Uitleg > Lezen

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

AVI start boeken

AVI Start boeken

In groep 3 leert je kind voor het eerst lezen en schrijven. Waar je je kind eerst hebt voorgelezen uit voorleesboeken, gaan ze hun leesvaardigheid vanaf nu zelf ontwikkelen.
Bekijk artikel
vader en zoon werken aan opdrachten

Wat is modelen bij begrijpend lezen?

Modelen houdt in dat je als leerkracht aan je leerlingen voordoet welke denkstappen je maakt om een moeilijke opdracht op te lossen. Bij begrijpend lezen doe je bijvoorbeeld voor hoe je de hoofdgedachte van de tekst vindt of hoe je […]
Bekijk artikel
wat is een herstelstrategie meisje werkt

Wat is een herstelstrategie?

Een herstelstrategie kan tijdens begrijpend lezen worden gebruikt als de lezer een deel van de tekst niet begrijpt. Herstelstrategieën kunnen dan leiden tot een beter tekstbegrip.
Bekijk artikel
voorlezen

Een voorleesboek voor elke leeftijd

Dappere ridders, mooie prinsessen en spannende reddingsacties. Een boek voorlezen aan je kind is een gezellig moment net voor het slapen gaan. Aan fantasie geen gebrek met een voorleesboek dat geschikt is voor elke leeftijd.
Bekijk artikel
Begrijpend lezen 3 tips voor ouders

Hoe word je beter in begrijpend lezen?

In dit artikel lees je wat begrijpend lezen precies is. Daarnaast vertellen we je hoe je er als ouder voor zorgt dat je kind teksten beter gaat begrijpen. Ten slotte vind je een overzicht van goede tv-programma’s, activiteiten en tijdschriften […]
Bekijk artikel
moeder en dochter maken schoolopdrachten

Wat is Close Reading?

Uit onderzoek blijkt dat 1/3 deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool onvoldoende scoort op begrijpend lezen. Leerlingen voelen steeds minder motivatie om moeite te doen een moeilijkere tekst te begrijpen.
Bekijk artikel