Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Referentieniveau

Een referentieniveau geeft een richtlijn aan voor het niveau dat behaald moet worden in een bepaald leergebied. het is als het ware een norm die is vastgesteld waaraan we zoveel mogelijk aan willen voldoen. Door ambitieuze referentieniveaus vast te stellen en hier het onderwijs op af te stemmen kun je het onderwijsniveau verbeteren.

leesniveau aviDe referentieniveaus voor taal voor het primair- en speciaal onderwijs zijn 1F en 1S. Wat betekenen deze aanduidingen? 1F staat voor het zogenaamde fundamentele niveau ofwel basisniveau dat een leerling moet behalen. De leerling kan hierbij aan het einde van groep 8:

 • eenvoudige gesprekken voeren, informatie en meningen en opvattingen interpreteren voor zover deze dicht bij de leerling staan;
 • eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;
 • jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;
 • korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje, kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;
 • woordsoorten kennen en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.

Bij het niveau 1S staat de S voor streefniveau. Hierbij kan de leerling aan het einde van groep 8:

 • over voldoende woorden beschikken om zich te kunnen uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, verwerken en geven;
 • instructieve teksten en betogende teksten lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;
 • de hoofdgedachte van een tekst weergeven en legt relaties tussen tekstdelen en kan die evalueren en beoordelen;
 • samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende en vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot;
 • nog niet alle spellingsproblemen beheersen, heeft kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de persoonsvorm.

  Comment Section

  0 reacties op “Referentieniveau

  Plaats een reactie


  *