arrow_drop_up arrow_drop_down

Drempelonderzoek

Wat is het drempelonderzoek dat op veel scholen in groep 8 wordt afgenomen? Heb je een kind in groep 8 en wil je hier meer over weten?drempelonderzoek Bekijk onze video om erachter te komen welke onderwerpen worden getoetst bij het drempelonderzoek, wanneer het drempelonderzoek (ongeveer) wordt afgenomen en hoe de uitslag van het drempelonderzoek eruit ziet.

Drempelonderzoek (video):

  Let op! Kijk de voor de meest actuele informatie op deze website van de Overheid: Eindtoets op de basisschool. Het drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast de eindtoets. Deze toets bestaat uit 5 onderdelen:
  • technisch lezen
  • spelling
  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • rekenen
Het drempelonderzoek wordt meestal tussen september en januari in groep 8 afgenomen. Sommige scholen nemen het af vlak voor de herfstvakantie, begin oktober en andere scholen juist in november. In ieder geval voor de kerstvakantie. Als het drempelonderzoek is afgenomen krijg je daar als ouder een uitslag van via de leerkracht. Uiteindelijk krijg je ook een uitslag op papier met een score. Er een score gegeven per onderdeel. Die score wordt vervolgens vertaald naar een niveau. Dat niveau gaat van VWO hoog naar lager en dat is dus ook per onderdeel aangegeven. Zo kun je heel goed zien op welke onderdelen jouw kind welk niveau scoort. In de uitslag van het drempelonderzoek wordt ook een gemiddeld niveau aangegeven. Dat is eigenlijk het schooladvies dat op basis van het drempelonderzoek wordt gegeven. In de uitslag wordt deze score ook nog vertaald naar een score zoals die ook op de Cito eindtoets wordt gegeven,  zodat het ook daarmee te vergelijken is. Het drempelonderzoek is ontwikkeld door 678 Onderwijs Advisering. Naast toetsen voor het basisonderwijs geven zij ook toetsen voor het voortgezet onderwijs uit. Op hun website geven ze zelf onder meer het volgende aan over het drempelonderzoek:
Het drempelonderzoek heeft in elke toets vragen opgenomen die beginnen op of zelfs onder het niveau van een leerling in groep 5 van de basisschool en ook vragen die voor een leerling in groep 8 heel pittig zijn. Bron: 678 Onderwijs Advisering