Minsommen met kommagetallen

Kommagetallen aftrekken kun je op de volgende manier cijferend berekenen.

  1. 1. Zet altijd de komma’s precies onder elkaar.
  2. 2. Zodra je bij je berekening de komma tegenkomt, zet je een komma in het antwoord.
  3. 3. Om de getallen gelijk te krijgen, mag je een 0 achter bijv. de tienden zetten zodat het duidelijk is hoe je honderdsten van elkaar kunt aftrekken.
  4. 4. Begin achteraan met uitrekenen

Aftrekken met kommagetallen werkt min of meer hetzelfde als kommagetallen optellen. Voorbeeld van aftrekken met kommagetallen:

De som 4,26 – 1, 61 =  

Bij cijferend rekenen begin je achteraan, met het cijfer met de minste waarde. Zo kan een overschrijding van een rond getal in een decimaal, gelijk verwerkt worden in de berekening van de som.

Zet eerst de som onder elkaar, met de komma’s precies onder elkaar:

aftrekken kommagetallen voorbeeld

Nu eerst 6 – 1 = 5

som minsommen kommagetallen

Vervolgens 12 – 6 = 6 (je hebt de 1 ‘bij de buren geleend’).

cijferend aftrekken kommagetallen

Je komt nu de komma tegen. Zet deze in het antwoord.

voorbeeldsom minsom kommagetallen

Nu nog de laatste stap.

cijferend minsommen kommagetallen voorbeeldsom

Bekijk onderstaande video voor uitleg over minsommen met kommagetallen.

Minsommen met kommagetallen: uitleg met video

Van de eenvoudige sommen kun je meteen het antwoord geven. Bijvoorbeeld 4,8 – 2,3 = 2,5. Eerste de helen van elkaar aftrekken (4 -2 ) en dan de tienden (0,8 – 0,3). Als het wat ingewikkelder wordt, kun je de kommagetallen onder elkaar zetten. En dan net als bij het aftrekken van hele getallen van rechts naar links cijferend aftrekken.

Als het hele getal te klein is, moet je net als bij het aftrekken met hele getallen gaan lenen. Meer hierover zie je in deze video:

Net als bij het optellen met kommagetallen moet je ervoor zorgen dat de komma’s netjes onder elkaar staan. Leer je kind dit ook netjes op kladpapier te doen. In de praktijk zie je dat kinderen hiermee vaak slordigheidsfouten maken, omdat ze de komma’s niet netjes onder elkaar zetten op hun kladpapier.

Om de getallen gelijk te krijgen, mag je een 0 achter de tienden zetten. Als ik bijvoorbeeld de som 18,88 – 7,5 heb, dan mag ik achter 7,5 een 0 zetten zodat het makkelijk wordt om de getallen onder elkaar te zetten met de komma op de goede plaats.

Bekijk ook de volgende uitleg:

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 8 (Gratis)

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *