headershadow

Latest Blogposts

Cito toetsen Groep 3

In groep 3 krijgt je zoon of dochter de 'Cito toetsen groep 3'. Op het rapport zie je de resultaten van deze cito toetsen groep 3 ook staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze cito toetsen zijn, hebben we hier informatie opgenomen over de cito toetsen in groep 3.

Het Leerlingvolgsysteem van Cito

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van het Cito. Dit volgsysteem van Cito bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de eindtoets (groep 8).

De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de 'cito toetsen' genoemd. Uw kind maakt in groep 3 diverse cito toetsen over verschillende onderwerpen.

Cito toetsen groep 3

De cito toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het cito volgsysteem. De basisschool kan met het cito volgsysteem, en uiteraard de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen. De cito-toetsscores van groep 3 komen terug op het rapport van je zoon of dochter.

Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de cito toets rekenen M3 (midden groep 3). Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere kinderen in Nederland.

Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die cito toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing van het schooladvies zien. Ook door scholen van het voortgezet onderwijs wordt vaak gevraagd naar deze uitslagen.

cito toetsen groep 3

Cito toetsen groep 3 oefenen? Kijk op Aandachtvoorrekenen.nl

0 reacties op “Cito toetsen Groep 3

Plaats een reactie