Wat is een onderwijskundig rapport?

Een onderwijskundig rapport is een wettelijk verplicht rapport met informatie over de leerling dat wordt overgedragen aan de nieuwe school als een leerling van school verandert. Zo’n rapport stuurt de school mee als een scholier naar een andere basisschool gaat vanwege een verhuizing of verschil in niveau. Ook bij overgang naar de brugklas stuurt de school zo’n rapport mee.

Welke gegevens staan in het onderwijskundig rapport?

Het onderwijskundig rapport bevat in regel de volgende gegevens van de scholier:

 • resultaten en ontwikkelingen
 • informatie extra begeleiding en de vorderingen hiervan
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • attitude

Als het kind overgaat naar het voortgezet onderwijs dan vermeldt een docent het schooladvies voor het niveau en de doorstroomtoets-scores. Scholen zijn overigens niet verplicht dit allemaal in het rapport op te nemen.

Wat doet een nieuwe school met het onderwijskundig rapport?

juf rapport schrijven

De nieuwe school is afhankelijk van het rapport. Of het nou gaat om verandering van basisschool, of overgang naar het voortgezet onderwijs. Op basis van dit document beslist zij namelijk of zij een leerling moet afwijzen of aannemen. De verantwoordelijkheid om het rapport op te vragen en te raadplegen ligt bij de nieuwe school. De basisschool speelt dus geen actieve rol bij de verzending.

Rol ouders

Als ouder heb je ook rechten wat betreft het onderwijskundig rapport. Een school is verplicht een ouder het document ter inzage aan te bieden. De vader of moeder van het kind ondertekenen deze na inzage. Ook hebben zij recht op weerwoord en mogen hun commentaar aan de verslaglegging toevoegen. Mis je als ouder dus bepaalde informatie, dan kun je die alsnog vermelden. Informatie over extra onderzoeken zijn ook relevant.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

4 reacties op “Wat is een onderwijskundig rapport?”
  • Beste Rieke,

   Een onderwijskundig rapport is een verslag waarin staat wat de resultaten en ontwikkelingen van een leerling zijn, welke extra begeleiding er is geweest en wat de resultaten hiervan zijn, hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling is en welke houding een leerling heeft.
   Een groeidocument is een plan waarin staat welke ondersteuning een leerling nodig heeft, welke doelen er bereikt moeten worden en hoe die doelen bereikt kunnen worden. Iedereen die in het samenwerkingsverband zit, kan online iets in dit document zetten. Samen wordt gekeken hoe doelen bereikt kunnen worden.

   Hartelijke groet,
   Carola

 1. Is de basisschool ook verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen wanneer er nog naar een nieuwe school wordt gezocht en het kind thuis zit?
  Kan dit rapport dan worden overhandigd aan de ouders?

  • Beste Rieke,
   Deze vraag kun je het beste even stellen aan het team van Ouders & Onderwijs.
   Deze mensen zijn gespecialiseerd in de rechten en plichten van ouders met betrekking tot het onderwijs.

   https://oudersenonderwijs.nl/

   Hartelijke groet,
   Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *