Wat is ouderparticipatie?

Ouderparticipatie is de deelname van ouders aan activiteiten van de school. Hiermee ondersteunen zij de organisatie- en besluitvoering.

vrouw kind klaslokaal

Behalve op leerkrachten en ondersteunende medewerkers kan een (basis)school ook beroep doen op de ouders. Anderzijds kunnen de ouders zich aanbieden voor werkzaamheden die bij de taken van de onderwijsinstelling horen.

Voorbeelden van ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren participeren aan de taken van de school. Enkele voorbeelden van ouderparticipatie zijn:

  • verkeersouder of zogenaamde klaar-over zijn
  • onderhoud of aanleg van speeltoestellen op het schoolplein
  • ondersteunen van jaarmarkten of sponsorlopen
  • helpen met de paas- of kerstviering
  • voorleesmoeder of -vader zijn of huiswerkondersteuning geven
  • deelname in de medezeggenschapsraad

Voordelen ouderparticipatie

Ouders werken op vrijwillige basis voor de school. Ondanks dat de school hun onkosten vergoedt, kost het ze wel tijd. Toch zijn er voldoende redenen waarom ze belang hebben bij ouderparticipatie:

  • ouders zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun kind
  • ze dragen bij aan een leuke schooltijd
  • ze krijgen een inkijk in de werking van de school

Lastig ouders werven

Desondanks is het voor sommige scholen lastig om ouders te werven voor ouderparticipatie. Dat kan liggen aan het feit dat ouders zich niet willen bemoeien met de school. Ze kunnen het teveel als een inmenging zien in het leven van hun kind. Of ze willen of kunnen er geen tijd voor vrijmaken.

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *