arrow_drop_up arrow_drop_down

leerlijn rekenen

De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied. De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het gemakkelijk om voor de docent te bepalen op welk niveau een scholier is. Ook kan de leerkracht dan naar een specifiek doel toe werken om het beste uit de leerling te halen.

Leerlijn Rekenen

Stof behandeld per groep

De leerlijnen lopen op de basisschool van groep 3 t/m groep 8. In de onderstaande lijst staan vaardigheden die het kind leert per schoolklas. Groep 3: optellen, aftrekken, tijd/geld en meten Groep 4: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen en vermenigvuldigen Groep 5: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen en diversen Groep 6: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, komma’s en diversen Groep 7: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, percentages, werking van de calculator, komma’s en diversen Groep 8: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, percentages, werking van de calculator, komma’s en diversen Het advies is dat een docent deze onderdelen iedere 10 weken test. Heeft een leerling een achterstand van meer dan 5%, dan wordt geadviseerd de scholier extra te begeleiden.

Niveaus qua leerlijnen

Door de leerlijn rekenen kan een docent gericht zijn lessen afstemmen op wat een leerling aankan. Met behulp van een groepsplan deelt hij de groep in drieën:
  • Groep 1: die extra begeleiding nodig heeft. Deze leerlingen krijgen een intensieve aanpak vanwege een achterstand op rekengebied. Zij hebben immers extra ondersteuning nodig.
  • Groep 2 (regulier): dit zijn leerlingen die een gemiddelde begeleiding krijgen.
  • Groep 3 (talenten-groep): de docent geeft minimale uitleg van de lesstof en een korte tijd om die te verwerken. Een leerkracht kan veel extra opdrachten geven om het maximale er uit te halen.

Landelijk rekenniveau

In het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ onderzocht de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen de leerlijnen. Zij stelden hierin dat het rekenniveau van het onderwijs in Nederland niet onder het niveau ligt in vergelijking met andere internationale landen . Bron: https://issuu.com/thiememeulenhoff/docs/over_de_drempels_met_taal_en_rekenen/64
Reactie plaatsen