Uitleg

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

DLE-score juf

Wat is een DLE score?

De DLE score is een maandelijkse norm, die aangeeft hoever een leerling moet zijn met de lesstof. De DLE-score staat voor Didactisch Leeftijd Equivalent. Deze standaard gebruiken basisschooldocenten als een eenduidig normeringssysteem tussen groep 3 en 8.
Bekijk artikel
wat zijn contextsopgaven

Wat zijn contextopgaven?

Contextopgaven zijn opdrachten uit het reken- en wiskundig onderwijs, ook bekend als verhaaltjes- of redactiesommen. Een scholier krijgt dus een verhaal met daarin een rekensom verweven. Die som moet de leerling oplossen.
Bekijk artikel
klas maakt toets

Wat is het Cito volgsysteem?

Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, afgekort LVS, van het Cito in het basisonderwijs. Met de Cito-toetsen kunnen de leerkrachten vaardigheden, capaciteiten en kennis van leerlingen toetsen. Dat kan voor de individuele scholier, de hele klas en de gehele populatie.
Bekijk artikel
wat is cito?

Wat is Cito?

Cito staat voor het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie richt zich op het opstellen en afnemen van toetsen in het basisonderwijs. Zij is het meest bekend van de Citotoets aan het einde van groep 8.
Bekijk artikel
wat gebeurt er op de bso?

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)? Buitenschoolse opvang (BSO) is de ontvangst van een kind buiten reguliere schooltijden om. Het gaat hier om een professionele dienstverlening, bedoeld voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Vaak kunnen ouders voor de BSO terecht […]
Bekijk artikel
kinderen onderweg naar school

Wat is bijzonder onderwijs?

Het bijzonder onderwijs is een erkende schoolorganisatie buiten de overheid om. Soms gaat de gemeente namelijk over het schoolbestuur. Maar dat is dus in het bijzondere onderwijs niet het geval. Een bijzondere school ontvangt wel evenveel subsidie als (tegenhanger) openbaar […]
Bekijk artikel
meisje leest boek

Wat zijn AVI-toetsen?

AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar niveau. Schoolboeken vermelden vaak de AVI-norm. Zo zie je meteen welke […]
Bekijk artikel
jongen met adhd

Wat is ADHD?

Wat is ADHD? Dit is een stoornis die er voor kan zorgen dat een kind bovengemiddeld hyperactief, impulsief, rusteloos, of snel afgeleid is. Alle vier deze eigenschappen kunnen in ieder kind aanwezig zijn en zich in verschillende gradaties verhouden. De […]
Bekijk artikel
kind basisschool

Wat is de aanmeldleeftijd?

Wat is de aanmeldleeftijd voor mijn kind op de basisschool? De aanmeldleeftijd is het moment dat je een kind kunt inschrijven bij een basisschool. Let dan dus op, want deze aanmelding is niet te verwarren met de leeftijd dat een […]
Bekijk artikel
jongetje heeft stress bij huiswerk maken

Stress bij leerproblemen

Vaak denken we bij stress aan volwassenen die de werkdruk niet aankunnen, die rouwen om het verlies van een dierbare of bijvoorbeeld aan volwassenen die in de steek zijn gelaten door hun geliefde.
Bekijk artikel
kinderen in de ballenbak

Rekenspelletjes groep 4

Iets wat je moeilijk vindt, vind je meestal niet zo leuk om te doen. Als je kind moeite heeft met rekenen in groep 4 zal dit waarschijnlijk niet zijn lievelingsvak op school zijn. En juist als je iets lastig vindt, […]
Bekijk artikel
meisje rekenen

Rekenen in Het Land van Okt

Als ouder wil je je kind graag helpen met alles wat hij of zij moeilijk vindt. Ook met rekenen. Of misschien wel juist met rekenen, omdat rekenen tot de basisvaardigheden behoort die de zelfredzaamheid van je kind vergroten. Maar soms […]
Bekijk artikel