Cito-toetsen groep 4: een overzicht voor ouders

Klik hier voor de Cito Oefenpakketten

Maakt je kind op school Cito-toetsen in groep 4 (of IEP-toetsen)? Weet jij welke toetsen je kind allemaal krijgt en wanneer? En hoe je jouw kind kunt helpen als hij moeite heeft met deze toetsen?

In dit artikel vind je een overzicht van alle toetsen die jouw kind in groep 4 krijgt. Je vindt er ook niet te missen tips over het maken van een toets en oefenmaterialen.

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

De Cito-toetsen maken onderdeel uit van Leerling in beeld, het Cito leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de Cito-toetsen kunt je meestal op het rapport zien. In dat rapport ligt tegenwoordig de nadruk op groei. De grafieken en tabellen laten zien hoe hard je kind gegroeid is ten opzichte van het vorige meetmoment.

De vaardigheidsscore op een Cito-toets wordt weergegeven met een letter (A t/m E) of met een Romeins cijfer: I t/m V. Een combinatie kan ook voorkomen. Hieronder ziet je de betekenis van de letters A t/m E.

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

In onderstaande afbeelding zie je de 2 indelingen naast elkaar weergegeven.

 

Groep 4 Cito-toetsscores, meer informatie?

Wil je meer weten over deze niveaus van de Cito-toetsen, bekijk dan ons artikel Scores Cito-toetsen: wat je moet weten over het leerlingvolgsysteem. Cito zet de score van jouw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Als jouw kind een A scoort, hoort het bij de 25% hoogst scorende kinderen in Nederland. Let op: 1 fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan gericht oefenen met je kind.

 

Werkbladen Rekenen groep 4: M4

In de toets M4 komen de volgende onderwerpen aan bod:

De opgaven in de rekentoetsen in groep 4 bestaan uit kale sommen en redactiesommen. Die laatste zijn sommen in de vorm van een verhaaltje. Het herkennen van de hierin verborgen sommen is belangrijk. Datzelfde geldt uiteraard voor het kunnen oplossen van deze sommen. Kijk voor uitleg over deze sommen en werkbladen op: Redactiesommen groep 4.

Klik hier voor gratis oefenbladen

 

Werkbladen groep 4 rekenen: E4

De Cito-toets rekenen E4 wordt meestal in juni afgenomen. E4 staat voor ‘eind groep 4’. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

In de toets rekenen E4 komen ook veel redactiesommen voor. De oefeningen rekenen kun je vinden in het oefenboek rekenen groep 4 – 2e helft schooljaar.

Klik hier voor gratis oefenbladen

Meer groep 4?

Bekijk ook:

 

 

jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd, voldoende beheersen.
Bekijk artikel
meisje leest boek

Wat zijn AVI-toetsen?

AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar niveau. Schoolboeken vermelden vaak de AVI-norm. Zo zie je meteen welke […]
Bekijk artikel