Uitleg

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

jongetje en vader schrijven

Pennenstreken, een schrijfmethode

Pennenstreken is een schrijfmethode voor groep 1 t/m 8 van de basisschool, uitgegeven door Zwijsen. Met de schrijfopdrachten van deze methode leren kinderen schrijven en hun eigen werk te beoordelen. Hierbij is het mogelijk te leren schrijven in zowel blokschrift […]
Bekijk artikel
pabo schoolbenodigdheden

Wat is de Pabo?

De pabo is de afkorting van de ‘pedagogische academie voor het basisonderwijs’. Elke leerkracht in het basisonderwijs, oftewel elke juf of meester, heeft deze opleiding gevolgd. De pabo is in principe een 4-jarige opleiding op hbo-niveau.
Bekijk artikel
orthopedagoog met kind

Wat is een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is iemand die zich richt op de opvoeding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze ontwikkelingsproblemen zijn van verschillende aard. Denk bijvoorbeeld aan een mentale of fysieke beperking, maar ook aan leerproblemen, gedragsproblemen of een vervelende thuissituatie.
Bekijk artikel
wat is een ouderavond

Wat is een ouderavond?

Een ouderavond is een avond waarop docenten de voortgang van hun leerlingen met de ouders bespreken. Ook wisselen ze van gedachten over diverse thema’s.
Bekijk artikel
leraar rapport nakijken

Wat is een onderwijskundig rapport?

Een onderwijskundig rapport is een wettelijk verplicht rapport met informatie over de leerling dat wordt overgedragen aan de nieuwe school als een leerling van school verandert. Zo’n rapport stuurt de school mee als een scholier naar een andere basisschool gaat vanwege een […]
Bekijk artikel
leerlingen steken vinger op klaslokaal

Wat is de onderwijsinspectie?

De onderwijsinspectie kijkt niet of ouders en leerlingen aan de leerplicht voldoen, maar zij controleert de onderwijsinstanties. Haar volledige naam is de Inspectie van het Onderwijs. Dit is het intern controleorgaan opererend in opdracht van het Ministerie van OCW. Naast het […]
Bekijk artikel
wat is de nio toets

Wat is de NIO toets?

NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. De toets duurt in totaal 2 uur en bestaat uit 6 onderdelen:
Bekijk artikel
leerling maakt lvs toets

Wat zijn LVS toetsen?

Een LVS-toets staat voor een Leerling Volg Systeem-toets. Het LVS maakt duidelijk welke capaciteiten, vaardigheden en kennis een leerling in huis heeft. Ook vertelt deze systematiek hoe de prestaties van de bewuste scholier zich verhouden tegenover het klassikaal en landelijk […]
Bekijk artikel
wat is logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie richt zich op verbetering van zowel spraak als het motorisch correct kunnen eten en drinken. Mensen die hiervoor behandeling nodig hebben, schakelen een specialist –de logopedist- in die ze op dit gebied kan helpen.
Bekijk artikel
wat is leerplicht

Wat is de leerplicht?

Wat is de leerplicht? Leerplicht betekent dat kinderen van 5 t/m 16 jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Het is dus strafbaar als deze doelgroep geen onderwijs geniet aan een Nederlandse school.
Bekijk artikel