Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Verschil Cito en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Citotoetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. In de Citotoetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Citotoetsen de minder het geval is.

krulletjeDe normering van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem is ook anders dan die van de methodegebonden toetsen. Bij de Citotoetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar.

De Citotoetsen worden doorgaans eenmaal per halfjaar afgenomen (zie de LVS toetskalender). Dit kan betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen. Bij de methodegebonden toetsen wordt altijd direct na een lesblok of hoofdstuk getoetst en dan is de lesstof nog niet weggezakt.

De vraagstelling in de Citotoetsen kan ook anders zijn dan in de lesboeken op school. Dit hangt natuurlijk ook een beetje af van de lesmethode die gebruikt wordt. In bijvoorbeeld Citotoetsen rekenen zijn veel redactiesommen opgenomen.

 

 

    Comment Section

    0 reacties op “Verschil Cito en methodegebonden toetsen?

    Plaats een reactie


    *