Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Pedagoog

Een pedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij kijkt de pedagoog naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Een pedagoog kent dus de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond en veilig op te laten groeien.

Taken van de pedagoog

Een pedagoog licht voor, adviseert en begeleidt ouders, kinderen en betrokken instanties. Dit kan op heel uiteenlopende gebieden zijn. Zo kan een pedagoog een eigen praktijk hebben waar ouders heengaan als ze bijvoorbeeld opvoedadvies of een behandelplan willen dat specifiek gericht is op hun kind. Dit advies kan over zowel gewone situaties (‘hoe ga ik om met mijn puber?’) als ongewone opvoedomstandigheden (‘hoe ga ik om met mijn kind die ADHD heeft?’) gaan.

jongen met juf studerenMaar ook vind je pedagogen veelal werkzaam op scholen om ouders voor te lichten of (hun kind) te ondersteunen. Daarnaast is het ook mogelijk dat zij werken in bijvoorbeeld wijkteams, jeugdinrichtingen of de jeugd(gehandicapten)zorg.

Oftewel: overal waar hulp nodig is om kinderen veilig op te laten groeien, zijn pedagogen werkzaam. Maar bij zwaardere problematiek verwijst de pedagoog de kinderen door naar de orthopedagoog of kinderpsycholoog.

Soorten pedagogen

Omdat pedagogen dus in breed uiteenlopende functies werken, noemt men zichzelf daarom zelden gewoon ‘pedagoog’.

Je hebt namelijk stempedagogen, opvoedkundige ondersteuners, gezins- en thuisbegeleiders, pedagogische medewerkers, orthopedagogen, woonbegeleiders jeugd, muziekpedagogen, pedagogische begeleiders, danspedagogen, schoolpedagogen, enzovoorts. De specifieke functie die de pedagoog heeft, herken je dus meestal aan de beroepsnaam.

Opleiding van de pedagoog

Een pedagoog heeft een universitaire master afgerond in de Pedagogiek of in Pedagogische Wetenschappen. Maar ook is tegenwoordig een hbo-opleiding Pedagogiek mogelijk.

    Comment Section

    0 reacties op “Pedagoog

    Plaats een reactie


    *