belang omdat de hoeveelheid tekst die de kinderen bij vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde moeten lezen aanzienlijk groter is dan op de basisschool. Een heel laag leestempo maakt dit lastiger voor een kind.


  Door mama H op 11 april 2016

  Dat van die leessnelheid zou ik begrijpen wanneer ze op het VO de leerteksten hardop voor moeten lezen maar dat lijkt me niet het geval. Het is juist dat hardop voorlezen van een lijst random woorden.


  Door Sylwia op 9 maart 2016

  Ik vind het geweldig. Dankzij deze artikelen kan ik goed mijn kinderen helpen. Super blij mee.


  Door Anja op 21 februari 2016

  Beste Maaike,
  Op het rapport van mijn kind staat geen score bij cito begr.lezen ingevuld. Er staat bij het commentaar dat binnenkort cito begr.luisteren afgenomen wordt. Hiervoor, in gr. 5 scoorde hij een I, dus hoge A, voor deze toets. Hij is wel erg traag. Begr.luisteren kan begr.lezen toch niet vervangen? Dit doet toch een beroep op andere vaardigheden?


  Door Maaike de Boer op 22 februari 2016

  Hi Anja,
  Hier vind je de toetskalender voor de afname van de Cito-toetsen in groep 6: Toetskalender groep 6. Scholen kunnen echter zelf besluiten welke toetsen ze afnemen. Je kunt op school vragen waarom ervoor wordt gekozen om de toets begrijpend lezen maar 1 keer af te nemen. Wellicht vinden ze het teveel worden als ze zowel de begrijpend lezen toets als de begrijpend luisteren toets tweemaal in een schooljaar afnemen. De begrijpend luisteren toets is inderdaad een andere toets.


  Door Marita op 16 februari 2016

  Waarom zijn er geen oefenboekjes en werkbladen voor begrijpend lezen voor kinderen uit groep 5 ?


  Door Maaike de Boer op 16 februari 2016

  Hi Marita,
  De oefenbladen voor begrijpend lezen worden nog ontwikkeld. Helaas zijn deze nu nog niet beschikbaar.


  Door Joumana op 7 juni 2017

  hallo , hebben jullie misschien de oefenblad voor begrijpend lezen


  Door Carola de Koning op 7 juni 2017

  Beste Joumana, de oefenbladen voor begrijpend lezen hebben we helaas nog niet.


  Door Sharline Antonia-Schenker op 20 januari 2016

  Bedankt voor de tips! Zeer handig… Ik ga vanmiddag al met mijn dochter oefenen.


  Door Maaike de Boer op 20 januari 2016

  Hi Sharline,
  Dank voor je reactie en veel succes met begrijpend lezen oefenen!


  Door Wendy op 19 januari 2016

  Zeer nuttig artikel. Net weer even wat extra tips. Altijd handig en welkom.


  Door khadija op 23 november 2015

  harstikke bedankt ik ga ook proberen met mijn zoon!


  Door Anja Breslau op 28 oktober 2015

  Dank voor het versturen van het artikel, als mijn kleinkind van 7 jaar op bezoek komt vraagt hij ” en oma heb je bericht van juf Maaike gekregen” wij gaan dan samen kijken of ik berichten heb, hij geniet elke keer weer van de berichten van juf Maaike. Daarnaast geef ik ouders in de ouderkamer van school waar ik werkzaam ben voorlichting hoe belangrijk het is om met je kind thuis te oefenen ik maak altijd gebruik van de berichten van Maaike. Deze ouders hebben geen computer thuis, ik maak gebruik van de computer in de ouderkamer. de ouders genieten elke keer weer van de uitleg die juf Maaike geeft. Nogmaals heel hartelijk bedankt. Groeten van Anja Breslau.


  Door Maaike de Boer op 28 oktober 2015

  Beste Anja, wat schattig van uw kleinzoon! En wat leuk dat u met mijn tips zoveel doet.
  Uw bericht maakt mijn werk aan deze website erg leuk.
  Hartelijke groet, Maaike


  Door Mona op 27 oktober 2015

  Handig,gaan we zeker mee aan de slag!!! ????????????????


  Door Tess Stempels op 27 oktober 2015

  Beste Maaike, in mijn praktijk Huiswerk- en studiebegeleiding Alles Kids maak ik handig en veelvuldig gebruik van je tips en trics voor begrijpend lezen en je hulp bij het maken van redactiesommen.
  Er zijn veel leerlingen die je dankbaar zijn!


  Door Maaike de Boer op 27 oktober 2015

  Beste Tess,
  Fijn om te horen dat de tips voor begrijpend lezen oefenen goed gebruikt kunnen worden. Dank voor je reactie!


  Door 3elel op 16 november 2017

  dank u wel me marokkaanse jongens hebben nu vwo en gymnasium gehaald.


  Door Kim op 27 oktober 2015

  Ben erg blij met je tips en tricks zodat ik onze kinderen nog beter kan helpen en begeleiden.


  Door Maaike de Boer op 27 oktober 2015

  Hi Kim,
  Dank voor je reactie Kim en fijn om te horen dat de tips goed bruikbaar zijn.


  Door Ponam op 27 oktober 2015

  Bedankt voor de geweldige tips
  Ik zal het zeker proberen met mijn zoontje.


  Door Maaike de Boer op 27 oktober 2015

  Dank je Ponam. Veel succes met oefenen!


  Door Giovanna op 7 september 2015

  Goede tip: mijn kind vindt boeken lezen niet zo leuk. een korte artikel is inderdaad een leuk alternatief. Bedankt!  Door Kelly op 6 april 2015

  Hoi, dankjewel voor de tips!
  Mijn dochter en zoon hadden allebei een entreetoets.
  Mijn dochter heeft havo en mijn zoon heeft VWO.
  Hartstikke bedankt!

  Gr.Kelly


  Door sarah op 28 januari 2015

  Ik vind het super handig zo’n website over de basisschool en begrijpend lezen!
  Leuk!


  Door Roman op 16 februari 2016

  Dankjewel voor tips ik hierme beginnen.


  Door Ann op 26 januari 2017

  Interessante info. Ik volg met interesse de schoolactiviteiten van mijn kleinkinderen, en vind het telkens weer leuk om te kijken hoe zij de school doorlopen . Heel anders dan in mijn tijd. Terwijl ik soms ook wel vind dat ‘anders’ niet altijd ‘beter’ hoeft te zijn.
  Dus ja, ook dit keer ivm met toetsen interessant en leerzaam. Ik ga er zeker mee aan de gang!


  Door Eddy Sam-Sin op 26 januari 2017

  Dank je wel voor deze site ik maak gebruik ervan om mijn dochtertje mee te helpen.  Door Rangita op 19 april 2017

  Dankjewel voor de goeie tips 👍🏼


  Door Ajita op 21 februari 2018

  Hele goede tips.. Waar je wat aan hebt…ga zo Door! !!

  Plaats een reactie


  *