De beste videolessen rekenen voor je kind in groep 6

Bekijk een video en download de oefenbladen.

Vragen en antwoorden

Waarom is rekenen in groep 6 zo belangrijk?

De leerkracht van groep 6 besteedt veel aandacht aan rekenen om verschillende redenen.

Ten eerste is rekenen een van de onderdelen die belangrijk zijn bij de totstandkoming van het schooladvies. Dat lijkt in groep 6 nog ver weg, maar schijn bedriegt. Al in groep 7 krijgt je kind het eerste voorlopige advies.

Ten tweede is rekenen in groep 6 heel wat lastiger dan in de voorgaande jaren. Dit jaar krijgt je kind bijvoorbeeld voor het eerst te maken met breuken en verhoudingen. Er zijn heel wat uren nodig om deze nieuwe onderwerpen in te oefenen.

Waarom leert mijn kind leert anders rekenen dan ik vroeger?

Tegenwoordig leren kinderen niet alleen de rekenmethodes die je zelf vroeger hebt geleerd. Denk daarbij aan cijferen en hoofdrekenen. De leerkracht besteedt nu ook veel tijd aan het zogenoemde realistische rekenen.

Realistisch rekenen houdt in dat je kind niet alleen weet hóe het sommen moet oplossen, maar ook waaróm het zo moet. Je kind krijgt dus meer inzicht in wat het aan het doen is.

Zo leren veel kinderen nu de hapmethode bij deelsommen. Ook kolomsgewijs optellen en aftrekken komt vaker voor.

In ons artikel over realistisch rekenen lees je meer over deze rekenmethode.

Hoe kan ik mijn kind in groep 6 thuis helpen met rekenen?

Als je kind moeite heeft met rekenen, of last heeft van spanning bij de toetsen, kan het nodig zijn dat je je kind thuis extra ondersteunt. Let er altijd op dat je hier geen verplichting van maakt. Samen oefenen moet vooral leuk blijven.

De oefenboeken rekenen van Wijzer over de Basisschool zijn een handig uitgangspunt. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van je kind én bij de Cito- of IEP-toetsen die je kind dit jaar krijgt.

Oefen samen dagelijks kort met het oefenboek. Begeleid je kind naar de goede antwoorden, maar laat het zo veel mogelijk zelf doen. Pas als je kind vastloopt, geef je een hint. Deze samenwerking zorgt voor succes én plezier.

Nieuwsgierig naar onze oefenboeken? Check direct de webshop!