arrow_drop_up arrow_drop_down

Cito-toetsen groep 5

Als ouder word je graag op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind op school. Je wil weten of hij de lesstof begrijpt, het tempo kan bijbenen en of hij met zijn nieuwe kennis ook iets kan doen. En wat zeker zo belangrijk is: of je kind het op school naar zijn zin heeft. Leren is leuk, zolang frustratie achterwege blijft. Op de meeste basisscholen in Nederland worden de Cito-toetsen afgenomen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen: midden groep 5 (M5) en eind groep 5 (E5). De toetsen zijn een momentopname, maar zeggen wel degelijk iets over de voortgang van je kind en de te verwachten successen of problemen in de toekomst. De toetsen passen in het leerlingvolgsysteem; de leerkracht krijgt inzicht in wat er in zijn klas gebeurt, welke kinderen de stof goed beheersen en welke kinderen wat meer hulp kunnen gebruiken. In groep 5 is het helemaal nog niet aan de orde welke vervolgopleiding je kind straks kan doen. Dat is echt pas iets voor groep 8. In de lagere groepen is de Cito-toets vooral een hulpmiddel voor de leerkracht om de lesstof, uitleg en instructies mogelijk aan te passen aan het niveau van de kinderen zodat iedereen uiteindelijk een gemiddelde of bovengemiddelde score haalt.

Verschil Cito-toetsen en methodegebonden toetsen

Naast de Cito-toetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen: de methodegebonden toetsen. Deze toetsen worden regelmatig afgenomen om te kijken of de kinderen de onlangs verworven kennis kunnen reproduceren of in vaardigheden kunnen omzetten. 

Omdat de lesstof nog vers in het geheugen ligt en de methodegebonden toets meestal alleen de onderwerpen toetst waar de afgelopen tijd veel mee is geoefend, zal een kind bij deze toetsen vaak beter scoren dan bij de Cito-toetsen. Omdat de vraagstelling van een Cito-toets vaak anders is dan die van een methodegebonden toets en omdat alle stof die het afgelopen half jaar aan bod is gekomen in één keer wordt getoetst, vinden veel kinderen een Cito-toets vaak een stuk lastiger dan een methodegebonden toets

Ook faalangst kan bij een Cito-toets een rol spelen. Die methodegebonden toetsen, nou ja, die gaan doorgaans best goed. Maar een Cito-toets is écht spannend en soms zelfs een beetje eng. Dat brengt stress met zich mee. En niet alleen bij de kinderen. Sommige ouders staan tijdens de Cito-dagen volledig in de stress mode, en dat blijft bij de kinderen niet onopgemerkt. 

Leerlingen die de methodegebonden toetsen een beetje saai vinden en daarom niet zo goed hun best doen, komen tijdens een Cito-toets vaak prima uit de verf. Misschien is een Cito-toets wel een stuk moeilijker, maar deze is in elk geval interessanter en belangrijker dan een methodegebonden toets. Dan zal zo'n leerling extra zijn best doen en kan de score verrassend zijn. 

cito toetsen wanneer

 *In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen. 

Download de toetskalender als PDF De toetsen die staan aangegeven met een 'M' worden in het 'Midden' van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een 'E' worden gemaakt aan het 'Einde' van het schooljaar (juni).

Cito-toetsen M5

  In januari in groep 5 krijgen de kinderen de volgende Cito-toetsen:

Cito-toetsen E5

In mei/juni in groep 5 komen de volgende toetsen aan bod:

  • Rekenen E5
  • DMT en AVI E5
  • Spelling E5
  • Woordenschat E5)
  • Technisch Lezen E5

DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed je kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Cito toetsen groep 5: uitslag

De score op een Cito-toets wordt weergegeven in een met de cijfers I t/m V of de letters (A t/m E).  Hieronder ziet u het overzicht van de scores en wat deze betekenen. Cito zet de score van je kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als je kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland. De uitslagen van de Cito-toetsen kunt u meestal op het rapport zien. 

I - 20% - ver boven het gemiddelde 

II - 20% - boven het gemiddelde 

III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen

 IV - 20% - onder het gemiddelde 

V - 20% - ver onder het gemiddelde 

Bij de indeling met de letters A t/m E ziet de verdeling er zo uit: 

A -  25% - hoogst scorende leerlingen 

B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde 

C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde 

D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde 

E  - 10% - laagst scorende leerlingen


Cito scores groep 5

Hieronder een overzicht van beide indelingen: cito toetsscores groep 5

Slechte score cito groep 5?

Eén fout kan verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)? 

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan gericht oefenen met je kind met bijvoorbeeld oefenboeken rekenen. Moet je je als ouder direct zorgen maken bij een minder goede score? Nee, dat hoeft niet. Ook al scoort je kind maar middelmatig bij een Cito-toets, daarmee is zijn lot nog lang niet bezegeld. Er zijn nog enkele schooljaren te gaan voor het zover is en sommige kinderen maken opeens een tussensprint van jewelste. 

Het is net als met groeien: opeens zijn ze 3 cm langer! Reageer dus niet meteen met een alarmfase rood bij een minder goede score. De Cito-toets dan maar afdoen als ‘niet belangrijk’? Als ‘een momentopname’, waar je verder niets aan hebt? Natuurlijk niet. 

Doordat de Cito-toetsen heel gevarieerd zijn in het niveau van vragen, krijgen kinderen die de lesstof goed beheersen, een kans te laten zien wat ze kunnen. De leerkracht krijgt inzicht in de verschillen tussen de leerlingen onderling en kan zijn aanpak in de periode die daarop volgt, toespitsen op die verschillen: leerlingen die een hoge score halen bijvoorbeeld meer zelfstandig laten werken en verdiepingsstof aanbieden, matig en slecht presterende leerlingen extra aandacht, uitleg, instructie en oefenmateriaal geven. Op die manier blijft leren voor iedereen leuk, en dat is een heel belangrijk aspect van de basisschool! 

Meer weten over de scores van de cito toetsen? Bekijk dan het artikel: Cito scores, wat je moet weten over het leerlingvolgsysteem.

Cecilia
Door

Cecilia

op 08 Dec 2015

Mijn kind zit in gr 4 maar ik krijg steeds berichten over gr 5

radja
Door

radja

op 09 Dec 2015

Goedemorgen Maaike, Hebben jullie oefenbladen voor de cito die gegeven wordt in januari (alle onderdelen). Alvast bedankt

Maaike de Boer
Heidi van Maris
Door

Heidi van Maris

op 19 Apr 2016

Hallo Maaike, graag zou ik alle onderdelen van de citotoets E5 met mijn zoontje oefenen, zodat hij weet wat hij kan verwachten. Ik kan nergens complete citotoetsen vinden van voorgaande jaren. Heb je een tip? Wat kan ik doen of wat kan ik het beste waar bestellen. Al vast bedankt voor je antwoord. Met vriendelijke groet, Heidi

Maaike de Boer
Lianne Bouman
Door

Lianne Bouman

op 08 Dec 2016

Ik heb me eerder geregistreerd, maar ik kom niet binnen. Kunt u mij een handje helpen aub?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 09 Dec 2016

Hi Lianne, Ik heb je een e-mail gestuurd met een link naar de oefenbladen voor groep 5. Groeten, Maaike

claudia
Door

claudia

op 10 Jan 2017

zijn er ook oefen bladen voor begrijpend lezen en woordenschat groep 5 mijn dochter heeft het hier erg moeilijk mee

Maaike de Boer
Tirza
Door

Tirza

op 12 Jan 2017

Hoi, Is er ook een oefen blad voor spelling / woordenschat / dictee of zo. mijn dochter heeft volgende week Cito spelling, kunnen we hier ook voor oefenen?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 13 Jan 2017

Hi Tirza, Voor taal op het moment nog niet. De oefenbladen hiervoor worden dit schooljaar nog geplaatst op de website.

tamara
Door

tamara

op 14 Mar 2017

Hallo Ik heb een vraag betreffende mijn dochter van 8 jaar. Zij zit in groep 5 en haar cito scores zijn in principe allemaal prima alsmede ook haar cijfers. Zij blijft echter zowel dit jaar als vorig jaar erg laag scoren op de citotoets rekenen. Ik vind dit moeilijk want in de klas scoort ze prima cijfers voor wat betreft rekenen. Hoe kan ik deze scores toch verbeteren? Is het volgen van bijles een optie? Ik wil daarbij opmerken dat mijn dochter wel erg gevoelig is en vaak onzeker dus ik wil het niet onnodig zwaar aanzetten. met vriendelijke groet Tamara

Manon
Door

Manon

op 18 Apr 2017

Zijn er ook dmt oefenbladen?

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 18 Apr 2017

Hi Manon, we hebben helaas geen oefenbladen voor dmt. Hartelijke groet, Maaike

Mariska
Door

Mariska

op 28 Nov 2017

Ik krijg alleen oefenbladen rekenen terwijl ik die boeken al koop, heb je ook citotrainers voor spelling?

Carola de Koning
Petra
Door

Petra

op 29 Nov 2017

Voor de jongste ontvang ik al een tijdje info over groep 5 (erg handig!!), zou ik daarnaast voor de oudste ook info kunnen ontvangen voor groep 8?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 30 Nov 2017

Hoi Petra, Als het goed is, ontvang je vanaf nu ook onze e-mails met informatie en tips voor ouders van kinderen in groep 8. Hartelijke groet, Carola

F.E.Kuiper
Door

F.E.Kuiper

op 22 Nov 2018

Een vraag: Ik ben op zoek naar redactiesommen groep 5 en wanneer ik rechts bij: Aanbevolen voor jou, redactiesommen groep 5 aanklik, dan krijg ik redactiesommen groep 4 te zien! Volgens mij klopt er iets niet!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 23 Nov 2018

Beste F.E. Kuiper, Dank voor uw oplettendheid. We hebben het aangepast. Hartelijke groet, Carola

Khadija
Door

Khadija

op 05 Nov 2019

Hallo, Mijn kinderen zitten beiden in groep 5. Ik ontvang ook mails over groep 6. Van groep 6 hoef ik dus nog geen mails te ontvangen. Bedankt voor deze website! Erg nuttig!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 06 Nov 2019

Beste Khadija, Ik denk dat je met een ander e-mailadres op onze lijst voor groep 6 staat, want we kunnen je onder dit adres niet op die lijst vinden. Je kunt je onderaan iedere e-mail die je krijgt uitschrijven. Dan ontving je geen mails meer. Fijn om te horen dat je onze website nuttig vindt! Hartelijke groet, Carola

Reactie plaatsen