Cito-toetsen groep 5: een overzicht voor ouders

Alles weten over de Cito-toetsen in groep 5 en hoe je jouw kind daarop kunt voorbereiden? Bekijk hier welke Cito-toetsen er zijn en wanneer ze worden afgenomen.

Op de meeste basisscholen in Nederland worden de Cito-toetsen afgenomen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen:

De toetsen zijn een momentopname, maar zeggen wel degelijk iets over de voortgang van je kind en de te verwachten successen of problemen in de toekomst.

De toetsen passen in het leerlingvolgsysteem; de leerkracht krijgt inzicht in wat er in zijn klas gebeurt, welke kinderen de stof goed beheersen en welke kinderen wat meer hulp kunnen gebruiken. In groep 5 is het helemaal nog niet aan de orde welke vervolgopleiding je kind straks kan doen. Dat is echt pas iets voor groep 8.

In de lagere groepen is de Cito-toets vooral een hulpmiddel voor de leerkracht om de lesstof, uitleg en instructies mogelijk aan te passen aan het niveau van de kinderen zodat iedereen uiteindelijk een gemiddelde of bovengemiddelde score haalt.

Verschil Cito-toetsen en methodegebonden toetsen

Naast de Cito-toetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen: de methodegebonden toetsen. Deze toetsen worden regelmatig afgenomen om te kijken of de kinderen de onlangs verworven kennis kunnen reproduceren of in vaardigheden kunnen omzetten.

Omdat de lesstof nog vers in het geheugen ligt en de methodegebonden toets meestal alleen de onderwerpen toetst waar de afgelopen tijd veel mee is geoefend, zal een kind bij deze toetsen vaak beter scoren dan bij de Cito-toetsen. Omdat de vraagstelling van een Cito-toets vaak anders is dan die van een methodegebonden toets en omdat alle stof die het afgelopen half jaar aan bod is gekomen in één keer wordt getoetst, vinden veel kinderen een Cito-toets vaak een stuk lastiger dan een methodegebonden toets.

Ook faalangst kan bij een Cito-toets een rol spelen. Die methodegebonden toetsen, nou ja, die gaan doorgaans best goed. Maar een Cito-toets is écht spannend en soms zelfs een beetje eng. Dat brengt stress met zich mee. En niet alleen bij de kinderen. Sommige ouders staan tijdens de Cito-dagen volledig in de stress mode, en dat blijft bij de kinderen niet onopgemerkt.

Leerlingen die de methodegebonden toetsen een beetje saai vinden en daarom niet zo goed hun best doen, komen tijdens een Cito-toets vaak prima uit de verf. Misschien is een Cito-toets wel een stuk moeilijker, maar deze is in elk geval interessanter en belangrijker dan een methodegebonden toets. Dan zal zo’n leerling extra zijn best doen en kan de score verrassend zijn.

*In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen.

Download de toetskalender als PDF De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar (juni).

Cito-toetsen M5

In januari in groep 5 krijgen de kinderen de volgende Cito-toetsen:

Cito-toetsen E5

In mei/juni in groep 5 komen de volgende toetsen aan bod:

DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed je kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

Cito toetsen groep 5: uitslag

De score op een Cito-toets wordt weergegeven in een met de cijfers I t/m V of de letters (A t/m E).  Hieronder ziet u het overzicht van de scores en wat deze betekenen. Cito zet de score van je kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als je kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland. De uitslagen van de Cito-toetsen kunt u meestal op het rapport zien.

I – 20% – ver boven het gemiddelde

II – 20% – boven het gemiddelde

III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen

IV – 20% – onder het gemiddelde

V – 20% – ver onder het gemiddelde

Bij de indeling met de letters A t/m E ziet de verdeling er zo uit:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen

B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde

C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde

D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde

E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Cito scores groep 5

Hieronder een overzicht van de Cito scores:

cito normering uitleg

Slechte score cito groep 5?

Eén fout kan verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan gericht oefenen met je kind met bijvoorbeeld oefenboeken rekenen.

Moet je je als ouder direct zorgen maken bij een minder goede score? Nee, dat hoeft niet. Ook al scoort je kind maar middelmatig bij een Cito-toets, daarmee is zijn lot nog lang niet bezegeld. Er zijn nog enkele schooljaren te gaan voor het zover is en sommige kinderen maken opeens een tussensprint van jewelste.

Het is net als met groeien: opeens zijn ze 3 cm langer! Reageer dus niet meteen met een alarmfase rood bij een minder goede score. De Cito-toets dan maar afdoen als ‘niet belangrijk’? Als ‘een momentopname’, waar je verder niets aan hebt? Natuurlijk niet.

Doordat de Cito-toetsen heel gevarieerd zijn in het niveau van vragen, krijgen kinderen die de lesstof goed beheersen, een kans te laten zien wat ze kunnen.

De leerkracht krijgt inzicht in de verschillen tussen de leerlingen onderling en kan zijn aanpak in de periode die daarop volgt, toespitsen op die verschillen: leerlingen die een hoge score halen bijvoorbeeld meer zelfstandig laten werken en verdiepingsstof aanbieden, matig en slecht presterende leerlingen extra aandacht, uitleg, instructie en oefenmateriaal geven. Op die manier blijft leren voor iedereen leuk, en dat is een heel belangrijk aspect van de basisschool!

Bekijk ook:

jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel
meisje leest boek

Wat zijn AVI toetsen?

AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor: Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar leesvaardigheid. Schoolboeken vermelden daarom de AVI-norm, om zo de moeilijkheidsgraad […]
Bekijk artikel