arrow_drop_up arrow_drop_down

Cito toetsen groep 7

In mei nemen veel scholen in groep 7 de Entreetoets groep 7 af. Dit is een toets die bestaat uit de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. Deze toets vormt op veel scholen een bouwsteen voor het schooladvies in groep 8. Daarnaast worden de cito toetsen groep 7 uit van een leerlingvolgsysteem afgenomen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen: midden groep 7 (M7) en eind groep 7 (E7).

Cito toetsen groep 7: een overzicht

cito toetsen wanneer *In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen. Download de toetskalender als PDF De toetsen die staan aangegeven met een 'M' worden in het 'Midden' van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een 'E' worden gemaakt aan het 'Einde' van het schooljaar (juni). In januari in groep 7 krijgen de kinderen de volgende Cito-toetsen:
 • Rekenen M7
 • DMT en AVI M7
 • Spelling M7
 • Woordenschat M7
 • Technisch Lezen M7
 • Begrijpend lezen M7
In mei/juni in groep 7 komen de volgende toetsen aan bod:
 • Rekenen E7
 • DMT en AVI E7
 • Spelling E7
 • Woordenschat E7
 • Technisch Lezen E7
DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed uw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Naast de cito toetsen groep 7 maakt uw kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen.  
  De uitslagen van de Cito-toetsen van groep 7 kunt u meestal op het rapport zien. De score op een Cito-toets in groep 7 wordt weergegeven met I t/m V of met de letters A t/m E.  Hieronder ziet u het overzicht van de scores en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

Groep 7 cito-toets scores: I t/m V

I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde

Groep 7 cito-toets scores: A t/m E

A -  25% - hoogst scorende leerlingen B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E  - 10% - laagst scorende leerlingen

cito-toets scores groep 7: I t/m V en A t/m E

cito toetsen groep 7 Cito zet de score van uw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als uw kind in groep 7 bijvoorbeeld een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland. Eén fout kan verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de score van uw kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)? Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen uw kind de meeste fouten maakt. U kunt dan gericht oefenen met uw kind (rekenen groep 7 oefenen).  
Eefje van Tamelen
Door

Eefje van Tamelen

op 13 Dec 2016

Geachte Heer/Mevrouw, ik wil graag oefenbladen gratis downloaden maar het lukt me niet. Wordt gezegd dat ik al ingeschreven sta? kunt u mij misschien helpen? met vriendelijke groeten, Eefje van Tamelen

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 14 Dec 2016

Hi Eefje, er is een e-mail naar je verstuurd.

ZF
Door

ZF

op 01 Sep 2017

Hi Maaike, Ben ook een moeder op zoek naar gratis downloadbare citotoetsen kan je aub de link sturen of als je ze digitaal beschikbaar hebt? Van harte bedankt. Z.

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 07 Sep 2017

Hi, de Cito-toetsen zijn niet vrij beschikbaar. We hebben wel gratis oefenbladen rekenen en spelling beschikbaar voor je (via de homepage).

joyce de bruijn
Door

joyce de bruijn

op 28 Nov 2017

Ja die zoek ik ook waar kan de cito (oefen) vinden

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 28 Nov 2017

Hallo Joyce, Oefen Cito-toetsen zijn er niet. Onze gratis oefenbladen en oefenboeken zijn wel een goede voorbereiding op de Cito-toetsen. De gratis oefenbladen voor groep 7 vind je hier: https://wijzeroverdebasisschool.nl/werkbladen-rekenen/ Succes! Hartelijke groet, Carola de Koning

Diana
Door

Diana

op 27 Jan 2017

goedemiddag, mijn zoon heeft nu voor de cito's in groep 7 rekenen B (was A) begrijpend lezen D (was E) spelling A (was A) woordenschat C (was C)

hayat
Door

hayat

op 09 Feb 2017

had een vraag met betrekking tot de cito uitslagen: mijn dochter had in groep 6 een prutsjaar. niet echt gemotiveerd en scoorde ook slecht op cito D,C . voorheen beter bv groep 4. groep 5 slechte leraar. ze is sinds laatste tremester vorig jaar heel hard haar best gaan doen en scoort nu A op de meeste citos. hoe beoordelen ze nu naar welke middelbare school ze kan gaan? stel: ze blijft zo goed haar best doen en goed scoren in groep 7 en 8? hoe is dan de beoordeling? gr

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 09 Feb 2017

Beste Hayat, je kunt het beste op school navragen uit welke bouwstenen het schooladvies bij jullie op school is opgebouwd. Zaken als werkhouding, inzet e.d. tellen uiteraard mee. De Cito-toetsen uit groep 7 en 8 en soms groep 6. Hierbij zullen ongetwijfeld die uit groep 7 en 8 belangrijker zijn. Het kan ook nog zijn dat er een aanvullende toets wordt afgenomen, zoals de NIO toets.

mariam
Door

mariam

op 15 May 2017

heb je een advies voor mij voor de eindcito

Inge
Door

Inge

op 12 Mar 2017

De school van mijn zoon geeft altijd zeer voorzichtig advies voor het middelbaar onderwijs. er is een zeer hoor doorstroom %. Nu ben ik het niet eens met de school ta het preadvies. De school staat bekend, dat wat ze eerst bedenken, strak vasthouden. weinig flexibel zag maar. wat kan ik als ouder doen als ik het niet eens ben met het (pre)advies van de school voor het vervolgonderwijs ? In deze geeft de school het advies VMBO-TL en zie ik mijn zoon op Havo (hij scoort vrijwel alles bij cito op niveau I en II.

Ashura
Door

Ashura

op 22 Apr 2017

Bedankt voor je hulp.

Peggy
Door

Peggy

op 28 Nov 2017

Beste Maaike, Heeft u ook gratise oefenbladen. voor spelling en Begrijpend lezen voor groep 7.

anoek
Door

anoek

op 15 Mar 2018

woorden lezen waar kan je dat vinden?

Carola de Koning
Pearl
Door

Pearl

op 02 Oct 2018

Ik wil mijn dochter ze zit nu in groep 7 mee laten doen voor een Nio toets ben opzoek naar meer inifo; hier over

Carola de Koning
L.
Door

L.

op 20 Feb 2020

Hallo, Mijn kind (groep 7) heeft door medicatiewijziging Cito toetsen heel slecht gemaakt, de laagste score terwijl hij voor deze onderdelen een 10 op zijn rapport heeft. De IB-er vindt het niet goed de toets overnieuw te maken. Deze score blijft dus in het leerlingvolgsysteem staan en heeft dus automatisch een negatieve invloed op het voorlopig schooladvies dat eind groep 7 wordt gegeven. Mag de Cito toets overnieuw gemaakt worden? Met vriendelijke groet, L.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 21 Feb 2020

Beste L., Ik denk dat het eenmalig slecht maken van een Cito-toets niet direct invloed zal hebben op het voorlopig schooladvies. Bij het samenstellen van een schooladvies worden ook de andere toetsresultaten meegenomen en zaken als werkhouding, motivatie, zelfstandigheid. Hoe een advies wordt opgebouwd lees je hier: https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-8/schooladvies/ Je kunt altijd aan de IB'er vragen hoe zwaar deze Cito-scores meewegen in het voorlopig advies. Je kunt je vraag ook stellen aan het team van Ouders & Onderwijs (oudersonderwijs.nl). Zij weten alles over de rechten en de plichten van ouders met betrekking tot het onderwijs. Hartelijke groet, Carola

Reactie plaatsen