arrow_drop_up arrow_drop_down

Vaak denken we bij stress aan volwassenen die de werkdruk niet aankunnen, die rouwen om het verlies van een dierbare of bijvoorbeeld aan volwassenen die in de steek zijn gelaten door hun geliefde.

Maar kinderen ervaren ook stress. En dit probleem is lang onderschat. Uit een onderzoek van psychologe Francine Jellesma blijkt dat één op de vier kinderen lichamelijke klachten heeft en dat deze klachten in negen van de tien gevallen veroorzaakt worden door psychologische stress. Ook zien we dat leerproblemen bijna altijd samen gaan met spanning.

Hoogleraar kindergeneeskunde Wietske Kuis heeft veel kinderen in haar spreekkamer gehad die zo moe zijn dat ze niet meer naar school gaan en onverklaarbare pijnen hebben. Soms denken ouders en artsen zelfs dat er sprake is van jeugdreuma of kanker. Maar na gedegen onderzoek wordt duidelijk dat er lichamelijk niets met deze kinderen aan de hand is. Hun klachten worden dus veroorzaakt door iets anders.

De meeste kinderen die bij Kuis komen hebben een heel druk leven. Ze kunnen moeilijk kiezen en doen daarom maar aan alles mee. En natuurlijk zijn er kinderen die dit aankunnen, maar er zijn ook veel kinderen die dat niet kunnen. En in een wereld die steeds drukker wordt en waarin we steeds meer informatie en prikkels moeten verwerken, krijgen steeds meer kinderen het gevoel dit niet aan te kunnen. 

Toen ik nog werkte als groepsleerkracht in het basisonderwijs en als kindercoach en bijlesjuf in mijn eigen praktijk, merkte ik dat kinderen steeds sneller afgeleid en gespannen waren. Ik kwam erachter dat leerproblemen vaak samen gaan met spanning.

kinderen school

Wat is stress?

Volgens professor doctor Jan Dirk van der Ploeg is stress:

‘de spanning die optreedt als iemand zich bedreigd of uitgedaagd voelt en ervaart dat het evenwicht tussen draagkracht en draaglast op het punt staat verstoort te raken’. (Van der Ploeg, 2013, p. 2)      

Met andere woorden: als iets zwaarder is dan je kunt dragen, raak je uit balans. Dat kun je letterlijk nemen: een tas met boodschappen die je niet kunt dragen omdat hij te zwaar is, verstoort je evenwicht. Maar ook figuurlijke lasten zoals verdriet, teveel werk, lawaai, extreme temperaturen, enzovoort kunnen ervoor zorgen dat je uit balans raakt.

De Van Dale Junior omschrijft stress als volgt:

“Iemand die last heeft van stress, kan zich niet meer goed ontspannen. Dat komt omdat hij teveel of vervelend werk heeft. Of door een heel nare gebeurtenis.”

We zijn constant bezig de balans in ons leven te bewaren, omdat we ons hier het prettigst bij voelen. Als je genoeg tijd hebt voor alles wat je wilt doen op een dag, geeft dit je een rustig en een ontspannen gevoel. Als je teveel moet doen, raak je gestresst en als je te weinig te doen hebt, raak je verveeld.

Als je baas bijvoorbeeld belt met de mededeling dat hij je artikel niet morgenmiddag maar vanavond al wil hebben en jij net op het punt staat je kinderen te halen van de sportclub, nog boodschappen moet doen, moet koken en vanavond een verjaardag op de planning hebt staan, kun je gestresst raken, omdat dit voor jou op dit moment niet haalbaar is. Je planning is ontregeld en je zult je moeten aanpassen aan de veranderingen. (Of je laat je baas weten dat hij de boom in kan.. 😉 )

Als je agenda leeg is en je niet weet wat je moet doen, voel je je ook niet goed..

De hoeveelheid stress die je ervaart, hangt af van:

 • Het aantal veranderingen
 • Of je je door de veranderingen bedreigd voelt
 • Of je de veranderingen aan kunt

Er zullen altijd dingen gebeuren die je van te voren niet had bedacht of die je niet had kunnen zien aankomen. En dit is niet erg. Dit hoort bij het leven. In de meeste gevallen pas je je zonder problemen aan.

We hebben zelfs een beetje stress nodig! Stress zorgt er namelijk voor dat je snel kunt handelen, alert bent, je goed kunt concentreren en taken tot een goed einde kunt brengen. Bijvoorbeeld: je loopt naar de winkels en er komt plotseling een auto met grote snelheid de hoek om gereden. Je schrikt en doet zonder erbij na te denken een stap naar achteren. En maar goed ook..

Of je hebt een toets en bent een beetje zenuwachtig. Hierdoor kun je juist je aandacht er goed bij houden, zie je niets over het hoofd en kun je de toets goed maken.

Als je een taak hebt taak hebt afgerond, verdwijnt de spanning. Deze stress is gezond en een normale reactie van het lichaam.

Als je vindt dat je een te eentonig leven leidt, ga je op zoek naar spanning: je trekt er bijvoorbeeld op uit, gaat bungeejumpen of kajakken in een wilde rivier.

Ongezonde stress

Stress wordt pas een probleem en ongezond als deze te lang duurt of chronisch en te hevig is. Je kunt dan niet herstellen. De balans is verstoord: je voelt meer spanning dan je aankunt. De draaglast is groter dan de draagkracht.

stress-school

Ongezonde stress ontstaat doordat er teveel verandert in korte tijd, de veranderingen bedreigend voelen en je de veranderingen niet aan kunt.

Oorzaken van stress

Wanneer iemand stress ervaart, hangt af van hoe iemand een gebeurtenis beleeft. Voor de één is het geven van een presentatie voor een groep van vierhonderd mensen een fantastische ervaring met gezonde spanning, voor de ander is het een nachtmerrie.

Het is dus per persoon verschillend wanneer er stress wordt ervaren. Toch zijn er gebeurtenissen die voor de meeste mensen stress zullen opleveren. Bijvoorbeeld: het overlijden van een partner of een kind, een echtscheiding, een ziekte. En ook kleine irritaties die lang aanhouden kunnen voor ongezonde stress zorgen. Bijvoorbeeld: langdurig lawaai of langdurige drukte.

Luister altijd naar jezelf en bepaal zelf of iets stresserend voor je is of niet. Alleen jij kunt dat bepalen! En dit geldt natuurlijk ook voor kinderen. Alleen zij weten of iets teveel stress voor hen oplevert.

Wat is een stressreactie?

Als je stress ervaart, gebeurt er van alles in je lichaam. Iedereen reageert hetzelfde op stress. Dit patroon wordt de stressreactie genoemd. Het is een aangeboren reactie en kan worden veroorzaakt door allerlei stressoren (prikkels of gebeurtenissen die stress veroorzaken). Bijvoorbeeld door:

 • Angst
 • Harde geluiden
 • Sterke geuren
 • Extreme temperaturen
 • Schrik
 • Vreemde, ongebruikelijke situaties
 • Een verwondering

Stress heeft effect op het autonome zenuwstelsel. Dit deel van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat de ademhaling, de spijsvertering, het nauwer of wijder worden van bloedvaten, de hartslag en de blaasspier allemaal goed werkt.

De stressreactie bestaat uit de shockreactie en een tegenreactie. De shockreactie zorgt ervoor dat je direct levensbedreigende situaties het hoofd kunt bieden. Je lichaam wordt in een paar seconde klaargemaakt om te vechten tegen het gevaar of te vluchten voor het gevaar: je hartslag versnelt, er stroomt extra bloed naar de spieren die je nodig hebt en je spijsvertering vertraagt. (De energie die je spijsvertering van je lichaam vraagt, kun je nu beter gebruiken om te vechten of te vluchten.)

Soms schrik je zo dat je niets meer kunt doen en bevriest. De shockreactie vraagt veel energie en dit kun je maar een paar uur volhouden. De tegenreactie, die tegelijk op gang komt met de shockreactie, zorgt ervoor dat je de stress op langere termijn aankunt.

Gevolgen van langdurige stress

Maar.. als de stress te lang blijft aanhouden, raakt het lichaam uitgeput. Als er teveel stresshormonen te lang in je lichaam aanwezig zijn, is dit schadelijk voor je organen en lichamelijke processen. Je kunt niet meer herstellen en er ontstaan allerlei klachten. Bijvoorbeeld een burn-out, een depressie of lichamelijke klachten.

Stress bij leerproblemen

Leerproblemen gaan vaak samen met spanning. Als je kind bijvoorbeeld veel moeite heeft met rekenen, zal de rekenles iedere dag spanning met zich mee brengen. Je kind snapt het niet, wordt onzeker, voelt zich ‘bedreigd’ en het vecht- of vluchtmechanisme zal op gang komen. Want ook al is deze situatie natuurlijk niet levensbedreigend, ons lichaam reageert nog steeds hetzelfde op stress als eeuwen geleden toen mensen oog in oog stonden met leeuwen en vijanden en echt moesten vechten of vluchten om in leven te blijven.

Het vecht- of vluchtmechanisme zorgt ervoor dat je snel kunt handelen. Het denkvermogen wordt even op een laag pitje gezet. (Nadenken over wat je moet doen als je oog in oog staat met een hongerige leeuw kost je waarschijnlijk je leven..) Dit betekent dat als je gestresst raakt door de rekenles je dus minder goed kunt nadenken! En juist als je iets niet snapt, is goed kunnen nadenken erg belangrijk. Doordat je kind door de stressreactie niet goed kan nadenken, volgt er waarschijnlijk weer een ‘mislukking’ en is de cirkel rond:

stress-leerproblemen

Voordat ik een handelingsplan voor de kinderen die ik begeleidde opstelde, probeerde ik er door middel van een gesprekje achter te komen wát het probleem nu precies was. En in het geval van een leerprobleem bedoelde ik in eerste instantie niet zozeer welke som of welke spellingregel er niet goed begrepen werd, ik wist dat dat deel van het probleem wel goed zou komen, maar bedoelde ik het achterliggende probleem.

Zo’n gesprekje ging vaak als volgt:

Ik: “Wat denk je als je moet gaan rekenen?”

Kind: “Dat het weer zo’n moeilijke som is en dat ik het niet snap en dat het me vast wéér niet gaat lukken..”

Ik: “Dat zijn wel vervelende gedachten he.. En wat voel je dan?”

Kind: “Dan krijg ik zo’n kriebel in mijn buik en dan gaat mijn hart bonken.. en ik krijg ook opeens van die zweterige handen..”

Ik: “Hmm..”

Kind: “Ik ben dan gewoon heel zenuwachtig..”

Er is haast nooit alleen sprake van een reken-, taal- of ander leerprobleem, er gebeurt veel meer. Een leerprobleem kan voor veel spanning zorgen. Voor zoveel spanning dat het een bedreiging wordt voor het kind en het vecht- of vluchtmechanisme op gang komt! Het lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten en goed nadenken is dan heel lastig. En vooral dit laatste is natuurlijk heel vervelend als je een moeilijke opdracht moet maken.

Ontspannen is belangrijk

Als je ontspant, is het parasympatisch zenuwstelsel actief. Dit deel van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat je lichaam herstelt en je weer energie krijgt. Stresshormonen nemen af en je kunt ook weer goed nadenken! Ontspannen is dus erg belangrijk voor kinderen die stress ervaren. In vele opzichten!ontspannen kind

Ik zette speciale klassieke muziek aan (muziek waarvan onderzocht is dat deze ontspannend werkt) en deed ontspanningsoefeningen met de kinderen. Ik werkte met de kinderen aan hun (leer)probleem, leerde ze ontspannen en pakte de negatieve emoties rond een probleem aan. Het resultaat van deze combinatie was:

 • vermindering van stress en faalangst,
 • meer zelfvertrouwen en
 • betere schoolprestaties.

Tom is een mooi voorbeeld hiervan: hij had faalangst en het lukte hem maar niet om een aardrijkskundetoets goed te maken. Ik leerde hem ontspannen en na een aantal weken stormde hij mijn werkkamer binnen en zei hij enthousiast: “Ik hoefde maar één keer te zuchten en toen was het weg! Ik wist alles!” Met ‘het’ bedoelde hij de faalangst. Hij had een 9 voor de repetitie.

Door te ontspannen geef je je lichaam de kans om te herstellen. Ontspanning zorgt er ook voor dat je rustig en kalm kunt blijven in situaties die dit vragen. Bijvoorbeeld tijdens toetsen, belangrijke gesprekken, presentaties, enzovoort.

Verder kunnen onverklaarbare lichamelijke klachten afnemen door ontspanning en kun je makkelijk oplossingen vinden voor problemen. (Hoe dit precies werkt, lees je in mijn boek ‘Ontspannen is leuk!’)

Een beetje spanning is goed, te veel spanning blokkeert en belemmert.

Hoe kun je stress herkennen?

Hoe herken je stress bij je kind (of bij jezelf)? Je kunt stresskenmerken onderverdelen in vier onderdelen:

 • Lichamelijke kenmerken
 • Gedragskenmerken
 • Psychologische kenmerken
 • Gedachten
 • Lichamelijke kenmerken

Als je stress ervaart, zal je lichaam zich klaar maken om te vechten of te vluchten. In een levensbedreigende situatie is dit de meest adequate reactie van je lichaam. Ook in stresssituaties die niet levensbedreigend zijn, zal de vecht- of vluchtreactie op gang komen. Je kunt de vecht- of vluchtreactie herkennen aan:

 • Een verhoogde hartslag
 • Vochtige en koude handen en voeten (het zweet breekt je uit)
 • Aangespannen spieren
 • Bevende armen en benen
 • Een hoge en snelle ademhaling (borstademhaling)
 • Spanning en kriebels in maag en buik
 • Koude rillingen

Als er te lang stress wordt ervaren, treden vaak de volgende lichamelijke klachten op:

 • Hoofdpijn
 • Buikpijn
 • Maagpijn
 • Moeheid
 • Problemen met slapen
 • Trillen, tics
 • Weerstand gaat omlaag waardoor er meer kans is op verkoudheid en griep
 • Gespannen spieren in de nek en schouders (optrekken van schouders)
 • Draaierigheid
 • Gedragskenmerken

Als je gestresst bent, verandert je gedrag. Veel voorkomende gedragsveranderingen bij kinderen zijn:

 • Dingen gaan vermijden
 • Zichzelf terugtrekken
 • Uitstelgedrag
 • Agressief gedrag
 • Te veel of juist te weinig eten
 • Heel druk worden
 • Snel geëmotioneerd raken en snel huilen
 • Vermindering van concentratie
 • Kinderen kunnen zich jonger gaan gedragen dan ze zijn
 • Weer duimen
 • Bedplassen
 • Nagelbijten
 • Niet meer alleen durven slapen
 • Psychologische kenmerken
 • Angstig zijn en in paniek raken
 • Geprikkeld zijn
 • Neerslachtig zijn
 • Kwaad zijn
 • Zich zorgen maken
 • Een schuldgevoel hebben
 • De schuld aan anderen geven
 • Droevig zijn

Als je denkt dat je kind weleens gebukt zou kunnen gaan onder te veel spanning, probeer er dan achter te komen welke gedachten er in het hoofdje van je kind omgaan. Kinderen die gestresst zijn, kunnen destructieve gedachten krijgen (vernietigende gedachten).

Bijvoorbeeld gedachten zoals:kind-blij-rekenen

“Ik kan het toch niet.”

“Ik ben niet goed.”

“Ik ben bang dat…” (het niet goed komt, er iets naars gebeurt, ik het niet goed doe)

“Het kan me niets meer schelen!”

Oefenen zonder stress

Herken je jouw kind in de stresskenmerken? Misschien heb je dan wat aan het het e-book (PDF) Oefenen zonder stress – 20 tips voor meer ontspanning én betere schoolresultaten.
Meer informatie over dit e-book vind je hier: E-book Oefenen zonder stress 

 

carola-maaike-5

Carola de Koning en Maaike de Boer

Bronnen:
www.caroladekoning.nl
De Koning, C., 2012, Ontspannen is leuk! Met dit boek kun je heerlijk ontspannen. Voor kinderen van 7 – 12 jaar, Amsterdam.
De Koning,. C. (nog niet verschenen) Mijn kind stressvrij, Amsterdam.
Van der Ploeg, J. 2013, Stress bij kinderen, Houten.
www.jmouders.nl

Betty
Door

Betty

op 12 April 2016

omdat ontspannen leren de schooltijd zoveel leuker maakt

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 12 April 2016

Dat ben ik helemaal met je eens Betty! Dank voor je reactie!

Bahar
Door

Bahar

op 12 April 2016

Graag wil ik ook boek van u echt leerzaam voor ouders hoe je om kunt gaan als er spraken is van dit soort problemen

Barbara
Door

Barbara

op 13 April 2016

Wat een eye opener dit artikel! Als wij(volwassenen) het al moeilijk vinden om balans te vinden in ons leven, hoe moeilijk moeten onze kinderen dat al niet vinden. Zie zoveel uitspraken in dit artikel die ik ook bij mijn eigen zoontje hoor (ik kan het niet, ik heb de rekenziekte...). Nooit bij me opgekomen dat zijn uitspraken en gedrag (prikkelbaar, huilerig, moe) met stress te maken kon hebben. Zou graag meer willen lezen over hoe ik mijn kind kan leren ontspannen. Een ontspannen kind is duidelijk een gelukkiger kind!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Ontspannen is inderdaad ontzettend belangrijk Barbara! Fijn dat je door het artikel ook stress als mogelijkheid voor de uitspraken en het gedrag van je zoontje kunt zien.

Ilse
Door

Ilse

op 12 April 2016

Mijn dochter heeft echt last van haar volle hoofd. Met haar spreekbeurt in groep 5 is het hele gezin weken bezig. Het zou voor haar heerlijk zijn als leren weer leuk wordt en niet alleen maar stressvol terwijl ze niet naar zo'n gekke (haar woorden) yogacursus hoeft

Linda
Door

Linda

op 12 April 2016

Vanmorgen opnieuw een verdrietig kind op de fiets naar school laten gaan. Ook ik, met tranen in mijn ogen...

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Ja dat kan me voorstellen Linda..

Yvonne
Door

Yvonne

op 12 April 2016

Mijn zoon Floris heeft dyslexie daardoor zwaar op school hij is blijven zitten in Gr 4 en voelt zich nu daardoor onzeker heeft woedeaanvallen wilde niet meer sporten of muziek maken. Hij heeft n boos gezicht en vaak buikpijn en hoofdpijn . Zou het fijn voor hem vinden als hij weer kan ontspannen en zijn gezichtje weer op vrolijk staat daar wordt ik dan blij van als moeder niets is zo erg als je merkt dat je kind zich ongelukkig voelt

Hendry
Door

Hendry

op 12 April 2016

Omdat ik vandaag jarig ben, omdat ik zelf een burn-out heb gehad en nog steeds kamp met restverschijnselen, omdat mijn zoon van 15 ook tegen zijn eigen grens aanloopt en omdat ik zelf bijles, studiebegeleiding geef aan kinderen die op een of andere manier tegen grenzen aanlopen

marianne
Door

marianne

op 12 April 2016

Ook mijn dochter vond rekenen zo moeilijk. Ze wil de tafels al leren.net als de rest van de klas maar heeft veel moeite met + en - sommen.

Jetty
Door

Jetty

op 12 April 2016

Ik groepsleerkracht op een basisschool en gun het mijn kinderen zo om te ontspannen! Ik kan dat met de hele groep doen!

Katja
Door

Katja

op 12 April 2016

Heel herkenbaar, onze kinderen zullen er zeker bast bij hebben om nog meer te kunnen ontspannen! De 1 ADHD en veel'zorgen'De ander heel gevoelig en faalangstig. Meerinbalans 💕

Latifa el haddar
Door

Latifa el haddar

op 12 April 2016

Hoi Carola, Mooi beschreven hoe het werkt bij kinderen. Ik herken heel veel van mijn middelste dochter erin. Het is als ouder moeilijk om te zien dat je kind zo jongs als ze is met spanning rond loopt. Bedankt voor het bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen!

Iris
Door

Iris

op 12 April 2016

Juist nu het in de meeste gezinnen erg druk is met van alles en nog wat en maar weinig tijd voor elkaar is het juist belangrijk dat een kind zich kan ontspannen. Is een kind gestrest dan zal dit zeker invloed hebben op school, terwijl JUIST de schoolperiode een fijne en ontspannen tijd zou moeten zijn

Judith
Door

Judith

op 12 April 2016

Heel herkenbaar voor onze 5- jarige kleuter, een zoektocht naar wat de beste aanpak is, hoe kunnen we hem helpen, etc. Je ziet en voelt de frustratie, de moeheid, het verdriet en destructieve gedachten. Heel verdrietig! Hij is zo gevoelig en lief maar zit op dit moment klem, dus ja dat boek dat komt er!

Wilma Groen
Door

Wilma Groen

op 12 April 2016

Mijn dochter Madelief ervaart veel stress uit het feit dat haar tweelingzus alles makkelijker afgaat. Het zou dus goed zijn dat ze zich meer leert ontspannen. Toevallig had ik het vanochtend met haar ambulant begeleidster over hoe de druk die ze ervaart invloed heeft op haar doen en laten. Het zou dus erg leuk zijn om dit boek te winnen en haar te leren ontspannen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Ik weet zeker dat Madelief talent heeft! Waarschijnlijk een heel bijzonder talent dat niet op school 'getoetst' wordt.. Heel jammer, want hierdoor krijgt ze misschien het gevoel dat ze niet goed is zoals ze is. En ontspannen kan haar inderdaad helpen weer te gaan geloven in zichzelf!

Jolanda
Door

Jolanda

op 12 April 2016

het is voor mijn dochtertje belangrijk om te onspannen en zonder stress omdat er veel is gebeurt rond haar, en dat ze toch altijd wel positief blijft en dat het een hele lieve schat is die het verdient om te leven zonder stress

Richard Gielens
Door

Richard Gielens

op 12 April 2016

Stress kan een kettingreactie veroorzaken tussen kind en ouder vice versa?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Absoluut Richard..

Illy Ibr
Door

Illy Ibr

op 12 April 2016

Wat een herkenning! Onze zoon begon in groep 4 met nagelbijten en wilde niet meer naar school. De leerstof werd natuurlijk steeda een beetje moeilijker. Onze oplossing was meer naar buiten en spelen en echt ontspannen. Advies was juist om meer met hem te gaan rekenen en te gaan lezen. Dat kwam later vanzelf toen hij meer ontspannen was!

Edmee
Door

Edmee

op 12 April 2016

Hallo Mijn dochter is 8 jaar en zit in groep 5 ze is een van de jongste leerlingen in de klasen dat vind ze al niet leuk. Zodra ze huiswerk krijgen schiet mn dochter in de stress en vooral als ze redactiesommen krijgt daar heeft ze het moeilijk mee. Tijdje geleden moesten ze en huiswerk en een proefwerk leren en nog een boekbespreking maken mijn dochter was helemaal over de toeren .huilen wou niet naar school allemaal negatief.ik kan t toch niet ik vind t niet leuk het is me teveel.ik ben ook naar je juf geweest met dit probleem.of ik serius genomen werd weet ik niet.maar mijn dochter heeft zeker stress bij t leren.helaas school moet leuk zijn toch?

Bianca
Door

Bianca

op 12 April 2016

Na dit artikel te lezen zou dit perfect boek zijn voor mijn zoontje die nu al via huisarts hulp krijgt omdat hij veel heeft meegemaakt in zijn korte leventje van acht jaar. En ik herken zoveel bij hem terug wat ik net gelezen heb. Dank je wel voor dit interessant artikel.

Ilse Gruithuijzen
Door

Ilse Gruithuijzen

op 12 April 2016

Sinds mijn dochter op de middelbare school zit merk ik dat de spanning en stress is toegenomen. Vooral bij de proefwerkweken en toetsen is ze op van de stress en zenuwen. Overigens is dit niet nodig want ze kan het allemaal prima! Ze heeft inmiddels al een faalangsttraining gedaan wat gelukkig voor haar gevoel al wel geholpen heeft. Maar om de puntjes op de i te zetten zou dit boek misschien nog een mooie aanvulling voor haar kunnen zijn.

ilja
Door

ilja

op 12 April 2016

heel herkenbaar sommige dingen, zouden haar darmklachten die ze al jaren heeft daar door komen? daar ga ik toch eens induiken....

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Dat kan Ilja! Onverklaarbare darmklachten zouden heel goed met stress te maken kunnen hebben. Chronische stress heeft een negatieve invloed op de spijsvertering.

Simone
Door

Simone

op 12 April 2016

Ook slimme kinderen ervaren stress, met name in de puberteit. Ben benieuwd of jouw boek daar ook op inhaakt, Carola.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Er zijn inderdaad veel verschillende oorzaken voor stress aan te wijzen Simone! In mijn boek behandel ik vijf veelvoorkomende oorzaken.

Francien
Door

Francien

op 12 April 2016

Beste Carola, Mijn zoon zit in groep 7 en is sinds half januari uit de running. Hij vertoont zo ongeveer al jouw genoemde gedragsveranderingen. Het is zo fijn om dit nu zo helder op een rijtje te zien! Staat zomaar alles zwart op wit. Er valt veel op zijn plaats daardoor. We zijn al met een psycholoog aan de slag en het lijkt langzaamaan iets beter te gaan. We zijn er nog lang niet, maar naast het beredeneren met een psycholoog, lijkt het mij een mooie aanvulling om ons juist ook te gaan richten op ontspanning. Dank voor deze eye-opener!

Carin
Door

Carin

op 12 April 2016

Dat zou een geweldige aanvulling zijn voor onze kanjer! Onze zoon is hartpatiënt en school vergt veel van hem. Hij is een slimme jonger maar HSP. Na een lange dag school en daarna BSO valt in slaap vallen niet mee. Zo "vol" van alle prikkels! Soms helpt het om hem een warm bad en een massage te geven, maar in zijn hoofd blijft het vaak "spoken" Zijn zusje zou hier ook gezellig aan mee kunnen doen.

Suzan
Door

Suzan

op 12 April 2016

Ik ben wel benieuwd naar het boek. Onze zoon heeft moeite met leren en vraagt iedere ochtend 'Mam, moet ik vandaag naar school?' Ja? En hoeveel keer?' Hij zit in groep 3 en heeft moeite met lezen en rekenen. Ik weet dat een visuele leerstijl heeft en op een andere manier. Ik merk dat dit ook veel van hem vraagt t.o.v. andere klasgenoten. De laatste twee weken klaagt hij weer veel over buikpijn. Wellicht dat het met het leren te maken heeft. Dus ontspanning kan hij (en ik) wel gebruiken.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Zulke berichten vind ik altijd zo naar om te horen Suzan.. School hoort leuk te zijn.. Ik hoop dat ze op school zijn visuele leerstijl erkennen er iets mee kunnen doen zodat je zoon succeservaringen gaat beleven. Ja de buikpijn kan inderdaad stress gerelateerd zijn!

Caroline
Door

Caroline

op 12 April 2016

Heel herkenbaar! Mijn dochter van 8 heeft vooral faalangst op rekengebied. Na een half jaar trainen gaat het gelukkig een stuk beter, maar extra handvatten en ontspanningsoefeningen zijn altijd welkom :-)

Kyra
Door

Kyra

op 12 April 2016

Kinderen moeten veel leren van volwassenen. Daarbij wordt ontspannen eigenlijk vergeten. Dit moeten kinderen aangeleerd krijgen. Dat weet ik maar ik vind het zelf moeilijk om ze het aan te leren . Ik zou heel graag het boek winnen om het ontspannen aan te leren bij mijn twee hooggevoelige jongens.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

En om zelf lekker mee te doen Kyra ;) Je hebt gelijk: voor ieder zou leren ontspannen heel goed zijn!

Dita
Door

Dita

op 12 April 2016

Nog geen 6 jaar en alles willen weten en willen kunnen alsof je al in groep 8 zit. Het zo nodig hebben dat je overal bij bent, alles ziet, alles weet en voor iedereen zorgt, dat je vervolgens niet zo goed meer voor jezelf zorgt, je werkjes afraffelt, verdrietig wordt, buikpijn hebt en soms zelfs niet meer naar school wil..... #datdus

suzi
Door

suzi

op 12 April 2016

ik heb drie kinderen een zoon van 10 een dochter van 8 en nog een dochtertje van 4 Mijn zoon us te netjes tegenover mijn dochters hij kan niet verdragen dat zij steeds hun spullen overal laten liggen en rondhangen dit veroorzaakt veel stress bij mijn zoon. Gelukkig niet bij zijn schoolfunctioneren. Op school zelfs hele hoge cijfers. Ik zou graag wat adviezen kunnen gebruiken om de sfeer tussen de meiden en mijn zoon wat vrolijker te kunnen maken.

Marcel
Door

Marcel

op 12 April 2016

ZO herkenbaar bij mijn kinderen!

Remco
Door

Remco

op 12 April 2016

Ik zou het boek graag willen. In mijn klas merk ik bij verschillende leerlingen stress, waardoor de gefrustreerd raken en / of dichtklappen. Ik probeer zo veel mogelijk de rust met ze op de zoeken en stap voor stap dingen te herhalen. Ook doe ik geregeld iets totaal anders, om de gedachten er van af te halen. Door het boek zal ik het nog beter begrijpen en kan ik beter handelen naar de behoeftes.

Linda Hakvoort
Door

Linda Hakvoort

op 12 April 2016

Goed om te lezen. Is inderdaad onderschat bij kinderen en notabene zij hebben juist die hulp nodig! Ben erg benieuwd naar het boek om mijn dochter zo goed mogelijk te begeleiden met 'spanningen' op school

Bezorgde moeder
Door

Bezorgde moeder

op 12 April 2016

Zoon van 9 jaar die telkens de lat hoog voor zichzelf legt, hierdoor enorm gefrustreerd kan raken als iets niet lukt. Waarop wij dan proberen te helpen of melden dat hij het later nog eens opnieuw moet proberen en dan roept dat wij hem demotiveren.........zo enorm lastig, verdriet en boosheid komen er dan bij kijken. Hoe pak je dit als ouders goed op. Ben benieuwd of we in het boek handvaten en tips kunnen vinden waarmee we verder kunnen.

Ummuhan
Door

Ummuhan

op 12 April 2016

Top artikel! Wat zou het fijn zijn als ook juffen hierin geschoold worden.!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Wat fijn om te horen Ummuhan! We zijn aan het brainstormen...

Gerda brink
Door

Gerda brink

op 12 April 2016

Onze dochter zit voor de 2e keer in groep 4. Begin dit jaar ging het goed, kon ze meekomen, maar nu wordt het al weer moeilijk voor haar. Ze wil niet meer graag naar school. De juf heeft weinig tijd om echt aandacht aan haar te geven. Thuis met leren lijkt ze het wel te snappen, maar zodra we iets te weinig tijd hebben merk je dat ze dicht slaat, en lukt het niet om haar dingen duidelijk te maken. Nog meer stess dus, en dan is het huilen. Voor ons is dit frustrerend om te zien, want ze lijkt het echt wel te kunnen. Ik ben daarom heel erg benieuwd naar het boek, en heb er goede hoop op dat dit haar (en ons) kan helpen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Dichtslaan kan inderdaad een gevolg van teveel stress zijn.. Zo sneu.. Ontspannen zou haar zeker kunnen helpen!

Marieke
Door

Marieke

op 12 April 2016

Mijn zoon komt pas tot rust als hij weet dat hij minimaal een week vakantie heeft en dus voorlopig niet naar school hoeft. Ik zou niets liever willen dan zijn schoudertjes elke dag zo te zien zakken en ontspannen.

Jessica Goertzen
Door

Jessica Goertzen

op 12 April 2016

Interessant om te lezen! Sinds een aantal weken werk ik als pas afgestudeerde juf op een cluster 3 school. Heel veel stress - kenmerken zie ik ook bij de kinderen terug. Alhoewel we al snoezelen, lekker spelen en een laag tempo hebben, zijn nog meer tips altijd welkom. :)

Chris Berings
Door

Chris Berings

op 12 April 2016

Ik werk in het buitengewoon onderwijs en ondervindt zeer vaak dat leerlingen zich niet kunnen concentreren tijdens de les. Als ze zeer druk zijn is een time-out aan te raden en dan blijkt vaak dat de leerlingen zich zorgen maken over iets dat 's morgens of de avond voordien is gebeurd. Dit gaat dan meestal over conflicten in het gezin, een ruzie tussen de ouders, conflicten tussen de kinderen, die niet opgelost geraken. Ze zijn dan heel erg gestrest en vinden zelf geen oplossing. Ik denk dat dit boek zeer veel zal bijdragen om mijn leerlingen te begeleiden.

M. Bol
Door

M. Bol

op 12 April 2016

Mijn zoon gaat altijd naar de w.c. op school als hij moet gaan rekenen. Hij vindt rekenen moeilijk en blokkeert al voordat hij begint met nadenken. Wat fijn om je artikel te lezen en te (h)erkennen. De tips uit dit boek zullen ons heel welkom zijn!

Anke
Door

Anke

op 12 April 2016

Fijn om zo mijn kinderen beter te begrijpen! Bedankt voor het goede artikel!

Margreet Wegter
Door

Margreet Wegter

op 12 April 2016

Heel erg herkenbaar zeg. Mijn zoontje van 5, is een slim en gevoelig kereltje. Helaas zorgt dat, naast alle geweldige kanten daarvan, ook regelmatig voor stress en overprikkeling met alle gevolgen van dien. ik probeer elke dag momenten van rust en ontspannen te creëren, maar het blijft erg lastig.

familie verdonk
Door

familie verdonk

op 12 April 2016

wij zijn er onlangs door diagnose van een haptonoom en onderzoeken achter gekomen dat onze dochter van 6 hooggevoelig is. we hebben een lange periode van stress, wederzijds onbegrip, frustraties, woedeuitbarstingengehad en nu nog die we heel graag willen achter ons willen laten zodat we weer fijn van elkaar kunnen genieten en elkaar beter gaan begrijpen.

sane
Door

sane

op 12 April 2016

Mijn zoon komt tot rust als hij van te voren weet wat er volgende dag te verwachten staat.

Ingrid
Door

Ingrid

op 12 April 2016

Mijn dochter is voor alles gespannen, zenuwachtig. Vind het eng en durft het niet te vragen omdat ze bang is dat ze een stomme vraag stelt. Ik zelf ben niet de makkelijkste en alles moet volgens een bepaald schema. Ik zou graag dmv het boek willen leren en begrijpen hoe ik het voor mijn dochter makkelijker kan maken.

Mariam
Door

Mariam

op 12 April 2016

Door dit artikel te hebben gelezen, heeft me heel erg aan het denken gezet waarom mijn dochter van 11 jaar zich zo gedraagt. De laatste maanden is haar gedrag erger geworden, ze kan zich niet meer goed concentreren en is te onzeker geworden. Ze ervaart teveel stress. Ik hoop dat je binnenkort een artikel plaatst hoe we de kinderen kunnen laten ontspannen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

We zijn ermee bezig Mariam!

M. Vork
Door

M. Vork

op 12 April 2016

Herkenbare gedragingen bij leerlingen die ik op de basisschool begeleid, o.a. bij het rekenen. Je artikel maakt mij bijzonder nieuwsgierig naar het boek! Lijkt mij goed te gebruiken in de praktijk!

Sjasie
Door

Sjasie

op 12 April 2016

Poeh zitten er helemaal middenin, stress. Zijn wel aan het werk aan het leerprobleem van onze zoon van 11, vooral door zijn hooggevoeligheid, maarja nu net en verkeersexamen, theorie, net niet gehaald, een boekbespreking, huiswerk en een toets aardrijkskunde van de week ;) en dan niet echt geholpen willen worden, want ja je wilt "normaal" zijn, zo sneu. Klinkt heel goed dit boek, kunnen het heeeeel goed gebruiken !

Marijke
Door

Marijke

op 12 April 2016

Als er wat speelt laat het dan vooral het KIND zijn.

Nina
Door

Nina

op 12 April 2016

Het is zo moeilijk en frustrerend om te zien dat je kind stress heeft en haar niet te kunnen helpen. Voor mij/ons zal een wereld van verschil zijn indien mijn dochter zal leren ontspannen en daardoor plezier op school zal hebben ipv niet naar school willen gaan. Ik wist dat mijn dochter faalangst heeft, maar ik heb tot nu toe deze nooit in relatie gebracht met stress, wat eigenlijk heel logish lijkt na het lezen van bovenstaande artikel. Ik denk dat leren ontspannen mijn dochter niet alleen nu zal helpen om meer plezier te ervaren en ook met plezier te leren, maar ook zal deze een zeer handige tool zijn voor haar toekomst.

Marijke
Door

Marijke

op 12 April 2016

Als er wat speelt laat het dan vooral het KIND zijn. Als leerkracht in cluster 4 onderwijs zou ik dit boek heel graag als handvat willen gebruiken.

Renske
Door

Renske

op 12 April 2016

Ik ben juf van 30 kinderen in groep 6. Met de prestatiedruk in de huidige maatschappij krijgen kinderen groene vlekken en buikpijn bij het horen van het woord CITO. Alles moet beter, mooier en groter. Een 8 is niet meer goed genoeg, je best doen kan nog meer en je rapport moet uit alleen maar "goed" bestaan.... Het zou fijn zijn om dit boek te kunnen gebruiken in de praktijk om vanaf school de druk meer weg te kunnen nemen,

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Ja inderdaad Renske: die prestatiedruk is voor zoveel kinderen niet meer te 'handelen'..

Chantal
Door

Chantal

op 12 April 2016

Heel herkenbaar stukje over de beurt geven en dat je dochtertje dan opeens niks meer weet. Zo sneu, terwijl je weet dat ze het wel weet maar door de blackout komt het er op dat moment niet uit. Zou fijn zijn als door ontspannen deze cirkel doorbroken kan worden...

Christianne
Door

Christianne

op 12 April 2016

Mijn zoon heeft helaas door diverse vervelende gebeurtenissen en onzekerheden last van stress, ik vind het fijn dat er nu door dit boek aandacht aan besteed wordt, hoop er veel tips uit te kunnen halen zodat hij lekker in zijn vel kan zitten want dat is toch erg belangrijk nu de basis gelegd wordt voor de rest van zijn leven. :-)

Trudie van Megen
Door

Trudie van Megen

op 12 April 2016

In mijn praktijk zie ik kinderen die helemaal 'op' zijn. Ze worden aangemeld met een leer probleem of een gedragsprobleem en in plaats van heel veel te doen, merk ik dat juist niets doen, alle druk eraf, leren ontspannen veel meer oplost dan te werken aan het probleem zelf. De oorzaak is de oplossing. Wat zou ik graag nog heel veel leuke suggesties krijgen om kinderen dit te laten voelen en ervaren. Dat ze weer terug komen bij zichzelf en dan voelen hoe geweldig ze zijn!!!!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Dit is zo belangrijk Trudie! Fijn om te lezen hoe je het aanpakt!

Jacobine
Door

Jacobine

op 12 April 2016

Stress gaat inderdaad vaak samen met leerproblemen. Kinderen hebben goede voelsprietjes en merken het wanneer een juf/meester of ouder extra bezig gaat met hen omdat leerproblemen te verbeteren. Ik heb vroeger nooit echt laat gehad van stress maar wel gezien in de omgeving wat dit kan doen met kinderen. Mede daarom heb ik, als juf, de eerste doelstelling om alle kinderen een veilige leeromgeving te bieden en ze zeker in ontspanning te laten leren. Een school waar alleen de resultaten gelden, vind ik geen goede 'veilige' school voor kinderen. Boek lijkt me super interessant voor in de klas:)

Karen Duckers
Door

Karen Duckers

op 12 April 2016

Wat heb je dat helder geschreven! Veel dingen zijn heel herkenbaar en zie ik dagelijks terug op de school waar ik werk. Bedankt!

peter
Door

peter

op 12 April 2016

Stress bij kinderen oke. Als eerste moet je in de groep een warm en veilig klimaat hebben. Verder ben ik van mening dat hoe je jezelf voelt dat overbrengt naar de kinderen. Kinderen zijn direct waar wij als mensen niet direct mee om kunnen gaan, waardoor wij als volwassenen negatief reageren op het kind. Laat het kind kind zijn en laat ons als doel stellen het kind te begeleiden tot volwassenheid en gewoon mee te veren.

Tessa
Door

Tessa

op 12 April 2016

Zitten herkenbare dingen bij zeg! Op de 1 of andere manier werd ik aangetrokken door dit artikel... Onze meid zou daar zomaar eens "last" van kunnen hebben.... Ontspannen is goed, waarschijnlijk gebeurd dit te weinig. Schrik er zelfs een beetje van...

Jutta
Door

Jutta

op 12 April 2016

het klinkt allemaal erg logisch, maar soms is het moeilijk om een stapje terug te doen. Ik heb een dochter met ernstige dyslexie en we zijn al ruim 2,5 jaar intensief aan het oefenen met lezen en spelling waarvan we nu ruim een jaar in her dyslexie begeleidingstraject zitten. Na een intensive school dag moet mijn dochter nog één uur bezig zijn met lezen en spelling (en dit 4x per week) waardoor er weinig tijd overblijft voor leuke dingen/ontspanning.. het afgelopen half jaar is het wordt de tegenzin steeds groter en heeft ze steeds meer moeite met zich te kunnen concentreren (op school). We hebben een pauze ingelast we gaan even 6 weken niet naar de begeleiding en we lezen om de dag nog twee bladzijde en verder doen we even niets. En dat is heerlijk het geeft rust, maar in je achterhoofd tolt het "we moeten oefenen", "straks gaat het weer minder" Het is een dubbel gevoel je wil je kind helpen, maar je kind heeft veel mindertijd om kind te zijn, te spelen en tot rust te komen na een lange schooldag. Misschien is zo'n intensieve dyslexie begeleiding het ook niet helemaal

Nathalie
Door

Nathalie

op 12 April 2016

Ontspannen ouders, blije kinderen. Ontspannen kinderen, blije ouders. Dus hoe leuk is het dan om te ontspannen! Wij laten ons daarin graag inspireren en ondersteunen door dit mooie boek van Carola.

Saskia
Door

Saskia

op 12 April 2016

In mijn werk als Orthopedagoog kom ik op verschillende scholen en onderzoek daar kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Steeds vaker merk je dat de druk die op kinderen gelegd wordt groot, misschien soms te groot is. Ze moeten maar in het plaatje van de cito's passen, lukt iets niet krijgen ze dat vaak direct te horen. Ik zou graag meer handvatten willen krijgen om kinderen te leren ontspannen en soms gewoon weer even kind te zijn. Jouw boek lijkt me hier heel goed voor en breed inzetbaar op d'r diverse scholen waar ik kom

Miranda
Door

Miranda

op 12 April 2016

Mijn kleine van van 8 heeft veel last van stress. Hij heeft 5 juffen gehad in de 1e helft van dit schooljaar. Hij snapt niets meer van de uitleg, is zijn structuur kwijt en dan ook nog een juf die hem vervelend vindt. Hij is onzeker, wordt gepest en roept bij alles .. dat kan ik niet. Zo zielig, mijn moederhart is gebroken en hulp vanuit school is er niet. Thuis probeer ik hem weer op te peppen en bij te scholen op een leuke en ongedwongen manier en om zijn zelfvertrouwen weer terug te winnen. We doen spelletjes en tekenen, veel buitenspelen hoort ook bij "mijn therapie". Het vergt veel van mijn zoon maar ook van mij en de rest van het gezin. Het boek is dus meer dan welkom !!

Ilse
Door

Ilse

op 12 April 2016

Voor onze dochter zou een manier om low key te ontspannen een uitkomst zijn. Ze heeft zo'n last van haar "volle" hoofd dat het hele gezin alle ins and outs van haar spreekbeurt in groep 5 weken lang meebeleeft. En een yoga cursus? Daar heeft ze het veel te druk voor....Weten jullie wel wat ik allemaal moet doen in een week? En dat is dan je onbezorgde kindertijd. We zouden het haar zo anders gunnen

Karin Buisman
Door

Karin Buisman

op 12 April 2016

Ben onder de indruk van de herkenbaarheid van het artikel. Zowel bij mijzelf, als bij mijn leerlingen. Zou graag in aanmerking komen voor het "ontspanningsboek". Kan ik ook bij mezelf uitproberen (haha).

Indira
Door

Indira

op 12 April 2016

Ja ook voor mij absoluut herkenbaar. Ik heb 3 kids, een van 7, een van 4 en een van 10 maanden. De oudste en de jongste vragen om de meeste aandacht. De oudste omdat ze in groep 3 zit en veel leert in korte tijd en de jongste omdat hij een baby is en nou eenmaal veel verzorging nodig heeft. De middelste krijgt uiteraard ook veel aandacht en liefde, maar ik heb nu het vermoeden dat ik haar toch ongemerkt anders of in ieder geval minder aandacht heb gegeven dan wat ze nodig heeft. Ze heeft de laatste tijd vaker lichamelijke klachten zoals buikpijn en is vaker grieperig en sinds een week slaapt ze heel slecht. Ze wordt midden in de nacht huilend wakker en zegt over een heks te dromen die haar wilt opeten. Ik maak nu meer tijd vrij overdag om alleen met haar te zijn en haar mijn volledige aandacht te geven.

Jenny
Door

Jenny

op 12 April 2016

Wat een herkenning...jammer dat het door school wordt als een niet hun probleem! Dus ik zou heel blij zijn met goede tips om onze dochter van 8 jaar te laten ontspannen!

Henry
Door

Henry

op 12 April 2016

Ik merk in mijn klas dat de kinderen positief reageren als er weinig stress aanwezig is. Je hebt mooi beschreven welke factoren daar aan bij dragen

francis
Door

francis

op 12 April 2016

Herkenbaar stukje voor allebei m'n jongens. De oudste gaat zo naar het voortgezet onderwijs. Je merkt nu al dat het hem bezig houdt. De hormonen helpen er mijns inziens ook niet echt bij. De jongste geeft steeds aan dat het moeilijk is en hij hetoch niet kan en krijgt dan direct van de juf te horen dat hij een slechte werkhouding heeft. Zo niet motiverend voor het kind. Dus tips voor beide jongens om door goed te kunnen ontspannen zich beter te voelen zijn meer dan welkom.

Marijke
Door

Marijke

op 12 April 2016

Hallo Carola, in hoeverre geef jij ook lezingen of trainingen aan scholen? Ontspannen is iets voor thuis, maar natuurlijk net zo goed belangrijk in de klas.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Hoi Marijke, ik heb in het verleden een paar lezingen gegeven en gastcolleges verzorgd op de PABO. Misschien iets om toch weer eens over na te gaan denken.. Dank voor je vraag.

Willemijn trip
Door

Willemijn trip

op 12 April 2016

Wat een goed en duidelijk artikel! Heel graag verwijs ik als therapeut er naar!!!! En graag lees ik het voel!

Anne-Marie
Door

Anne-Marie

op 12 April 2016

Jongen van 7 is bij mij in begeleiding voor leerproblemen. Hooggevoelig, beelddenker, faalangstig, druk in zijn hoofdje, weinig zelfvertrouwen, chronisch slaaptekort, wil iedereen pleasen. Bij mij krijgt hij o.a. braingymoefeningen en hebben ouders al n.a.v. mijn tip de Regenboogtrap van Carola ;-) Zijn zelfvertrouwen vergroten en zorgen dat hij zichzelf weer mag zijn, daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. Op school begrijpen ze hem niet en mag hij niet zijn wie hij is. Heel moeilijk om dan nog te ontspannen......

marquerite
Door

marquerite

op 12 April 2016

Ik zou graag goede tips krijgen om mijn kind te laten ontspannen. Ze heeft vaak buikpijn een bijt nagels, omdat ze de toetsen zo spannend vindt op school. Ze krijgt priveles buiten school en daar gaat het super,maar dan komt ze op school en dan blokkeerd ze. Zo zielig om te zien. Ik zou zo graag willen dat ze ook eens een keer een goed resultaat op school behaald. Dat zou haar goed doen.

Sandy de Bruin-Bergs
Door

Sandy de Bruin-Bergs

op 12 April 2016

Ik zou graag dat boek willen winnen voor mijn dochter Noa zodat zij kan leren dat zij niet de enigste kind is dat last van stress heeft en dat het menselijk is om niet alles perfect te kunnen doen. Ik hoop dat door het maken van de oefeningen haar zelfvertrouwen een boost gaat krijgen zodat zij met plezier volgend jaar het laatste basisschooljaar in kan gaan.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Ze is inderdaad niet de enige Sandy! Dit komt ook aan de orde in het boek net zoals perfectionisme..

Miriam
Door

Miriam

op 12 April 2016

Ik hoef hem maar een simpele vraag te stellen of hij begint gelijk te huilen en gedachtes van ik kan het niet vullen zijn verstand. Weinig zelf vertrouwen en vermijd "moeilijke" oefeningen.

Ellis
Door

Ellis

op 12 April 2016

Mijn dochter van zes is een beetje een binnenvetter en het is altijd zoeken om erachter te komen wat er speelt. Bovenstaande artikel helpt met hier al enorm mee! Ik masser geregeld omdat ze gespannen schouders heeft, dus het klinkt allemaal heel herkenbaar. Fijn om te lezen en het smaakt naar meer!!! Dank en groet, Ellis

Marlies
Door

Marlies

op 12 April 2016

Omdat ik zie in de klas (groep 1) dat ontspanning de leerprestaties verhoogd, kinderen enthousiaster en nieuwsgieriger zijn naar de wereld om hen heen! Wat extra tips zijn dan altijd welkom!

Susanne
Door

Susanne

op 12 April 2016

Je krijgt mij elke keer weer aan het huilen als ik je artikelen lees. Eindelijk iemand die weet hoe mijn kind in elkaar zit, en geen medicijnen nodig heeft omdat hij geen adhd heeft, maar gewoon kind is. Win ik het boek niet, dan ga ik er toch achter aan.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Wat bijzonder dat mijn woorden je zo weten te raken Susanne.. Dankjewel.

Sylwia
Door

Sylwia

op 12 April 2016

Onze zoon heeft altijd moeite met stress voor proefwerken, voorlezen voor de klas, spreekbeurt,boekbespreking of dergelijke. Hij is dan zo gespannen en gestrest dat de hele gezien eronder leid. Al aantal dagen van tevoren begint hij. Vanaf klein af gaat het zo. Nu zit hij in groep 8 vlak voor de cito. We hebben op alle manieren

Astrid vd Meer
Door

Astrid vd Meer

op 12 April 2016

Wat een herkenbaar stuk! Onze dochter zit na sessies bij een kindercoach veel lekkerder in haar vel en is nu bezig met de Kernvisie methode om het leren makkelijker te maken. Heb zeker ook interesse in het boek!

Nieke
Door

Nieke

op 12 April 2016

Heel graag dat boek voor ons gezin! Druk gezin met eigen en stiefkinderen nu allemaal op school maar nog vaak zoeken naar balans. Erg belangrijk zeker omdat vorm van autisme wordt vermoed maar hsp zeker op meerdere van toepassing is

Manon
Door

Manon

op 12 April 2016

Het lijkt mij een prachtig boek dat ik graag zal lezen. Vooral mijn jongste zoon zal ik door de uitleg en tips beter kunnen ondersteunen en begeleiden. Ook op mijn werk op een praktijkschool zal het van pas komen. Ik wil het boek graag winnen!!

karin
Door

karin

op 12 April 2016

Mijn dochter (7 jr) ervaart enorm stress bij rekenen. Zodra het woord rekenen alleen al valt schiet ze in de stress en komt er niks meer aan van wat je zegt. Ze begint nu echt een achterstand te krijgen, terwijl ik zeker weet dat ze het wel kan! Het zou heel fijn zijn als dit boek haar een beetje kan helpen van de reken faalangst af te komen.

Heidi
Door

Heidi

op 12 April 2016

Ik heb een dochter met ook wat van bovenstaande symptomen. Het rekenen gaat bij haar te langzaam, moet continue extra werkjes doen en thuis oefenen. dit levert duidelijk stress bij haar (en ons) op. Ik zou je boek graag willen winnen.

Corine
Door

Corine

op 12 April 2016

Het zou mooi zijn als school eens voor wat meer ontspanning zorgt. Meer bewegen, meer naar buiten, meer spelen en minder toetsen en testen.

Dorine
Door

Dorine

op 12 April 2016

Wat leuk deze actie! Ik volg je al een hele tijd Carola, wat een inspiratie steeds weer! Dank je wel. Ik begeleid kinderen als remedial teacher, kinderyoga - en kindermindfulness docente en zie dus in mijn werk, maar ook thuis heel veel kinderstress.........en rust & ontspanning.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Wat leuk om te horen Dorine! Prachtig werk doe je!

j de lange
Door

j de lange

op 12 April 2016

mooi artikel en zeker interessant, mijn kinderen hebben zeker last van stress, zeker omdat er nog een aantal problemen zoals niet geintegreerde reflexen meespelen, bij een zoon van negen weet ik dat hij stress heeft, maar na dit artikel zet ik zeker ook mijn vraagtekens bij zijn tweelingbroer, hij voldoet aan heel veel symptomen, maar zeker ook de lage weerstand, slecht slapen, tics, onzekerheid etc.... ik ga zeker de rustgevende muziek toepassen, en eens kijken naar oefeningen, misschien mindfulness.... het probleem is altijd de tijd... ik ben nu in ieder geval wel heel nieuwsgierig geworden naar het boek met de tips...

Diny
Door

Diny

op 12 April 2016

Ik heb zo'n zoon die heel moeilijk kan ontspannen en een enorme faalangst heeft. Dus ja wij zouden enorm blij worden aks we dat boek zouden winnen. Ik ga alvast duimen 😄

Marjon
Door

Marjon

op 12 April 2016

Inderdaad, wat een stress voor de kinderen. Ze moeten al zo vreslijk veel. Moeilijk om te zien hoe ze soms aan het worstelen zijn met hun gevoelens. Een kind moet kind kunnen zijn en genieten van alles zonder onzeker te zijn.

myra
Door

myra

op 12 April 2016

Ik zou hem heel graag voor een klasgenootje van mijn zoontje willen winnen. Ik begreep van zijn moeder dat hij nu erg op zijn tenen loopt, vaak ziek is en veel hoofdpijn heeft. Mama is erg betrokken en ik gun het de kleine kerel ook zo!

Lyanne
Door

Lyanne

op 12 April 2016

Mijn zoon is door het verkeerd begrepen worden op school, jarenlang in het diepe gegooit. Altijd de nadruk op wat hij niet kon. Daarnaast een groot verborgen geheim. Het pispaaltje zijn van de school, jaren en jaren lang. Nu heeft hij een nieuwe school en een nieuwe klas. Maar heeft zoveel angst voor nieuwe dingen dat hij stagneert. Door dat patroon van jaren en jaren op zijn oude school. Dit boek zou hem nog wel eens kunnen helpen....

Adriana
Door

Adriana

op 12 April 2016

Wij hebben een zoontje van 7, zit in groep 3. Hij is ruim een jaar geleden geadopteerd, dus het hele leven hier is voor hem nog erg wennen en dat geldt zeker voor school. Hij vindt het moeilijk en het gevolg is dus: stress, gespannen, slechter eten, gefrustreerd om de kleinste dingen. Dus alle tips om hem te helpen ontspannen zijn welkom! Zodat hij zich hier in Nederland steeds meer op zijn gemak en veilig gaat voelen.

Lustte Oldenhuizing
Door

Lustte Oldenhuizing

op 12 April 2016

Wat een geweldig stuk! Het geeft veel inzicht in het anders kijken naar kinderen. Bedankt voor het schrijven wat ik denken en voel!

Mirjam
Door

Mirjam

op 12 April 2016

Vooral aan het einde van de dag, net voor het slapen gaan, is ontspannen voor mijn dochter zo belangrijk. Ze pikt veel op, raakt overprikkelt en ziet door alle beren op de weg niet meer wat belangrijk en leuk is en wat niet. Ontspannen, juist net voor het slapengaan, laat haar diep, vrij van enge dromen en rustig slapen. Ze wordt blijer, ontspannen en uitgerust wakker en kan zo beter tegen alle indrukken van de dag op.

jessika
Door

jessika

op 12 April 2016

ik herken heel veel in het verhaal bij mijn middelste zoon. Hoop dat ik hem hierin goed kan begeleiden en kan leren hem te ontspannen, het boek zou dan ook een verrijking zijn om hiermee hem te leren ontspannen.

J Bos
Door

J Bos

op 12 April 2016

wat herkenbaar, nooit zo bij stilgestaan. Hopelijk kan ik mijn kind hierin helpen om te ontspannen.

J Bos
Door

J Bos

op 12 April 2016

wat herkenbaar, ik had er nooit zo bij stilgestaan, hoop dat ik mijn kind hierin kan helpen.

Natascha Sanders
Door

Natascha Sanders

op 12 April 2016

Onze zoon van 11 is een beelddenker. Hier zijn we nog maar een paar maanden achter. Vanaf groep 3 krijgt hij al extra werk mee om een beetje bij te blijven. Hij krijgt nu sinds een paar maanden extra ondersteuning op school hierdoor gaat het wel beter. Maar rust in het hoofd van een beelddenker krijgen valt niet mee.

Gera Bakker
Door

Gera Bakker

op 12 April 2016

voor onze zoon Evan zou het denk ik ook werken.... hij heeft altijd veer frustraties voor een toets, maakt niet uit welke. hij zit in groep 6 is 9 jaar(decemberkind) en heeft dyslexie waar door het hem ook niet komt aan waaien. hij is echt een grote doorzetter en haalt met die frustratie heus ook wel een 10 op een topo toets maar er gaat zo veel woede verdriet aan vooraf dat zou ik hem graag besparen.

Dinie Francke
Door

Dinie Francke

op 12 April 2016

Goed dat het zo helder beschreven wordt. Met die informatie kunnen we meer kinderen helpen minder stress te ontwikkelen.

Marcia
Door

Marcia

op 12 April 2016

Ik zou graag kans maken omdat ik 3 totaal verschillende kinderen heb. Ze hebben alle 3 een eigen handleiding en dus hun eigen begeleiding nodig. Soms is het best lastig om ieder precies DAT te kunnen geven wat ze nodig hebben. Toch zou ik iets met hun alle 3 gezamenlijk willen doen. Ontspannen wil iedereen, dus dit lijkt me een geweldig boek, om met zijn vieren (vijfjes als papa ook thuis is) mee aan de slag te gaan. Als een soort team-work, waarin ze alle 3 even hetzelfde zijn en dezelfde begeleiding kunnen krijgen <3

Joke
Door

Joke

op 12 April 2016

Mijn oudste zoon is hoogsensitief en het zou hem (en mij ook) heel erg helpen als we hem wat meer kunnen laten "genieten" van de kleine geluksmomenten zoals ontspannen. Dit boek zou dus erg goed van pas komen. Ook voor zijn twee broertjes

danielle
Door

danielle

op 12 April 2016

Het artikel heeft me bewust gemaakt van bepaald gedrag van mijn kinderen.... ik zou graag je boek winnen om er meer over te lezen.

Petra
Door

Petra

op 12 April 2016

Eigenlijk moet het niet kunnen dat kinderen al zo jong te maken hebben met negatieve stress. De jeugdtijd moet onbezorgd zijn. Op veel scholen zijn leerkrachten zich niet bewust van het feit dat stress een rol kan spelen bij leer- en/ of gedragsproblemen. Ik ben Remedial Teacher en zie dit toch wel vaak bij mijn 'klantjes'. Ik ben dan ook wel bezorgd dat dit tot faalangst kan leiden. Ontspanningsoefeningen, spel, reflexintegratie en een flinke dosis humor helpen hen hun probleem wat dragelijker te maken en te overwinnen!

Lien
Door

Lien

op 12 April 2016

Ik ben leerkracht en moeder, heb ook zelf kinderen . En ben blij dat er eindelijk er nu openlijk over wordt gesproken over dat kinderen ook last van stress kunnen hebben.

Kim
Door

Kim

op 12 April 2016

Het goed ontspannen zowel thuis als op school maakt het dat mijn kinderen beter kunnen leren en zich ook beter kunnen concentreren op hun werk. Het blijft belangrijk om daarin een balans te vinden en dat maakt het ook dat kinderen veel sport beoefenen maar ook daarbij weer stress ervan omdat het na schooltijd valt en dat er gehaast moet worden. Zou het ontzettend mooi en leuk vinden om met dit boekje aan de slag te gaan om samen met mijn kinderen te ontspanning te vinden.

Hanneke
Door

Hanneke

op 12 April 2016

Mijn zoon stijn heeft heel veel moeite met taal en zegt ik heb gaos in mij hoofd. Dit komt Door dat hij niet goed kan ontspannen en dingen van zich af kan zetten gaat ook niet makkelijk. Daarom islam het voor hem heel belangrijk om te ontspannen en zou dar best wat handvatten bij kunnen gebruiken. Groetjes hanneke

Sandra
Door

Sandra

op 12 April 2016

Mijn zoontje heeft ook last van stress, faalangst en hoofdpijn. Het zou fijn zijn, dat ik middels dit boek hem kan laten ontspannen en kan leren om van zijn faalangst en zijn gevoel van druk af te komen of te verminderen.

Niki
Door

Niki

op 12 April 2016

Wat een helder en goed geschreven artikel over stress bij kinderen. Dat belooft wat voor het boek! Ik herken veel bij mijn twee sensitieve kinderen, ik ben benieuwd naar je ontspanningstips.

Sylvia Brand
Door

Sylvia Brand

op 12 April 2016

Dankjewel! Mijn dochter heeft moeite met rekenen. Natuurlijk praten wij daarover en helpen haar zo goed we kunnen. Dit artikel geeft me een hoop inzichten, waardoor ik haar beter begrijp. En goede tips! Heel fijn, nogmaals dank!

Jantine
Door

Jantine

op 12 April 2016

Wat een eyeopener om dit te lezen. Ik ben doe op dit moment de opleiding tot gedragsspecialist aan het volgens en kan dit artikel erg goed gebruiken in mijn verslagen en daarnaast collega's informeren en attenderen op dit inspirerende artikel. Het boek is dan ook erg welkom . Zo kunnen we op school leren ontspannen en kan dit bijdragen aan het verminderen van de leerproblemen.

Michèle
Door

Michèle

op 12 April 2016

Ik ben een leerkracht in opleiding en ik vind het enorm belangrijk dat er in de klas een goede klassfeer hangt. Welbevinden en betrokkenheid kunnen pas gecreëerd worden wanneer de kinderen zich kunnen ontspannen. Stress is bij vele kinderen jammer genoeg een probleem en dat wil ik zeer graag aanpakken/verhelpen. Het zou dan ook fijn zijn mocht ik dit boek ter inspiratie kunnen nemen voor mijn verdere klaspraktijk.

Jannette Eggers
Door

Jannette Eggers

op 12 April 2016

Ik werk in groep 4. Veel kinderen hebben zijn erg prikkelgevoelig. In mijn groep is ontspanning woord nummer 1. En o zo nodig. Elke nieuwe manier van ontspannen grijpen we aan.....Veel kinderen nemen een groot pakket van huis mee naar school. Zo belangrijk dat ik ze die ontspanning kan geven zodat hun hoofd leeg komt en zij gewoon zich weer lekker kunnen ontwikkelen.

Judith
Door

Judith

op 12 April 2016

Onze jongste dochter heeft faalangst helaas een gen cadeautje van mama. Het positieve hiervan is dat we het snel herkende en erkende waardoor ze nu geholpen kan worden. Vooral met rekenen op school is het erg op de voorgrond. Het is soms zo erg dat ze veel hoofdpijn heeft. Ze heeft een geweldige juf die is nauw contact staat met ons allemaal in het belang van onze dochter. We doen al mindfulness en yoga oefeningen om haar te leren ontspannen. Wat zou dit boekje een mooie aanvulling zijn waarschijnlijk met net zoveel waardevolle informatie als jullie berichten. Bedankt!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 April 2016

Wat goed dat je de faalangst bij je dochter snel herkende Judith! Ja hoofdpijn is inderdaad een veelvoorkomende spanningsklacht. Fijn dat de juf zo betrokken is. Jullie zijn heel goed bezig met de mindfulness en yoga!

Bianca
Door

Bianca

op 12 April 2016

Mijn zoon gaat nu maar halve dagen naar school omdat hij het niet meer aan kan. Hij zit in groep 5 is hoogbegaafd en we zijn op zoek naar de juiste begeleiding op school. Al vanaf groep 2 wordt hij gepest. Hij kan zich niet goed ontspannen en voldoet aan bijna alle kenmerken van het lijstje (2 niet) Voor hem zou het echt een uitkomst zijn als hij kan leren ontspannen zodat hij zich weer goed gaat voelen en weer lol krijgt in zijn leven.

Astrid
Door

Astrid

op 12 April 2016

Ontspannen kinderen kunnen veel meer aan, dat zie ik bij mijn eigen kinderen, maar ook bij de kinderen van mijn klas. De stof wordt sneller, maar vooral met plezier opgenomen. Stress zorgt ervoor dat ze blokkeren. Maar hoe kun je van spanning naar ontspanning gaan...

Astrid kosters
Door

Astrid kosters

op 12 April 2016

Mijn zoon denk ook dat hij ongeveer alles niet kan. Pas in 1 weekend de tafel van drie geleerd. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen en de rust in zijn hoofd. Hij moet lekker buiten spelen daar wordt zijn hoofd leeg van of lekker sporten. Dan is zijn dag helemaal goed.

Marleen M
Door

Marleen M

op 12 April 2016

Ik herken het van mezelf van vroeger. Ik ben nu (inval) juf en zou me er graag meer in willen verdiepen hoe ik kinderen hierbij kan helpen. Ik heb het wel gemist..

Jessica de Feijter
Door

Jessica de Feijter

op 12 April 2016

Hopelijk kan ik door dit boek te lezen mijn zoon betere hulp en aandacht te geven bij zijn faalangst. Dat hij daardoor minder stress heeft en wat zekerder wordt.

Sacha
Door

Sacha

op 12 April 2016

De lat wordt tegenwoordig al best hoog gelegd bij kinderen, ik werk zelf als onderwijsassistent en met dit boek hoop ik de leerlingen meer ontspanning te kunnen bieden, daarnaast heb ik 2 dochters waarvan mijn oudste dochter faalangstig is en de lat voor haar zelf erg hoog legt, ik hoop dat ik haar kan helpen het voor haarzelf makkelijker te maken.

D. van der Velden
Door

D. van der Velden

op 12 April 2016

In mijn RT-praktijk en op de scholen waar ik werk, kom ik dagelijks kinderen tegen die hoognodig zouden moeten ontspannen! Dit zijn niet alleen kinderen met leerproblemen, maar ook kinderen die in de faalangsttraining komen en waarvan er laatst nog eentje zei : "Ik neem elke avond een slaaptabletje, anders slaap ik niet.' En een ander kind gaf aan een aantal jaren geleden het vertrouwen in zijn moeder te zijn kwijtgeraakt! Zulke opmerkingen treffen me diep. Het liefst zou ik al die kinderen meteen willen helpen! Dat heeft echter tijd nodig, maar ontspanning zou al heel veel goed doen!!!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Hoi Damayanti, dank voor je bericht, wat leuk! Ja onvoorstelbaar waar sommige kinderen al op jonge leeftijd mee te kampen krijgen..

Ellen Claassen
Door

Ellen Claassen

op 12 April 2016

Hoi Carola, Dank je wel voor het heldere artikel. Ik ben intern begeleider van de bovenbouw en heb na het lezen gelijk een aantal leerlingen voor ogen waar dit mogelijk speelt. Kijken vanuit dit gezichtspunt, levert mogelijk weer nieuwe inzichten en minder stress op voor de kidneren. Dank je wel.

Jolanda
Door

Jolanda

op 12 April 2016

Zo ontzettend belangrijk voor kinderen om te kunnen ontspannen! Als leerkracht zie ik dat sommige kinderen in mijn groep door verschillende omstandigheden niet of nauwelijks kunnen ontspannen. Dit heeft een negatief effect op hun ontwikkeling en dat is zo zonde. Ik zou ze graag met tips uit het boek een zetje in de rug willen geven, zodat ik samen met de ouders een positieve bijdrage kan leveren aan een goede ontwikkeling van het kind.

Jacqueline
Door

Jacqueline

op 12 April 2016

Elke ochtend wordt onze dochter met hoofdpijn wakker. Zuchtend en vragend wanneer het vakantie is...cijfers , toetsen, beoordelingen,leerstrategieen, tijdsdruk...Een prestatiegericht kind dat van school op dit helemaal niets meer vind.VWO Havo Mavo maakt niet meer uit, want "ik kan het toch niet" kraamt ze uit. Stress noemen ze dat , en dat verdient ze niet , de schat. Blij te lezen dat er hulpmiddelen zijn, die haar kunnen helpen met haar " pijn" . Het boek zou een welkome input kunnen zijn.

Rian Aarts
Door

Rian Aarts

op 12 April 2016

Hierin herken ik een van de kinderen in mijn klas. Ik wil hem graag helpen en mogelijk helpt dit boek daarbij! Het zou een mooie aanvulling op mijn onderwijspraktijk zijn!

latifa
Door

latifa

op 12 April 2016

Wij kunnen kinderen wel vertellen hoe zij zich moeten ontspannen maar uiteindelijk dienen zij het zelf op iedere moment moeten kunnen doen. Daarom zoudem handige oefeningen die ook makkelijke en effectief overal waar je bent kunt toepassen helpen. Dit boek is daarom ideaal omdat kinderen het zelf kunnen lezen en hierdoor erkenning krijgen en zichzelf herkennen. Zo hebben zij het gevoel dat zij er niet alleen voor staan of raar zijn.

Willinda
Door

Willinda

op 12 April 2016

Als moeder en leerkracht weet ik wat stress bij kinderen kan doen. Frustratie blokkeert hun vermogen te leren, spelen en dus te ontwikkelen...de basis voor een mooie toekomst! Laat een kind een kind en bereid het liefdevol, consequent, ontspannen en genietend voor op de volwassenheid.

Marjolein
Door

Marjolein

op 12 April 2016

Ik herken hier zoveel in, dat ik even wacht wie weet ben ik een gelukkige winnaar 😀😀anders ga ik dit boek zeker kopen

Kelly
Door

Kelly

op 12 April 2016

Ineens weer allemaal "kinderlijke" klachten bij mijn oudste zoon, hij wordt in juni 8. Nu worden mijn ogen geopend. Ik zit sinds 3 weken in het gips. Naar mijn idee is alles goed geregeld. Maar ineens valt het kwartje dat het op mijn zoon natuurlijk veel inpack heeft. Misschien dat ik op veel andere punten rust kan inbrengen, na het lezen van het boek.

Diana
Door

Diana

op 12 April 2016

Voor mijn zoontje van 7. Zou hij zo eens van zijn onverklaarbare buikpijn af kunnen komen?

Martine
Door

Martine

op 12 April 2016

Mooi en helder geschreven. Gelukkig heb ik 3 kinderen die geen stress kennen, daar wij ze steunen en helpen in hun leren. Zelf ben ik kleuterjuf en in mijn groep kom ik wel stress tegen. Ik zit op een zogenaamde zwarte school en daar is de cultuur toch anders onder ouders. Zij willen resultaat zien. Ik vraag daarom aan mijn kleuters of ze het cijfer vd week willen leren. Met dat groepje ga ik aan de slag en met degene die hieraan niet willen deelnemen ga ik vervolgens meespelen en zo kom ik uiteindelijk toch bij het cijfer. En oh, wat ben ik blij dat de motie is aangenomen dat een kleuter weer kleuter mag zijn. Nu school zelf nog.

Jantien Brons
Door

Jantien Brons

op 12 April 2016

Iedere ochtend een boos, verdrietig meisje naar school laten gaan is geen pretje. Er gaan zoveel beren in haar hoofd om. Wat zou het fijn zijn die stress wat en liefst geheel weg te kunnen laten ebben. Fijn duidelijk stuk hierboven ook. Wat een herkenning! Ik doe heel graag mee met de kans dit boek te winnen.

Annemiek
Door

Annemiek

op 12 April 2016

Omdat mijn dochter er zeker baat bij zal hebben om zich naast de hoge eisen die zij aan zichzelf stelt goed te leren ontspannen. Ik ben heel erg op zoek naar mogelijkheden om haar hierbij te kunnen helpen. Gezien de tekst denk ik zeker dat dit boek haar daar bij kan helpen.

Lo Bolling
Door

Lo Bolling

op 12 April 2016

Zo herkenbaar!!! In triest als je op zo'n jonge leeftijd al zo gebukt gaat onder deze druk/ stress. Wat zou ik de kinderen in mijn klas graag willen helpen. Hoe herken ik deze stress en hoe bied ik adequate hulp?

Esther
Door

Esther

op 12 April 2016

Waarom altijd moeten moeten moeten, onze kinderen moeten zo veel. Voor mijn kind zou het al helpen om de helft zo veel prikkels op school te krijgen, maar dat krijg ik nooit voor elkaar. Als je het werk op school in ieder geval ontspannen kan doen en op de een of andere manier minder gevoelig kunt worden voor alle prikkels, is het denk ik allemaal veel leuker, en uiteindelijk met betere resultaten. Ik gun dit mijn dochter (7) zo, maar weet nog niet hoe ik de vicieuze cirkel waarin ze zit kan doorbreken. Hopelijk is dit boek voor haar een goede hulp om door haar blokkades heen te breken en niet zo gespannen te raken door de tijdsdruk en prestatiedruk waardoor ze telkens blokkeert. Ze kan veel meer dan ze denkt. Ik ga de klassieke muziek zeker alvast proberen.

Ageeth Korten
Door

Ageeth Korten

op 12 April 2016

als mijn dochter vakantie heeft, is ze een heel ander kind. Ik zou wensen dat ze ook als het geen vakantie is, leert ontspannen en school leuk kan zijn, helemaal nu ze na de zomervakantie al naar de middelbare gaat.

R. Prins
Door

R. Prins

op 12 April 2016

Ik zou het boek graag willen winnen om mijn zoon te helpen om zich te ontspannen. Hij werd altijd al druk in de buurt van drukke kinderen. Kan daar slecht mee omgaan en trekt daar juist naar toe. Maar het wordt nu erger. Kan zich slecht concentreren met leren. Onthoud slecht wat er verteld wordt. En zegt vaak : dat kan ik niet. Thuis rekent hij uit het hoofd. Op school telt hij nog op zijn vingers. Hij zit in groep 3. Scoort slecht op rekenen.

Chardonnay
Door

Chardonnay

op 12 April 2016

Bedankt voor het delen. Het zou heel fijn zijn voor mijn 7 jarige, hooggevoelige zoon om te leren ontspannen op school en te laten zien wat hij in zijn mars heeft, zoals hij altijd zegt: " ik zal ze eens een poepie laten ruiken". Hij zal heel blij zijn met het boek en zijn moeder natuurlijk ook.

Myrella
Door

Myrella

op 12 April 2016

Mijn zoon ervaart eigenlijk de hele dag door stress op school. Hij zit nu in groep 6 en laat op dit moment zowel flight als fight gedrag zien. Hij weigert nu zelfs om werkjes te maken uit angst om het niet goed te doen. Zodra de leerkrachten hem proberen over te halen om toch het werk te maken dan laat hij brutaal en opstandig gedrag zien. De leerkrachten hebben vandaag zelfs aangegeven dat ze het niet meer kunnen opbrengen om op een positieve manier met hem om te gaan. Kort gezegd, hij leert op dit moment niks op school. Elke avond geef ik hem een ontspannende massage voordat hij naar bed gaat. Even alle spanning en negatviteit kwijt. Maar het zou fijn zijn als hij zichzelf kan leren ontspannen op het moment dat hij stress ervaart op school. Zodat hij sterker wordt in zijn gedachten dat hij het wél kan. En daardoor ook het werk op school weer aandurft.

claudia wouters
Door

claudia wouters

op 13 April 2016

sorry maar de leerkrachten kunnen hem niet meer positief benaderen??? dat kan toch niet. Ze zullen dit altijd moeten blijven doen hoe moeilijk ook. Ik vraag me dan af of de school niet een klein beetje tegendraads ( wellicht onbewust) met hem omgaat...

Myrella
Door

Myrella

op 14 April 2016

Ja helaas is het waar. Beide leerkrachten hebben gezegd dat ze geen positieve dingen meer kunnen opnoemen over hem. Ook heeft juf gezegd (letterlijke woorden) "als hij zijn werk niet maakt, is er niks om een compliment over te geven." Afgelopen dinsdag hebben we een gesprek op school gehad waarin gezegd werd dat zijn gedrag moet veranderen. Dat ze vinden dat hij meer hulp moet krijgen of andere medicatie. Dat ze graag advies willen van zijn therapeute. Maar dat ze denken dat verandering van hun handelen geen invloed zal hebben op zijn gedrag. Ik was sprakeloos....

Annemieke
Door

Annemieke

op 12 April 2016

We weten er hier ondertussen alles van. Onze jongste (toen nog 9) heeft hierdoor 8 weken thuis gezeten, onbegrepen en haast onopgemerkt.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Jeetje.. wat erg Annemieke..

Anne Geertje
Door

Anne Geertje

op 12 April 2016

Hoi Carola, wat fijn hier een artikel over te lezen! Als leerkracht loop ik ook tegen deze problematiek aan. Het zou dan ook heel fijn zijn om je boek te lezen zodat mijn collega en ik meer handvaten krijgen om hier op school op een goede manier mee om te gaan. Voor de ouders van onze leerling zou het natuurlijk ook fantastisch ziin. Hartelijke groet,

Natasja
Door

Natasja

op 13 April 2016

Mijn zoontjes hebben ook veel stress mee gemaakt en soms nog waardoor mijn oudste wat achterloopt op school hoop zo dat als hij over 2 jaar naar de hoge school gaat hij mee kan doen met alles dus ik heb best veel aan alle info erover

Ilse
Door

Ilse

op 13 April 2016

Ooh zo herkenbaar in mijn groep. Leerkracht groep 4, wat vinden de kids het veel en wat is het concentreren daardoor moeilijk. Gelukkig zijn wij een school met veel bewegingsmogelijkheden maar mis ik soms nog kleine handige tips en handvatten. Ik ga zeker dit artikel delen om mensen alvast een beetje op de hoogte te stellen

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 April 2016

Altijd fijn om te horen dat leerkrachten ook de noodzaak van bewegen en ontspannen zien Ilse! Dankjewel voor het delen!

Nathalie Verdonschot
Door

Nathalie Verdonschot

op 13 April 2016

Wat een duidelijk en concreet artikel. Als begeleidingsjuf/-coach zou ik met dit boek mooie handvaten krijgen om in de praktijk met m'n leerlingen aan de slag te kunnen.

claudia wouters
Door

claudia wouters

op 13 April 2016

wij hebben vier kindjes en het is een gezellige bups. echter onze tweede heeft adhd en NIET de lichte variant. Dus sowieso is het hebben van stress en prikkels voor hem niet goed maar onze oudste zoon is erg gestresst omdat hij niet zo goed om kan gaan met zijn drukke broertje. Nu kan hij zich dus druk maken om niks en als gevolg erg boos of verdrietig worden zo ook voor het dictee of een toets die hij in groep 4 krijgt dus wat handvaten hoe we de stress op school kunnen wegnemen zou super zijn ( voor de stress thuis krijgt hij binnenkort begeleiding )

Marieke
Door

Marieke

op 13 April 2016

Als ik het artikel lees zijn zoveel dingen herkenbaar bij mijn 10 jaar oude dochter. Ze is al jaren onzeker en gespannen wat resulteert angsten, slaapproblemen, concentratieproblemen en daardoor ook leerproblemen. We hebben haar al op verschillende manieren geprobeerd te helpen, maar ik heb nooit gezien als stressoorzaak. Als ik dit zo lees, is dit echt iets om met haar te proberen --> ontspanningsoefeningen. Zou dit het ei van Columbus zijn voor haar ?

Ann Huygeha
Door

Ann Huygeha

op 13 April 2016

Heel herkenbaar en goed geschreven artikel. Mijn zoon en ik zijn beiden hoogsensitief en hebben last van faalangst en stress. Mijn zoon heeft dyslexie en ik zit op dit moment thuis met een burnout. Ik heb zorgjuf in de basischool en krijg heel veel kinderen met faalangst bij mij. Ik probeer dan ook oog te hebben voor het zelfbeeld en stress te reduceren. Je boek zou dan ook van pas komen voor mezelf, mijn zoon en de kinderen die ik begeleid op school. Ik wens je alvast veel succes verder en hoop nog veel inspirernd materiaal van jou te mogen ontdekken. Liefs Ann

Kristel
Door

Kristel

op 13 April 2016

Herkenbaar voor ons autistje ;-). Heb al aan de juf gevraagd voor een tangle, maar dat is niet gebruikelijk in de klas. Hopelijk win ik en kan ik ons ventje toch blij maken dat hij ontspannen kan zijn in zijn kleuterklas!

Wilma
Door

Wilma

op 13 April 2016

Wat een mooi artikel... Merk ook dat kinderen al veel ballen hoog moeten en willen houden. Alles moeten kunnen. Mogen zij niet lekker genieten als kind. Maar hoe moet je leren ontspannen als je van volwassen het goede voorbeeld niet meer krijgt. Want ook zij moeten vaak heel veel van zichzelf.. Een goede "kinderbasis" zorgt voor een stabielere volwassene. Ben er benieuwd naar het boek😊

Wieke
Door

Wieke

op 13 April 2016

...een prachtige spiegel voor ons volwassenen die de huidige maatschappij zo hebben ingericht dat we hetgeen we 'van nature' hebben (ontspanning) hebben afgeleerd of eigenlijk signalen van ons lichaam hebben leren te negeren waardoor we steeds verder bij ons werkelijke zelf weglopen, (over eigen grenzen te gaan en die constant verleggen), om die vervolgens bij ondefinieerbare en ongrijpbare klachten weer opnieuw te (her)inneren ...zodat we weer terug kunnen wandelen naar ons eigen midden, kunnen zijn wie we werkelijk (willen) zijn ...en weer kunnen gaan genieten van elk moment, elke ervaring...waardoor je je passie in het leven vindt en kunt gaan beleven! Ook ik ben tegen die grenzen aangelopen en heb ze meermalen verlegd tegen beter weten in, mijn kinderen thuis en in de klas hebben mij de ogen weer geopend :-) ik zou zo graag dit delen....

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Prachtig omschreven Wieke! Dankjewel!

Louise
Door

Louise

op 13 April 2016

Voorkomen is beter dan genezen, als je tijdens de lessen wat ontspanningsoefeningen kan doen, kan je voorkomen dat kinderen met stress in hun lijf naar huis gaan. kinderen willen alles heel graag goed doen en zijn heel leergierig, dat moeten leerkrachten zien te behouden, door tussen de lessen door hier kort aandacht aan te geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit boek hier een bijdrage aan kan leveren.

Praktijk Floor Leiden
Door

Praktijk Floor Leiden

op 13 April 2016

Zeer adequaat en leesbaar artikel, ik ben nieuwsgierig naar het boek. Als kindertherapeut kom ik veel gestresste kinderen en bezorgde ouders tegen. In de sessies kan ik een mooi rustmoment bieden en ze leren ontstressen. Jullie artikel laat ik graag aan ouders lezen! Bedankt.

Susanne
Door

Susanne

op 13 April 2016

Omdat mijn lieve perfectionist juist moet leren ontspannen en genieten dan gaat 'de rest' ook makkelijker.....en leuker.....

Ada
Door

Ada

op 13 April 2016

De lat wordt voor vele te hoog gelegd. En als een kind al niet zo zeker is van zichzelf dan wordt er een enorme blokkade opgeworpen, omdat ze bang zijn om te falen. Sommigen kunnen daar dan helemaal niet mee omgaan en zorgen er dan juist voor dat het fout gaat.... Het gedragsprobleem is geboren . Geef kinderen vertrouwen en aandacht en dan is het begin van de ontspanning ingezet... Een extra steuntje met ontspanningsoefeningen is dan heel erg welkom!

Janine
Door

Janine

op 13 April 2016

Heb al heel wat stappen genomen. Ik herken hierin veel van mijn zoon. Heb al Hulp gezocht en we gaan nu yoga proberen. Met dit boek zou ik hem ook nog verder kunnen helpen. Zou heel welkom zijn.

Mik
Door

Mik

op 13 April 2016

Mijn 2 zoons zijn hoogbegaafd en hoogsensitief.. de oudste van 8 heeft ook last van faalangst. We zijn bezig met oefeningen voor t zelfvertrouwen maar we merken doordat hij ook onderpresteert in de klas en aan zijn gedrag thuis dat hij niet lekker in zijn vel zit. Heel graag zou ik met hém en zijn broertje lekker leren ontspannen, zodat we het drukke leven vol verwachtingen weer moet goede moed tegemoet gáán!

Tanja de Vos
Door

Tanja de Vos

op 14 April 2016

Mijn dochter van 10 jaar is hoog gevoelig en heeft erg last van faalangst. Ze heeft tikken als ze veel stress voelt. Nu geef ik kinderyoga en dat helpt haar al enorm. Dit boek lijkt me een mooie aanvulling op wat wij al samen doen en zou haar mooi kunnen helpen om minder heftige tikken te hebben. Ze kan al wel ontspannen maar nog niet in elke situatie. Als ik dit boek win kan ik de informatie integreren in mijn kinderyoga lessen en mijn dochter helpen. In september start ik met de opleiding kindercoach om nog meer kinderen te kunnen helpen (dat is mijn droom in ieder geval). Ik heb een groot gezin en stress reductie zou voor ieder kind van mijn welkom zijn. Ik heb dit artikel aandachtig gelezen en het boeit me enorm. Fijn dat er mensen zijn die dit doen voor kinderen.

Wilma Coopmans
Door

Wilma Coopmans

op 14 April 2016

ik gun het onze dochter om vrolijk en ontspannen te zijn. Meer lach op haar gezicht, minder zorgen om wat niet lukt. Zij legt de lat erg hoog, ik onbewust ook. Samen met dit boek werken zou voor ons veel ontspanning kunnen brengen. En dus meer plezier voor haar!

Jannie van Oostrum
Door

Jannie van Oostrum

op 14 April 2016

Een kleine correctie op dit mooie artikel: in de inleiding zou moeten staan : hoogleraar WIETSE KUIS, het is nl. een man (vroegere klasgenoot van mij) en dus geen Wietske en haar... enz.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 14 April 2016

Hallo Jannie, Wietse Kuis was (ik denk dat hij inmiddels met pensioen is?) inderdaad hoogleraar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in kinderreuma. Wietske Kuis is ook hoogleraar kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ze doet al jaren onderzoek naar CVS bij kinderen. Toch bedankt voor je berichtje!

Aleksandra
Door

Aleksandra

op 14 April 2016

Wat een geweldige omschrijving van zo'n grote probleem, stress bij kinderen en gevolgen van stress .Alles wat daar staat omschrijft precies onze zoon van 10 jaar, net alsof deze artikel over hem zal is geschreven, alles precies klopt. Onze aller grootste probleem is chronisch buik pijn, faalangst ( vooral ) bij toetsen, zo erg dat de leerkrachten hebben voorlopig besloten om hem helemaal niet te gaan toetsen ,omdat hij dicht klapt en alles verkeerd schrijf, ook de dingen die hij goed kan. Wij als ouders voelen ons machteloos ,dat hij thuis goed kan presteren, en op school minder. Wij hebben verschillende massages geprobeerd, boeken gelezen, meditaties, oefeningen met spiegel geprobeerd en wij zijn er weinig op vooruit gegaan. Deze boek heeft ons hoop dat ,misschien nu uiteindelijk iets zal veranderen. In deze tijd mensen oordelen of snel constateren ( stempel erop ) ADHD, autisme enz. in plaats van kijken of de problemen niet ergens anders liggen bijv. stress en de gevolgen daarvan.

Kasja Wassink
Door

Kasja Wassink

op 14 April 2016

Ik zou het willen winnen omdat school steeds meer eisen en verlangen van hun leerlingen. Ze moeten al zo veel en als je dat in samenwerking met ontspanning kan doen is het alleen mooi meegenomen. Graag voor mijn 2 kanjers 4 en 8 jaar

Rowena
Door

Rowena

op 14 April 2016

Ik zou heeeel graag dit boek willen winnen. Ik heb een peuter van 3.5 jaar en is altijd al een heel gevoelig kindje geweest, ikzelf trouwens ook. Toen hij na peuterzaal ginf heeft het zeker 3 mnd geduurd met 1 uurtje opbouwen voor hij zich iets beter daar voelde. Maar nu nog gaat het niet zo soepwl. Schrikt snel, is stil, praat niet of gaat weer brabbelen... trwkt zich helemaal terug. Niet Vreemd hoor. Mama bleef op psz ook bij de deur zitte met broodtrommel. Dus hij is al iets verder gekomen dan zijn mama :). Toch merk ik dat hij snel veel prikkels binnen krijgt en erg gevoelig overal op reageert. Zelf heb ik dit nu nog steeds en ben in middels al 29.. Het zou een ideal boek zijn om samen met mijn kind te kunnen ontspannen.. vooral als hij dadelijk naar de basisschool gaat. Vooral mat hij zichzelf niet durft te zijn op de peuterzaal en helemaal niet laat zien hoe goed hij alles al kan. Door ons beide beter te ontstpannen en te leren dat de angst niet reeel is om zo een vertrouwde omgeving te maken. Zal het naar school brengen voor mij beter gaan en zal mijn kleine jongen zich hopelijk ook eerder vertrouwd voelen

Marie
Door

Marie

op 14 April 2016

Ik herken mijn zoon in het artikel hierboven, vanwege zijn hypermobiliteit en problemen/achterstand die hierdoor zijn ontstaan, heeft hij een laag zelfbeeld, en loop hij er steeds tegenaan dat nieuwe dingen moeilijk zijn, en blokkeert hij, enzegt dat hij toch niks kan. Dan breekt je moederhart.. Dit boek zal ons en hem helpen om te kunnen ontspannen en het plezier terug te vinden..

Hanneke Fleskens
Door

Hanneke Fleskens

op 14 April 2016

Zodat ik en mijn kinderen (4 en 7) leren hoe ze nog langer kunnen genieten van het kind zijn in deze wereld waarin al zoveel van ze verwacht wordt en nog veel meer verwacht gaat worden.

Bianca
Door

Bianca

op 14 April 2016

In mijn praktijk ( praktijk Beeldenstorm) merk ik dat veel kinderen stress ervaren door anderen opgelegd....als we de stress er af halen en we maken leren weer leuk dan komt het zelfvertrouwen weer terug. Ik zou graag een kans maken om dit boek te winnen zodat ik nog meer tips en ideeën heb om in mijn praktijk toe te passen

anja
Door

anja

op 14 April 2016

Heel herkenbaar. Ik heb 2 kinderen met dyslexie die dus veel problemen met spelling en lezen ervaren. Een van de twee heeft steeds vaker ongelukjes terwijl ze 9 jaar is. Het is een paar jaar goed gegaan en nu gaat het al weer weken fout. Ze vindt het heel vervelend waardoor ze nog onzekerder wordt. Zo raken we in een visuele cirkel. Heel jammer.

Esther
Door

Esther

op 15 April 2016

Wauw wauw wauw, ben een aantal jaren geleden orthopedagogiek gaan studeren terwijl ik juf was in n gesloten setting, ik zag veel stress bij kinderen en wilde dat anders aanpakken (geen macht) ben gaan studeren om meer te vertellen te krijgen. Ik zie dat 'ontstressen' en empowerment werkt. Ik hoop in de toekomst veel collega's te inspireren, net zoals dit artikel bij mij doet. Ben erg benieuwd naar de ontstress oefeningen, ben zelf nml naar n manier op zoek waardoor t niet 'zweverig' overkomt 😊

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 April 2016

Wat fijn dat je ervaren hebt dat ontstressen de kinderen helpt Esther! Ik heb inderdaad geprobeerd de oefeningen vooral heel praktisch te houden zodat ze goed toepasbaar zijn. :-)

Venna
Door

Venna

op 15 April 2016

Heel herkenbaar bij een aantal leerlingen in mijn klas! Ik zou heel graag meer informatie hierover willen hebben om kinderen beter te kunnen begeleiden. Waar kan ik het boek bestellen?

Loes
Door

Loes

op 15 April 2016

ik zou heel erg graag het boek winnen. Ik heb twee zoontjes waarvan een van 7. Ik zie mij volledig in hem terug. De vaalangst...Ik ben daar vroeger niet goed in begeleid en ik zou heel erg graag mijn zoon nog beter helpen met tips uit het boek. Hij is al een week van slag voor een 10min gesprek....Ik gun hem een leven met minder angsten en lekkerder in zijn vel

Jeroen
Door

Jeroen

op 17 April 2016

Als leraar, maar ook als ouder zie ik erg veel kinderen met stress symptomen ( vooral omdat ik in Hong Kong woon, waar prestatiedrang nogal word toegepast). Ik heb me verdiept in Neuro Linguistic Programming , en dit pas ik toe in de klas. Het is bijzonder effectief, en kan een 180° ommekeer veroorzaken. Mijn zoon zou er erg bij gebaat zijn als dit ook in zijn klas zou worden gebruikt, maar helaas...

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 April 2016

Ha Jeroen, wat leuk! Fantastisch dat je NLP gebruikt inde klas! Ik ben heel benieuwd hoe je dit doet. Jammer dat nog niet iedereen ziet hoe belangrijk dit is..

Hester
Door

Hester

op 17 April 2016

Zo herkenbaar.

Charlotte
Door

Charlotte

op 17 April 2016

Hallo Carola, ik herken een heleboel in jouw artikel zowel als moeder dan als leerkracht. Ik wil een groepje gaan opstarten voor begeleiden van hooggevoelige kinderen en zou graag gebruik willen maken van de inspiratie die je biedt zowel voor mezelf als de kinderen die ik wil gaan helpen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 April 2016

Prachtig initiatief Charlotte! Zeker voor de hooggevoelige kinderen, omdat ze door hun hoge gevoeligheid er vatbaar zijn voor stress..

bianca
Door

bianca

op 17 April 2016

Heel fijn om te lezen dat wat ik voel bij mijn kind erkent wordt... Nu de school nog!!

Sifra
Door

Sifra

op 17 April 2016

Ik ben begonnen met een Kinderyoga praktijk en wil kinderen leren meer te ontspannen. Dit boek komt heel goed van pas voor mij en ook voor de kinderen die bij mij yogales krijgen.

Suzanne
Door

Suzanne

op 17 April 2016

Interessant artikel, heel herkenbaar voor zowel de kinderen in mijn klas als mijn eigen kinderen. Ik vind het zo belangrijk dat een kind zich veilig en goed voelt, want dan pas kun je presteren. Ik ben erg benieuwd naar het boek!

Chantal Michorius-Breukers
Door

Chantal Michorius-Breukers

op 17 April 2016

Hallo Carola Voor onze twee kinderen, zoon van 7 en dochter van 9 zou dit boek een uitkomst kunnen zijn waarnaar we zoeken. Ze zijn beiden erg intelligent en erg gevoelig en dat klinkt ideaal maar we lopen tegen allerlei dingen aan maar vooral dat ze niet ontspannen zijn en niet te pas zijn. Onze dochter heeft erg faalangst en onze zoon heeft weer andere tekens van stress en school begrijpt ons daar niet in!

Cindy
Door

Cindy

op 18 April 2016

Dag Carola, Het zou fijn zijn om nog meer informatie en tips te krijgen die ik op mijn manier kan doorgeven aan kinderen (in de yogales & creatieve therapie) Het ziet er een heel toegankelijk en leerrijk Boek uit 😀 Fijne dag, Cindy 🦄

Petra
Door

Petra

op 18 April 2016

Mijn dochter (11) is altijd gepest op school Hoogbegaafd/HSP/Asperger... nubzit ze op de 3e school en hier wordt niet gepest, maar makkelijk heeft ze het niet. Wat zou ik haar graag wat ontspannender door het leven zien gaan mijn mooie elfje.

Mariska
Door

Mariska

op 18 April 2016

Mooi artikel. Chronische stress kan inderdaad echt schadelijk zijn en zich ook uiten in verschillende lichamelijke klachten. Ontspanning zien we vaak als "nutteloze" activiteit, maar het is echt heel erg nodig. En hoe meer stress je ervaart, hoe meer ontspanning er tegenover moet staan.

Maaike
Door

Maaike

op 18 April 2016

Door een goede balans van ontspanning en spanning kan iedereen de hele wereld aan!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 18 April 2016

Wat goed dat je je er bewust van bent dat je dochter jou zou kunnen spiegelen Manuela! Dit is echt al een grote stap!

Mickey
Door

Mickey

op 18 April 2016

Mijn zoontje is 6 3n de jongste uit de klas, hij is van 28 december. De oudste in groep 2 is 6 dagen jonger, maar hij mocht toch groep 3 proberen. Het is te zwaar voor hem, hij ervaart nu echt stress, om de laatste paar schoolmaanden ontspannen door te komen zouden we graag het boek winnen. Zodat hij volgend jaar met vlag en wimpel groep 3 kan doen, ilv met ik kan het niet en ik ben te langzaam stress.

Annemiek Meijer
Door

Annemiek Meijer

op 19 April 2016

Stress bij kinderen zit ook in het zich anders (mogen) voelen. Mijn zoon is een kind dat heel sensitief is..goed kan leren..anders leert dan veel andere kinderen en andere invalshoeken kiest. Hij ziet dat hij anders en vaak sneller leert ..niet zoveel herhaling nodig heeft als een ander en voelt zich soms 'een vreemd eendje'. Hij bestempelt dat soms als raar. Dat vraagt dan vooral zelfvertrouwen dat hij mag zijn zoals hij is..met alles erop en eraan. Stress is bij hem de keerzijde voortkomend uit de onrust door het anders-zijn. Daar ligt voor ons als volwassenen de taak om hem te laten voelen dat hij mag zijn zoals hij is.

Herma Klomp
Door

Herma Klomp

op 21 April 2016

Het is een mooi en leerzaam artikel. Bedank voor alle tips.

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 21 April 2016

Wilma Coopmans is de winnaar van het boek! Gefeliciteerd Wilma!

Coen Olde Bijvank
Door

Coen Olde Bijvank

op 14 August 2016

Ook nog leren tips voor kinderen met ADHD?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 10 November 2016

Hallo Coen, ik zie je reactie nu pas.. excuses. Heb je een tangle al eens geprobeerd? Dit is een hulpmiddel om stress te verminderen en het lijkt me ook zeer geschikt voor kinderen met ADHD, omdat ze juist 'moeten' bewegen. Hier kun je kijken of het iets voor je is: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/tangles Succes!

Anita
Door

Anita

op 8 November 2016

Onze oudste zoon heeft moeite met rekenen en roept inderdaad dat hij niks kan, dom is etc. Gisteren en vandaag heeft hij een rekentoets en hij is helemaal van slag, heel moe, brutaal. Ik ga al met hem naar iemand die zijn hoofd leeg maakt en dat helpt wel wat, maar om thuis ook te kunnen zou ik willen vragen welk boek en welke muziek je me aan kunt raden? Want ik wil hem graag helpen, in deze toetstijd is iedereen in het gezin chagrijnig en gespannen. Hij zit nu in groep 7 en hoort ook van alle kanten dat dit een heel belangrijk schooljaar is en alles gaat ook goed behalve rekenen.

Daan Huet
Door

Daan Huet

op 8 November 2016

Wat een super artikel! zeer leerzaam.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 10 November 2016

Dankjewel Daan! Fijn om te horen!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 10 November 2016

Hoi Astrid, waar gaan we heen met onze stressvolle maatschappij... Wat goed dat je de spanning bij je kleuters signaleert! Heb je knuffels in de klas? Zo ja, dan zou je de knuffelademhaling kunnen doen. Die gaat als volgt: schuif alle tafels en stoelen aan de kant en laat de kinderen op hun rug op de grond liggen. Ze leggen nu een knuffel op hun buik en laten deze door hun ademhaling omhoog en omlaag bewegen. Dit lukt alleen als ze met hun buik ademhalen. En dat is precies wat we willen, want door de buikademhaling ontspan je. Je zou ook yoga oefeningen kunnen doen. Onderstaand de link naar een filmpje. (Ik vind het te schattig.. ;-) ) https://www.youtube.com/watch?v=h36ZfBkt0Eg Succes en mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust! We helpen je graag.

Karin
Door

Karin

op 4 February 2019

Heb je ook tips voor pubers ? Ik heb een zoon van 15 die aldoor zegt ontzettend moet te zijn en ook al best wat keren ziek is geweest dit schooljaar. Zijn cijfers (Havo4) zijn ook een stuk minder dan vorig schooljaar. Ik heb het idee dat hij het lastig vindt en daardoor de neiging heeft te vluchten in gamen etc. Maar het is natuurlijk ook gewoon een puber dus wanneer is het stress en wanneer "normaal" pubergedrag ...

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 5 February 2019

Beste Karin, Het is van een afstand lastig in te schatten wat de oorzaak is van de vermoeidheid en het ziek zijn van je zoon. Ik zou sowieso even langs de huisarts gaan. Als blijkt dat er lichamelijk niets aan de hand is, kun je verder gaan zoeken. Je zou daarnaast aan je zoon kunnen vragen of hij het moeilijk vindt op school en of hij daarom afleiding zoekt in het gamen. Wellicht geeft dit opheldering. Succes! Hartelijke groet, Carola

Slaapwijsheid
Door

Slaapwijsheid

op 8 May 2020

Goed stuk Carola! Als kind ervoer ik veel stress om onder druk te presteren. Het schrijven, rekenen op commando, zeg maar. Ik kon daar nachten over wakker liggen en niet van slapen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 14 May 2020

Dankjewel Slaapwijsheid! Ik herken het. En waarschijnlijk is dit herkenbaar voor veel kinderen (en volwassenen).. Hartelijke groet, Carola wijzeroverdebasisschool.nl

Janneke
Door

Janneke

op 20 May 2020

Beste Carola, in mijn groep heb ik twee leerlingen die blokkeren bij oefeningen waar tijdsdruk bij komt kijken, bijvoorbeeld tafelsommen trainen met een tijdbalk. Heb je een tip voor mij hoe ik ze kan leren ontspannen bij deze oefeningen? Ik ben heel benieuwd naar je boek 'Ontspannen is leuk', maar krijg het nog niet te pakken. Hartelijke groet, Janneke

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 25 May 2020

Beste Janneke, Je kunt je leerlingen uitleggen dat ze door het vertragen van hun ademhaling minder zenuwachtig worden of rustig worden en zich beter kunnen concentreren. Door het vertragen van de ademhaling wordt het parasympatisch zenuwstelsel geactiveerd. Dat is het deel van het zenuwstelsel dat in verband wordt gebracht met ontspanning. Bij spanning wordt het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd. Je lichaam maakt zich dan klaar om te vechten of te vluchten (of bevriest). Je kunt dan niet goed meer nadenken, omdat je in gevaarlijke situaties beter direct kunt handelen. (In het kort. ;-) )
 Oefen het langzamer ademhalen samen met je leerlingen. Je kunt dit doen door ze een hand op hun buik te laten leggen en de uitademing iets langer te maken dan de inademing (bijvoorbeeld 3 tellen in en 4 tellen uit). Als ze dit onder de knie hebben, zou ik het eerst proberen zonder de tijdsdruk. Bijvoorbeeld tijdens een gewone rekenles. Daarna kun je oefenen met tijdsdruk en dan kun je proberen hoe een tempotoets gaat.
Het boek ‘Ontspannen is leuk!’ is helaas uitverkocht.
 Succes!
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

 Hartelijke groet,
 Carola

Reactie plaatsen