Uitleg > Ouders en school

Bekijk de artikelen met uitleg. In de artikelen geven remedial teachers en leerkrachten jou tips over hoe jij jouw kind het beste kunt helpen. Je vindt er ook uitleg over lesstof van de basisschool.

leraar rapport nakijken

Wat is een onderwijskundig rapport?

Een onderwijskundig rapport is een wettelijk verplicht rapport met informatie over de leerling dat wordt overgedragen aan de nieuwe school als een leerling van school verandert. Zo’n rapport stuurt de school mee als een scholier naar een andere basisschool gaat vanwege een […]
Bekijk artikel
leerlingen steken vinger op klaslokaal

Wat is de onderwijsinspectie?

De onderwijsinspectie kijkt niet of ouders en leerlingen aan de leerplicht voldoen, maar zij controleert de onderwijsinstanties. Haar volledige naam is de Inspectie van het Onderwijs. Dit is het intern controleorgaan opererend in opdracht van het Ministerie van OCW. Naast het […]
Bekijk artikel
wat is leerplicht

Wat is de leerplicht?

Wat is de leerplicht? Leerplicht betekent dat kinderen van 5 t/m 16 jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Het is dus strafbaar als deze doelgroep geen onderwijs geniet aan een Nederlandse school.
Bekijk artikel
hoogbegaafd meisje achter laptop

Wat is een kopklas?

Een kopklas is een klas na groep 8, bedoeld voor slimme basisscholieren die door een taalachterstand slecht presteren op de doorstroomtoets. Zij kunnen een lage toetsscore krijgen, alleen omdat ze de vragen van een test minder of niet goed begrijpen.
Bekijk artikel

Wat is juffen- en meesterdag?

Juffen- en meesterdag is een dag waarop de docenten in het zonnetje staan. Het is te vergelijken met secretaresse-dag voor leraren. Een dag in het jaar organiseren kinderen een feestdag voor de docenten die voor hun klas staan. Dit doen […]
Bekijk artikel
jongen met leraar achter tablet

Wat is intern begeleider (IB’er)?

Een Interne Begeleider (IB’er) is iemand die verschillende taken uitvoert die de school ondersteunen buiten de leerkracht om. Eigenlijk kan een IB’er overal bij betrokken zijn als achtervanger, maar hij of zij geeft geen les. Tenminste, in zijn oorspronkelijke functie. Een […]
Bekijk artikel
wat gebeurt er op de bso?

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)? Buitenschoolse opvang (BSO) is de ontvangst van een kind buiten reguliere schooltijden om. Het gaat hier om een professionele dienstverlening, bedoeld voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Vaak kunnen ouders voor de BSO terecht […]
Bekijk artikel
kinderen onderweg naar school

Wat is bijzonder onderwijs?

Het bijzonder onderwijs is een erkende schoolorganisatie buiten de overheid om. Soms gaat de gemeente namelijk over het schoolbestuur. Maar dat is dus in het bijzondere onderwijs niet het geval. Een bijzondere school ontvangt wel evenveel subsidie als (tegenhanger) openbaar […]
Bekijk artikel
kind basisschool

Wat is de aanmeldleeftijd?

Wat is de aanmeldleeftijd voor mijn kind op de basisschool? De aanmeldleeftijd is het moment dat je een kind kunt inschrijven bij een basisschool. Let dan dus op, want deze aanmelding is niet te verwarren met de leeftijd dat een […]
Bekijk artikel