Rekenen groep 6: Checklist voor ouders

In groep 6 krijgt je kind bijna 6 uur per week rekenles. Iets meer dan een uur per dag. Wat leert het dan? Bekijk de Rekenen groep 6 ‘Checklist voor ouders’ en download de oefenbladen rekenen groep 6.

Bekijk de rekenen oefenen ‘Checklist voor ouders’ voor groep 6.

 

In groep 6 komen diverse rekenonderdelen aan bod. Met de meeste onderwerpen heeft je kind al kennisgemaakt in groep 5. Uiteraard worden de sommen in groep 6 moeilijker. Je kind gaat met grotere getallen werken en er wordt een begin gemaakt met breuken. Lees snel verder voor je gaat leren rekenen samen met je kind(eren).

Groep 6 rekenen: Getallen

Tellen, doortellen, terugtellen t/m 10.000. In groep 6 leert je kind vooruit tellen en terugtellen vanaf verschillende beginpunten met sprongen van 1, 10 en 100 en ook met andere sprongen, zoals 7.

Tellen met een sprong van 1: 7683 > 7684 > 7685 > 7686
Tellen met sprongen van 10: 3246 > 3256 > 3266> 3276
Tellen met sprongen van 100: 4273 > 4373 > 4473 > 4573
Tellen met andere sprongen, bijvoorbeeld met sprongen van 7: 9127 > 9134 > 9141 > 9148

rekenen groep6 school

Ook leert je kind terugtellen met bovengenoemde sprongen. Je kind kan de getallen verdelen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden (D + H + T + E). In groep 6 wordt gewerkt met een getallenlijn tot en met 11.000. Voorbeeldopgave rekenen groep 6:rekenen groep 6 getallenlijn

Tips:

Sommen tussen haakjes

Je kind leert ook dat de som tussen de haakjes voorrang heeft en dus als eerste moet worden uitgerekend. Bijvoorbeeld: (7 x 3) + (5 x 5) = 21 + 25 = 46 (8 x 2) + 6 x 7) = 16 + 42 = 58 (8 x 8) – (8 : 2) = 64 – 4 = 60

 

Diagonaal

Het begrip ‘diagonaal’ wordt geïntroduceerd. Een diagonaal is een schuine lijn die van bijvoorbeeld de linker onderhoek van een rechthoek of vierkant naar de rechter bovenhoek van dezelfde rechthoek of hetzelfde vierkant loopt. Bijvoorbeeld:

diagonaal

Sommen groep 6 over het duizendtal

In groep 6 gaat je kind bovendien rekenen over het duizendtal. Dit betekent dat de uitkomst van een som groter is dan 1000. Bijvoorbeeld: 700 + 500. Een som over het duizendtal kan ook beteken dat het eerste getal van de som groter is dan 1000 en de uitkomst kleiner is dan 1000. Ook hier wordt het duizendtal als het ware gepasseerd. Bijvoorbeeld: 1500 – 600.

In groep 6 komt ook het schattend rekenen aanbod. Zie voor meer informatie hierover het artikel ‘Redactiesommen groep 6.

Het rekenen met grote getallen wordt vaak cijferend of kolomsgewijs gedaan. Veel scholen kiezen voor het aanleren van kolomsgewijs optellen en  kolomsgewijs aftrekken omdat hiermee het inzicht wordt vergroot. Bij het kolomsgewijs rekenen wordt van links naar rechts gewerkt. Hieronder zie je een video met uitleg en een uitgewerkte voorbeeldsom.

Kolomsgewijs optellen:

voorbeeld kolomsgewijs optellen

Op de meeste scholen gaat de leerkracht na het kolomsgewijs over op het cijferend rekenen. Bij het cijferend rekenen werk je van rechts naar links. Wanneer de getallen nog groter worden, moeten er bij het kolomsgewijs rekenen veel tussenberekeningen worden gemaakt, wat de kans op fouten vergroot. Cijferend rekenen biedt dan meer zekerheid. Hieronder 2 video’s met uitleg over cijferend rekenen (optellen en aftrekken).

Cijferend optellen:

Cijferend aftrekken:

Rekenen groep 6: Vermenigvuldigen

In groep 6 worden de getallen bij onder elkaar vermenigvuldigen groter.

Rekenen groep 6 vermenigvuldigen voorbeeld kolomsgewijs vermenigvuldigen:

kolomsgewijs vermenigvuldigen

Ook bij vermenigvuldigen kan er gekozen worden voor cijferend vermenigvuldigen:

Verder komen de tafels van 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 aan de orde.

Deelsommen oefenen groep 6

Ook de getallen waarmee je kind deelt, zijn groter. Een deelsom met grote getallen reken je uit met behulp van een staartdeling of met behulp van de hapmethode.

‘Hapmethode’

Bij de hapmethode neem je iedere keer een hap van het te delen getal. Deze hap haal je van het deeltal af en je neemt weer een hap van het overgebleven getal. Dit klinkt best ingewikkeld, maar het geeft je kind inzicht in de som. Het ziet wat het doet en met de hapmethode is het voor ieder kind mogelijk een moeilijke deelsom (een deelsom met grote getallen) te maken. De hapmethode maakt het mogelijk om in kleine en grote stappen en dus op verschillende niveaus de som op te lossen.

We beginnen met een makkelijke som: 72 : 6. Omdat er gedeeld gaat worden door 6, gaan we happen nemen van 6. Het is dus belangrijk dat de tafel van 6 goed geautomatiseerd is.

kolomsgewijs-vermenigvuldigenDus: 72 : 6 = 12

Nu met een iets groter getal:

hapmethode

In groep 7 gaat er gedeeld worden met grote getallen (> 1000) en dan wordt het niveauverschil goed zichtbaar: de kinderen die het makkelijk vinden, zullen grotere happen nemen dan de kinderen die het lastig vinden. Maar.. dit is geen probleem, want een deelsom kan met behulp van de hapmethode op verschillende manieren worden opgelost! Voor de kinderen die moeite hebben met de hapmethode, is er altijd nog de staartdeling.

Rekenen groep 6: Staartdeling

Met maten leren rekenen groep 6: omtrek en oppervlakte

Sommige kinderen vinden het verschil tussen de omtrek en de oppervlakte best lastig. Je kunt dat verschil goed uitleggen door op een ruitjesblad een rechthoek te tekenen. De omtrek van de rechthoek kun je aanwijzen met een potlood. Je kunt erbij vertellen dat je er omheen gaat.

leren rekenen groep 6 hectometer

Nu de oppervlakte: een oppervlakte kun je bedekken. Er kan iets op. Knip uit een (gekleurd) stuk papier een even grote rechthoek als je hebt getekend en leg deze op de getekende rechthoek.

meten groep 6

De omtrek reken je uit door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen: 2 x de lengte (L) + 2x de breedte (B). In sommige methodes leren de kinderen ook al hoe ze de oppervlakte uit moeten rekenen: de lengte keer de breedte. Er komt een 2 schuin boven de m (of de cm of de km, enzovoort). Dit betekent dat het om vierkante meters, centimeters, enzovoort gaat. Geen gewone centimeters, meters, enzovoort maar een centimeter in het vierkant.

Schaal

De kinderen leren op schaal te tekenen. Als iets op schaal is getekend, zegt dit iets over de verhouding met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: een schaal van 1 : 100 (spreek uit als 1 op 100) betekent dat iets in het echt 100 keer groter is dan op de kaart. Maar dit wil niet automatisch zeggen dat het over centimeters gaat! Het kan ook over millimeters, decimeters, meters, enzovoort gaan. Op de kaart of plattegrond staat altijd aangegeven met welke maat er gemeten moet worden.

Bijvoorbeeld: Schaal 1 : 100 en daarnaast een lijntje waarbij bijvoorbeeld staat 100 cm |<——->| à dit stukje op de kaart is in het echt 100 cm.

Tip: kijk op een kaart uit de omgeving wat de schaal is. Meet vervolgens op de kaart met een liniaal de afstand van bijvoorbeeld het winkelcentrum naar huis. Of van huis naar school. Hoe ver is dit in het echt?

Als er toevallig een schaalmodel van iets in huis is (bijvoorbeeld van een auto), kun je hier ook mooi mee oefenen! Hoe lang is 1 cm van het model in het echt?

Rekenopdrachten groep 6 met breuken

Een nieuw rekenonderdeel in groep 6 zijn de breuken. Om te kunnen rekenen met breuken in groep 6 is het belangrijk dat je kind goed kan vermenigvuldigen en delen. Bijvoorbeeld voor een som als: hoeveel kwarten gaan er in 1 hele (4 x een kwart). De volgende begrippen komen aan bod:

Om voor je kind inzichtelijk te maken wat een breuk nu eigenlijk is, gaat het breuken kleuren. Bijvoorbeeld: kleur de helft van de cirkel blauw of kleur een kwart van de cirkel oranje. Je kind leert helen verdelen in breuken:

Je kind leert ook breuken schrijven en uitspreken: een halve = ½ (1 van de 2 delen), een kwart = ¼ (1 van de 4 delen).

Noemer
Het getal onder de streep is de noemer en geeft aan in hoeveel stukjes iets is verdeeld. Bijvoorbeeld 2/4: de taart (of iets anders) is verdeeld in 4 stukken.

Teller
De 2 uit het voorbeeld geeft aan dat ik 2 van die 4 stukken taart krijg (lekker veel dus;-) ). Het getal boven de streep is de teller: je telt hoeveel stukken je krijgt.

Rekenoefeningen groep 6 met breuken

Er wordt gerekend met gelijknamige breuken. Dit betekent dat de breuken in een som dezelfde ‘naam’ (of noemer) hebben. Ze komen uit dezelfde ‘familie’.

Bijvoorbeeld: 1/6 + 2/6 of 3/5 – 1/5

Helen en breuken worden bij elkaar opgeteld.

Bijvoorbeeld: 7 + 2/3 of 6 – 3/5

Er worden sommen gemaakt met samengestelde gelijknamige breuken.

Bijvoorbeeld: 2 1/3 + 3 1/3 of 4 4/5 – 1 2/5 En ook: 3 3/5 + 4 4/5 en 7 ¼ – 1 2/4 (hierbij wordt ‘over’ de hele heengegaan)

Verder leert je kind vermenigvuldigen en delen met eenvoudige breuken.

Bijvoorbeeld: 6 x ½, 2 ½ x 1 1/2 , ¾ x ¼, ¾: 3 = ¼

Bij breuken is het belangrijk om te laten zien wat een breuk nu eigenlijk is en wat er gebeurt als je ermee rekent. Teken dus zoveel mogelijk! Als je een cirkel verdeelt in kwarten is het veel makkelijker te zien wat er bedoeld wordt met de som ¾ : 3 en zie je eigenlijk direct dat het antwoord ¼ is.

We gaan verder.. Je kind leert ook aanvullen tot helen: 2/5 + …. = 1, de helen eruit te halen: 2/3 + 2/3 = 1 1/3 en vereenvoudigen: 4/8 = 2/4 = ½

pizza punten

Hieronder een aantal voorbeelden van redactiesommen groep 6.

Sanne eet 6 aardbeien. Dit is een kwart van alle aardbeien in de doos. Hoeveel aardbeien zaten er eerst in de doos? …………………… aardbeien

Oma heeft 15 repen chocolade. 2/3 van de repen chocolade stopt ze in een kastje. Hoeveel repen chocolade stopt oma in een kastje? ………………… repen chocolade

Klokkijken groep 6

Je kind leert eerst digitaal klokkijken tot 12 uur en later tot 24 uur in uren, minuten en seconden: 16 : 45: 27. De begrippen AM en PM komen aan bod. AM is een Latijnse afkorting: Ante Meridiem en betekent ‘voor de middag’. PM staat voor Post Meridiem en betekent ‘na de middag’.

Bijvoorbeeld: 9:00 PM betekent 9:00 uur ’s avonds. Om de betekenis van de afkortingen AM en PM te onthouden, zijn er een aantal ezelsbruggetjes bedacht:

Rekenen groep 6 oefenen

Het voordeel van deze oefenboeken rekenen groep 6 is dat de sommen per somsoort worden aangeboden. Je kunt dus eerst een bepaalde som oefenen tot je kind die soort helemaal beheerst. In de oefenboeken worden per somsoort eerst de kale sommen aangeboden en daarna de verhaaltjessommen. Ook deze verhaaltjessommen komen veel voor in de Cito-toetsen en in de toetsen van de rekenmethodes op school.

Rekenen groep 6 oefenen (video)

Er is een rekenboek groep 6 voor de eerste helft van het schooljaar beschikbaar, afgestemd op de Cito-toets groep 6 rekenen in januari. Ook is er een oefenboek voor de tweede helft van het schooljaar, gericht op de Cito-toets rekenen groep 6 die in mei/juni wordt afgenomen. Bestel de oefenboeken rekenen.

Lees ook:

De informatie en werkbladen per groep bekijken?

meisje in de klas

Hoe bereken je het gemiddelde?

Voor veel kinderen geeft het berekenen van een gemiddelde problemen. Dat hoeft niets te maken te hebben met rekenen op zich. Maar ‘het gemiddelde’ is een abstract begrip en als het een poosje niet langs is gekomen in de rekenmethode, […]
Bekijk artikel
jongetje kalender

De kalender lezen, hoe leer je dat?

Jaren, maanden, dagen, uren….. Een belangrijk onderdeel van het vak rekenen is tijd. Dat gaat van uitrekenen hoeveel dagen het duurt voordat je jarig bent, tot uitrekenen hoe lang je over een autorit doet als je het aantal kilometers per […]
Bekijk artikel
vader en dochter met oefenboek op de bank

Tafels oefenen: uitleg en de beste oefentips

Het leren vermenigvuldigen is geen gemakkelijke klus. Veel kinderen hebben er moeite mee. De rekenmethodes starten in groep 4 met het aanleren van de tafels zoals wij die kennen: de rijtjes worden opgedreund. De tafels spelen bij het oefenen van […]
Bekijk artikel