Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Wat betekent die C-score?

Een C score is een uitslag op een Cito-toets uit het LVS volgsysteem op een basisschool. De C score betekent dat de leerling tot de 25% leerlingen behoort die ‘net tot ruim onder het landelijk gemiddelde’ scoren. Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

Op het rapport (meestal vanaf het tweede rapport) zijn de uitslagen van de zogenaamde cito toetsen weergegeven. Voor veel ouders is niet helemaal duidelijk wat deze cito toetsscores betekenen.

De Cito toetsen maken onderdeel uit van het Cito leerlingvolgsysteem. De score op een Cito-toets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.  Hieronder zie je de betekenis van de letters.

Cito toetsscores: uitleg

Heeft je kind bij de uitslag van de cito toetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde

cito toetsscores

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C (bijna een B)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt (in het geval van de cito-toets rekenen). Je kunt dan gericht oefenen met je kind.

Tip: kijk voor gericht oefenen op http://www.aandachtvoorrekenen.nl

Wil je meer weten over de cito toetsscores? Lees dan ook het artikel over het leerlingvolgsysteem.

Plaats ook even een reactie onder dit artikel.

  Comment Section

  57 reacties op “Wat betekent die C-score?


  Door Max op 21 januari 2016

  Handig!! Jammer dat het niet direct bij de uitslag staat


  Door Maaike de Boer op 21 januari 2016

  Hi Max, het zou inderdaad handig zijn als de score op alle scholen op het rapport wordt uitgelegd.


  Door Kayleigh op 2 maart 2016

  Ik weet het niet hoor. Een kind kan heel erg groeien zelfs al houdt dit kind een E score. Op het rapport kun je nog eens een compliment geven over de groei. Maar als ze een cito-plaatje gaan uitdraaien ziet een kind alleen maar rood, de stijgende lijn valt niet meer op. Met zo’n rapport naar opa of de buurvrouw gaan is dan minder leuk. Mijn mening is dat de citoscores best besproken kunnen worden, maar dan wel met een 10 min. gesprekje. Niet even in het rapport gestoken en ouders zoek het maar uit….


  Door Boukster op 7 juni 2016

  De citoscores moeten voor de ouders inzichtelijk zijn en helemaal niet gedeeld worden met een kind. Die moeten, zeker in groep 5, nog verre blijven van dit soort scores. Ik wil altijd wel graag een uitdraai maar bespreek dit nooit met mijn kinderen. Wat hen betreft beperk ik het gesprek tot: zijn jullie happy in de klas, vinden jullie iets moeilijk en kunnen we jullie daarmee helpen?


  Door Anneke op 14 juni 2016

  Helemaal mee eens. Het draait nu allemaal om de CITO scores. Die komen bij ons gewoon op het rapport te staan en er wordt veel nadruk op gelegd. De dingen die ze in de klas doen, zijn ineens minder belangrijk. Erg jammer!


  Door Ida op 19 juni 2016

  Ik heb niet in NL gestudeerd, mijn dochter is in FR geboren. Ik vond het verwarrend dat ik geen inzicht kon hebben op de cito zelf, en alles wat dat inhoudt en bijhoort. Tijdens de oefen citoweek en de citoweek ook niet. Ik voelde me machteloos en wist niet hoe ik mijn kind kon helpen.
  Staaks worden kinderen naar aanleiding van de citoscores, LVS, Werkhouding geplakt aan een leerrichting iets totaal vreemd ( VMBO, HAVO, VWO of Praktijkonderwijs Pro) en zo wordt een droom kapot gemaakt?
  Waarom niet kind kiest zijn weg waar zijn motivatie in is?


  Door Helga op 7 februari 2017

  Volkomen mee eens, buiten het feit dat het demotiverend werk voor het kind


  Door D op 9 februari 2017

  Bij ons wordt de uitleg keurig bij de scores als bijlage toegevoegd. Echter voor mij als ouder zegt de Cito niets. Wat moet mijn kind gemiddeld halen om naar de havo te gaan? Dat is nl wat ze wil omdat er daar tweetalig onderwijs wordt gegeven.


  Door Maaike de Boer op 9 februari 2017

  Fijn dat de uitleg bij de scores wordt gegeven. Het is niet zo dat de uitslagen van de Cito-toetsen het schooladvies bepalen. Hier komt meer bij kijken. Je kunt het beste op school navragen uit welke bouwstenen het schooladvies bij jullie op school is opgebouwd. Zaken als werkhouding, inzet en de rapporten e.d. tellen uiteraard ook mee.


  Door Jan Stuijt op 7 juni 2016

  Dag Maaike,
  In je uitleg wordt er nergens gesproken over de vaardigheidsgroei die kinderen maken. Volgens mij is dat echter de essentie van de CITO uitslag. Een behaalde D of E score (of niveau IV / V ) die samengaat met een een goede groei in vaardigheid hoeft helemaal geen zorgenkind te zijn. Een A score of niveau l met een onvoldoende groei in vaardigheid kan dat wel zijn. (Daar valt voor jou als leerkracht winst te behalen) Tijdens oudergesprekken laat ik daarom altijd de groeicijfers van de leerlingen zien. Vinden ze vaak heel verhelderend.

  Groet,

  Jan  Door Nicole op 4 februari 2016

  Hallo,
  Van mijn zoontje krijg ik ook een resultaat in kleur…. cito rekenen voor kleuters lovs m1 kleur.
  Wat is dit en wat zijn de resultaat mogelijkheden?


  Door Maaike de Boer op 5 februari 2016

  Hi Nicole,
  De Cito rekenen voor kleuters bevat de onderdelen getalbegrip, meten en meetkunde. Daarnaast zijn er aparte toetsen voor kleur en lichaamsdelen. De ‘toets kleur’ bestaat uit 19 opgaven. Deze extra toets wordt niet altijd standaard afgenomen. Ik neem aan dat de scores hetzelfde zijn ingedeeld als bij de reguliere toetsen (A t/m E en/of I t/m V).


  Door R. Willems op 23 februari 2016

  Gooi die scores maar meteen weg. Kijk eerst eens of het kleuterbrein al voldoende is gegroeid voor aan CITO te denken (zie programma Monitor van afgelopen zondag!)


  Door Eef op 19 februari 2016

  Waarom is er bij de uitslag van de letters A t/m E geen gemiddelde lijn, alleen zoveel % eronder of er boven.
  En bij de cijfers heb je wel een precies gemiddelde?

  Mvg,
  Eef  Door ilja op 23 februari 2016

  wat betekent 5- en 1+ dan precies?


  Door Maaike de Boer op 23 februari 2016

  Cito-I+


  Door Sandra op 23 februari 2016

  Bij ons staat er achter de letter scores ook nog een cijfer dus bijvoorbeeld B2 wat houdt dat in?


  Door Maaike de Boer op 23 februari 2016

  Hi Sandra, dan zijn de scores A t/m E en I t/m V gecombineerd. Ze geven dan beide scores aan (zie ook de afbeelding in het artikel).


  Door Linda op 23 februari 2016

  Mijn dochter zit nu in groep 5. Dit jaar is op rij voor de 3e keer de CITO normering aangepast volgens haar leerkracht. Hierdoor is het onmogelijk om de uitslagen met elkaar te vergelijken ten opzichte van de eerder behaalde resultaten. De nulmeting is steeds anders. Waarom veranderd de CITO normering zo vaak binnen zo’n korte termijn?  Door Jarno op 23 februari 2016

  Wat betekent de I+ score op de cito en wat kun je doen als je kind dat al meerdere malen heeft gescoord?

  mvg,

  Jarno


  Door Maaike de Boer op 23 februari 2016

  Hi Jarno, zie de afbeelding voor de I+ score. Je kunt hierover in gesprek gaan met de leerkracht. Een en ander hangt ook af van hoe je kind het doet bij de methodegebonden toetsen etc. Het kan zijn dat je kind ‘plustaken’ aan kan voor bepaalde vakken. De leerkracht kan dit meestal goed beoordelen.
  Cito-I+  Door Anja op 23 februari 2016

  Is er ook iets te zeggen over het schooladvies in groep 8 in relatie tot de scores? Is het zo dat een A score bijvoorbeeld gymnasium advies betekent? En E Lager Leer en Werk Onderwijs?


  Door Shaniska Mogen op 23 februari 2016

  Bedankt voor de informatie. Ik waardeer het enorm!


  Door Dieneke op 23 februari 2016

  In groep 3 en 4 worden ” nieuwe” cito toetsen voor rekenen afgenomen. Als het kind niet goed in taal is of de vraag ( dus ook taal) niet goed begrijpt dan gaat hij/zij de mist in, terwijl de kans heel groot is dat het kind de som wel degelijk weet. Het ” gewone” rekenen is er niet veel meer bij. Ik vind het zorgelijk en vraag mij af of we met deze nieuwe cito niet het doel voorbij schieten. Ik vraag mij af hoe er verder in Nederland op wordt gescoord tov de ” oude” cito toetsen. Ik vind overigens cito toetsen net als de heer Willems discutabel, die al eerder reageerde , zeker in de onderbouw.


  Door elke op 23 februari 2016

  Ook bij “oude” cito toetsen rekenen is er sprake van redactiesommen, verhalende sommen, dus taal blijft belangrijk. Cito rekenen / taal kleuters en groep 3 inderdaad niet waarde aan hechten, maar er kan soms ook zaken ontdekt worden. Onze dochter scoorde slecht op rekenen kleuters en groep 3 (score,5 / 5-) vooral, automatiseren en vragen begrijpen gaan lastig. Veel geoefend en nu heeft ze voor rekenen groep 4 score 2. Cito score is van belang voor vervolgkeuze vanaf groep 6, Bovendien niet ieder kind hoeft score 1/2 te halen, immers niet ieder kind gaat naar HAVO/VWO.


  Door Esther op 23 februari 2016

  Van mij mogen ze de Cito afschaffen, ik blijf het een moment opname vinden. Bij mijn zoontje hebben ze de normering vorig jaar aangepast. Het is bijna nog onmogelijk om een goede score te halen. zo zit mijn zoon in groep vier in plusgroepen, maar heeft deze Cito laag gescoord. Ik vind het zo verwarrend, kijk gewoon naar de prestaties van heel het jaar.


  Door Ria op 24 februari 2016

  Helemaal mee eens!


  Door Kirsten op 24 februari 2016

  Mijn dochter scoort volgens de school methode ruim voldoende op rekenen, terwijl de cito score V is, hoe kan dit?


  Door Maaike de Boer op 24 februari 2016

  Hi Kirsten,
  Een groot verschil tussen de methodetoetsen en de Citotoetsen kan verschillende oorzaken hebben. Ik zou hierover zeker in gesprek met de leerkracht gaan. De Citotoets is een momentopname. Het kan een incident zijn. De Citotoetsen bevatten opgaven van een lager niveau en van een hoger niveau dan de lesstof die de kinderen hebben gehad. Bij de methodetoetsen wordt steeds getoetst wat kinderen net hebben gehad. Het zit misschien dan nog ‘vers’ in het geheugen. Meer informatie over de Citotoetsen vind je hier:
  Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem


  Door Ellis op 24 februari 2016

  Mijn dochter scoorde vorig jaar in de CITO toetsen een A voor rekenen, de toets die zijn een maand geleden heeft afgenomen een C.. hoewel ik weet dat het een momentopname is vraag ik me af hoe zo’n grote achteruitgang binnen een half jaar kan.


  Door Margreet op 26 februari 2016

  Wat als van groep 6 alle leerlingen ( incl 8 levelwerkers) in een keer allemaal, op alle punten lager scoren. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Wat kan ik hier als ouder mee doen?


  Door Karin op 26 februari 2016

  Zal graag zien dat de cito wordt afgeschaft. In groep 6 komen in de citorekenen breuken voor terwijl deze nog niet behandeld waren. Het nu al constant prestatiegericht bezig zijn is wat mij betreft not done. Daarbij is het op het moment dat teveel leerlingen te ‘goed’ scoren de cito normering wordt bijgesteld zodat het grootste gedeelte alsnog vmbo advies blijft krijgen. Het blijft een wasseneus en schiet in zijn geheel zijn doel voorbij.


  Door mar op 26 februari 2016

  Dit willen wij ook heel graag weten!! zie onderstaand bericht.
  Door Anja op 23 februari 2016

  Is er ook iets te zeggen over het schooladvies in groep 8 in relatie tot de scores? Is het zo dat een A score bijvoorbeeld gymnasium advies betekent? En E Lager Leer en Werk Onderwijs?


  Door Maaike de Boer op 27 februari 2016

  Hi Anja,
  De scores uit het leerlingvolgsysteem zijn niet 1-op-1 te vertalen naar een schooladvies. Basisscholen en Middelbare scholen hebben vaak regionaal afspraken met elkaar over hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt. De basisschool levert dan vaak een onderwijskundig rapport aan de middelbare school over het kind. Hierin zijn ook vaak de uitslagen van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 of vanaf groep 7 opgenomen. Een voorbeeld van hoe hiermee om wordt gegaan is de ‘Friese PLaatsingswijzer'(http://plaatsingswijzer.nl/pagina/11/plaatsingswijzer-voor-ouders.html). Hier een citaat uit de informatie over de plaatsingswijzer: “De Plaatsings-wijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. In de matrix van de Plaatsingswijzer zien we de gegevens over de cognitieve ontwikkeling in relatie tot het vervolgperspectief; de leerkracht verbindt deze met de andere aspecten van ontwikkeling.” De uitslagen van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem zijn dus meestal een onderdeel/bouwsteen van het schooladvies (met meestal de nadruk op de Cito-toetsen Begrijpend Lezen en Rekenen). Ik zou op jullie school navragen hoe het advies wordt onderbouwd en welke rol de Cito-toetsen daarbij spelen.


  Door Jorinde op 15 maart 2016

  Hoe moet ik de score van onze dochter zien. 3 keer C, 2 keer B en 1 keer A. Is dat Gl Tl of Havo? Of misschien Kader? Onze andere dochter had altijd alleen maar A en gaat nu tto/lyceum doen.


  Door Maaike de Boer op 15 maart 2016

  Hi Jorinde,
  Je kunt de scores niet 1-op-1 vertalen naar een advies. Het schooladvies wordt door de leerkracht opgesteld en daarbij spelen meer factoren dan alleen de Citotoetsen een rol. De Citotoetsen uit groep 7 en groep 8 zijn op veel scholen wel een belangrijke bouwsteen van het schooladvies. Meestal tellen de uitslagen op de Citotoetsen voor begrijpend lezen en rekenen zwaarder mee. Vraag op jullie school na hoe het schooladvies wordt samengesteld en welke rol de scores op de Citotoetsen spelen. Je kunt dan ook vragen of er nog onderscheid wordt gemaakt tussen de toetsen begrijpend lezen en rekenen en de rest van de toetsen.


  Door Annet op 22 maart 2016

  Wat ik niet snap is dat een iv score en een v score als onvoldoende worden gezien. Dit terwijl volgens dit systeem dan 40 % van de kinderen hieronder vallen. Hoe kan iets onvoldoende zijn als slechts 60% van de kinderen aan de norm voldoet?


  Door inge op 7 juni 2016

  Een V score is omgerekend toch een 6? Dus geen onvoldoende  Door Saskia op 24 maart 2016

  Mijn zoontje scoort op rekenen voor kleuters 120 (verticale lijn), ver boven de onderlijn van niveau A. Hoe uitzonderlijk is dat?


  Door Chantal78 op 24 maart 2016

  Mijn kind had in beide kleutergroepen op taal voor kleuters en rekenen een A +. voor beide. Nu zit ze op niveau 2. Is dit dan een oude B score of een lage A Score?


  Door Maaike de Boer op 24 maart 2016

  Hi Chantal, voor een vergelijking van de scores met cijfers en de scores met letter kun je hier kijken: Cito-toetsen leerlingvolgsysteem. In de afbeelding zie de scores naast elkaar staan.


  Door Johan op 23 juni 2016

  Onze zoon zit in groep 7. 7 jaar lang kregen we op school te horen dat het hartstikke goed gaat, waarbij wij de indruk kregen dat hij tot de “top” van de klas behoorde. Alle cijfers 8 of hoger, Cito’s laatste twee jaar wat minder, maar (volgens school) geen reden tot ongerustheid. Zelf herhaaldelijk gevraagd of wij nog iets kunnen betekenen. Maar het antwoord daarop was ontkennend. Nu krijgt hij een voorlopig VMBO-TL/Havo advies, terwijl wij verwacht hadden dat het toch minstens Havo/Vwo zou worden. We hebben inmiddels een nieuw gesprek met de leerkracht gevraagd en inzage in de CITO toetsen (moet nog plaatsvinden). Kunnen we nog meer doen?


  Door Maaike de Boer op 23 juni 2016

  Hi Johan,
  Dit verhaal horen we wel vaker (helaas). Op school vindt men dat het goed gaat, maar de verwachtingen van de ouders zijn onvoldoende bekend. En wat is dan ‘goed’? Het is denk ik goed om alsnog de verwachtingen die jullie hebben (mede op basis van de rapportcijfers) duidelijk te maken. Vervolgens is het goed om in het gesprek (of voor het gesprek) duidelijk te krijgen hoe het schooladvies precies is opgebouwd. Het schooladvies is een combinatie van veel zaken en het kan zijn dat jullie school sommige zaken zwaarder laat meetellen in het advies dan andere dingen. Op de school van mijn kinderen werd duidelijk aangegeven hoe men de rapportcijfers zag in relatie tot het niveau van de middelbare school (bijvoorbeeld 8 en hoger was VWO-niveau). En er werd duidelijk aangegeven welke toetsen ‘meetelden’ voor het advies (in geval van onze school: de toetsen uit het Cito volgsysteem van groep 7 en groep 8 en het Drempelonderzoek). Het kan ook nog zo zijn dat bepaalde Cito-toetsen dan weer zwaarder meewegen (meestal begrijpend lezen en rekenen). Als je dat helder op een rij hebt, kun je kijken in welke mate de rapportcijfers meetellen. Ook interessant is natuurlijk of het advies nog wordt bijgesteld als de toetsen en rapportcijfers in de eerste helft van het schooljaar van groep 8 goed zijn. Veel succes met het gesprek!


  Door Yvonne van Vugt op 8 juli 2016

  Hoi,
  Onze dochter gaat naar groep 7, ze heeft Ernstige Enkelvoudige Dyslectie, haar scores zijn, DMT, ver onder de É , Taalschaal A, begrijpend lezen B, rekenen À, spelling C, AVI E5, IQ 118 (getest voor voor haar EED), wat voor schoolniveau zouden we kunnen verwachten? Ik weet niet hoever haar dyslectie haar schoolkeuze bepaald.
  Met vriendelijke groet


  Door Mel op 25 januari 2017

  Ik vindt het belachelijk dat een kind al in groep 3 cito moet maken..


  Door Margriet op 7 februari 2017

  Onze dochter is een kei in rekenen, maar heeft de Cito verknald. Ze blijft zeggen, dat ze maar 6 fout had.. we gaan vanavond eens navraag doen.


  Door Deb op 9 februari 2017

  Zoon scoorde in groep 3 en 4 Atjes op begrijpend-lezen.
  Hallo,
  Nu een C de juf geeft aan de toets opnieuw te laten maken,
  maar de eerst behaalde score blijft toch in het leerlingvolgsystemen staan?


  Door Maaike de Boer op 10 februari 2017

  Beste Deb,
  Dat lijkt mij wel. Het kan niet zo zijn dat Cito-toetsen meerder keren gemaakt worden en dat dan de beste score telt. Let wel, het is alleen maar een manier om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Vanaf groep 6/7 kunnen de uitslagen een bouwsteen vormen van het schooladvies.


  Door AATJE op 9 februari 2017

  even een vraagje over begrijpend lezen: mijn dochter zit in groep 6 en ze leest elke avond in bed wel een half uur, soms s ochtends ook. maar met de toets scoorde ze IV, en de juf zei dat ze meer moest lezen…ze kreeg worden als journalist en chatten, nou daar heeft ze (gelukkig) nooit van gehoord…of ze moet het toevallig in een boek gelezen hebben…dus ik vond het wat hoog gegrepen en van mij hoeft ze niet meer te lezen…
  maar ligt dit aan mij of ligt het niveau echt zo hoog??
  bedankt!!


  Door Maaike de Boer op 10 februari 2017

  Beste Aatje,
  Bij begrijpend lezen gaat het om begrip van de tekst. Hierbij helpt woordenschat natuurlijk. Hier kun je een goede oefening vinden die kunt doen met je dochter met een kinderkrant: Begrijpend lezen oefenen.


  Door Chantal op 17 februari 2017

  Onze dochter heeft vandaag haar eerste rapport gekregen. Rekenen zowel taal cito score C. Wat kunnen we hier zelf thuis mee oefenen voor haar. Ze zit in groep 1.


  Door Maaike de Boer op 18 februari 2017

  Hi Chantal, we hebben geen oefenmateriaal voor groep 1. Voor rekenen kun je hier kijken voor tips: rekenvoorwaarden

  Plaats een reactie


  *