Rochelle Schaepkens, BEd Master EN

Rochelle behaalde een Bachelor en Master of Education (PABO en Master Leren en Innoveren). Daarnaast heeft ze de opleidingen tot Taalexpert, Rekenexpert en Remedial Teaching gevolgd. Ze heeft 20 jaar ervaring als leerkracht en unitleider op een basisschool. Nu werkt ze als docent op de Pabo en als Content Creator voor Wijzer over de basisschool.

Rochelle heeft 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Na de PABO is ze fulltime aan het werk gegaan in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Al snel merkte ze op, dat er kinderen waren die meer nodig hadden van haar als leerkracht, dan de lessen die gegeven werden in de klas. Om deze kinderen beter te kunnen begrijpen en begeleiden, is ze opleiding tot remedial teacher gaan volgen. Op de basisschool groeide Rochelle door van groepsleerkracht naar pleincoach/unitleider. Ze gaf leiding aan collega’s in de groepen, stuurde aan, diende als vraagbaak en verzorgde de bijscholingen. 

In 2017 heeft Rochelle de Master Leren en Innoveren afgerond. Daarna is ze door gaan leren voor Taalexpert en Rekenexpert. De verschillende opleidingen hebben ervoor gezorgd dat Rochelle breed geschoold is, waardoor ze een generalistische kijk heeft op meerdere vakgebieden. Het directe instructiemodel, de wijze waarop kinderen leren, de werking van het brein en wetenschappelijke onderzoeken, hebben haar speciale aandacht. 

Sinds 2021 werkt Rochelle als docent bij de PABO. Het is voor haar tijd geworden om alle kennis en passie voor het onderwijs over te dragen aan de nieuwe generatie leerkrachten. Zo is ze ook bij Wijzer over de basisschool terechtgekomen.

Rochelle maakt verschillende soorten content. Ze zorgt voor de input van instructiefilmpjes, schrijft de scripts en zorgt samen met het team van Wijzer over de basisschool voor oefenmateriaal voor leerlingen en hun ouders.

Missie van Rochelle:

“Ik wil zo goed mogelijk bij de behoefte van de leerlingen aansluiten en lesstof zo toegankelijk mogelijk maken, zodat het voor iedereen begrijpelijk wordt. Daarnaast wil ik leerkrachten en ouders graag begeleiden in hoe je de lesstof op verschillende manieren of niveaus kunt aanbieden, zodat de leerlingen daar het meest van profiteren.”

Laatste artikelen van Rochelle

woordenboek

Hoe gebruik je een woordenboek?

In een woordenboek vind je de betekenis of vertaling van woorden op alfabetische volgorde. Het is dus vooral van belang dat je kind het alfabet goed kent. Toch kun je nog veel meer uit een woordenboek halen. Bijvoorbeeld hoe een […]
Bekijk artikel
vader en zoon werken aan opdrachten

Wat is modelen bij begrijpend lezen?

Modelen houdt in dat je als leerkracht aan je leerlingen voordoet welke denkstappen je maakt om een moeilijke opdracht op te lossen. Bij begrijpend lezen doe je bijvoorbeeld voor hoe je de hoofdgedachte van de tekst vindt of hoe je […]
Bekijk artikel
wat is een herstelstrategie meisje werkt

Wat is een herstelstrategie?

Een herstelstrategie kan tijdens begrijpend lezen worden gebruikt als de lezer een deel van de tekst niet begrijpt. Herstelstrategieën kunnen dan leiden tot een beter tekstbegrip.
Bekijk artikel