Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Cito volgsysteem

Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, afgekort LVS, van het Cito in het basisonderwijs. Met dit systeem kunnen de leerkrachten vaardigheden, capaciteiten en kennis van leerlingen toetsen. Dat kan voor de individuele scholier, de hele klas en de gehele populatie.

kinderen werken op schoolEen vast onderdeel van het LVS is de Entree-toets in de groepen 5 t/m 8. Door de Entree-toets krijgt de docent een goed beeld van het individuele niveau op gebied van: taal, rekenen en studievaardigheid en wereldoriëntatie.

De eindtoets geeft een goed onafhankelijk advies over het niveau van een leerling aan het einde van de basisschool. Met de toets-uitslag bepaalt de docent welk vervolgonderwijs bij een leerling past: bijv. vmbo, havo of vwo. De uitslag van de Cito-toets dient als advies en is dus niet bindend.

Met de toetsen kan een docent het niveau van zowel de leerling als de gehele klas beoordelen en afmeten tegenover het landelijke gemiddelde. Hoe een scholier zijn prestatie zich verhoudt tot de landelijke uitslagen, druk het Cito uit in percentielen. Een percentiel drukt uit hoeveel procent van het totaal lager presteerde dan de leerling.

    Comment Section

    0 reacties op “Cito volgsysteem

    Plaats een reactie


    *