Dit zijn de voordelen van dyslexie

Veel mensen zien dyslexie als een flinke belemmering voor de ontwikkeling van hun kind. En dat is niet geheel onterecht, want dyslexie kan op school voor lastige situaties zorgen. De grote vraag is of dyslexie ook voordelen heeft. In dit artikel lees je het antwoord op die vraag.

Wat is dyslexie?

Op de site van de Hersenstichting is te lezen dat iemand met dyslexie moeite heeft met taal. Dat wil niet zeggen dat iedereen die moeite heeft met taal ook meteen dyslectisch is.

Als je dyslectisch bent, zijn er geen andere aantoonbare oorzaken voor de taalproblemen. Bovendien is het probleem hardnekkig. Je lees-, spelling- en/of schrijfniveau blijft achter op dat van je leeftijdsgenoten. Ook al wijzen intelligentietesten uit dat je voldoende capaciteiten zou moeten hebben.

Dyslexie uit zich bij verschillende kinderen ook op verschillende manieren. Het ene kind heeft vooral moeite met spellen. Een ander kind kan juist weer moeilijk lezen.

Kinderen met dyslexie ondervinden vaak problemen op school. Begrijpend lezen kan bijvoorbeeld extreem lastig zijn. Of letters worden in een spellingopdracht omgedraaid.

dyslexie oorzaak

De oorzaken van dyslexie

Het is niet precies duidelijk waardoor dyslexie wordt veroorzaakt. Wel bestaan er een aantal theorieën over.

  • De linker hersenhelft ontwikkelt zich langzamer dan de rechter hersenhelft.
  • Bepaalde hersengebieden (bijvoorbeeld die van voor woordanalyse en -herkenning) werken trager.
  • De informatieverwerking in de hersenen (of een deel ervan) verloopt trager.

Intussen is ook duidelijk dat kinderen een grotere kans op dyslexie hebben als ouders dyslectisch zijn.

dyslexie voordelen genetisch bepaald

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 8 (Gratis)

Alle dyslexie voordelen op een rij

Wat de oorzaak ook is, feit blijft dat dyslexie een hoop lastigheden met zich mee kan brengen. De grote vraag is daarom of dyslexie alleen maar nadelige gevolgen met zich meebrengt.

Gelukkig is dat niet zo. Als je kind dyslexie heeft, kan hij daar ook voordelen van ondervinden. Dat is terug te zien in de vele bekende mensen met dyslexie.

We zetten de voordelen voor je op een rijtje.

1. Creativiteit en creatief denken

Kinderen met dyslexie zijn vaak creatief van aard. Dat blijkt uit dit onderzoek (Tafti et al., 2009). Hun algehele creativiteit is groter, maar ook hun vermogen tot creatief denken.

Dyslectische kinderen komen daardoor sneller tot vindingrijke oplossingen voor problemen. Of die nu klein zijn of groot.

dyslexie voordelen

2. Ondernemerschap

Dyslectische mensen moeten van jongs af aan al andere, creatieve strategieën gebruiken om dingen te leren. Ze worden daardoor bijvoorbeeld heel goed in beelddenken. Of in het oplossen van lastige problemen.

Deze kwaliteiten zijn enorm bruikbaar in ondernemerschap. Mensen met een eigen bedrijf moeten zichzelf en hun merk kunnen verkopen. Laat dat nu precies zijn wat veel dyslectische mensen kunnen als de beste!

3. Innovatief denken

Een bijzondere vorm van creativiteit is innovatief denken. Dyslectische mensen zijn vaak goed in het bedenken van nieuwe ideeën. Ook nieuwe plannen of zelfs voorwerpen toveren ze moeiteloos uit hun hoed. Ze laten zich niet afremmen door kaders.

4. Geduld en doorzettingsvermogen

Ook geduld en doorzettingsvermogen zijn vaak goed ontwikkeld bij mensen met dyslexie.

Al van jongs af aan hebben kinderen met dyslexie veel geduld moeten tonen. Bijvoorbeeld bij het leren van spellingregels of het lezen van teksten. Successen kwamen niet vanzelf. Daardoor hebben ze geleerd door te zetten en geduldig te zijn.

dyslexie voordeel ontwikkeling doorzettingsvermogen

Voordelen dyslexie: ze zijn er echt!

Ondanks dat je de voordelen van dyslexie misschien niet direct ziet, zijn ze er echt. Heb er dus vertrouwen in dat je kind zijn eigen talenten ontwikkelt. Hij zal zich zijn eigen manier van leren eigen maken. Iedereen is uniek, of je nu dyslexie hebt of niet!

Lees ook het artikel over dyscalculie.

Bronnen:

  • https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/dyslexie-en-dyscalculie/
  • Prof.Dr. Aryan van der Leij, Dit is dyslexie, achtergrond en aanpak, Uitgeverij Lannoo nv Tielt, 2017, 236 pag, ISBN 9789401432566
  • Tafti, Mahnaz Akhavan, Hameedy, Mansoor Ali, Baghal, Nahid Mohammadi (2009). Dyslexia, a deficit or a difference: Comparing the creativity and memory skills of dyslexic and nondyslexic students in Iran. Scientific Journal Publishers.

Judith Kimenai, BEd

Judith was jarenlang docente Nederlands en (tweetalig) biologie binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens haar onderwijscarrière was ze naast docente ook een bevlogen brugklasmentor en intern begeleider. Tegenwoordig is Judith freelance tekstschrijfster en richt ze zich voornamelijk op de educatieve sector.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *