headershadow

Latest Blogposts

De cito toetsscores, wat betekent die C-score?

cito toetsscores

Op het rapport (meestal vanaf het tweede rapport) zijn de uitslagen van de zogenaamde cito toetsen weergegeven.

Voor veel ouders is niet helemaal duidelijk wat deze cito toetsscores betekenen.

De Cito toetsen maken onderdeel uit van het Cito leerlingvolgsysteem. De score op een Cito-toets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.  Hieronder zie je de betekenis van de letters.

Cito toetsscores: uitleg

Heeft je kind bij de uitlsag van de cito toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

A -  25% - hoogst scorende leerlingen
B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde
E  - 10% - laagst scorende leerlingen

Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de 25% kinderen in Nederland.

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I - 20% - ver boven het gemiddelde
II - 20% - boven het gemiddelde
III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen
IV - 20% - onder het gemiddelde
V - 20% - ver onder het gemiddelde

cito toetsscores

 

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt (in het geval van de cito-toets rekenen). Je kunt dan gericht oefenen met je kind.

Tip: kijk voor gericht oefenen op http://www.aandachtvoorrekenen.nl

Wil je meer weten over de cito toetsscores? Lees dan ook het volgende artikel: Scores cito toetsen: wat je moet weten over het leerlingvolgsysteem.

Plaats ook even een reactie onder dit artikel.

 

43 reacties op “De cito toetsscores, wat betekent die C-score?


Comment author said

Door Maaike de Boer op 26 november 2014 om 10:03

Beste Janne,
Er is een belangrijk verschil tussen de (methodegebonden)toetsen van school en de Cito-toetsen. De methodegebonden toetsen zijn in het algemeen beheersingstoetsen. De toetsen gaan over de lesstof van de afgelopen weken (3-5 weken) en er wordt getoetst wat de leerling van de aangeboden leerstof beheerst. De Cito-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Hierbij wordt gemeten op welk niveau de vaardigheid (in dit geval van woordenschat) ligt in vergelijking met andere leerlingen in Nederland. Dit reikt verder dan de aangeboden leerstof (er zitten makkelijkere- en moeilijkere opgaven bij dan in de leerstof). Er kan dus een verschil zijn tussen de 'gewone' cijfers en de cito-niveaus. Als dit verschil erg groot is, zoals in het geval van uw zoon, dan is het de moeite waard om hier met de leerkracht over te praten. Het is misschien een idee om inzage te vragen in het leerlingrapport van het Cito v.w.b. woordenschat. Op dit rapport, in de vorm van een grafiek, kunt u de ontwikkeling van de afgelopen jaren zien van uw zoon. Is er een goede groei te zien? Ook kunt u zien of het om een hoge- of een lage C gaat. U kunt de leerkracht ook vragen of het mogelijk is om een foutenanalyse van de laatste Cito-toets te maken. Wellicht biedt de foutenanalyse handvatten voor extra oefening.
Hartelijke groet, Maaike

 

Comment author said

Door Janne op 26 november 2014 om 09:41

Mijn zoon scoort nu al jaren op woordenschat een C (ik durf even niet te zeggen hoog of laag). Maar de "gewone" toetsen scoort hij tussen de 8,5 en een 10... Dat lijkt een heel vreemd verschil?
Als ik er de leerkrachten naar vraag, dan is het standaard antwoord: cito heeft een ander beeld van de woorden die de kinderen moeten kennen dan school. De woordpakketten die de kinderen oefenen op school zijn blijkbaar zo verschillend met wat cito ziet.... Zou het dan niet aan de school zijn om de leerstof meer aan te passen aan wat blijkbaar landelijke standaard is? Zodat de "gewone" cijfers in overeenstemming zijn met de cito-niveaus? Of kijk ik er nu zo verkeerd tegen aan?

Hartelijke groet,
Janne

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 2 september 2014 om 12:14

De niveaus van de cito-toetsen worden met twee verschillende verdelingen aangegeven. De verdeling A t/m E (25%, 25%, 25%, 15% en 10%) en de verdeling I t/m V (20%, 20%, 20%, 20%, 20%). De verdelingen worden naast elkaar gebruikt. De ene school gebruikt A t/m E en de andere school I t/m V. Sommige scholen combineren de verdelingen. Cito heeft de normering van de cito-toetsen in het schooljaar 2013-2014 aangepast. Dit heeft echter te maken met de vertaling van de zogenaamde vaardigheidsscore naar de niveaus (A t/m E of I t/m V). De aanpassing van deze normering heeft waarschijnlijk tot de lagere score van uw kind geleid. Een uitgebreide uitleg over de aanpassing van de normering is opgenomen in het volgende artikel: http://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen/.
Er wordt overigens door Cito niet gewerkt met de termen 'voldoende' of 'onvoldoende'. De niveaus zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Een C-score wordt aangeduid als 'net tot ruim onder het landelijk gemiddelde'.

 

Comment author said

Door Monique op 2 september 2014 om 07:43

naar ik heb begrepen zijn de cito-scores van een verdeling van 25%, 25%, 25%, 15%, 10% naar een 20%, 20%, 20%, 20%, 20% verdeling gegaan. Hierdoor heeft mijn kind vorig schooljaar een cito van een B naar een C-score gehaald. Kun u mij vertellen hoe ik een en ander moet interpreteren en waar ligt nu de grens van de nog voldoende en de net onvoldoende?

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 25 augustus 2014 om 14:07

Het aantal goede antwoorden op een toets wordt omgezet naar een zogenaamde vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore wordt weer vertaald naar een A t/m E-score. (zie hiervoor ook het volgende artikel: http://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen/). Hoe dicht de B bij de A ligt, kunt u het beste navragen op school. De leerkracht heeft ook een overzicht van de ontwikkeling van de vaardigheidsscore.

 

Comment author said

Door Iris op 25 augustus 2014 om 11:20

Hallo

ik kan nergens vinden bij hoeveel punten je een A dan wel B dan wel C score krijgt. Ik kan dus niet inschatten of de B bijna een A is of de C bijna een B. Heeft u antwoord hierop?

hartelijke groet
Iris

 

Comment author said

Door debbie op 19 augustus 2014 om 10:09

Wij hebben op school geen entreetoets in groep 7 alleen in groep 8 het drempelonderzoek.
Ze kijken bij ons naar de citos groep 6,7 en 8 dan het drempelonderzoek en hoe het kind is met huiswerk en in de klas.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 18 augustus 2014 om 11:40

Ik zou op school navragen hoe het schooladvies wordt vastgesteld. Dit verschilt namelijk per school. Sommige scholen nemen de entreetoets van groep 7 hierin mee en andere scholen nemen bijvoorbeeld het drempelonderzoek in groep 8 af. Uiteraard tellen ook de toetsen uit het leerlingvolgsysteem mee. Hierbij tellen Rekenen en Begrijpend Lezen meestal het zwaarst mee.

 

Comment author said

Door debbie op 7 augustus 2014 om 10:17

Enig idee wat mijn dochter haar niveau nu zou zijn onderstaande is van eind groep 7.

technisch lezen a
begrijpend lezen hoge c 2 teveel fout voor een b
rekenen a
spelling a

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 16 juni 2014 om 11:47

Beste Agnes,
Dat is inderdaad een afwijkende score voor technisch lezen. Heb je het al met de leerkracht besproken? Ik zou ook zeker zijn of haar advies inwinnen. Bij twijfel zou ik het laten testen, zeker als het veel voorkomt in de familie. Veel middelbare scholen nemen overigens aan het begin van de brugklas een spellingtest af om te zien of ze bepaalde kinderen moeten laten testen. Als je de mogelijkheid hebt om het zelf te laten testen dan kun je beter niet wachten op de brugklas.

 

Comment author said

Door Agnes op 16 juni 2014 om 11:32

Zoon, 11 jaar, groep 7 scoort voor rekenen A+. Begrijpend Lezen en Spelling een B.
Maar voor woordjes lezen scoort hij lager: kaart 1 C, kaart 2 C en kaart 3 D.
Hij komt niet in aanmerking voor een dyslexietest. Maar omdat naar mijn mening het verschil tussen A+ en D nogal groot is, vraag ik me af of hij toch niet dyslexie zou kunnen hebben. Ook omdat aan vaders kant al zijn neefjes de diagnose dyslexie hebben (scoorden wel laag genoeg voor een test).
Nu hoeft hij voor de eindtoets in groep 8 geen woordjes met een stopwatch ernaast te lezen, dus verwacht ik dat hij het best goed zal doen. Toch telt dit leerlingvolgsysteem mee in de aanbeveling van de school.
Wat is wijsheid? Op z'n beloop laten of toch laten testen?

 

Comment author said

Door ria op 16 juni 2014 om 10:37

Helaas gaat iedereen voorbij aan de reactie van het kind. Er word gekeken naar een score van een moment. Mijn dochter die volgens een IQ test havo niveau aan zou moeten kunnen scoort een E. Ze heeft moeite met rekenen en krijgt aangepaste lesstof( dan is vaak ook begrijpend lezen een probleem, dus scoren ze daar ook laag op). Hierin gaat ze vooruit en hoort dat ook regelmatig. De toetsen en ook de Cito is echter niet aangepast. Een kind word op die manier weer regelrecht de hoek ingeschopt. Hoe geloofwaardig is het als ik tegen haar zeg, je doet het heel goed, je gaat vooruit, maar ze word voor dom uitgemaakt omdat ze het laagste scoort van de klas.
De cito is m.i. een achterhaald systeem, dat niks zegt over prestaties en ontwikkelingen van een leerling, maar vooral veel frustraties met zich meebrengt voor heel veel kinderen.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 14 april 2014 om 11:31

Een A-score op een cito toets houdt in dat je kind tot de 25% hoogst scorende leerlingen in Nederland behoort. Kinderen die een A+ scoren behoren tot de 10% hoogst scorende leerlingen in Nederland.

 

Comment author said

Door x op 13 april 2014 om 23:13

Wat betekent het als je dochter een A+ score heeft bij de cito's in groep 8.

Ps. Ik bedoel daarmee de normale cito's

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 3 april 2014 om 13:16

De resultaten uit het leerlingvolgsysteem van groep 7 en groep 8 tellen uiteraard mee in het schooladvies. Het is denk ik belangrijk om te weten waar de school het schooladvies op baseert. De meeste scholen zijn daar heel open over en geven ook aan wat voor de school daarin zwaar telt. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die het Drempelonderzoek in groep 8 zwaar laten meetellen, andere scholen hechten meer waarde aan de Entreetoets in groep 7. Als daar nog geen informatie over is gegeven, is het de moeite waard om te vragen naar de criteria voor het schooladvies. Verder zou u kunnen vragen naar de onderbouwing van de 7 op het rapport. Meestal kunt u de laatste methodegebonden toetsen wel inzien bij de rapportbespreking.
U zou ook nog kunnen vragen of de A-score op de cito toets M7 een "hoge A" of een "lage A" betreft.

 

Comment author said

Door Lida dijkman op 2 april 2014 om 17:54

Mijn zoon nu in groep 7 heeft M7 en E6 een A op de cito gescoord, vanaf groep 3 afwisselend A en B. Zijn methodetoetsen maakt hij ook ook dit niveau, echt zijn leerstijl is sterk ervaringsgericht en hij is een beelddenker; daardoor pikt hij vaak de hoofdinstructie niet op en hij werkt rustig op zijn eigen tempo. Zijn rapportcijfer is nu een 7.
Hoe begrijpelijk is het dat een kind een veel lager rapportcijfer krijgt en bovendien mogelijk een lager schooladvies krijgt dan zijn consistente Havo/VWO toetscijfers?

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 26 maart 2014 om 13:06

De cito-scores bepalen niet alles. De leerkracht kijkt ook naar de resultaten op de methodegebonden toetsen en het tempo. Als uw zoon ruim op tijd klaar is, het ook nog eens heel goed doet en extra uitdaging voor rekenen nodig heeft, dan ligt het voor de hand om een hoger niveau of extra rekenwerk aan te bieden.

 

Comment author said

Door monique op 25 maart 2014 om 16:08

Naar ik begrijp zijn de cito scores naar beneden gewaardeerd,dwz dat je met dezelfde gang van ontwikkeling nu ineens van een A naar een B gaat. Toch snap ik niet helemaal waarom dit is gebeurd.En vooral ook de gevolgen die dat met zich mee brengt. In het geval van mijn kind die door de A scores aanpak 3 sterren had, daar ook prima mee uit de voeten kon en al het werk ruim op tijd af had , maar nu door de B score dit deze aanpak niet meer krijgt..Wat moet hij dan in die tijd gaan doen waarin hij het extra werk kreeg? kleuren?? En vooral ook wat zegt die cito score als hij 3 sterren werk wel prima af kreeg.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 17 maart 2014 om 14:59

Beste J., het komt vaker voor dat kinderen goed scoren op de methodegebonden toetsen en veel minder goed op de cito-toetsen. Ook kan de entreetoets in groep 7 nog wel eens een veel lagere uitslag laten zien dan werd verwacht op basis van eerdere rapporten.
Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Sommige kinderen hebben moeite met de vraagstelling op de cito-toetsen. Bij rekenen betreft dit vaak de redactiesommen. Ook kan het te maken hebben met concentratie. De toetsen zijn doorgaans langer dan de methodegebonden toetsen en dat vergt meer concentratie en focus gedurende een langere tijd. Verder kan ook faalangst meespelen. De cito-toetsen worden toch als iets belangrijks gezien door ouders en kinderen voelen dat vaak feilloos aan.
Ook uw verhaal over uw andere kinderen die beiden op een hoger niveau presteren op de middelbare school dan hun cito-uitslag aangaf is heel herkenbaar. laten we niet vergeten dat de cito-toetsen, waaronder de cito-eindtoets, zaken als inzet, motivatie en discipline niet meten. Dit zijn zaken die minstens zo belangrijk zijn om de middelbare school goed te doorlopen.
Wat zegt de IB-er van het verschil in de resultaten van uw zoon?

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 17 maart 2014 om 14:50

Beste Carola, Het is lastig te zeggen wat dit precies betekent voor uw zoon in groep 3. In groep 3 wordt aangevangen met het formele rekenen. Uw zoon heeft nu al 35 van de 50 vragen goed beantwoord op de cito toets M3. Het is waarschijnlijk dat hij de lijn van een A-score zal doorzetten in groep 3, maar hierover is natuurlijk niets met zekerheid te zeggen. Op de meeste basisscholen wordt extra uitdagend rekenmateriaal aangeboden aan leerlingen die al meer aankunnen. Een voorbeeld van zo'n methode is Kien.

 

Comment author said

Door J. op 17 maart 2014 om 10:58

Hallo,

Onze zoon haalt op de methodetoetsen vaak cijfers tussen een 7 en een 8,5, die staan ook zo op zijn rapport vermeld. Op de cito's scoort hij echter C of zelfs D voor rekenen. Nu gaat ook begrijpend lezen naar beneden van een b naar een c. Ik ben in gesprek met IB-er, maar ik blijf het opmerkelijk vinden dat al onze drie kinderen geen cito's kunnen maken, maar wel prima kunnen presteren in de klas. Oudste doet nu havo 5 examen (advies op eindtoets was bbl/kbl!) en tweede doet nu VWO 2 (had tl/havo-advies n.a.v. eindtoets). Ik zie dit probleem nu ook bij onze jongste, die nog lagere scores heeft bij de lvs-toetsen cito... Komt dit probleem vaker voor?

 

Comment author said

Door Carola Dekker op 12 maart 2014 om 15:45

Ik heb een vraag. Mijn zoon (groep 2 6 jaar (in februari jarig)) scoort nu op een indicatie toets M3 wiskunde een C met een score van 35 (net een vraag te weinig goed om een B te scoren) schaal 25 met een DL van -4 een DLE van <5 niveau 2.9.
Ik zou graag willen weten wat dit betekent voor hem in (begin) groep 3.
Hij heeft een niveau 4.0 (rekenen) en 4.1 taal nu in groep 2 met de CITO (beide een A). Hij kan al ruim een jaar lezen.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 7 maart 2014 om 11:48

Hallo Debbie,

Dank voor je reactie. De leerkracht heeft natuurlijk het beste zicht op je kind en gezien de scores is havo een reëel advies. Misschien goed om met begrijpend lezen aan de slag te gaan. We hebben een artikel op de website geplaatst met tips voor het oefenen van begrijpend lezen. Deze manier van oefenen is ook goed voor het technisch lezen en woordenschat. Het betreft het volgende artikel: http://wijzeroverdebasisschool.nl/begrijpend-lezen-oefenen/

 

Comment author said

Door debbie op 7 maart 2014 om 11:02

Hallo Maaike

Het is een hoge C volgens de juf 2 fout teveel om een b score te behalen.

Dus

technisch lezen b
begrijpend lezen c hoog
rekenen a
spelling a

Ze is er zelf heel erg mee bezig volgens de juf komt het nu op havo uit

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 5 maart 2014 om 09:52

Dank voor je reactie! Kun je aangeven welke cito-toets je bedoelt? Bedoel je de cito eindtoets 2014?

 

Comment author said

Door Jurnyce op 4 maart 2014 om 19:17

wat voor niveau is 72 fout bij citotoets 2014 ( hoeveel fout mag je hebben om vmbo-t te halen :)

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 12 februari 2014 om 14:29

Het is niet mogelijk om hier een algemeen niveau aan te koppelen zonder een kind te kennen. De leerkracht van de basisschool zal naast de resultaten van het leerlingvolgsysteem onder meer de rapporten en het gedrag meenemen in het schooladvies. Dit gezegd hebbende, kun je verder uitgaan van het volgende: een A-score is vwo of havo/vwo niveau (is er sprake van een hoge A-score of een lage A-score). Een C-score ligt ongeveer op VMBO-TL-niveau.

Meestal worden begrijpend lezen en rekenen als de belangrijkste scores gezien. Ook veel middelbare scholen geven dit op hun website aan bij de toelatingscriteria. Nu liggen juist die scores bij uw kind nogal uit elkaar. Ik weet niet of ze op de school van uw kind de entreetoets afnemen in groep 7? Hier komen namelijk alle onderdelen samen en de uitslag hiervan kan een aardige indicatie geven voor het schooladvies. De totaalscore van de entreetoets is het gemiddelde van de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. De uitslag van de entreetoets heeft een voorspellende waarde voor de uitslag van de cito eindtoets.

Het is in ieder geval goed om deze vraag bij de volgende rapportbespreking voor te leggen aan de leerkracht. Hij of zij kent uw dochter en kan alle zaken meewegen. Meestal wordt daar pas aan het eind van groep 7 iets over gezegd, als de scores van alle cito-toetsen van groep 7 en de uitslag van de entreetoets binnen is.

 

Comment author said

Door debbie op 12 februari 2014 om 14:13

Op welk niveau zou een kind ongeveer komen met deze scores in groep 7?

technisch lezen b
begrijpend lezen c
rekenen a
spelling a

Mijn dochter scoort het zo al jaren en ben er wel eens benieuwd naar.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 28 januari 2014 om 14:10

Een school-advies is niet direct gebaseerd op de scores van de cito toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de cito toetsen, voornamelijk uit groep 7 en 8, vormen een bouwsteen van het advies. Als je dit in acht neemt, dan moet je voor havo-niveau minimaal cito-scores op niveau B halen. Ook hierbij geldt dat dit niet altijd het geval is. De ene cito-toets telt soms zwaarder mee dan de andere citotoets. Meestal worden door middelbare scholen de cito toetsen rekenen en begrijpend lezen als de meest belangrijke cito toetsen gezien.

 

Comment author said

Door Kim van Boxel op 25 januari 2014 om 19:48

Heel ik heb met veel dingen mavo niveau maar wat voor score moet je hebben om havo te doen groetjes kim

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 11 december 2013 om 14:16

Het is lastig om te spreken over goed of niet goed. In het algemeen kun je stellen dat je met C-scores presteert op 'gemiddeld' niveau. Met cito A-scores presteer je op VWO-niveau, B-scores op havo-niveau en C-scores op VMBO-niveau. Uiteraard tellen er nog veel meer dingen mee voor het uiteindelijke schooladvies in groep 8 en is deze indeling slechts een indicatie van het niveau.

 

Comment author said

Door justin op 10 december 2013 om 21:28

is een C score nou goed of niet goed?? alvast bedankt voor je reactie
:-D

 

Comment author said

Door Lonneke Hendriks op 5 november 2013 om 19:40

Het exacte gemiddelde ligt precies op grens van B en C: B is de 25% net boven het gemiddelde en C de 25% net onder het gemiddelde. Op basis van deze verdeling in percentages zijn de scores ook om te rekenen in standaarddeviaties (volgens de normaalverdeling). Een C-score komt overeen met een standaarddeviatie van 0 tot -0,6. Pas vanaf een SD van -1 of lager is er sprake van een echte afwijking van het gemiddelde. Dus: een C-score ligt onder het exacte gemiddelde, maar valt binnen de gemiddelde range.

 

Comment author said

Door Symon op 10 oktober 2013 om 11:00

Volgens de tabel zitten 50% van de kinderen (25% A plus 25% B) boven het landelijk gemiddelde en 25% (15% D plus 10% E) onder het landelijk gemiddelde. Het is dus geen nominale verdeling en dat betekent dat het kwart van de leerlingen die onder het gemiddelde zitten er zo ver onder zitten dat ze het gedeelte wat door de helft v/d leerlingen gescoord wordt boven het gemiddelde compleet teniet doet. Lijkt mij niet voor de hand liggend.

 

Comment author said

Door Jörg Harting op 7 oktober 2013 om 20:51

L.S.

Meneer Veerman en meneer Gerritsen vergeten echter dat na groep 8 er een vervolgtraject moet worden aangeboden en dan is het niet genoeg dat de leerling een topprestatie op niveau 4 heeft geleverd. Als er dan sprake is van een allochtone leerling die logischerwijs na 2 jaar in Nederland en zeer weinig vooropleiding in een niet-Europees land, het idee krijgt (net als de ouders) dat alles gaat zoals het moet en er geen extra stappen genomen hoeven te worden, vind ik dit zeer misleidend en in zo'n situatie op het criminele af.
Ik zou zeggen dat er tenminste 2 x per jaar een toets moet worden afgenomen op het werkelijke niveau .Schouderklopjes zijn leuk, maar niet in alle omstandigheden functioneel.

Jörg Harting
Vrijwilliger Vluchtelingenwerk

 

Comment author said

Door Erik Gerritsen op 6 oktober 2013 om 13:19

LS,

ik kan mij van harte vinden in de aanvulling van Henk Veerman. Echter, kan dit dan ook eens iemand aan de onderwijsinspectie uitleggen. Er zijn scholen waar kinderen op een A-niveau binnenstromen, uitstromen op een B-niveau en de school scoort voldoende. Er zijn ook scholen met een groot aantal D/E leerlingen die met moeite (en hardwerken) een niveau omhoog klimmen. Maar bij de eindtoets wordt onder de norm gescoord en ontvangt na een aantal jaar de school het predikaat zwak.

Daarnaast moet wil ik inderdaad bevestigen dat de I t/m V veel inzichtelijker is. De grote C-groep (wat de grootste risicogroep is) kan beter geanalyseerd worden zodat de leerlingen juist bediend kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Erik Gerritsen
Leerkracht groep 6

 

Comment author said

Door Henk Veerman op 3 oktober 2013 om 22:50

Verbeterde reactie.

Door Henk Veerman op 3 oktober 2013 om 22:46

LS,

Jullie uitleg en die van Ruth over de betekenis van de Cito-scores maakt duidelijk dat jullie twee begrippen door elkaar halen: niveau en prestatie/waardering.

Een D- of E-score het etiket “zwak” of “zeer zwak”, of “onvoldoende” meegeven suggereert dat de prestatie die geleverd is ook werkelijk “onvoldoende” of “zwak” was. Met zo’n etiket doe je geen recht aan wat is gemeten: nl. het niveau. Met de Cito-niveaus kun je desgewenst bepalen in welke niveaugroep iemand zit. Dan gaat het niet over voldoende of zwak!
Enkele voorbeelden: 1. Een kind met een score op A-niveau heeft zijn/haar best niet gedaan. Dan is de prestatie onvoldoende, maar het resultaat, vergeleken met de rest van Nederland, goed. 2. Een kind met een E-niveau doet ontzettend zijn/haar best en scoort een resultaat op E-niveau. Ik begrijp niet hoe iemand het in zijn/haar hoofd kan halen zo’n topprestatie “onvoldoende” of “zwak” te noemen.
3. Of moeten we bijv. alle voetballers die geen wereldster zijn, maar veel plezier hebben in de vierde onderbond van het gewest zwakke voetballers noemen? Presteren ze onvoldoende omdat ze geen Messi zijn?

Laten we alsjeblieft die onjuiste etikettering achterwege laten en mensen die op hun eigen A-,B-,C-,D-,E- of welk ander niveau er is, optimaal presteren, positief waarderen.
En laat leerkrachten de scores van de individuele leerling met diezelfde individuele leerling vergelijken en kinderen passend onderwijs bieden.

Met vriendelijke groet,

Henk Veerman
directeur basisschool Knotwilg

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 12 april 2013 om 12:06

Beste Kim,
Ik kan begrijpen dat deze scores verwarrend zijn. Bij rekenen M3 hoort bij 31 goed inderdaad een C-score. vanaf 36 goed is dit overigens een B-score. Bij spelling M3 werkt de toetsafname iets anders. Alle kinderen beginnen met een zogenaamde start-toets. Op basis van de uitslag hiervan geeft de leerkracht of de vervolgtoets 1 of de vervolgtoets 2 aan de leerling. Zo te zien aan de uitslag heeft uw zoon de vervolgtoets 1 gekregen. Bij deze toets hoort bij 36 goed een D-score (dit is de score van de start-toets en vervolg 1 toets samen). De vervolgtoets 1 is makkelijker dan de vervolgtoets 2 en daarom wordt er een lagere score toegekend bij 36 goed. Als vervolgtoets 2 gemaakt zou zijn, dan zou bij 36 goed een C-score gelden.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is geworden.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Maaike

 

Comment author said

Door kim op 12 april 2013 om 11:48

Ik zie dat mij vraag niet juist wordt weergegeven. Ik zal hem nogmaals stellen: op rekenen M3 31 van 50 goed -> C.
Maar op spelling M3: 36 van 50 goed -> D. dat begrijpt ik dus niet helemaal. Kunt u dat uitleggen?

 

Comment author said

Door kim op 12 april 2013 om 11:46

Ik begrijp de citoscore van mijn zoon niet helemaal. Hij scoort op rekenen M3 namelijk 31 van 50 goed -> C niv. maar op? want hij heeft meer goed maar scoort lager en ik kan op de website geen verschillende scores tussen rekenen en spelling vinden.

Alvast bedankt voor uw antwoord!

 

Comment author said

Door Mija Moret op 5 januari 2013 om 19:05

Als remedial teacher laat ik ouders en kinderen de grafieken zien met Cito uitslagen op de diverse Cito onderdelen. Door de grafieken krijgen ouders en kinderen een totaalplaatje te zien van wat er in de loop der jaren is gescoord op een bepaald Cito onderdeel. Dit geeft m.i. een beter beeld van de ontwikkeling van het kind. Op de grafieken zie je ook meteen wat een bepaalde score inhoudt t.o.v. het landelijk gemiddelde. Vragen over een lage C o.i.d. zijn dan overbodig.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 21 december 2012 om 17:07

Dank voor je leuke en nuttige reactie! Onderstaande weergave van de cito-scores is inderdaad veel informatiever voor ouders en de scholen hebben deze informatie ook. Echter het wordt helaas op veel scholen nog niet gebruikt. Er wordt dan in de communicatie met de ouders (en op het rapport) volstaan met de A t/m E scores (zo ook op de school van mijn kinderen).

Vind je het goed als ik jouw opmerking op onze website plaats onder een artikel over de cito-scores? Wij kunnen dan ouders die de website bezoeken aanraden om te vragen om de uitgebreide normeringen bij de leerkracht tijdens de rapportbesprekingen.

 

Comment author said

Door Maaike de Boer op 21 december 2012 om 17:06

Hieronder de reactie van Ruth:

Ik wil als leerkracht even reageren op het artikel over de toetsscores van Cito. Deze zijn in de nieuwste toetsen, zoals je wellicht weet, veranderd. de nieuwste normeringen zijn de Romeinse cijfers I t/m V.
Ons registratiesysteem Esis vertaalt de Cito-scores als volgt:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dan hoef je niet meer te spreken van bijvoorbeeld een hoge of lage C, wat het verschil maakt tussen voldoende en onvoldoende. Gaat een kind van een CIV naar een DIV dan is dat minder schokkend dan in de oude normering van een C naar een D-score.
Tijdens ouderavonden merk ik dat deze nieuwe normering ouders meer inzicht biedt, domweg omdat de schaal is vergroot. Ik zet de scores onder elkaar op papier en trek een lijn tussen CIII en CIV, en geef vervolgens aan welke score hun kind heeft behaald. Dan zien ouders heel snel hoe de vlag erbij hangt.
Omdat deze schaalverdeling op meer scholen wordt gehanteerd leek het me een juiste toevoeging.

Veel succes met de website. Ik kijk er regelmatig met plezier op!

Hartelijke groet,
Ruth Jansen
Emmaschool Rotterdam

 

Plaats een reactie