Wat is de onderwijsinspectie?

De onderwijsinspectie kijkt niet of ouders en leerlingen aan de leerplicht voldoen, maar zij controleert de onderwijsinstanties. Haar volledige naam is de Inspectie van het Onderwijs. Dit is het intern controleorgaan opererend in opdracht van het Ministerie van OCW. Naast het inspecteren rapporteert zij ook om scholen te stimuleren hun kwaliteit te verbeteren.

Taken onderwijsinspectie

De inspectie richt zich op het:

De taken zijn nogal divers. Zo voert zij bijvoorbeeld thematische onderzoeken uit die trends signaleren in het Nederlandse onderwijs. Ook werken er bij de inspectie vertrouwensinspecteurs waar ouders bij terecht kunnen als er een verdenking is van: geweld, radicalisering, discriminatie, of seksueel misbruik op een school. De inspectie adviseert ook andere overheidsorganen over onderwijsaangelegenheden.

Het basisonderwijs en de onderwijsinspectie

vergrootglas

De onderwijsinspectie kent als overheidsdienst een bepaalde hiërarchie. Aan het hoofd staat een inspecteur-generaal, bijgestaan door een hoofdinspecteur. Verder kent de inspectie 600 medewerkers. Naast inspecteurs zijn er ook nog analisten en collega’s werkzaam bij ondersteunende afdelingen.

Tijdens een inspectie op de basisschool komen een of meer inspecteurs langs. Zij beoordelen dan de opleiding op verschillende facetten. De school kan dan het oordeel krijgen van: zeer zwak, zwak tot basiskwaliteit. Slechts 3% van de basisscholen scoort in Nederland zwak. Voor de toekomst zijn er plannen om ook een school als zeer goed te beoordelen.

Welke basisschool is het beste?

Als een inspecteur een basisschool voldoende beoordeelt, dan betekent dat dat de school financieel gezond is en er geen signalen zijn van misstanden. Zelfs als een school kwalitatief goed werk levert, maar kasproblemen heeft, dan is het oordeel van de school zwak. Bij een onvoldoende beoordeling verscherpt de inspectie het toezicht.

Als je wilt weten of jouw keuze voor een basisschool de juiste is, dan geeft deze link hierover meer informatie: Hoe kies je een goede basisschool?

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *