Uitleg > Ontwikkeling kind

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

emoties bij kinderen

Emoties en hun streken. Hoe kun je jouw kind helpen?

We kennen ze allemaal: emoties die van binnenuit ineens een gevoel oproepen en plotseling opkomen. Het kan een blije beleving zijn zoals vreugde, plezier, enthousiasme of geluk, maar ook een minder fijne beleving zoals angst, somberheid, agressie, woede, paniek of stress. In […]
Bekijk artikel
jongetje aandachtsproblemen

Aandachtsproblemen bij kinderen? TIPS!

Er is bij aandachtsproblemen echter niet altijd sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D. Waar zit het probleem dan bij deze kinderen? En is het wel een aandachtsprobleem of ligt hier iets anders aan ten grondslag? En hoe kunnen we onze […]
Bekijk artikel
juf kinderen les

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.
Bekijk artikel
wat is een pedagoog

Wat is een pedagoog?

Een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij kijkt hij naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Hij kent dus de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond […]
Bekijk artikel