Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Intern begeleider (IB-er)

Een Interne Begeleider (IB-er) is iemand die verschillende taken uitvoert die de school ondersteunen buiten de leerkracht om. Eigenlijk kan een IB’er overal bij betrokken zijn als achtervanger, maar hij of zij geeft geen les. Tenminste, in zijn oorspronkelijke functie. Een combinatie met lesgeven is daarentegen wel (steeds meer) mogelijk.helpen huiswerk

Een IB’er is iemand die constant taken oppakt waarvoor in de reguliere les geen plaats is. Die kunnen coördinerend zijn of het zijn klussen waarvoor de docent het in de les te druk heeft.

 Activiteiten IB’er

Voorbeelden van activiteiten die een IB’er uitvoert zijn:

 • Coördinatie LVS (zie artikel LeerlingenVolgSysteem): Van hogerhand legt het LVS de prestaties en ontwikkelingen van leerlingen vast en monitort ze. Een IB’er coördineert hoe een school dit systeem toepast. Onder dat coördineren valt: het plannen van de toetsen en het opstellen van de werkplannen.
 • Remedial Teaching: Hierbij neemt de IB’er een leerling met een leer- of gedragsprobleem apart. Hij onderzoekt hem of haar en stelt het probleem vast. Aan de hand hiervan maken ze een werkplan. Dit is overigens niet te verwarren met bijles, omdat bijles echt gerelateerd is aan een schoolvak.
 • Coaching docenten: De kennis die de IB’er opdoet gebruikt hij om leerkrachten te coachen. Met enige regelmaat brengt de IB’er bezoeken aan de klas en houdt hij contact met de docenten om ze te kunnen begeleiden.

Samengevat speelt een IB’er altijd wel een rol wanneer het gaat om na- of bijscholing op de basisschool.

Wie wordt aangesteld als IB’er?

Soms heeft een speciaal benoemde leerkracht de functie van IB’er. Hier staat dan een bonus tegenover op het normale salaris. Of het is mogelijk dat de taak van een IB’er zo dagvullend is dat hij helemaal niet meer voor de klas staat. Andersom kan ook: dat een IB’er vanuit zijn functie uiteindelijk ook voor de klas komt te staan.

Geen duidelijk cao

De positie van een IB’er is wankel. Dat komt doordat zijn takenpakket heel lastig is te definiëren. De rol van een IB’er is die ook niet vastgelegd in een cao of wet.

  Comment Section

  4 reacties op “Intern begeleider (IB-er)


  Door W. vd Hoeve op 14 december 2016

  Deze omschrijving van de taken van een ib-er geldt zeker niet voor elke school. Met de omschrijving ‘manusje van alles’ geef je in mijn ogen een vertekend beeld van de ib-er. Een ib-er is de spil in de coőrdinatie van de leerlingenzorg op school en het vorm geven van passend onderwijs. Een taak die niet ‘wankel’ is maar juist steeds belangrijker wordt. Zie site Lbib (landelijke beroepsgroep intern begeleiders)


  Door Maaike de Boer op 14 december 2016

  Beste W. v.d. Hoeve, dank voor de aanvulling op de uitleg over de intern begeleider.


  Door Nasrin Kolaini op 21 augustus 2017

  Ik ben intern begeleider in eigenland.Hoe kan in ik in Nederland intern begeleider worden?


  Door Carola de Koning op 21 augustus 2017

  Beste Nasrin Kolaini, om intern begeleider te worden volg je een opleiding tot intern begeleider. Het is een post-HBO opleiding. Je kunt de opleiding bijvoorbeeld hier volgen:
  https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/primair-onderwijs/passend-onderwijs-en-zorgverbreding/intern-begeleider-remedial-teacher/
  https://www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/354/intern-begeleider-basisopleiding-post-hbo

  Als je even googled op ‘opleiding intern begeleider basisonderwijs’, kun je zelf even kijken welke opleiding het beste bij jou past.
  Succes!
  Hartelijke groet,
  Carola de Koning

  Plaats een reactie


  *