Mirjam de Reus

Remedial teacher

Mirjam heeft haar eigen praktijk voor remedial teaching, RT praktijk Bonaire, op Bonaire.

Ze begeleidt en adviseert leerlingen van de basisschool en de onderbouw voortgezet onderwijs die ondersteuning nodig hebben bij het leren en/of werkhouding. Ook is het voor ouders en verzorgers mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen zonder dat het betrokken kind remedial teaching aangeboden krijgt.

Ze is coach bij dyslexie en coach studiekeuze begeleiding.

Nieuwste artikelen door: Mirjam de Reus