Uitleg > Ontwikkeling van je kind

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

jongetje aandachtsproblemen

Aandachtsproblemen bij kinderen? TIPS!

Er is bij aandachtsproblemen echter niet altijd sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D. Waar zit het probleem dan bij deze kinderen? En is het wel een aandachtsprobleem of ligt hier iets anders aan ten grondslag? En hoe kunnen we onze […]
Bekijk artikel
juf kinderen les

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.
Bekijk artikel
wat is een pedagoog

Wat is een pedagoog?

Een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij kijkt hij naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Hij kent dus de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond […]
Bekijk artikel
orthopedagoog met kind

Wat is een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is iemand die zich richt op de opvoeding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze ontwikkelingsproblemen zijn van verschillende aard. Denk bijvoorbeeld aan een mentale of fysieke beperking, maar ook aan leerproblemen, gedragsproblemen of een vervelende thuissituatie.
Bekijk artikel
wat is logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie richt zich op verbetering van zowel spraak als het motorisch correct kunnen eten en drinken. Mensen die hiervoor behandeling nodig hebben, schakelen een specialist –de logopedist- in die ze op dit gebied kan helpen.
Bekijk artikel
hoogbegaafdheid jongen op bank

Wat is hoogbegaafdheid?

Wat betekent hoogbegaafdheid? Hoogbegaafdheid is een hoge mate van intelligentie en een hoogbegaafd kind kan bijvoorbeeld hoog scoren op een IQ-test. Maar die definitie is nog te beperkt. Hoogbegaafdheid uit zich namelijk ook als je kind heel veel fantasie heeft en […]
Bekijk artikel
jongen met adhd

Wat is ADHD?

Wat is ADHD? Dit is een stoornis die er voor kan zorgen dat een kind bovengemiddeld hyperactief, impulsief, rusteloos, of snel afgeleid is. Alle vier deze eigenschappen kunnen in ieder kind aanwezig zijn en zich in verschillende gradaties verhouden. De […]
Bekijk artikel
jongetje heeft stress bij huiswerk maken

Stress bij leerproblemen

Vaak denken we bij stress aan volwassenen die de werkdruk niet aankunnen, die rouwen om het verlies van een dierbare of bijvoorbeeld aan volwassenen die in de steek zijn gelaten door hun geliefde.
Bekijk artikel