Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Het doel ervan is dat elke leerling profiteert van alle bestaande onderwijsvoorzieningen en leerlingondersteuning. Vooral aan kinderen met bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen bieden scholen dan extra hulp. Zo kan elk kind het beste uit zichzelf halen.

Zorgplicht en passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanwege een fysieke handicap, stoornis of leerproblemen. In alle regio’s werken een aantal scholen samen om te zorgen voor passende ondersteuning voor deze kinderen. Door deze samenwerking bieden alle regioscholen dezelfde basisondersteuning aan, waardoor een kind in principe niet gebonden is aan een specifieke school.

passend onderwijsWaar deze basisondersteuning precies uit bestaat, spreken de scholen zelf met elkaar af. Denk bijvoorbeeld aan programma’s voor kinderen met gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, hulp bij dyslexie of leerlingenvervoer. De kwaliteit van de hulp moet alleen wel aan de normen van de Onderwijsinspectie voldoen.

Daarnaast bieden enkele scholen uit zo’n samenwerkingsverband nog extra unieke begeleiding aan. Bijvoorbeeld trainingen in sociale vaardigheden. Zulke scholen werken dan vaak samen met jeugdhulpinstanties.Mocht een school de nodige ondersteuning niet kunnen bieden, dan moeten zij de andere opties (bijvoorbeeld speciaal onderwijs) met de ouders bekijken.

Deze zorgplicht is om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijs voor hen zou zijn.

Kosten

Om leerlingen goed te begeleiden, krijgen scholen hier geld voor. Zo zijn zij in staat de nodige ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan kinderen die dat nog hebben. De regioscholen die samenwerken, ontvangen samen de financiële ondersteuning. Dit bedrag verdelen zij onderling, zodat het optimaal terechtkomt.

    Comment Section

    0 reacties op “Passend onderwijs

    Plaats een reactie


    *