Uitleg > Ouders en school

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

meisje maakt huiswerk

Kerndoelen in het basisonderwijs

Met kerndoelen worden in het basisonderwijs de hoofdlijnen aangegeven van een bepaald onderdeel van bijvoorbeeld rekenen of taal. Een kerndoel geeft aan waar het onderdeel over gaat en wat het belangrijkste daarbij is.
Bekijk artikel
Jongen is aan het leren in boek

Wat is een leerlijn?

In een leerlijn zijn de kerndoelen op een niveau dieper uitgewerkt. Waar de kerndoelen nog van algemene aard zijn en in tamelijk abstracte woorden zijn opgesteld, zien we in de leerlijn een duidelijke uitwerking per schooljaar.
Bekijk artikel
juf kinderen les

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.
Bekijk artikel
wat is een pedagoog

Wat is een pedagoog?

Een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij kijkt hij naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Hij kent dus de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond […]
Bekijk artikel
pabo schoolbenodigdheden

Wat is de Pabo?

De pabo is de afkorting van de ‘pedagogische academie voor het basisonderwijs’. Elke leerkracht in het basisonderwijs, oftewel elke juf of meester, heeft deze opleiding gevolgd. De pabo is in principe een 4-jarige opleiding op hbo-niveau.
Bekijk artikel