Uitleg > Cito-toetsen

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel
wat is de nio toets

Wat is de NIO toets?

NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. De toets duurt in totaal 2 uur en bestaat uit 6 onderdelen:
Bekijk artikel
leerling maakt lvs toets

Wat zijn LVS toetsen?

Een LVS-toets staat voor een Leerling Volg Systeem-toets. Het LVS maakt duidelijk welke capaciteiten, vaardigheden en kennis een leerling in huis heeft. Ook vertelt deze systematiek hoe de prestaties van de bewuste scholier zich verhouden tegenover het klassikaal en landelijk […]
Bekijk artikel
wat is de iep toets

Wat is de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief voor de Cito Eindtoets of de Route 8 Eindtoets.
Bekijk artikel
drempeltoets groep 7 en 8

Wat is de Drempeltest en hoe werkt deze test?

(De Drempeltest heet nu Leerpotentietest.) Testen, Cito-toetsen, onderzoeken, methode- en niet methode gebonden toetsen… en de Drempeltest. Er zijn enorm veel mogelijkheden om te peilen hoe een kind zich ontwikkelt en welk onderwijstype in de toekomst voor hem of haar […]
Bekijk artikel
DLE-score juf

Wat is een DLE score?

De DLE score is een maandelijkse norm, die aangeeft hoever een leerling moet zijn met de lesstof. De DLE-score staat voor Didactisch Leeftijd Equivalent. Deze standaard gebruiken basisschooldocenten als een eenduidig normeringssysteem tussen groep 3 en 8.
Bekijk artikel