Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Rekenen groep 4: Checklist voor ouders

Rekenen groep 4: Checklist voor ouders

Rekenen groep 4 oefenen met je kind? Bekijk de checklist rekenen groep 4 voor ouders en download de gratis oefenbladen rekenen groep 4 (PDF)

Gratis Oefenbladen Groep 4
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis oefenbladen rekenen voor groep 4.
Je gegevens zijn 100% veilig


In groep 4 worden de getallen waarmee wordt gerekend groter en in groep 4 krijgen de kinderen te maken met zogenaamde verhaaltjessommen (redactiesommen). Dit kan voor sommige kinderen een uitdaging zijn. Ook gaat je kind de tafels uit het hoofd leren.

De telrij tot 100

In groep 4 leren kinderen de telrij tot 100. Ze moeten kunnen doortellen en terugtellen vanaf verschillende getallen onder de 100. Bijvoorbeeld:

33 – 34 – 35 – 36

67 – 68 – 69 – 70

Niet alleen gewoon terugtellen en doortellen is belangrijk, maar ook kunnen tellen met sprongen van bijvoorbeeld 2 en 5.

18 – 20 – 22 – 24

82 – 84 – 86 – 88

15 – 20 – 22 – 24

82 – 84 – 86 – 88

En er wordt ook terug- en doorgeteld met minder makkelijke sprongen van 3, 4, 6, 7, 8 en 9. Bijvoorbeeld:

3 – 6 – 9 – 12

7 – 14 – 21 – 28

21 – 30 – 39 – 48

Er wordt gewerkt met de getallenlijn. De kinderen kunnen getallen tot en met 100 plaatsen op een getallenlijn.

Bijvoorbeeld:

groep 4 getallenlijn

Optellen en aftrekken tot 100

Kinderen leren optellen en aftrekken tot 100 in groep 4. De sommen die aan bod komen bij het optellen en waarbij de basisvaardigheden worden geoefend zijn:

10 + 3 = 13 (tientallen en eenheden worden bij elkaar opgeteld)

34 + 4 = 38 (een getal dat bestaat uit tientallen + eenheden en eenheden worden bij elkaar opgeteld)

20 + 20 = 40 (tientallen en tientallen worden bij elkaar opgeteld)

54 + 6 = 60 (tientallen + eenheden en eenheden worden bij elkaar opgeteld tot het volgende tiental)

66 + 8 = 74 (tientallen + eenheden en eenheden worden bij elkaar opgeteld. Er wordt gerekend over het tiental)

27 + 40 = 67 (tientallen + eenheden en tientallen worden bij elkaar opgeteld)

42 + 28 = 70 (tientallen + eenheden worden opgeteld bij tientallen + eenheden tot een tiental)

De sommen die aan bod komen bij het aftrekken en waarbij de basisvaardigheden worden geoefend zijn:

30 – 6 = 24 (eenheden worden van tientallen)

45 – 3 = 42 (eenheden worden van een getal dat bestaat uit tientallen en eenheden afgetrokken)

70 – 50 = 20 (tientallen worden van tientallen afgetrokken)

68 – 8 = 60 (eenheden worden van een getal dat bestaat uit tientallen en eenheden afgetrokken tot het tiental)

85 – 9 = 76 (eenheden worden van een getal dat bestaat uit tientallen en eenheden afgetrokken, hierbij wordt gerekend over het tiental)

57 – 40 = 17 (tientallen worden van een getal dat bestaat uit tientallen en eenheden afgetrokken)

72 – 22 = 50 (getallen die bestaan uit tientallen en eenheden worden van elkaar afgetrokken)

De sommen komen op deze manier en op allerlei andere manieren voor. Bijvoorbeeld als ‘vleksom’ waarbij één van de getallen verstopt is onder een vlek of als plaatjessom waarbij de getallen voorgesteld worden door plaatjes (bloemen, vissen, enzovoort).

Om de sommen voor de kinderen concreet te maken, wordt in de onderbouw van de basisschool (groep 1 tot en met 4) veel gewerkt met concreet materiaal. In groep 4 wordt bij rekenen bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van een kralenketting of MAB-materiaal. MAB betekent: Multibase Arithmetic Blocks. De blokjes stellen eenheden, tientallen en honderdtallen voor.

 • TIP: Je kunt ook zelf twee dimensionaal eenheden, tientallen en honderdtallen maken voor je kind. Gebruik hiervoor ruitjes papier waarvan de ruitjes 1 cm x 1 cm zijn.

sommen groep 4

Je kunt zoveel eenheden, tientallen en honderdtallen maken als nodig is! Door alle ruitjes te tekenen, ziet je kind dat een tientaal bestaat uit 10 lossen en een honderdtal bestaat uit 100 lossen. En nu kun je je kind ook laten zien dat er tien tientallen in een honderdtal gaan. Door dit zichtbaar te maken, is het voor jonge kinderen makkelijker om dit te begrijpen. (Hun abstracte denkvermogen moet nog ontwikkeld worden.)

Sommen die gemaakt kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

14 + 3

Leg 1 tiental en 4 lossen in een groepje bij elkaar en leg daarnaast 3 lossen in een groepje bij elkaar. Een + som betekent dat je getallen moet samenvoegen. Het tiental blijft gewoon een tiental. 4 lossen en 3 lossen bij elkaar is 7. 1 tiental en 7 lossen is bij elkaar 17. En dit kan natuurlijk ook met grotere getallen. Bij grotere getallen kunnen 10 lossen ingeruild gaan worden voor een tiental. Probeer je kind hier zelf achter te laten komen door de juiste vragen te stellen (iets wat je kind zelf ontdekt, zal hij/zij makkelijker onthouden en het gevoel dat je kind zelf iets ontdekt heeft is zeer goed voor zijn/haar zelfvertrouwen!). Bijvoorbeeld: “Er liggen nu wel heel veel lossen op tafel.. ik raak de tel kwijt.. hoe zouden we dat nu anders kunnen aanpakken..?”

23 – 7

leg 2 tientallen en 3 eenheden bij elkaar. Haal de 3 lossen weg. Nu moeten er nog 4 lossen weg. Het tiental zal moeten worden ingewisseld voor  10 lossen. Je kunt ook het tiental in 10 stukjes knippen! Je ziet direct wat er gebeurt. Nu kunnen de laatste 4 lossen worden weggehaald en blijven er 1 tiental en 6 lossen over. 

Rekenen groep 4: Splitsen van getallen is belangrijk

Het goed kunnen splitsen van getallen is belangrijk voor het snel kunnen optellen en aftrekken tot 20 in groep 4 en 5. In dit artikel worden tips gegeven over het oefenen van het splitsen met voorwerpen. Je kunt het daarna met een oefenboek heel goed oefenen.

Het zogenaamde splitsen van getallen (getallen splitsen groep 4) is belangrijk om uiteindelijk makkelijk over het tiental heen te kunnen optellen en aftrekken. Als ik bijvoorbeeld de som 7 + 5 moet oplossen dan vul ik eerst aan tot 10. Hiervoor moet ik het getal 5 splitsen in 3 en 2. In de rekenmethoden op school worden regelmatig oefeningen aangeboden aan de kinderen om getallen te splitsen.

Als je kind toch nog moeite heeft met getallen splitsen dan is het goed om dit extra te oefenen. Het is goed om dan met de getallen tot 10 te beginnen. Eerst kijken of dat zonder enige moeite gaat.

Getallen splitsen: oefening met bonen

Je kunt het splitsen visueel maken. Je neemt bijvoorbeeld euro’s, knikkers of (gedroogde) bonen. Je legt er 9 neer en je laat je kind nu splitsen. Eerst in 8 en 1 en dan in 7 en 2 en zo verder. Door het met euro’s, bonen of knikkers te doen, gaat je kind het vaak beter onder de knie krijgen.

Als het splitsen tot de 10 goed gaat, kun je verder gaan. Je kunt nu tot 20 gaan splitsen, maar nog niet over het tiental heen. Hiermee bedoel ik dat je bijvoorbeeld 14 = 2 + … kunt doen maar niet 14 = 6 + … Bij deze laatste splitssom moet je namelijk het tiental ‘openbreken’ en dat is een volgende stap. Oefen het splitsen dus stap voor stap: eerst tot 10, dan tot 20 (zonder over het tiental heen te gaan) en dan met tientallen tot 100. Daarna kun je over het tiental heen gaan.

Als je kind het later ook moeilijk vindt om over het tiental heen op te tellen dan kun je ook de oefening met de bonen gebruiken. Je pakt er nu een paar boterhamzakjes bij. Stel je oefent de som 8 + 5. Je pakt 8 bonen en 5 bonen. Je doet de 8 bonen in het boterhamzakje. Je vraagt: ‘hoeveel bonen heb ik nodig om 8 tot 10 aan te vullen?’ Je kind pakt er 2 en doet ze erbij in het zakje. Je kind maakt het zakje dicht. Het zakje met de 10 bonen is een tiental. Er zijn nu nog 3 losse bonen over.
Dit is iets wat je echt moet doen om te zien dat het werkt. Je maakt het splitsen van getallen en ook het optellen en aftrekken over het tiental duidelijk voor kinderen. En ze vinden het ook nog eens geweldig leuk om te doen!

De splitssommen komen ook in de cito toetsen rekenen in groep 4 voor in de vorm van redactiesommen. Hieronder is een voorbeeld van een redactiesom van eind groep 4 opgenomen:

In het plakboek van Tanja passen 80 plaatjes. Tanja heeft al 20 plaatjes in het plakboek geplakt. Hoeveel plaatjes passen er nog in?
…………………….. plaatjes


In  het oefenboek rekenen groep 4 – tweede helft schooljaar kun je op pagina 10 t/m 21 getallen splitsen en samenstellen oefenen.

Tafels groep 4

Een ander nieuw rekenonderdeel in groep 4 is vermenigvuldigen met de tafels van 1 t/m 10. Welke tafels de kinderen leren, is afhankelijk van de methode waarmee op school gewerkt wordt. Meestal is het doel dat de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 aan het eind van groep 4 goed beheersen. Het goed kennen van de tafels vormt een belangrijke basis van het rekenen in de hogere groepen van de basisschool.

Voordat er kale tafelsommen geoefend gaan worden, worden de keersommen eerst ‘verpakt’ in sommen met plaatjes en in herkenbare situaties. Bijvoorbeeld:

 • Hoeveel cakejes tel je? Hoe heb je de cakejes geteld? Als je kind de cakejes stuk voor stuk aanwijst, kun je vragen of hij/zij de cakejes in gelijke groepjes kan verdelen. Bijvoorbeeld: hoeveel groepjes van 2? Hoeveel groepjes van 3?

cakejes som groep 4

 • De ijsjes kosten 2 euro per stuk. Je wilt er 5 kopen. Hoeveel kosten 5 ijsjes?
 • De kaartjes voor de speeltuin kosten voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro.
  Er zijn 2 volwassenen en 3 kinderen. Hoeveel moet je betalen?

Delen groep 4

De kinderen leren delen door middel van het halveren van getallen en door eerlijk te verdelen.

Bijvoorbeeld: wat is de helft van 10 of wat is de helft van 20? En: vijf kinderen willen 20 knikkers eerlijk verdelen. Hoeveel knikkers krijgt ieder kind?

Rekenen groep 4: Meten en wegen 

Begrippen als: zwaarder, lichter, korter en langer komen aan bod. Bijvoorbeeld: is een pak melk zwaarder of lichter dan een appel? Of is mijn haar korter of langer dan jouw haar?

De kinderen meten de standaardmaten zoals: centimeter, meter, gram, kilogram, liter. Het onderwerp ‘meten en wegen’ leent zich uitstekend voor het werken met concreet materiaal. Laat je kind met een meetlint van alles opmeten: de tafel, zijn/haar bed, de lengte van de gordijnen, de afstand van de muur tot aan de deur en noem maar op. Zo worden abstracte begrippen duidelijk en kan je kind ze beter onthouden.

Ook de weegschaal komt aan bod: hoeveel weegt een pak suiker of een stuk kaas?

Weeg ook eens een brief of een kaart. En laat je kind op de weegschaal staan. Hoeveel kilo weegt hij/zij? En hoeveel kilo weeg jij? Wat is het verschil tussen het gewicht van je kind en jouw gewicht?

En de maatbeker mag niet ontbreken: hoeveel melk gaat er in een pak? Hoeveel liter gaan er in twee pakken melk?

Klokkijken groep 4

In groep 4 gaan de kinderen werken met hele uren, halve uren en kwartieren. (Afhankelijk van de methode waarmee gewerkt wordt, kunnen ook de minuten aan bod komen.) Opdrachten die gemaakt worden, zijn:

 • Het aflezen van hele en halve uren af. Bijvoorbeeld:

klok groep 4

 • Zet de klok een half uur vooruit of zet de klok een half uur terug.

 • Later wordt ook gewerkt met kwartieren. Bijvoorbeeld: Hoe laat is het?

groep-4-kwartier

Verder maken de kinderen opdrachten die te maken hebben met de maanden van het jaar. Bijvoorbeeld:

Welke maand komt er na februari?

December is de ….. maand van het jaar (twaalfde)

rekenen groep 4 kalender

 • Tip: maak samen een verjaardagskalender en schrijf de verjaardagen van de hele familie, vriendjes en vriendinnetjes erop. Ook makkelijk voor jezelf.. 😉

Geld in groep 4

De kinderen gaan rekenen met muntgeld en briefgeld. Ze maken sommen tot en met 100 euro en leren gepast betalen en geld terug te geven.

Voor geldsommen groep 4 en voor meer informatie over rekenen met geld in groep vier en een tip.

Rekenen in groep 4 met verhaaltjes

In groep 4 krijgen de kinderen verhaaltjessommen: sommen verpakt in een verhaaltje. Dit is voor veel kinderen moeilijk! Ze krijgen veel informatie te verwerken en moeten de juiste informatie om kunnen zetten in een som.

Kijk voor uitgebreide informatie over redactiesommen groep 4 met voorbeeldsommen, video’s en een stappenplan hier >> verhaaltjessommen groep 4 

Rekenen groep 4 oefenen?

Rekenen groep 4 effectief oefenen? Je zoon of dochter  in groep 4 helpen met rekenen? Met een oefenboek kun je je kind gericht helpen en snel resultaat boeken.

Oefen met kale sommen en redactiesommen groep 4. Bekijk de video voor meer informatie.

 

In groep 4 worden er twee cito-toetsen rekenen afgenomen:

 • Rekenen M4 (cito toets rekenen groep 4 – eerste helft schooljaar)
 • Rekenen E4 (cito toets rekenen groep 4 – tweede helft schooljaar)

Oefenboeken rekenen voor groep 4

Het is een goed idee om eerst de kale sommen van een bepaalde somsoort te oefenen en vervolgens dezelfde soort som in de vorm van een verhaaltje te oefenen.

De oefenboeken rekenen van Aandachtvoorrekenen.nl zijn beschikbaar per halfjaar en afgestemd op het niveau van de cito-toetsen rekenen in groep 4. De oefenboeken bevatten vele redactiesommen. De oefenboeken zijn verdeeld in de eerste helft van het schooljaar en de tweede helft van het schooljaar. Verder zijn de sommen per somsoort verdeeld over de hoofdstukken. Zo kun je zo effectief mogelijk oefenen op bepaalde sommen.

– Oefenboek rekenen groep 4 – eerste helft schooljaar

– Oefenboek rekenen groep 4 – tweede helft schooljaar

Meer groep 4?

Gratis Oefenbladen Groep 4
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis oefenbladen rekenen voor groep 4.
Je gegevens zijn 100% veilig

Comment Section

17 reacties op “Rekenen groep 4: Checklist voor ouders


Door Chantal op 10 februari 2017

Wat een mooi boek! Goede oefeningen voor een kind dat soms nog niet helemaal snapt hoe een som werkt en het maken van de sommen nog niet geautomatiseerd heeft. We gebruiken het boek nu een paar dagen en mijn zoontje lijkt er ook plezier in te hebben samen met mama of papa wat extra oefeningen te maken.
Ik had eerst een verkeerd boek besteld, deze kon retour en het bedrag stond een dag later al op mijn rekening. Naast mooie duidelijke boeken dus ook nog een super goede service. Iedere moeder zal hopen geen extra oefeningen te hoeven doen met haar kind maar als je het dan toch moet doen, zijn deze boeken zeker een aanrader!!


Door Maaike de Boer op 10 februari 2017

Beste Chantal, wat een mooie woorden! Dank je voor deze reactie!


Door aarouss op 10 januari 2017

hoi maaike
bedankt voor je tips altijd ,ben ook heel blij met de boek aandachtvoorrekenen groep4′
ik wil ook werkbladen groep4 downloaden maar het lukt niet .


Door Linda op 13 december 2016

Beste redactie
Ik merk aan mijn dochter het plezier dat haar geeft om samen met mij thuis het werkboek door te nemen. Ze moet haar best doen om mee te kunnen komen in de klas en dit thuis oefenen helpt haar erg. Het gaat echt beter! De leerkracht heeft ook het werkboek gezien en geeft aan dat alle soort sommen die ze in groep 4 aangeboden krijgt, in jullie werkboek aan de orde komen. En ook nog eens in een logische (opbouwend qua moeilijkheidsgraad) volgorde.
Wij zijn erg tevreden! Dank je wel
Vriendelijke groet,
Linda


Door Maaike de Boer op 14 december 2016

Hi Linda,
Wat ontzettend leuk om te horen! Fijn dat het zoveel beter gaat door het oefenen met het oefenboek rekenen voor groep 4. Ook heel fijn dat je dochter het leuk vindt om met jou samen te oefenen.


Door carola op 1 november 2016

ik vind jullie checklist heel handig alleen krijg ik deze voor groep 4 en ik wil hem graag voor groep 5?


Door wendy op 8 september 2016

Sorry ik heb gr 4 tm 7 gedownload
omdat ik een zoon heb in gr7 met dyslectie en een dochter in 5 met een angst voor falen
daarom heb ik er 4 gedownload
om hun langzaam te kunnen helpen
maar ik vindt het heel fijn wat jullie doen en hopenlijk ook blijven doen (gratis)


Door Thushi op 6 september 2016

Hi Maaike,
Bedankt voor Gratis Werkbladen Groep 4. Ik ben heel erg blij .
Vriendelijke groet,
Thushi.


Door Greetje op 20 maart 2016

Heb je ook nog tips om de tafels te oefenen. Hier heeft mijn zoon namelijk heel erg veel moeite mee.


Door Maaike de Boer op 21 maart 2016

Hi Greetje, hier kun je tips over tafels oefenen vinden: tafels oefenen


Door Irene op 15 maart 2016

Hallo Maaike,

Wat bedoel je precies met kort oefenen.
Een half uur per dag voor groep 4.
Ik hoor het graag.

Vr.gr.
Irene


Door Maaike de Boer op 16 maart 2016

Hi Irene,
Een goed uitgangspunt is om in groep 3 kinderen 10 minuten per dag te laten oefenen.
Per groep kun je daar steeds 10 minuten bij optellen. Dus bijvoorbeeld een kind in groep 4 zou per dag 20 minuten aan oefenen kunnen besteden (Bron: ‘Wat echt werkt, 27 evidence based strategieën voor het onderwijs, David Mitchell, 2015).
Elke dag of om de dag even oefenen is veel effectiever dan in een paar dagen een heel
oefenboek doornemen. Zo kan je kind zich goed concentreren en met een blij gevoel stoppen
met oefenen.


Door Helana op 10 december 2015

Hallo Maaike ,

Bedankt voor de werkblader. Yullie hebben een mooie website met veel goede toegankelijke informatie. Ik heb wat vragen mijn dochter heeft lastch van bijvoorbeeld
26-8=
35-8=
Ik wil graag manier om te hulppen.
Vriendelijke groet,
Helana


Door Maaike de Boer op 10 december 2015

Hi Helana,

Op deze pagina staat een oefening (‘de oefening met de bonen’) die je kunt doen met je dochter om dat soort sommen te oefenen. Je kunt eerst de sommen onder de 20 oefenen en dan uitbreiden naar tot de 100.


Door Aloys Friedrich op 22 juni 2015

Hallo Maaike,

Bedankt voor de werkbladen. Jij/jullie hebben een mooie website met veel goede, toegankelijke informatie.
Ook jouw/jullie benadering van geïnteresseerden is slim. Ik kom zo in aanraking met meer dan alleen het rekenen.

Vriendelijke groet,
Aloys Friedrich


Door Mathilde op 16 juni 2015

Ik ben heel erg blij dat wij deze werkbladen gratis kunnen downloaden. Mijn ervaring hiermee in groep 3 is dat zij een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het oefenen thuis, met de gewenste resultaten op school. Nu gaat ons kind (kleinkind) naar groep 4 en willen wij reeds in de vakantie met haar werken. Uiteraard niet onder druk, maar meer dat de leerstof niet wordt vergeten.


Door Maaike de Boer op 16 juni 2015

Hi Mathilde,
Fijn om te horen dat jullie de oefenbladen voor rekenen groep 4 goed kunnen gebruiken! Dank voor je reactie.

Plaats een reactie


*