Wat is de Pabo?

De pabo is de afkorting van de ‘pedagogische academie voor het basisonderwijs’. Elke leerkracht in het basisonderwijs, oftewel elke juf of meester, heeft deze opleiding gevolgd. De pabo is in principe een 4-jarige opleiding op hbo-niveau.

Daarnaast is een verkorte opleiding ook mogelijk of in combinatie met een universitaire opleiding onderwijskunde of pedagogiek. Wanneer iemand de pabo afrondt, mag hij/zij zichzelf ‘Bachelor of Education’ noemen.

De opleiding

leerlingen steken hand op juf

De toelatingseisen voor de pabo zijn vanaf 2015 veel strenger geworden. Nieuwe instromers toetst men tegenwoordig op hun kennis over de vakgebieden natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. In het 1e jaar, ook wel het propedeusejaar genoemd, moet men daarnaast ook een voldoende halen voor de verplichte reken- en taaltoets.

Pedagogiek en didactiek vormen de rode draad in bij de pabo. En verder leert de student over de vakgebieden die hij/zij zelf ook zal geven aan de kinderen: rekenen, taal, schrijven, muziek, toneel, geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming.

Hierbij gaat het niet alleen om de inhoud van de vakken, maar ook hoe je het aanbiedt aan kinderen.

Pabo: specialisaties en stage

In het 3e jaar specialiseert de toekomstige leerkracht zich in het jonge (4 tot 8 jaar) of oudere (8 tot 12 jaar) kind. Ook volgt de student meestal een minor. Hierbij specialiseert hij/zij zich in vernieuwingsonderwijs (bijvoorbeeld jenaplan of dalton), in een schoolvak (bijvoorbeeld gym) of vakgebied (bijvoorbeeld remedial teaching).

Meteen vanaf het 1e jaar loopt de student stage. Dit zijn vaste dagen per week of in de vorm van meerdere stageperiodes. Naarmate de stages vorderen, krijgt de student steeds meer verantwoordelijkheid over de klas. Uiteindelijk is hij/zij in staat zelfstandig dagdelen te draaien. In het laatste jaar loopt men dan ook LIO, de eindstage. LIO betekent ‘Leraar In Opleiding’. Deze stage duurt veelal een half jaar en de student draait dan volledig zijn/haar eigen klas.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *