arrow_drop_up arrow_drop_down
Cito toetsen groep 3: alle informatie op een rij (+ PDF)

Cito toetsen groep 3: alle informatie op een rij (+ PDF)

In groep 3 krijgt je zoon of dochter de 'Cito toetsen groep 3'. Op het rapport zie je meestal de resultaten van deze cito toetsen groep 3 ook staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze cito toetsen zijn, hebben we hier informatie opgenomen over de cito toetsen in groep 3.

Het Leerlingvolgsysteem van Cito

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van het Cito. Dit volgsysteem van Cito bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de eindtoets (groep 8).cito toetsen groep 3 De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de 'cito toetsen' genoemd. Uw kind maakt in groep 3 diverse cito toetsen over verschillende onderwerpen.

Cito toetsen groep 3

De cito toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het cito volgsysteem. De basisschool kan met het cito volgsysteem, en uiteraard de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen. De cito-toetsscores van groep 3 komen terug op het rapport van je zoon of dochter. Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de cito toets rekenen M3 (midden groep 3). 

Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere kinderen in Nederland. Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die cito toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing van het schooladvies zien. Ook door scholen van het voortgezet onderwijs wordt vaak gevraagd naar deze uitslagen.

Cito-toetsen groep 3: een overzicht

cito toetsen wanneer *In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen. 

Download de toetskalender als PDF De toetsen die staan aangegeven met een 'M' worden in het 'Midden' van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een 'E' worden gemaakt aan het 'Einde' van het schooljaar (juni). In januari in groep 3 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

 gratis oefenbladen rekenen


In juni in groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

  • Rekenen E3
  • DMT en AVI E3
  • Technisch Lezen M3
  • Spelling E3
  • Woordenschat E3
  • Begrijpend Lezen E3

gratis oefenbladen spelling

Bekijk ook de video met het overzicht van de cito toetsen in groep 3: DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Naast de citotoetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen. De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de cito toetsscores groep 3 en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

Cito toetsscores groep 3

cito toetsscores groep 3

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I - 20% - ver boven het gemiddelde II - 20% - boven het gemiddelde III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen IV - 20% - onder het gemiddelde V - 20% - ver onder het gemiddelde

De score wordt ook nog vaak aangeduid met de letter A t/m E A -  25% - hoogst scorende leerlingen B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde E  - 10% - laagst scorende leerlingen Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland.

Ook komen de volgende aanduidingen voor:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers.

Cito toetsscores groep 3: Tips!

Wil je meer weten over de normen ofwel niveaus van de cito-toetsen? Lees dan het artikel:

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de cito toetsscores groep 3 van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)?

Cito oefenen groep 3 werkbladen

Voor rekenen en spelling in groep 3 zijn er oefenboeken beschikbaar afgestemd op de Cito-toetsen (3.0): Oefenboeken groep 3.

Aanbevolen:

 

null


gratis oefenbladen rekenen

Rene
Door

Rene

op 20 Jan 2015

Mijn mening over de Cito-toetsen: Ik vind het bezopen om met een stopwatch in de hand kinderen op snelheid te laten lezen. Sinds wanneer is lezen een wedstrijd? Vlot lezen, oftewel met een minimale snelheid lezen is belangrijk, maar nog sneller voegt niets toe. Lineaire snelheidsmeting is een slechte meetlat die niet thuishoort in een citotoets.

Caroline
Door

Caroline

op 02 Feb 2016

Mij is door de juf verteld dat de leessnelheid belangrijk is voor het later bij kunnen houden van ondertiteling en bijv. informatie- en verkeersborden. Daarbij wordt er later op de middelbare school een beroep gedaan op vlot kunnen lezen omdat je anders het hogere tempo in de klas en voor het huiswerk niet bij kunt houden. Mijn zoon is een zeer trage lezer maar kan verder goed mee komen. Als een kind een laag tempo heeft zal dat niet veranderen denk ik, ook niet als je er met een stopwatch naast staat.

maaike
Door

maaike

op 15 Jan 2016

weten jullie of er vaste data s zijn voor de landelijke toetsen in groep 3?wij wonen in rotterdam.Bij voorbaat dank voor uw reactie

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 15 Jan 2016

Hi Maaike, Er zijn geen vaste dat voor de afname van de Cito-toetsen in groep 3. Cito geeft voor de Cito-toetsen M3 januari/februari aan en voor de Cito-toetsen E3 juni.

Toos Lusink
Door

Toos Lusink

op 23 Mar 2016

Heeft opleidingsniveau ouders te maken met beoordeling Cito-toets?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 23 Mar 2016

Hi Toos, Het opleidingsniveau van ouders wordt niet meegewogen in de individuele toetsscore van een kind.

Annemiek
Door

Annemiek

op 22 Apr 2016

Wat houd een score van 1+ op de cito toetsen in? Zit ze dan nog boven de 20% leerlingen uit niveau I. Als je kind in combinatie aangeeft dat ze het te makkelijk vind, wat zijn dan mogelijkheden?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 26 Apr 2016

Hi Annemiek, Een I+ score is vergelijkbaar met een A+ score. Je kunt hierover in gesprek gaan met de leerkracht. Een en ander hangt ook af van hoe je kind het doet bij de methodegebonden toetsen etc. Het kan zijn dat je kind 'plustaken' aan kan voor bepaalde vakken. De leerkracht kan dit meestal goed beoordelen.

Wim Feelders
Door

Wim Feelders

op 13 Nov 2016

Mijn kleindochter (groep 3) slaat dicht als er spanning op gezet wordt. De klok van 3 minuten is zo een spanningsfactor waardoor een toets gedoemd is te mislukken. Als zij daarentegen in vrijheid kan lezen, gaat het een stuk beter. Door een falende toets loopt zij nu het risico van een zwak of onvoldoende op haar rapport. Volgens de school is alleen de toets (in mijn ogen slechts een momentopname) bepalend voor haar (kerst)rapport. Daarmee conformeert de school zich aan de eisen van de onderwijsinspectie. Als dit zo is, dan diskwalificeert de onderwijsinspectie zich met het stellen van dit soort absurde voorwaarden. Ik ben het dus met Renee (20 jan.) eens. Gewoon bezopen.

Evelina
Door

Evelina

op 01 Feb 2017

Mijn dochter zit op een montessorischool in groep 3 , ze doet heel goed en soms doet ze gemakkelijk mee met groep 4 werkjes . Maar bij de toetsen scoort ze niet zo hoog als het thuis of op school is. Ze heeft zelfs V gescoort met Rekenen-Wiskunde 3.0 M3. De juf gezegd dat het erg moeilijk was maar ik kan het niet begrijpen waarom ze zo moeilijk zijn als het bedoelt om de precies niveau van de kinderen te bepalen. Is het normaal?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 01 Feb 2017

Hi Evelina, Bij een V score zou ik wel actie ondernemen en bij de leerkracht navragen met welke sommen ze precies moeite heeft. Je kunt ook thuis met haar oefenen met dit oefenboek (afgestemd op de Cito Rekenen-Wiskunde 3.0 E3 in juni): https://shop.wijzeroverdebasisschool.nl/pages/oefenboek-rekenen-groep-3-2e-helft/ Je kunt dan zelf zien met welke sommen je dochter moeite heeft. Stuur ons even een mailtje als je nog vragen hebt.

Henk de Groot
Door

Henk de Groot

op 15 Feb 2017

Krijgen de kinderen in groep 3 ook een bepalde tijd voor de M3 rekenen Cito? Mijn dochter heeft voor het vak rekenen een 9 gehaald, maar de Cito een IV De juf geeft aan dat zij meer tijd nodig heeft en daardoor de Cito niet volledig heeft ingevuld. Staat er een bepaalde tijd voor? Hoe kan je een basis niveau bepalen als niet de volledige toets gemaakt wordt? Kunnen wij vragen of zij de toets opnieuw mag maken (evt in een aparte kamer)?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 16 Feb 2017

De Cito-toetsen moeten inderdaad binnen een bepaalde tijd worden gemaakt. Het is voor zover ik weet niet gebruikelijk om een Cito-toets opnieuw te maken. Dat zou immers ook geen goed beeld geven van de ontwikkeling. Misschien is het een idee om eens te kijken of je dochter moeite heeft met bepaalde sommen waardoor ze juist daar lang over doet. Hebben jullie al een oefenboek voor groep 3? https://shop.wijzeroverdebasisschool.nl/pages/oefenboek/ Daarmee zou je dat namelijk kunnen bekijken. Verder is het zo dat kinderen op die leeftijd nog niet een som overslaan omdat ze daar niet uitkomen en daar eventueel later nog naar kijken, zodat ze wel de toets op tijd af hebben. Dat zou je ook met haar kunnen bespreken. Zo had mijn dochter lange tijd niet in de gaten dat het bij een toets technisch lezen de bedoeling was dat ze woorden zo snel mogelijk moest lezen. Niets aan de hand met haar leesvaardigheid, maar wel een lage score op deze toetsen.

Lilian
Door

Lilian

op 18 Feb 2017

Hoe zijn de ervaringen met de Cito woordenschat groep 3? Zojuist de scores gekregen en onze zoon heeft voor Lezen en Taal allebei een A en voor woordenschat een E (?) behaald. Het rapportgesprek is pas in maart. Ik weet niet goed wat ik hiermee moet, zijn hier ook oefenboeken voor :-) Groet Lilian

Maaike de Boer
Ingrid
Door

Ingrid

op 16 Jan 2018

Cito Woordenschat bestaat uit 2 delen in 56 vragen: woordbetekenis (waar zie je ...) en betekenisrelaties (wat past het beste bij ...). Vooral betekenisrelaties geven nogal eens fouten. Daarnaast is de normering bij deze toets behoorlijk streng: 56 opgaven met 13 fouten of meer geven een E-score (laagste niveau). Daarbij komt het ook voor dat kinderen in groep 3, als ze een antwoord niet goed weten, in een soort van paniek raken (en daardoor lager scoren dan ze daadwerkelijk kunnen). Voorlezen, educatieve (school)televisie, lezen en praten met/uitleggen aan je kind zijn goede bijdragen om de woordenschat van je kind te vergroten. Groet, Ingrid (leerkracht Den Haag)

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 17 Jan 2018

Dank voor je aanvulling Ingrid! Hartelijke groet, Carola de Koning

Chantal
Door

Chantal

op 07 Mar 2017

Hi Lilian, Als ik bovenstaande reacties al lees wordt ik eigenlijk al stil. We hebben het over kinderen van 6,7 jaar die al zoveel moeten. (En dan zal ik het ook nog niet over de kleurterschool hebben) Ze moeten zoveel meer dan vroeger. Ik vraag me sterk af of dit wel gezond is en of de kinderen hier later geen stress gevoel van overhouden. Mijn dochter kan prima mee in de les maar met toetsen slaat ze dicht en dat al op een leeftijd van 6 jaar. Ik kan hier mij dus erg boos over maken.

Martine
Door

Martine

op 08 Sep 2018

Helemaal mee eens, Lilian! Onze dochter is twee weken geleden begonnen in groep 3 en ik schrok me rot wat ze allemaal al ‘moeten’! Heb me voorgenomen er thuis geen druk op te leggen. Wat er ook gebeurt, wij zijn trots en dat zal ze weten!

Marise de jong
Door

Marise de jong

op 19 Mar 2017

Mijn dochter heeft in groep 1-2 altijd een a score gehad voor taal. Nu spelling m3 gedaan en Een d score. Prima rapport. Alleen dus die d voor spelling. Juf geeft aan dat bijna de hele klas laag scoort. Omdat Cito andere woorden toetst dan bij veilig leren lezen getoetst wordt. Ik vind dit een slap excuus. En zou graag weten hoe dit zit landelijk. En wat kan ik met juf en ib bespreken? Cito rekenen a. Avi e4.

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 20 Mar 2017

Hi Marise, Het kan inderdaad dat bepaalde spellingcategorieën die in de Cito-toets aan bod komen nog niet in de klas voldoende zijn behandeld. Ik zou navragen hoe dit zit voor wat betreft de tweede helft van het schooljaar (de Cito spelling die in juni wordt afgenomen). Mocht je zelf willen weten welke spellingcategorieën in de Cito Spelling van juni aan bod komen dan kun je hier kijken: https://shop.wijzeroverdebasisschool.nl/pages/oefenboek-spelling-groep-3-2e-helft/

juf Esther
Door

juf Esther

op 14 Jan 2019

Taal voor kleuters is een totaal andere toets dan die in groep 3 wordt afgenomen. CITO is een methode onafhankelijke toets, dat wil zeggen dat de leerkracht in één oogopslag ziet waar ze het kind mee kan helpen. DMT en AVI moeten als het goed is bij elkaar zitten, dus bij een AVI E4 moet de DMT een hoge score (II B of hoger)hebben. Spelling is een ander onderdeel dan technisch lezen. Uw kind moet nog wat spelling problemen overwinnen, maar gelukkig hebben we daar nog de tijd voor tot juni!

Marike
Door

Marike

op 08 Feb 2019

Vandaag hebben we de uitslag van onze dochter gekregen. Ze had bij alle onderdelen het laagste niveau... we weten al een tijd dat ze extreme vorm van faalangst heeft. Vanuit school gebeurt hier niets mee en kwam de uitslag als een feit. Zouden we meer kunnen verwachten van school?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 11 Feb 2019

Beste Marike, Wat vervelend dat jullie dochter zo'n last heeft van faalangst. Als school aangeeft hier niets mee te doen, kun je denk ik het beste op zoek gaan naar een psycholoog, pedagoog of remedial teacher. Er zijn ook faalangsttrainingen. Of je meer kunt verwachten van school, vind ik lastig om in te schatten. Een school heeft vaak de middelen en de mankracht niet om leerlingen met extreme faalangst intensief te begeleiden. Je zou je vraag ook nog even kunnen stellen aan het team van Ouders& Onderwijs: https://www.oudersonderwijs.nl/ Zij weten alles over de rechten en plichten van ouders met betrekking tot het onderwijs. Succes! Hartelijke groet, Carola

Soumaya
Door

Soumaya

op 17 Jun 2019

Hi, mijn dochter maakt morgen de Cito rekenen en ik vroeg me af of ze kladblaadje mocht gebruiken. Om de verhaalsommen te verwerken op papier. Zij zit trouwens in groep 3. Liefs

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 Jun 2019

Hi Soumaya, Kinderen mogen meestal een kladblaadje gebruiken om bijvoorbeeld tussenuitkomsten op te schrijven of een getallenlijn te tekenen. Alleen bij het onderdeel hoofdrekenen mag er geen kladpapier worden gebruikt. Hartelijke groet, Carola

Jessica
Door

Jessica

op 23 Jan 2020

Mijn kind (groep 3) vindt de lesstof maar saai zegt hij. Als test heeft hij, toen zijn klas de cito toets moest maken, niet de M3 maar E3 gekregen van begrijpend lezen. De uitslag heb ik (nog) niet gehoord, maar vandaag kreeg hij de test mee naar huis. Alle vragen waren beantwoord (dus binnen de tijd kennelijk) en hij had alles goed. De plusboekjes die hij sinds een week krijgt, maakt hij ook foutloos. Toch moet hij meedoen aan de gewone lessen en krijgt hij niet nog moeilijker werk. Ik vraag me af: geeft deze toets niet aan dat mijn kind nog meer uitgedaagd kan/moet worden? (Zelf wil hij dat nl. ook erg graag.)

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 24 Jan 2020

Beste Jessica, Het is van een afstand alijd lastig om in te schatten wat een kind nodig heeft. Het lijkt er inderdaad op dat je zoon meer uitdaging nodig heeft. Als een kind niet genoeg wordt uitgedaagd kan dit, net als bij kinderen die de leersof te moeilijk vinden, voor problemen zorgen. Een kind kan bijvoorbeeld gaan onderpresteren. Je kunt het beste met de leerkracht in gesprek gaan en aangeven waar je mee zit. In dit artikel lees je hoe je je kunt voorbereiden op een gesprek met de leerkracht: https://wijzeroverdebasisschool.nl/ouderbetrokkenheid-haal-samen-met-de-leerkracht-het-beste-uit-je-kind/ Succes! Hartelijke groet, Carola

MJ
Door

MJ

op 02 Mar 2020

Mijn zoon heeft autisme en heeft in juni 2019 een IQ test gemaakt (WISC). Hieruit kwam laagbegaafd. In sept. 2019 is hij naar het regulier onderwijs groep 3 gegaan. Afgelopen jan./ feb. 2020 heeft hij de CITO moeten maken en scoort hij een 1+ op rekenen/wiskunde 3.0 en een 1 op spelling. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 03 Mar 2020

Beste MJ, Het is van een afstand lastig om in te schatten hoe het komt dat de Cito-scores van je zoon I en I+ zijn en uit de IQ-test laagbegaafdheid komt. Het zou kunnen dat je zoon onderpresteert. In dit artikel wordt uitgelegd wat dit betekent en wat de kenmerken zijn: https://wij-leren.nl/artikel-onderpresteren.php Ik denk dat je het beste aan de psycholoog die de test heeft afgenomen kunt vragen er nog eens naar te kijken. Hartelijke groet, Carola

Reactie plaatsen