Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

DMT toetsen

De DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. Dat is een test van 3 minuten waarin een scholier zo snel en foutloos mogelijk losse woordjes hardop leest. Deze toetsen vinden plaats vanaf de tweede helft in groep 3, wanneer het kind voor het eerst leert lezen.

De Drie-Minuten-Toets is een onderdeel van het Leerling Volg Systeem (LVS), opgesteld door het CITO. Twee keer per jaar neemt een docent of een onderwijsassistent dus ook de DMT af.

Werkwijze DMTjongen met juf studeren

Hoe werkt de DMT? Bij de Drie-Minuten-Toets neemt een docent een basisscholier apart. Dat kan in de klas of in een ruimte daarbuiten. Een kind kan 3 verschillende leeskaarten krijgen, ingedeeld op moeilijkheidsgraad. Iedere mi
nuut leest de scholier een kaart op. De eerste kaart is de gemakkelijkste, want dat zijn 150 woorden met een klank en lettergreep. Op kaart nummer 2 staan ook woorden van een lettergreep, maar die zijn ingewikkelder. Op de derde leeskaart staan woorden met 2 lettergrepen. Hoe meer een leerling goed leest, hoe hoger zijn of haar niveau.


Dat heeft een doel binnen dat opleidingsprogramma, want met de Drie-Minuten-Toets stelt de docent (of bijv. een assistent) vast hoe vaardig een leerling is in het technisch lezen. Als je technisch leest, dan gaat het erover hoe vlot en nauwkeurig je letters om kan zetten in een uitgesproken woord.

Waarom is er de DMT?

Voor de ontwikkeling van een scholier is het belangrijk dat een docent de DMT afneemt. Doordat de leerling in korte tijd zoveel mogelijk woorden leest, stelt een leraar eventuele leesproblemen vast. Het is misschien vreemd en niet praktisch om zoveel woorden tegelijk te lezen. Maar als een kind hiermee niet op niveau is, dan levert dat ook moeilijkheden op voor het praktisch en begrijpend lezen.

Inzichten verkregen uit de DMT, zijn dus erg nuttig om een scholier verder op niveau te brengen.

DMT-toets of DMT?

De DMT, noemen ze ook weleens de DMT-toets. Maar dat begrip is taalkundig onjuist, want dan spreekt men over de Drie-Minuten-Toets-toets.

    Comment Section

    0 reacties op “DMT toetsen

    Plaats een reactie


    *