Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

AVI toetsen

AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor: Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar leesvaardigheid. Schoolboeken vermelden daarom de AVI-norm, om zo de moeilijkheidsgraad van het boek aan te geven.

Meisje lezenKortgezegd test en beoordeelt de docent bij de AVI-toets hoe gemakkelijk een individu de gelezen woorden vertaalt in klanken. De techniek van het lezen stelt men dus op de proef, dat heet: technisch lezen. Het gaat bij een AVI-toets dus niet zozeer om het tekstbegrip, maar wel om de leesvaardigheid.

Kaarten AVI-toets

Bij een AVI-toets gebruikt de docent kaartjes waarop een tekst staat. In totaal heeft de leerkracht 10 kaarten: AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7 en AVI-E7. Deze bestaan in 2 verschillende varianten. Daarbij lopen de kaarten op in moeilijkheidsgradaties.

Werkwijze AVI-toets voor docent

Bij een AVI-toets leest een basisscholier de tekst van het kaartje hardop voor aan de docent. Op een scorekaart houdt de leerkracht bij welke woorden de leerling foutief opleest. De uitslag die hieruit volgt, bepaalt het AVI-niveau. De uitkomst van de test is relevant, omdat een docent van daaruit literatuur en leesstof voor de leerling kan aanbevelen om beter te leren lezen.

Lees en leerachterstand

Als de docent na de toets constateert dat de leesvaardigheid van een leerling onder niveau zit, dan achterhaalt hij de werkwijze van de leerling. Om het level van de scholier omhoog te krijgen, onderzoekt hij de lacunes in het leesgedrag met de Grafementoets en de Toets voor Auditieve Synthese. Op basis van de uitslag van deze toetsen, stelt een docent een pakket samen dat de leerling kan helpen in niveau te stijgen.

Toets-momenten

DMT AVIDe AVI-toetsen beginnen als het kind leert lezen, dus tussen groep 3 en 8. De docent neemt de testen dan af in:

  • januari/februari
  • mei/juni

Groep 8 vormt als laatste jaar de uitzondering, want dan vindt de toets alleen in januari/februari plaats.

Verschil DMT

Een basisscholier wordt niet getest op de snelheid van het lezen, dat gebeurt bij de DMT (Drie Minuten Toets). Al noteert de leerkracht wel hoelang een kind over het lezen van de AVI-kaart doet.

    Comment Section

    0 reacties op “AVI toetsen

    Plaats een reactie


    *