Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Plus- en minsommen met breuken

Het optellen en aftrekken met breuken komt in de hogere groepen van de basisschool aan de orde. In eerdere artikelen wordt het gelijknamig maken van breuken uitgelegd. Bekijk die video eerst voordat je met het optellen van breuken aan de slag gaat.

Breuken optellen: hoe doe je dat? In deze video een uitleg over het optellen van breuken. Hierbij komt ook het optellen van breuken met ongelijknamige breuken aan bod.

De uitleg over breuken optellen is in dit artikel ook als tekst opgenomen.

Breuken optellen: video

Breuken optellen: uitleg

We hebben vereenvoudigde breuken en deze gaan we optellen.

Voorbeeld:

 3/5 + 7/9

Zoals eerder behandeld moeten we daartoe de breuken gelijknamig maken, dat wil zeggen: van een gelijke noemer voorzien.

Op zoek naar het kleinste gemene veelvoud (deelbaar door beide noemers) ligt het voor de hand de bestaande noemers met elkaar te vermenigvuldigen, waarmee de nieuwe noemer voor beide breuken 45 wordt.

Een kleiner getal dat deelbaar is door zowel de ene noemer als de andere en dat gehele getallen oplevert, bestaat in dit geval niet.

Teller en noemer vervolgens -per breuk- met het zelfde getal te vermenigvuldigen. Voor de eerste breuk moeten we de noemer (5) met 9 vermenigvuldigen om 45 te krijgen en de teller dus ook.

We krijgen 27/45.

De tweede breuk: teller en noemer vermenigvuldigen met 5 (immers 5 x 9 levert ook 45 op). Deze wordt dan 35/45.

Bij gelijknamige noemers kun je breuken optellen door de tellers op te tellen en door de gelijknamige, gemeenschappelijke noemer te delen. Nu de noemers in het voorbeeld gelijk zijn gemaakt, kunnen we de tellers dus bij elkaar optellen en het resultaat van de optelsom luidt dan:

27/45 + 35/45 = 62/45

Wanneer we breuken optellen zien we vaak dat er in de teller een getal komt te staan dat groter is dan de (nieuwe) noemer. Zo ook in dit geval: 62 torent uit boven de 45. We kunnen nu het antwoord vereenvoudigen: uit de teller (62) kunnen we één keer 45 weghalen en voor in het antwoord plaatsten We houden dan in het breukgedeelte van het antwoord 62-45=17 voor de teller over.

Het uiteindelijke antwoord luidt daarmee 1 17/45 (één zeventien vijfenveertigste)

Breuken komen voor in getallen die ook eenheden, tientallen, duizendtallen enzovoorts  omvatten. We vonden er zojuist één in het antwoord van de optelling:

1 17/45.

Minsommen met breuken: video

Breuken optellen en aftrekken met breuken oefenen

Bestel de oefenboeken rekenen van Aandacht voor Rekenen om rekenen met breuken te oefenen.

Andere sommen oefenen?

Rekenen op het niveau van de groep van je kind oefenen?

    Comment Section

    0 reacties op “Plus- en minsommen met breuken

    Plaats een reactie


    *