Cito-toetsen groep 4: een overzicht voor ouders

Maakt je kind op school Cito-toetsen in groep 4? Bekijk hier alle informatie over deze toetsen en bekijk het oefenmateriaal.

De Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden op de meeste basisscholen in Nederland afgenomen. Aan de hand van deze toetsen kan de ontwikkeling van je kind door de onderwijzer(es) worden gevolgd. Meestal worden er voor rekenen en voor verschillende onderdelen van taal en lezen, twee toetsen per jaar afgenomen: midden groep 4 (M4) en eind groep 4 (E4).

cito toetsen wanneer

*In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen.

De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen. Download de toetskalender als PDF De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar (juni). In januari in groep 4 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

In juni in groep 4 komen de volgende toetsen aan bod:

DMT en AVI toetsen en de toetsen technisch lezen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Naast de citotoetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen.

Cito toetsen groep 4: scores

De Cito toetsen maken onderdeel uit van het Cito leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de Cito toetsen kunt je meestal op het rapport zien. De score op een Cito-toets wordt weergegeven met een letter (A t/m E) of met I t/m V. Een combinatie kan ook voorkomen. Hieronder ziet je de betekenis van de letters A t/m E.

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

In onderstaande afbeelding zie je de twee indelingen naast elkaar weergegeven.

cito scores

Groep 4 de cito-toetsscores, meer informatie?

Wil je meer weten over deze niveaus van de cito-toetsen, bekijk dan ons artikel Scores cito toetsen: wat je moet weten over het leerlingvolgsysteem. Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Als jouw kind een A scoort hoort het bij de 25% beste kinderen in Nederland. Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan gericht oefenen met je kind.  

Werkbladen Rekenen groep 4: M4

De rekentoets M4 toetst de rekenvaardigheden die tot januari in groep 4 aan bod zijn geweest. De toets M4 bestaat uit 52 opgaven, opgesplitst in twee delen van elk 26 opgaven. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

De opgaven in de rekentoetsen in groep 4 bestaan onder meer uit plaatjessommen en redactiesommen. Het herkennen van de hierin verborgen sommen is belangrijk. Datzelfde geldt uiteraard voor het vervolgens kunnen oplossen van deze sommen. Kijk voor uitleg over deze sommen en werkbladen op: Redactiesommen groep 4.

Werkbladen groep 4 rekenen: E4

De cito toets rekenen E4 wordt meestal in juni afgenomen. E4 staat voor ‘eind groep 4’. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

De rekentoets E4 bestaat uit 54 opgaven. De toets wordt in twee delen van elk 27 opgaven afgenomen. In de toets rekenen E4 komen veel zogenaamde redactiesommen voor. Dit zijn sommen in de vorm van een verhaaltje. Een kind moet dan eerst de som uit het verhaaltje halen en vervolgens moet hij of zijn de som oplossen. De oefeningen rekenen kun je vinden in het oefenboek rekenen groep 4 – 2e helft schooljaar.

Meer groep 4?

Bekijk ook:

jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel
meisje leest boek

Wat zijn AVI toetsen?

AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor: Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar leesvaardigheid. Schoolboeken vermelden daarom de AVI-norm, om zo de moeilijkheidsgraad […]
Bekijk artikel