Wat is de leerplicht?

Wat is de leerplicht? Leerplicht betekent dat kinderen van 5 t/m 16 jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Het is dus strafbaar als deze doelgroep geen onderwijs geniet aan een Nederlandse school.

Wel is er een aantal vrijstellingen in het geval dat:

  • Er tegenstand is vanuit de ouder richting alle onderwijsvormen die zich in de naaste omgeving bevinden. Of dat de ouders geen vaste verblijfplaats hebben.
  • Een kind psychisch en lichamelijk ongeschikt is voor het reguliere onderwijsaanbod en zelfs speciaal onderwijs geen uitkomst biedt.
  • Een leerling al in het buitenland onderwijs geniet.

Nadelen thuisonderwijs

In al deze gevallen kan de ouder ervoor kiezen om een kind thuisonderwijs aan te bieden, met als nadelen dat een vader of moeder veel tijd kwijt is. Of dat het kind veel minder leert zich in een groep staande te houden. Bovendien heeft een ouder bij thuisonderwijs verschillende petten op en is het lastig om van alle schoolvakken evenveel te weten.

Verplichtingen tijdens de leerplicht

De leerplicht start vanaf de eerste dag van de maand dat een kind 5 jaar wordt. Kinderen van 4 jaar mogen al wel naar de basisschool, maar dat hoeft niet per se van de Nederlandse wet. Vanaf het 12de jaar dragen scholieren zelf ook hun verantwoordelijkheid om naar school te gaan. Een leerplichtambtenaar kan afwezigheid beboeten met bedragen van al gauw 500 euro. Vervroegde vakanties zijn hier geen uitzondering op.

Kwalificatieplicht

Tussen de 16 en 18 jaar is een kind verplicht zijn startkwalificatie te halen, om zo klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Zo’n startkwalificatie betekent dat een kind minstens een vmbo-/mavo-, havo- of vwo-diploma moet hebben. Heeft een schoolverlater dat niet, dan krijgt de gemeente hier melding van. In dat geval neemt een leerplichtambtenaar contact met de jongere op. Samen kijken zij alsnog of dankzij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt terugstroom naar het onderwijs mogelijk is.

De leerling heeft een leerplicht, maar het onderwijs heeft ook een zorgplicht. Zo moet men een kind passend onderwijs kunnen bieden.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Het doel ervan is dat elke leerling profiteert van alle bestaande onderwijsvoorzieningen en leerlingondersteuning. Vooral aan kinderen met bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen bieden scholen dan extra hulp. Zo kan elk kind het beste uit zichzelf halen.

Zorgplicht en passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege een fysieke handicap, stoornis of leerproblemen. In alle regio’s werken een aantal scholen samen om te zorgen voor passende ondersteuning voor deze kinderen. Door deze samenwerking bieden alle regioscholen dezelfde basisondersteuning aan, waardoor een kind in principe niet gebonden is aan een specifieke school.

Waar deze basisondersteuning precies uit bestaat, spreken de scholen zelf met elkaar af. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor kinderen met gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, hulp bij dyslexie of leerlingenvervoer. De kwaliteit van de hulp moet alleen wel aan de normen van de Onderwijsinspectie voldoen. Daarnaast bieden enkele scholen uit zo’n samenwerkingsverband nog extra unieke begeleiding aan. Bijvoorbeeld trainingen in sociale vaardigheden. Zulke scholen werken dan vaak samen met jeugdhulpinstanties.Mocht een school de nodige ondersteuning niet kunnen bieden, dan moeten zij de andere opties (bijvoorbeeld speciaal onderwijs) met de ouders bekijken. Deze zorgplicht is om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijs voor hen zou zijn.

Kosten

Om leerlingen goed te begeleiden, krijgen scholen hier geld voor. Zo zijn zij in staat de nodige ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan kinderen die dat nog hebben. De regioscholen die samenwerken, ontvangen samen de financiële ondersteuning. Dit bedrag verdelen zij onderling, zodat het optimaal terechtkomt.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *