arrow_drop_up arrow_drop_down
Tafels oefenen: uitleg en de beste oefentips

Tafels oefenen: uitleg en de beste oefentips

Het leren vermenigvuldigen is geen gemakkelijke klus. Veel kinderen hebben er moeite mee. De rekenmethodes starten in groep 4 met het aanleren van de tafels zoals wij die kennen: het opdreunen van de rijtjes.

De tafels leren

De ene methode leert in groep 4 de tafels 1 tot en met 5 en de tafel van 10, de andere leert meteen alle tafels tot en met tien aan. Maar voordat hiermee wordt begonnen is er al heel wat aan vooraf gegaan. Het begint al in groep 1. Jonge kinderen leren vooral door dingen te dóen. De juf geeft aan drie kinderen twee gekleurde potloden. Ze vraagt aan haar leerlingen hoeveel potloden de kinderen hebben. Hoogstwaarschijnlijk worden de potloden één voor één geteld. Jaren later kunnen de kinderen de som 3x2=6 vlot benoemen. Maar voordat het zo ver is, moet er nog heel wat gebeuren.   

flitskaarten tafels  

Groepjes maken van voorwerpen.

tafels oefenen met voorwerpen In de onderbouw is je kind vooral met materiaal bezig. Door veel te doen ervaart hij de eigenschappen van materialen, ontdekt hij wat hij er mee kan doen en breidt hij zijn kennis uit. Je kind leert dat hij groepjes kan maken van voorwerpen en deze voorwerpen bij elkaar kan optellen. Dit wordt eindeloos gevarieerd en herhaald. In groep 2 telt je kind tot twintig en kan dus ook een vermenigvuldigsom tot twintig oplossen. Het aanleren van het vermenigvuldigen verloopt nog niet erg gestructureerd. Af en toe wordt de lesstof in de kring aangeboden en afhankelijk van de vaardigheden van je kind, zal de leerkracht hem opdrachtjes geven.

De tafels leren: de voorbereiding in groep 3

In groep 3 komt er meer structuur in het aanleren van het vermenigvuldigen. Er wordt toegewerkt naar het daadwerkelijk aanleren van de tafels in groep 4. Je kind begint met materiaal, zodat hij ziet wat er gebeurt. Een belangrijke stap daarna is het benoemen wat je ziet. Hij leert het begrip ‘keer’ zonder dat hij het symbool (x) gebruikt. Voor veel kinderen is het benoemen van wat je ziet geen vanzelfsprekendheid. Voor het verdere leerproces is het belangrijk dat je kind de zogenaamde vermenigvuldigtaal begrijpt en verwoordt.

Juf zegt: “Ik geef John, Marieke, Roos en Jelte ieder twee potloden. Hoeveel potloden heb ik uitgedeeld? Ik tel alle potloden bij elkaar op. Ik heb acht potloden uitgedeeld.”vermenigvuldigen tafels

De leerkracht zal in het begin alle potloden één voor één tellen en waarschijnlijk zal er een slimmerik zijn die zegt dat dit veel sneller kan. En dat is wat ik noem, een mooi rekenmomentje.  Rekenen is namelijk zo snel mogelijk tot een goede oplossing komen. En herhaald optellen betekent een belangrijke versnelling in het rekenproces. De slimmerik heeft een patroon ontdekt waardoor hij niet steeds alle potloden meer telt. Nu het herhaald optellen wordt herkend, kan het worden toegepast. En tot slot verandert het verhaaltje van de potloden in een som:

Vier keer twee is acht.

In groep drie leren de kinderen deze taal aan. Het symbool dat hierbij hoort, x, leren ze later. Vervolgens wordt het concrete materiaal vervangen voor tekeningen in een werkboek. En die tekeningen worden weer vervangen voor symbolen. Zo wordt het aanleren steeds abstracter.oefenboek tafels

De tafels aanleren op 3 manieren

Er worden drie modellen aangeboden om het vermenigvuldigen inzichtelijker te maken:

 • het rechthoekmodel,
 • het groepjesmodel en
 • het lijnmodel.

Een voorbeeld van een rechthoekmodel is een bak met zomerplantjes. De bak is 3 rijen breed en 5 rijen lang. rechthoekmodel-tafels-oefenen De structuur van de bak, de plantjes staan netjes op een rij, nodigt uit tot versneld optellen. Namelijk 5+5+5. Dit model staat getekend in het werkboek op school, met mooie plantjes erin, zodat je kind er een goede voorstelling van kan maken.  Een volgende stap is het zelf tekenen van het model. Dan zullen de plantjes al vrij snel veranderen in symbolen. De versnelling in het rekenproces zal hierdoor ontstaan. Een ander model is het groepjesmodel.

“Maak groepjes van 5 koekjes en tel hoeveel groepjes je hebt getekend.”

Je kunt deze opdracht ook eerst concreet voordoen en daarna kan je kind een vergelijkbare opdrachten laten maken. groepjesmodel-tafels-oefenen Tot slot het lijnmodel. Bij dit model wordt gebruik gemaakt van een getallenlijn. Op deze lijn laat je sprongen zien. Het herhaald optellen wordt zo heel inzichtelijk gemaakt. lijnmodel-tafels-oefenen In deze drie modellen is er sprake van voorbereidend vermenigvuldigen. Je kind ziet wat er gebeurt, maar maakt nog geen gebruik van van formele taal. Het woord ‘keer’ blijft nog achterwege. Het leren verwoorden en handelen vindt tegelijkertijd plaats, zodat je kind een koppeling leert maken tussen wat hij zegt en doet. Zo blijft de taal betekenisvol.

Je kind leert eerst wat vermenigvuldigen inhoudt en dan pas hoe je de som noteert.

De tafelsommen sneller oplossen

Nu je kind weet wat vermenigvuldigen inhoudt, kan hij verder naar de volgende stap. Hij mag nu zelf een betekenisvolle situatie bedenken bij de opgegeven som. Op deze manier blijft de keersom betekenis houden en weet je kind wat hij doet. In deze begripsvormingsfase, krijgen de rechthoek- en groepsmodellen veel aandacht. Deze modellen zorgen ervoor dat je kind begrijpt wat hij doet. Deze ondersteunende modellen verklaren dat het bij vermenigvuldigen gaat om herhaald optellen. Een groot nadeel van het rijtjesmodel is dat je kind de neiging kan krijgen om alles te tellen. Je kind ziet drie dozen staan met vier sinaasappelen en gaat alle sinaasappelen tellen. Natuurlijk zijn er kinderen die het tellen snel beu worden en uit zichzelf een verkorte strategie bedenken, maar dat is niet bij de meerderheid. De juiste strategie moet de meeste kinderen worden aangeleerd. Om het versneld optellen te stimuleren hebben ze een oplossing bedacht. De dozen sinaasappelen worden gestapeld en alleen in de bovenste doos kun je het aantal sinaasappelen zien. versneld optellen Als er in de bovenste doos zes sinaasappelen liggen dan zitten die ook in de andere dozen. Je kind kan ze niet meer tellen en moet nu de som 6+6+6= uitrekenen. Dit is al een behoorlijke versnelling ten opzichte van het een voor een tellen. Aanvankelijk stond het aanleren van de strategie centraal en nu wordt het benoemen van het juiste antwoord steeds belangrijker.   

flitskaarten tafels

Makkelijk tafels leren: veel gebruikte strategieën

Nu je kind weet wat vermenigvuldigen inhoudt, leert hij hoe hij de vermenigvuldigsommen sneller kan oplossen. Je kind leert:

 • de omkeerstrategie (8x4 = 4x8),
 • verdubbelen (3x4= 12 dus 6x4 = het dubbele van 12) en
 • halveren (10x4=40, 5x4=20, de helft van 40).

De omkeerstrategie blijkt het meest eenvoudig te zijn. De andere twee vragen om meer rekenkundig inzicht. Je kind is ook hard bezig met automatiseren van het optellen en aftrekken. Daarom zijn de andere twee strategieën lastiger. Het is belangrijk dat je kind leert dat er verschillende oplossingsmogelijkheden zijn. Een goede rekenaar beschikt namelijk over verschillende oplossingsstrategieën.

Tafels oefenen groep 4

Je hebt hierboven gelezen wat er allemaal bij komt kijken voordat je kind de tafels gaat leren. In groep 4 is het dan zo ver. Het aanleren van de tafel van 1 levert nooit problemen op. De tafel van nul zorgde altijd voor hilariteit bij mijn leerlingen. De tafels van 2 en 10 worden als eerste aangeleerd. Bij de tafel van twee worden alle even getallen opgenoemd. Dit hebben ze in groep 2 al geleerd. Het blijft wel belangrijk om er een betekenis aan te koppelen.

Je kunt bijvoorbeeld schoenparen tellen.

Ook blijkt dat het aanleren van de tafel van 5 eenvoudig is. Ter ondersteuning kunnen handen gebruikt worden, dat maakt het erg gemakkelijk om deze tafel aan te leren. tafel van 5, tafels oefenen   Nu de tafels van 2, 5 en 10 geleerd zijn, volgen de tafels 3 en 4. Een aantal sommen is al bekend, omdat ze in de al aangeleerde tafels voorkomen. Je kind heeft inmiddels de omkeerstrategie geleerd, dus voor hem zal 3x2 hetzelfde zijn als 2x3. Naast de omkeerstrategie gebruikt je kind ook de tafels door te verdubbelen en herhaald optellen. Als steunpunt worden de sommen 5x .. en 10x… gebruikt. Het is belangrijk dat je kind niet te lang blijft hangen in het herhaald optellen, omdat dit foute antwoorden in de hand werkt.

Automatiseren van de tafels

Nu je kind kennis heeft gemaakt met de eerste tafels, wordt het tijd voor het automatiseren en vervolgens het memoriseren. Bij automatiseren gaat het erom dat je kind binnen 10 seconden het goede antwoord weet. Hij mag eventueel gebruik maken van een tussenstapje. Hij is nog heel even aan het rekenen voordat hij het antwoord weet. Bij memoriseren wéét je kind het antwoord en zegt dit vlot en goed. Dit is het einddoel van het aanleren van de tafels. tafels automatiseren Helaas halen veel kinderen dit doel niet, maar de leerkracht van je kind is al erg blij als je kind de tafels geautomatiseerd heeft. En je kind komt goed uit de voeten in zijn verdere leerproces. Het automatiseren wordt geleerd door sommen niet meer op volgorde te oefenen, maar door elkaar. Natuurlijk komt het nog voor dat de hele tafelrij wordt opgezegd, maar dit komt steeds minder vaak voor. Je kind kan nog wel gebruik maken van strategieën, maar het accent ligt in deze fase op het toepassen van handig rekenen.

Welke hulpsom is het handigst bij deze opgave?

Je kind leert hier flexibel mee om te gaan, zodat hij vlot en goed de som kan uitrekenen. En hoe meer sommen je kind uit het hoofd weet, des te meer steunpunten heeft hij.

Tafels oefenen groep 4 werkbladen

Download de gratis oefenbladen rekenen voor het oefenen van sommen voor groep 4 (of voor andere groepen). Specifiek voor het oefenen van de tafels is het Oefenboek Tafels beschikbaar: oefenboek tafels

Tafel van 6-7-8-9 oefenen

Na de tafels 2 tot en met 5 en 10, komen de tafels 6 tot en met 9 aan bod. Het automatiseren van de eerder geleerde tafels gaat ondertussen door. Het aanleren van de ‘hogere’ tafels is voor veel kinderen moeilijk. Het leren tot en met de tafel van 5 gaat nog wel, maar dan… De leerkracht maakt gebruik van bestaande kennis. Strategieën als omkeren, verdubbelen, 1 x meer of minder worden volop gebruikt. Daarnaast werkt het goed als een opgave getekend wordt, het alom bekende rijtjesmodel wordt hier veelvuldig gebruikt. Het blijft belangrijk dat er een betekenis wordt gekoppeld aan de opgave. Dit helpt bij het onthouden en je kind begrijpt wat hij doet. Ook leert je kind dat de hogere tafel niet helemaal nieuw is. Neem de tafel van 6. De eerst vijf sommen zijn bekend, omdat deze in de vorige tafels langs kwamen. En 10x6 kent je kind ook. Dan hoeft hij nog maar vier sommen te leren. 6x6 is een dubbele en die weet hij vast wel. Dan blijven er nog drie sommen over. Dat valt nog te overzien. 

tafel van 6

Tafels oefenen groep 5

In de loop van groep 5 bekijk ik vaak welke sommen de kinderen beheersen. Alle sommen staan in een schematafelkaart en ik

 • kleur alle goede antwoorden groen en
 • alle foute antwoorden rood.
 • Twijfelachtige antwoorden worden oranje gekleurd.

Meestal blijkt dat de meeste sommen wel beheerst worden. Als je kind ziet hoeveel sommen hij wel beheerst, is dat een enorme stimulans om de rest van de sommen ook te leren. Je kind denkt dat hij de tafels helemaal niet kan, maar dat valt meestal wel mee. Een paar sommen moet hij nog oefenen en dat is nog te overzien. De meeste kinderen kennen, na gericht oefenen, na een week ook de meest lastige keersommen uit hun hoofd. Grote keersommen oefenen Nu je kind alle tafelsommen tot en met 10 heeft geleerd, kan hij ook sommen als 14x6 uitrekenen. Je kind splitst 14 in de getallen 10 en 4. Dan maakt hij twee keersommen.  10x6 en 4x6. De sommen kan hij eenvoudig uitrekenen. Door het hoge getal te splitsen wordt het rekenen met hogere getallen eenvoudiger.

Tafels oefenen op papier en nog 7 andere manieren 

De laatste jaren is er veel te doen geweest over het aanleren van de tafels. Jarenlang is hier te weinig aandacht aan besteed in het onderwijs. Een kind leerde de tafels, maar van herhaling was geen sprake. Hier zijn ze gelukkig van terug gekomen, want uit veel onderzoeken blijkt dat je de tafels vaak moet herhalen, ook in de groepen 7 en 8. Het meest efficiënt blijkt het mondeling oefenen. Het ouderwetse rijtjes dreunen. Ik denk dat dit inderdaad zo is, en goed te gebruiken naast de reguliere lesmethoden. Je kind moet op een gegeven moment wel weten wat vermenigvuldigen inhoudt. Daar wordt immers veel aandacht aan besteed in de rekenmethoden. Het inoefenen van de tafels komt veel minder aan bod. Het is aan de leerkracht hoeveel tijd hij hierin wil steken. Voor het inprenten van de antwoorden zijn vele oefenmogelijkheden die je heel goed ook thuis kunt gebruiken. 

8 manieren om tafels te oefenen


 • Op de tablet, er zijn veel verschillende gratis apps verkrijgbaar.
 • Met liedjes, op youtube staat er een aantal.
 • Op papier, schrijf de hele rij maar op. Tijdens het schrijven van de som krijgt je kind uitrekentijd.
 • Met een oefenboek.
 • Kinderen werken graag met kleuren, geef iedere tafel een aparte kleur.
 • WC poster. Hierop staan alle tafels. Persoonlijk kies ik er voor om één tafel per week in de wc te hangen. Dan blijft het overzichtelijk.
 • Schrijf de sommen op kaartjes en de antwoorden op de achterkant. Eén som per kaartje.
 • Oefen een tafel mondeling, zomaar even tussendoor. Dan blijft het speels en ligt er geen dwang achter.

Je ziet dat het aanleren van tafels een heel proces is dat al in de onderbouw start. Je kind leert eerst spelenderwijs wat herhaald optellen is en langzamerhand wordt er toegewerkt naar het aanleren van de befaamde rijtjes. Belangrijk hierin is het herhalen. Hoe vaker, hoe beter en jullie kunnen dit thuis heel goed doen. En bedenk, hoe eerder je kind de tafels kent, hoe gemakkelijker hij het heeft in de rekenles. Bekijk nu hieronder de leuke spelletjes die je thuis kunt doen om de tafels te oefenen! Succes met oefenen. Petra Fränzel De RT jufoefenboek tafels

Tafels oefenen groep 4 spelletjes 

Hieronder vind je leuke en leerzame spelletjes die je thuis kunt doen om de tafels te oefenen. Elk spelletje wordt uitgelegd in een video en eronder staat een link naar het materiaal dat je erbij nodig hebt. Dit kun je gratis downloaden. 4 op een rij met tafels

Wat heb je nodig?

 • 4-op-een-rij-kaart
 • Twee kleuren fiches
 • Twee pionnetjes (of twee paperclips of twee bonen of twee …)
 • Dobbelsteen

Download de 4-op-een-rij-kaart

Hoe speel je het spel?

 1. Print de 4-op-een-rij-kaart.
 2. Verdeel de fiches.
 3. Gooi nu allebei met de dobbelsteen.
 4. Wie het hoogste heeft gegooid mag de pionnetjes onder twee getallen zetten en beginnen: 
 • Kies twee getallen in de rij onder de 4-op-een-rij-kaart en zet onder bij beide getallen een pionnetje.
 • Maak nu een keersom van de twee getallen en leg een fiche op het goede antwoord. Bijvoorbeeld: één pionnetje onder 4 en één pionnetje onder 6: 4 x 6 = 24. Leg de fiche op het getal 24.

 1. De beurt gaat nu naar de andere speler. Hij/zij zet één van de pionnetjes onder een ander getal, maakt een keersom van de twee getallen waar de pionnetjes onder staan en legt zijn of haar fiche op het goede antwoord. Bijvoorbeeld: verplaats het pionnetje dat onder 4 staat naar 7:  7 x 6 = 42. Leg de fiche op het getal 42.
 2. De beurt gaat weer naar de andere speler.  Hij/zij zet één van de pionnetjes onder een ander getal, maakt een keersom van de twee getallen waar de pionnetjes onder staan en legt zijn of haar fiche op het goede antwoord.
 3. Enzovoort. 

Wie het eerst 4 op een rij heeft, heeft gewonnen!

Tafels oefenen met tafelbingo

  Download de instructie van Tafelbingo (+ extra spelvariant)

Met hoeveel personen speel je dit spel?

 • Met twee of meer personen

Wat heb je nodig?

Hoe speel je dit speel?

 1. Maak voor iedereen die meedoet een bingokaart. 
 2. Vul op de lege bingokaarten antwoorden in van de tafels van 1 tot en met 6. (Alle antwoorden vind je op de tafelkaart.) Zorg ervoor dat iedere kaart anders is. Bijvoorbeeld: tafelbingo
 3. Gooi met de twee dobbelstenen.
 4. Maak van de twee getallen die gegooid zijn een keersom. Bijvoorbeeld: tafel van 6
 5. Zeg het antwoord niet hardop!
 6. Laat iemand de som opschrijven zodat je als iemand ‘bingo’ zegt, kunt controleren of dit klopt.
 7. Staat het antwoord van deze keersom op jouw bingokaart? Streep het antwoord dan door.
 8. Als je 4 antwoorden op een rij hebt doorgestreept, heb je bingo! (Als je de bingokaart met 25 vakjes gebruikt, heb je bingo bij 5 antwoorden op een rij.)
 9. Wie het eerst bingo heeft, heeft gewonnen!

Wil je een bepaalde tafel oefenen? Dat kan!

 1. Als je bijvoorbeeld de tafel van 2 wilt oefenen, vul je de antwoorden van de tafel van 2 in op de lege bingokaarten (er zijn meer vakjes dan antwoorden en daarom vul je een paar antwoorden vaker in). Bijvoorbeeld: 

tafel oefenen bingo

 1. Leg nu één dobbelsteen met het getal 2 naar boven. Deze laat je zo liggen. 
 2. Gooi met de andere dobbelsteen. 
 3. Maak een keersom met de 2 en het getal dat gegooid is. Bijvoorbeeld:tafel van twee
 4. Zeg het antwoord niet hardop!
 5. Laat iemand de som opschrijven zodat je als iemand ‘bingo’ zegt, kunt controleren of dit klopt.
 6. Staat het antwoord van deze keersom op jouw bingokaart? Streep het antwoord dan door.
 7. Als je 4 antwoorden op een rij hebt doorgestreept, heb je bingo! (Als je de bingokaart met 25 vakjes gebruikt, heb je bingo bij 5 antwoorden op een rij.)
 8. Wie het eerst bingo heeft, heeft gewonnen.

Tafelmemory

Download de instructie van tafelmemory

Met hoeveel personen speel je dit spel?

 • Met twee of meer personen

Wat heb je nodig?

Hoe speel je dit speel?

 1. Print de tafelmemorybladen op wit of gekleurd A4 papier. Zorg ervoor dat alle kaartjes dezelfde kleur hebben.
 2. Knip de kaartjes uit. (De keersommen en de antwoorden knip je los van elkaar.)
 3. Kies welke tafels je wilt gaan oefenen.
 4. Pak de kaartjes met de keersommen en de kaartjes met de antwoorden van deze keersommen (je kunt hierbij de tafelkaart gebruiken).
 5. Schud de kaartjes en leg ze met de keersommen en antwoorden naar beneden op de tafel.
 6. Draai om de beurt twee kaartjes om.
 7. Past de keersom bij het antwoord? Dan mag je de kaartjes houden en ben je nog een keer.
 8. Past de keersom niet bij het antwoord of heb je twee keersommen of twee antwoorden omgedraaid? Dan draai je de kaartjes weer terug en gaat de beurt naar de volgende speler.
 9. Wie de meeste kaartjes heeft als alle kaartjes op zijn, heeft gewonnen!

  Tafelkaartspel

Download de instructie en de tafelkaart

Tafels leren met tafeldomino Met dit spel kun je de tafels 1 t/m 10 en 11,12,15 en 25 oefenen. Van deze tafels zijn dominokaartjes in het PDF-bestand toegevoegd. Je kunt ook zelf kaartjes maken met het lege blad dat aan het einde van de PDF is opgenomen. Klik op de video voor de uitleg. Onder de video is de link naar de dominokaartjes met de tafels opgenomen.

Download de dominokaartjes en de instructie

Tafels oefenen met het tafelhappertje Een leuk idee van Marcel Schmeier van Onderwijsgek.nl en auteur van het boek 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool" is het 'tafelhappertje'. Dit vinden de meeste kinderen leuk om te doen. Je kunt voor elke tafel een happertje maken en je kunt bijvoorbeeld een happertje maken met de tafelsommen die je kind nog lastig vindt.

oefenboek tafels

Rekenen op het niveau van de groep van je kind oefenen?

flitskaarten tafels


A.Toussaint
Door

A.Toussaint

op 23 Feb 2017

Zo leuk om tijdens het eten of spelen het rekenen te oefenen. Met bestek, het eten in vakjes verdelen, stukjes fruit, borden, handen etc. Er is altijd wel iets waar je mee kunt rekenen. Zo doen we het ook met taal aanleren. Onze kleindochter is vier jaar en helemaal in voor dit soort "spelletjes"😉😄

Anneliek
Door

Anneliek

op 05 Sep 2017

Beste Maaike, Heel leuk spel en een goed afwisseling. Helaas staat in de tekst een klein foutje, denk ik: "Maak nu een keersom van de twee getallen en leg een fiche op het goede antwoord. Bijvoorbeeld: één pionnetje onder 4 en één pionnetje onder 6: 4 x 6 = 24. Leg de fiche op het getal 42." Volgens mij moet dat zijn: "Leg een fiche op het getal 24".

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 07 Sep 2017

Hi Anneliek, bedankt voor je oplettendheid. Het is inmiddels aangepast. Hartelijke groet, Maaike

Tekla
Door

Tekla

op 05 Sep 2017

leuke spelletjes om iets lastigs te oefenen en leuker te maken

Elke de Vries
Door

Elke de Vries

op 06 Sep 2017

Heel erg leuk bedacht! Ik ga het zeker uitproberen met mijn dochtertje! En ik zal het ook aan collega's doorgeven en op de school van mijn dochter. Zo wordt het straks ook op Curaçao gespeeld ;-)

Maaike de Boer
Door

Maaike de Boer

op 07 Sep 2017

Hi Elke, hartelijk dank voor je reactie. Leuk om te horen! Groeten, Maaike

Tamara
Door

Tamara

op 07 Sep 2017

Als je de tafeltjes wilt oefenen met die houtenblokjes waar tafeltjes opstaan, is mijn vraag, hoe werk je hiermee?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 12 Sep 2017

Hoi Tamara, je kunt bijvoorbeeld alle blokjes uit de bak/het raster halen en met de keersom naar boven op tafel leggen. Je kind pakt nu één blokje en zeg de keersom en het antwoord. Als hij/zij vlot (binnen een paar seconden) het goede antwoord zegt, legt je kind het blokje op de goede plek in de bak/het raster. Als je kind moeite heeft met de keersom leg je het blokje apart. Zo ga je door tot je alle blokjes gehad hebt. In het raster liggen de blokjes met de keersommen die je kind al kent en naast het raster liggen de keersommen die nog extra geoefend mogen worden. Je kunt ook bingo spelen met de blokjes. Je pakt een blokje, noemt de keersom en als je kind het goede antwoord op zijn/haar bingokaart heeft staan, mag hij/zij dit getal doorstrepen. Als alle getallen van een rij zijn doorgestreept, heeft je kind bingo. Vee plezier! Hartelijke groet, Carola de Koning

Patricia
Door

Patricia

op 19 Sep 2017

Wat een leuke manieren om de tafels te oefenen! Nu kunnen we afwisselen en er zo echt iets leuks van maken. Een momentje samen met papa of mama erbij ipv alleen oefenen online. Heel blij met dit artikel!

Astrid
Door

Astrid

op 13 Dec 2017

Ik vind de som bij de coconsnoten erg verwarrend: het plaatje geeft juist 5X2 aan en lijkt in niets op 2X5

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 14 Dec 2017

Hallo Astrid, je hebt inderdaad gelijk. We hebben het aangepast! Dank voor je oplettendheid. Hartelijke groet, Carola de Koning

amanda
Door

amanda

op 16 Jan 2018

In het filmpje van tafelbingo staan ook de getallen 7 en 9 op de kaart, deze uitkomst krijg je nooit met 2 dobbelstenen.

Carola de Koning
Marloes van der Wal
Door

Marloes van der Wal

op 16 Jan 2018

Ontzettend leuk dit! Mijn dochter raakt gefrustreerd dat het maar niet will vlotten met de tafels. Dit zal haar vast en zeker helpen (en ons ook om de tafels weer wat op te halen :))

Monique
Door

Monique

op 16 Jan 2018

Hele leuke manieren om de tafels te oefenen! Ik ga ze zeker gebruiken!

corine
Door

corine

op 16 Jan 2018

Heb de tafel flitser uitgeprint en ga er mee oefenen. ook kan ik er wel memorie mee doen. bedankt voor de tip

Susan
Door

Susan

op 17 Jan 2018

Leuke suggesties om spelenderwijs te leren. Ik ga ermee aan de slag!

Fennie
Door

Fennie

op 19 Jan 2018

Mooie varianten om mee te oefenen. Heb oefening met de speelkaarten al gedaan. Antwoorden laten opschrijven en later laten vergelijken. Ging super!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 19 Jan 2018

Hartstikke leuk om te horen Fennie! Nog veel plezier! Hartelijke groet, Carola

Annet
Door

Annet

op 24 Jan 2018

Leuke manier om de tafels te oefenen, we zitten er hier midden in met 1 zoon in groep 5 en 1 in groep 4. Waarbij de jongste t allemaal makkelijker oppikt en ook leuker vindt om te oefenen, en de oudste t wat meer nodig heeft.. t is alleen een uitdaging om die aan t oefenen te krijgen. We gaan een poging wagen met deze opties!!

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 24 Jan 2018

Succes Annet! Hartelijke groet, Carola

Harmkedien
Door

Harmkedien

op 10 Feb 2018

Heel veel spelletjes zijn erg leuk en doen we hier ook vaak. Wij hebben bij www.jackofdice.nl hele leuke meerzijdige dobbelstenen gekocht ( zoooooo veel keus echt leuk). Hiermee kan je een D-10 met een D-4 ( tafel 1-4) oefenen daarna met een D-6 ( TM tafel van 6) Daarna D-8 En als laatste twee keer een D-10. Hiermee is bingo...kamertje verhuren en zelf sommen maken heel leuk en makkelijk. Ik heb deze dobbelstenen ook gebruikt om( herhaald) optellen en ( herhaald) aftrekken spelenderwijs te oefenen.

Ankie
Door

Ankie

op 05 Jun 2018

Dank je wel, ik ben erg blij met de tips en de spelletjes.

Peter
Door

Peter

op 28 Aug 2018

Fijn dat DIT hier weer gezegd mag worden. Citaat: "Het meest efficiënt blijkt het mondeling oefenen. Het ouderwetse rijtjes dreunen." Zeer met Maaike eens. Het is 3 decennia jammer genoeg verwaarloosd. Aanvullend kunnen kinderen verder met de deeltafels en aanverwante vormen als: 28 = ... x 7 72 = 9 x ... ... = 3 x 8 9 = 36 : ... 5 = ... : 8 ... = 54 : 6 2 = 14 : ... Heel leuke variaties, Maaike. Ik beveel je site aan vele ouders aan.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 29 Aug 2018

Beste Peter, Dank voor je bericht! En dank voor het aanbevelen van onze website! Hartelijke groet, Carola

Natasja
Door

Natasja

op 16 Oct 2018

Super leuke spelletjes om te oefenen. Ga de memory zeker uit proberen

Tine
Door

Tine

op 16 Oct 2018

Maaike heel hartelijk dank voor de spelletjes. Ik kwam er helemaal niet op dat je het op zo'n manier ook kinderen sneller laat onthouden. Mijn zoon is helemaal weg van de spelletjes en wil maar niet mee stoppen. Elke keer vraagt hij om langer te spelen.

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 17 Oct 2018

Geweldig om te horen Tine! Hartelijke groet, Carola

Ellen
Door

Ellen

op 16 Oct 2018

Wauw, echt super leuke spelletjes die je aanbiedt. Wanneer ik een aantal tafels heb aangeleerd, ga ik ze zeker en vast uitproberen in mijn klas. Bedankt!!!!!

Karin
Door

Karin

op 17 Oct 2018

Hele leuke ideeen! Ik kan ze goed gebruiken voor het jongetje dat ik begeleid. Misschien een domme vraag, maar met 2 dobbelstenen kun je toch niet alle tafels gooien? Bijvoorbeeld 6x7 of 8x4. Of zie ik het verkeerd?

Carola de Koning
Maritha
Door

Maritha

op 18 Oct 2018

Heel leuk dit. Mijn zoon vindt het helemaal niet leuk om met zijn tafelblad te zitten. ik gaat ook proberen.

RACHEL E BUINING
Door

RACHEL E BUINING

op 18 Jan 2019

heel handig

Mariska
Door

Mariska

op 31 Jan 2019

Echt super. Me dochter vliegt erdoorheen door de stof. Ze liep een beetje achter maar sinds 2 weken gaat ze met stappen vooruit. Zelfs complimenten gehad van de juf. Top dank je wel Maaike 👍

Reactie plaatsen