Rochelle Schaepkens

Rochelle behaalde een Bachelor en Master of Education (PABO en Master Leren en Innoveren). Daarnaast heeft ze de opleidingen tot Taalexpert, Rekenexpert en Remedial Teaching gevolgd. Ze werkt als leerkracht en unitleider op een basisschool en als Content Creator voor Wijzer over de basisschool.

Rochelle heeft 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Na de PABO is ze fulltime aan het werk gegaan in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Al snel merkte ze op, dat er kinderen waren die meer nodig hadden van haar als leerkracht, dan de lessen die gegeven werden in de klas. Om deze kinderen beter te kunnen begrijpen en begeleiden, is ze opleiding tot remedial teacher gaan volgen. Tot op de dag vandaag heeft ze daar veel plezier van; ze kan de behoeftes van leerlingen snel doorgronden en hierop inspelen.

Op de basisschool is Rochelle doorgegroeid van groepsleerkracht naar pleincoach/unitleider. Ze geeft leiding aan collega’s in de groepen, stuurt aan, dient als vraagbaak en verzorgt bijscholingen. 

In 2017 heeft Rochelle de Master Leren en Innoveren afgerond. Daarna is ze door gaan leren voor Taalexpert en Rekenexpert. Deze opleidingen hebben ervoor gezorgd dat Rochelle geen een specialist is op één vakgebied. Ze is breed geschoold, waardoor ze een generalistische kijk heeft op meerdere vakgebieden. Het directe instructiemodel, de wijze waarop kinderen leren, de werking van het brein en wetenschappelijke onderzoeken, hebben haar speciale aandacht. 

Na 20 jaar basisonderwijs was het voor Rochelle tijd om haar kennis en ervaring ook op een andere manier te gaan delen. Zo is ze bij Wijzer over de basisschool terechtgekomen. Rochelle maakt verschillende soorten content. Ze zorgt voor de input van instructiefilmpjes, schrijft de scripts en zorgt samen met het team van Wijzer over de basisschool voor oefenmateriaal voor leerlingen en hun ouders.

Missie van Rochelle:

“Ik wil zo goed mogelijk bij de behoefte van de leerlingen aansluiten en lesstof zo toegankelijk mogelijk maken, zodat het voor iedereen begrijpelijk wordt. Daarnaast wil ik leerkrachten en ouders graag begeleiden in hoe je de lesstof op verschillende manieren of niveaus kunt aanbieden, zodat de leerlingen daar het meest van profiteren.”

Laatste artikelen van Rochelle

Hoe gebruik je een woordenboek?

In een woordenboek vind je de betekenis of vertaling van woorden op alfabetische volgorde. Het is dus vooral van belang dat je kind het alfabet goed kent. Toch kun je nog veel meer uit een woordenboek halen. Bijvoorbeeld hoe een […]
Bekijk artikel
jongen maakt opdrachten aan tafel in werkboek

Breuken groep 6: uitleg met video

Lees alles over breuken in groep 6 in dit artikel en help jouw kinderen met breuken oefenen. Breuken vormen een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 6. Een breuk is eigenlijk een gebroken getal dat tussen 2 hele getallen in […]
Bekijk artikel